Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.241

Verš

se chala se-kāle kṛṣṇa sphurābe tomāre
kṛṣṇa-kṛpā yāṅre, tāre ke rākhite pāre”

Synonyma

se chala — tuto lest; se-kāle — tehdy; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; sphurābe — ukáže; tomāre — tobě; kṛṣṇa-kṛpā — milost Kṛṣṇy; yāṅre — komu; tāre — jeho; ke — kdo; rākhite — udržet; pāre — může.

Překlad

„Kṛṣṇa ti pak vyjeví, jaké prostředky použít. Toho, kdo má Kṛṣṇovu milost, nemůže nikdo zastavit.“

Význam

Śrīla Raghunātha dāsa si velmi přál připojit se ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, ale Pán mu poradil, aby počkal na milost Pána Kṛṣṇy. Doporučil, aby Raghunātha dāsa ve svém srdci pevně uchovával vědomí Kṛṣṇy, zatímco navenek se bude chovat jako obyčejný člověk. Toto je trik pro každého, kdo je pokročilý ve vědomí Kṛṣṇy. Může žít ve společnosti jako obyčejná lidská bytost, ale zároveň by mělo být jeho zájmem uspokojovat Kṛṣṇu a šířit Jeho slávu. Ten, kdo si je vědom Kṛṣṇy, by neměl být pohroužený v hmotných věcech, protože jeho jedinou starostí je oddaná služba Pánu. Pokud je takto zaměstnaný, Kṛṣṇa mu jistě udělí svou milost. Śrī Caitanya Mahāprabhu Raghunāthovi dāsovi poradil: yathā-yogya viṣaya bhuñja' anāsakta hañā. To samé je zopakováno slovy antare niṣṭhā kara, bāhye loka-vyavahāra. To znamená, že by člověk neměl mít v srdci jinou touhu než sloužit Kṛṣṇovi. Na základě tohoto přesvědčení pak může kultivovat svoje vědomí Kṛṣṇy. To je potvrzeno v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.200):

laukikī vaidikī vāpi
yā kriyā kriyate mune
hari-sevānukūlaiva
sā kāryā bhaktim icchatā

Oddaný může jednat jako obyčejná lidská bytost nebo jako přísný následovník védských pokynů, ale v každém případě je vše, co dělá, příznivé pro pokrok v oddané službě, protože si je vědom Kṛṣṇy.