Skip to main content

Synonyma

vibhāga-vit-ten, kdo ví, jak se zachovat podle místa a času
vibhāga-vit-ten, kdo ví, jak se zachovat podle místa a času. — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.9
se akṣara
tyto slabiky — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.125
se amṛtera
tohoto nektaru — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.45
ratiḥ astu-kéž se k Němu soustředí pozornos
ratiḥ astu-kéž se k Němu soustředí pozornost — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.33
pāñca-bhautikaḥ-tělo, které se skládá z pěti hmotných prvků
pāñca-bhautikaḥ-tělo, které se skládá z pěti hmotných prvků. — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.28
bhavatu-kéž se stan
bhavatu-kéž se stane — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.38
se bhikṣāya
těmito almužnami — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.49
se bhāva
tato extáze — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.125
vinaśanam-místo, kde se boj odehrá
vinaśanam-místo, kde se boj odehrál — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.1
se bālaka
ten chlapec — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.33, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.10
se-bālaka
ten samý chlapec — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.44
se pathe calilā
šli po této cestě. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.209
se chala
tuto lest — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.241
āveśya-vnořil se d
āveśya-vnořil se do — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.43
sampadyamānam-vnořil se d
sampadyamānam-vnořil se do — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.44
se daśā
ta situace — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.12
se daśāya
těmito transcendentálními proměnami — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.51
se daṇḍa
stejný trest — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.42
mare se dekhiyā
začal vůči Hiraṇyovi dāsovi chovat krajní zášť. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.18
se deśera
té země — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.117
se dhvani
tato vibrace — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.141
se dina
toho dne — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.184, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.41
ten den — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.35
se-dine
ten den — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.8
se dine
toho dne — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.85
se-divasa
toho dne — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.58
se divasa haite
od toho dne — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.18
se divasera
toho dne — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.98
sattama-nacházející se v kvalitě dobr
sattama-nacházející se v kvalitě dobra — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.5
se garva
tuto pýchu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.123
sat-gati se haya
musel získat osvobození — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.159
se-ghare
tam — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.160
se granthera
tohoto písma — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.311
se ha-ila
stal se — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.264
se-sevā ha-ite
díky této službě. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.18
se ha-uk
nechť se stane — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.40
se hao tumi
cokoliv můžeš být — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.114
jajñire-zjevil se
jajñire-zjevil se. — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.30
se yadi nā jāne
když nevědí — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.236
se jāni
může porozumět — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.167