Skip to main content

Synonyma

anya-abhilāṣitā-śūnyam
bez tužeb, které se netýkají služby Pánu Kṛṣṇovi, neboli bez hmotných tužeb (jako jsou touhy po jedení masa, nedovoleném sexu, hazardování a omamných látkách) — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.167
anya-abhiniveśam
pohroužení v něčem jiném (v hmotných věcech) — Śrīmad-bhāgavatam 6.15.20
anadhigata-anya-upāyena
Jehož nelze jinak vnímat — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.23
na anya-gāminā
jež neodbíhají — Bg. 8.8
anya
jiným — Bg. 7.20
jiných — Bg. 9.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.40.9, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.85, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.97
jiný — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.42, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.161, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.123, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.131, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.201, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.121, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.141, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.43
dalších — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.21, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.50
jiné — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.23, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.12, Śrīmad-bhāgavatam 4.19.27, Śrīmad-bhāgavatam 5.17.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.47.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.45, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.77, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.65, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.135, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.144, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.99, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.55, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.286, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.37, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.35, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.50, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.51
od jiných — Śrīmad-bhāgavatam 3.22.33
jiná — Śrīmad-bhāgavatam 3.27.10, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.42, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.166, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.99, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.37, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.37
jiní — Śrīmad-bhāgavatam 10.21.10, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.29
jakéhokoliv jiného muže — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.36
ostatních — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.55.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.90.47, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.197
obrácená jinam — Śrīmad-bhāgavatam 10.40.9
z jakéhokoliv jiného zdroje — Śrīmad-bhāgavatam 10.45.30-31
zvláštním — Śrīmad-bhāgavatam 10.53.16
nic jiného — Śrīmad-bhāgavatam 10.72.28
vůči druhým — Śrīmad-bhāgavatam 11.5.42
po jiných vĕcech — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.44
úplné odlišnosti — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.11
ostatní — Śrīmad-bhāgavatam 12.8.41, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.82, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.117, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.93, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.144, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.58
někdo jiný — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.16
jinou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.48, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.19, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.241, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.111
kdokoliv jiný — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.237, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.237, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.186
jakékoliv jiné — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.222
další — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.196
jiných druhů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.88-90
kohokoliv jiného. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.95, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.268
k druhým — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.144
nikdo jiný — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.316
toto jiné — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.55
něčeho jiného — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.58
rozptýlená — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.7
o jiné. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.68
anya-yoṣitaḥ
další ženy — Śrīmad-bhāgavatam 4.3.12
anya-hetoḥ
za jinými účely — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.9
anya-janmani
v dalším životě — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.36
anya-dhīḥ
všechna ostatní životní pojetí (tělesné pojetí života) — Śrīmad-bhāgavatam 4.23.12
mukta-anya-saṅgaḥ
zbavený všeho hmotného znečištění — Śrīmad-bhāgavatam 4.23.37