Skip to main content

KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ

Pánův pokus jít do Vrindávanu

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi předkládá následující shrnutí této kapitoly. Když chtěl jít Śrī Caitanya Mahāprabhu do Vrindávanu, Rāmānanda Rāya a Sārvabhauma Bhaṭṭācārya nepřímo vytvářeli mnoho překážek. Potom nastala doba, kdy všichni oddaní z Bengálska potřetí navštívili Džagannáth Purí. Tentokrát s sebou všechny ženy vaiṣṇavů přinesly mnoho druhů jídel se záměrem předložit v Džagannáth Purí Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi pozvání. Jakmile oddaní přišli, Caitanya Mahāprabhu jim poslal požehnání v podobě girland. Toho roku se také čistil Guṇḍicin chrám a po skončení období Cāturmāsyi se všichni oddaní vrátili do svých domovů v Bengálsku. Caitanya Mahāprabhu zakázal Nityānandovi Prabhuovi navštěvovat Níláčalu každý rok a na dotazy obyvatel Kulína-grámu znovu zopakoval znaky vaiṣṇavy. Do Džagannáth Purí přišel také Vidyānidhi a zhlédl slavnost Oḍana-ṣaṣṭhī. Když se oddaní s Pánem rozloučili, Pán byl odhodlaný jít do Vrindávanu a na Vijaya-daśamī se vydal na cestu.

Mahārāja Pratāparudra zařídil pro cestu Śrī Caitanyi Mahāprabhua do Vrindávanu mnoho potřebných věcí. Rāmānanda Rāya, Mardarāja a Haricandana šli s Pánem i potom, co překročil řeku Čitrótpala. Śrī Caitanya Mahāprabhu požádal Gadādhara Paṇḍita, aby se vrátil do Níláčaly, Džagannáth Purí, avšak ten Ho neposlechl. V Kataku Śrī Caitanya Mahāprabhu znovu požádal Gadādhara Paṇḍita, aby se vrátil do Níláčaly, a v Bhadraku se rozloučil s Rāmānandou Rāyem. Potom Śrī Caitanya Mahāprabhu překročil hranice státu Urísa a do Pániháti připlul lodí. Nato navštívil dům Rāghavy Paṇḍita a odtamtud šel do Kumárhatty a nakonec do Kuliji, kde odpustil mnoha provinilcům. Odtud šel do Rámakéli, kde se setkal se Śrī Rūpou a Sanātanou a přijal je jako své hlavní žáky. Po návratu z Rámakéli potkal Raghunātha dāse, a když jej poučil, poslal ho zpátky domů. Nakonec se Pán vrátil do Níláčaly a začal plánovat cestu do Vrindávanu bez doprovodu.

Verš

gauḍodyānaṁ gaura-meghaḥ
siñcan svālokanāmṛtaiḥ
bhavāgni-dagdha-janatā-
vīrudhaḥ samajīvayat

Synonyma

gauḍa-udyānam — na zahradu známou jako Gaudadéš; gaura-meghaḥ — mrak zvaný Gaura; siñcan — lijící vodu; sva — svým; ālokana-amṛtaiḥ — nektarem pohledu; bhava-agni — planoucím ohněm hmotné existence; dagdha — spalovaní; janatā — všichni lidé; vīrudhaḥ — kteří jsou jako rostliny; samajīvayat — oživil.

Překlad

Mrak známý jako Śrī Caitanya Mahāprabhu nektarem svého pohledu zaléval vodou zahradu zvanou Gaudadéš, čímž oživil lidi, kteří byli jako rostliny spalované lesním požárem hmotné existence.

Verš

jaya jaya gauracandra jaya nityānanda
jayādvaita-candra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya — sláva; gauracandra — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; jaya — sláva; nityānanda — Nityānandovi Prabhuovi; jaya — sláva; advaita-candra — Advaitovi Ācāryovi; jaya — sláva; gaura-bhakta-vṛnda — oddaným Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Sláva Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi! Sláva Pánu Nityānandovi! Sláva Advaitacandrovi! Sláva všem oddaným Pána!

Verš

prabhura ha-ila icchā yāite vṛndāvana
śuniyā pratāparudra ha-ilā vimana

Synonyma

prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ha-ila — byla; icchā — touha; yāite — jít; vṛndāvana — do Vrindávanu; śuniyā — když slyšel; pratāparudra — Mahārāja Pratāparudra; ha-ilā vimana — byl mrzutý.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se rozhodl jít do Vrindávanu. Jakmile se to dozvěděl Mahārāja Pratāparudra, byl velice mrzutý.

Verš

sārvabhauma, rāmānanda, āni’ dui jana
duṅhāke kahena rājā vinaya-vacana

Synonyma

sārvabhauma — Sārvabhaumu; rāmānanda — Rāmānandu; āni' — poté, co zavolal; dui jana — dvě osoby; duṅhāke — oběma; kahena — řekl; rājā — král; vinaya-vacana — pokorná slova.

Překlad

Král proto zavolal Sārvabhaumu Bhaṭṭācāryu a Rāmānandu Rāye a s pokorou k nim promluvil.

Verš

nīlādri chāḍi’ prabhura mana anyatra yāite
tomarā karaha yatna tāṅhāre rākhite

Synonyma

nīlādri — Džagannáth Purí; chāḍi' — vzdávající se; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mana — mysl; anyatra — jinam; yāite — jít; tomarā — vy oba; karaha — vynaložte; yatna — snahu; tāṅhāre — Jeho; rākhite — udržet.

Překlad

Pratāparudra Mahārāja řekl: „Snažte se prosím udržet Śrī Caitanyu Mahāprabhua zde v Džagannáth Purí, protože On teď přemýšlí o tom, že půjde jinam.“

Verš

tāṅhā vinā ei rājya more nāhi bhāya
gosāñi rākhite karaha nānā upāya

Synonyma

tāṅhā vinā — bez Něho; ei rājya — toto království; more — mě; nāhi bhāya — netěší; gosāñi — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; rākhite — udržet; karaha — učiňte; nānā upāya — různé prostředky.

Překlad

„Bez Śrī Caitanyi Mahāprabhua mě toto království netěší. Snažte se proto prosím vymyslet něco, co by zde Pána udrželo.“

Verš

rāmānanda, sārvabhauma, dui-janā-sthāne
tabe yukti kare prabhu — ‘yāba vṛndāvane’

Synonyma

rāmānanda — Rāmānanda; sārvabhauma — Sārvabhauma; dui-janā-sthāne — před těmito dvěma osobami; tabe — potom; yukti kare — radil se; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yāba vṛndāvane — půjdu do Vrindávanu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se potom radil s Rāmānandou Rāyem a Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou a prohlásil: „Půjdu do Vrindávanu.“

Verš

duṅhe kahe, — ratha-yātrā kara daraśana
kārtika āile, tabe kariha gamana

Synonyma

duṅhe kahe — oba dva řekli; ratha-yātrā — slavnost Ratha-yātrā; kara daraśana — prosím zhlédni; kārtika āile — až nastane měsíc Kārtik; tabe — tehdy; kariha gamana — můžeš jít.

Překlad

Rāmānanda Rāya i Sārvabhauma Bhaṭṭācārya Pána požádali, aby se nejprve zúčastnil slavnosti Ratha-yātrā. Pak bude moci jít do Vrindávanu, až nastane měsíc Kārtik.

Verš

kārtika āile kahe — ebe mahā-śīta
dola-yātrā dekhi’ yāo — ei bhāla rīta

Synonyma

kārtika āile — když přišel měsíc Kārtik; kahe — oba dva řekli; ebe — nyní; mahā-śīta — velmi chladno; dola-yātrā dekhi' — po zhlédnutí obřadu Dola-yātry; yāo — jdi; ei — toto; bhāla rīta — dobrý plán.

Překlad

Když však přišel měsíc Kārtik, oba Pánu řekli: „Nyní je velmi chladno. Bude lepší počkat na slavnost Dola-yātrā a jít až potom. Tak to bude mnohem lepší.“

Verš

āji-kāli kari’ uṭhāya vividha upāya
yāite sammati nā deya vicchedera bhaya

Synonyma

āji-kāli kari' — zdržující dnes i zítra; uṭhāya — předložili; vividha upāya — mnoho prostředků; yāite — jít; sammati — svolení; deya — nedali; vicchedera bhaya — ze strachu z odloučení.

Překlad

Oba tak kladli mnoho překážek, čímž nepřímo vyjadřovali, že nesouhlasí s Pánovým odchodem do Vrindávanu. Dělali to proto, že se báli odloučení od Něho.

Verš

yadyapi svatantra prabhu nahe nivāraṇa
bhakta-icchā vinā prabhu nā kare gamana

Synonyma

yadyapi — i když; svatantra — zcela nezávislý; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; nahe nivāraṇa — nelze Jej zastavit; bhakta-icchā vinā — bez svolení oddaných; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kare gamana — nepůjde.

Překlad

I když je Pán zcela nezávislý a nikdo Jej nemůže zastavit, bez svolení svých oddaných přesto neodešel.

Verš

tṛtīya vatsare saba gauḍera bhakta-gaṇa
nīlācale calite sabāra haila mana

Synonyma

tṛtīya vatsare — třetí rok; saba — všichni; gauḍera bhakta-gaṇa — oddaní z Bengálska; nīlācale — do Džagannáth Purí; calite — jít; sabāra — všech; haila — byla; mana — mysl.

Překlad

Třetí rok se pak všichni oddaní z Bengálska chtěli zase znovu vrátit do Džagannáth Purí.

Verš

sabe meli’ gelā advaita ācāryera pāśe
prabhu dekhite ācārya calilā ullāse

Synonyma

sabe — každý; meli' — poté, co se shromáždili; gelā — šli; advaita — Advaity; ācāryera — vůdce Navadvípu; pāśe — v přítomnosti; prabhu dekhite — vidět Śrī Caitanyu Mahāprabhua; ācārya — Advaita Ācārya; calilā — odešel; ullāse — s velkou radostí.

Překlad

Všichni bengálští oddaní se shromáždili okolo Advaity Ācāryi, který se s velkou radostí vydal na cestu do Džagannáth Purí, aby mohl vidět Śrī Caitanyu Mahāprabhua.

Verš

yadyapi prabhura ājñā gauḍete rahite
nityānanda-prabhuke prema-bhakti prakāśite
tathāpi calilā mahāprabhure dekhite
nityānandera prema-ceṣṭā ke pāre bujhite

Synonyma

yadyapi — i když; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ājñā — nařízení; gauḍete rahite — zůstat v Bengálsku; nityānanda-prabhuke — Nityānandovi Prabhuovi; prema-bhakti — extatickou lásku k Bohu; prakāśite — kázat; tathāpi — přesto; calilā — odešel; mahāprabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; dekhite — zhlédnout; nityānandera — Pána Nityānandy Prabhua; prema-ceṣṭā — činnosti v extázi lásky; ke — kdo; pāre — je schopen; bujhite — pochopit.

Překlad

I když Nityānanda Prabhu dostal od Pána pokyn, aby zůstal v Bengálsku a šířil extatickou lásku k Bohu, šel také zhlédnout Caitanyu Mahāprabhua. Kdo je schopen pochopit extatickou lásku Nityānandy Prabhua?

Verš

ācāryaratna, vidyānidhi, śrīvāsa, rāmāi
vāsudeva, murāri, govindādi tina bhāi
rāghava paṇḍita nija-jhāli sājāñā
kulīna-grāma-vāsī cale paṭṭa-ḍorī lañā

Synonyma

ācāryaratna — Ācāryaratna; vidyānidhi — Vidyānidhi; śrīvāsa — Śrīvāsa; rāmāi — Rāmāi; vāsudeva — Vāsudeva; murāri — Murāri; govinda-ādi tina bhāi — Govinda a jeho dva bratři; rāghava paṇḍita — Rāghava Paṇḍita; nija-jhāli — své balíčky; sājāñā — které nabalil; kulīna-grāma-vāsī — obyvatelé Kulína-grámu; cale — šli; paṭṭa-ḍorī lañā — beroucí hedvábná lana.

Překlad

Na cestu se vydali všichni obyvatelé Navadvípu včetně Ācāryaratny, Vidyānidhiho, Śrīvāse, Rāmāie, Vāsudevy, Murāriho, Govindy a jeho dvou bratrů a Rāghavy Paṇḍita, který s sebou vzal balíčky plné různých druhů jídel. Obyvatelé Kulína-grámu nesoucí hedvábné provazy také vyrazili na cestu.

Verš

khaṇḍa-vāsī narahari, śrī-raghunandana
sarva-bhakta cale, tāra ke kare gaṇana

Synonyma

khaṇḍa-vāsī narahari — Narahari, obyvatel vesnice jménem Khanda; śrī-raghunandana — Śrī Raghunandana; sarva-bhakta — všichni oddaní; cale — šli; tāra — je; ke — kdo; kare gaṇana — dokáže spočítat.

Překlad

Narahari a Śrī Raghunandana z vesnice Khanda a mnoho dalších oddaných se také vydalo na cestu. Kdo je všechny dokáže spočítat?

Verš

śivānanda-sena kare ghāṭi samādhāna
sabāre pālana kari’ sukhe lañā yāna

Synonyma

śivānanda-sena — Śivānanda Sena; kare — činil; ghāṭi samādhāna — opatření na úhradu mýtného; sabāre — všech; pālana — obživu; kari' — činící; sukhe — s radostí; lañā — beroucí; yāna — jde.

Překlad

Śivānanda Sena měl skupinu na starosti a zařizoval placení mýtného. Staral se o všechny oddané a radostně s nimi cestoval.

Verš

sabāra sarva-kārya karena, dena vāsā-sthāna
śivānanda jāne uḍiyā-pathera sandhāna

Synonyma

sabāra — co se týče jich všech; sarva-kārya — vše, co je zapotřebí udělat; karena — dělá; dena — přiděluje; vāsā-sthāna — místa k bydlení; śivānanda — Śivānanda; jāne — zná; uḍiyā-pathera — cest v Uríse; sandhāna — rozcestí.

Překlad

Śivānanda Sena se staral o vše, co oddaní potřebovali. Zvláště zařizoval ubytování a také znal cesty v Uríse.

Verš

se vatsara prabhu dekhite saba ṭhākurāṇī
calilā ācārya-saṅge acyuta-jananī

Synonyma

se vatsara — toho roku; prabhu — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; dekhite — navštívit; saba ṭhākurāṇī — manželky všech oddaných; calilā — šla; ācārya-saṅge — s Advaitou Acāryou; acyuta-jananī — matka Acyutānandy.

Překlad

Toho roku šly Śrī Caitanyu Mahāprabhua navštívit také manželky všech oddaných (ṭhākurāṇī). S Advaitou Ācāryou šla Sītādevī, matka Acyutānandy.

Verš

śrīvāsa paṇḍita-saṅge calilā mālinī
śivānanda-saṅge cale tāṅhāra gṛhiṇī

Synonyma

śrīvāsa paṇḍita-saṅge — se Śrīvāsem Paṇḍitem; calilā — šla; mālinī — jeho žena Mālinī; śivānanda-saṅge — se Śivānandou Senou; cale — jde; tāṅhāra — jeho; gṛhiṇī — žena.

Překlad

Śrīvāsa Paṇḍita s sebou vzal svoji ženu Mālinī a také Śivānandu Senu doprovázela jeho žena.

Verš

śivānandera bālaka, nāma — caitanya-dāsa
teṅho caliyāche prabhure dekhite ullāsa

Synonyma

śivānandera bālaka — syn Śivānandy; nāma — jménem; caitanya-dāsa — Caitanya dāsa; teṅho — on; caliyāche — šel; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; dekhite — navštívit; ullāsa — s radostí.

Překlad

S velkou radostí je na cestě za Pánem doprovázel i Caitanya dāsa, syn Śivānandy Seny.

Verš

ācāryaratna-saṅge cale tāṅhāra gṛhiṇī
tāṅhāra premera kathā kahite nā jāni

Synonyma

ācāryaratna-saṅge — s Candraśekharem; cale — jde; tāṅhāra — jeho; gṛhiṇī — žena; tāṅhāra — jeho; premera kathā — popis extatické lásky; kahite — sdělit; jāni — nevím jak.

Překlad

Na cestu se vydala i žena Candraśekhara (Ācāryaratny). Velikost Candraśekharovy lásky k Pánu nejsem schopen vyjádřit.

Verš

saba ṭhākurāṇī mahāprabhuke bhikṣā dite
prabhura nānā priya dravya nila ghara haite

Synonyma

saba ṭhākurāṇī — manželky všech velkých oddaných; mahāprabhuke — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; bhikṣā dite — nabídnout jídlo; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; nānā — různá; priya dravya — oblíbená jídla; nila — vzaly; ghara haite — z domova.

Překlad

Manželky všech velkých oddaných s sebou pro Śrī Caitanyu Mahāprabhua vzaly z domova různé druhy Jeho oblíbených jídel.

Verš

śivānanda-sena kare saba samādhāna
ghāṭiyāla prabodhi’ dena sabāre vāsā-sthāna

Synonyma

śivānanda-sena — Śivānanda Sena; kare — činí; saba samādhāna — vše potřebné; ghāṭiyāla — výběrčí mýtného; prabodhi' — uspokojuje; dena — přiděluje; sabāre — každému; vāsā-sthāna — místo na spaní.

Překlad

Jak již bylo řečeno, Śivānanda Sena se staral o vše potřebné pro celou skupinu. Zvláště upokojoval výběrčí mýtného a každému přiděloval místo na spaní.

Verš

bhakṣya diyā karena sabāra sarvatra pālane
parama ānande yāna prabhura daraśane

Synonyma

bhakṣya diyā — dodávající jídlo; karena — činí; sabāra — každého; sarvatra — všude; pālane — zaopatření; parama ānande — s velkou radostí; yāna — jde; prabhura daraśane — navštívit Śrī Caitanyu Mahāprabhua.

Překlad

Śivānanda Sena také všem oddaným zajišťoval jídlo a celou cestu se o ně staral. S pocity velkého štěstí tak šel do Džagannáth Purí navštívit Śrī Caitanyu Mahāprabhua.

Verš

remuṇāya āsiyā kaila gopīnātha daraśana
ācārya karila tāhāṅ kīrtana, nartana

Synonyma

remuṇāya — do Remuny; āsiyā — po příchodu; kaila — vykonali; gopīnātha daraśana — návštěvu chrámu Gopīnātha; ācārya — Advaita Ācārya; karila — činil; tāhāṅ — tam; kīrtana — zpěv; nartana — tanec.

Překlad

Po příchodu do Remuny se všichni vydali navštívit Pána Gopīnātha. Advaita Ācārya tam v chrámu tančil a zpíval.

Verš

nityānandera paricaya saba sevaka sane
bahuta sammāna āsi’ kaila sevaka-gaṇe

Synonyma

nityānandera — Pána Nityānandy Prabhua; paricaya — byla známost; saba — všemi; sevaka sane — chrámovými kněžími; bahuta sammāna — velkou úctu; āsi' — poté, co přišli; kaila — vzdali; sevaka-gaṇe — všichni kněží.

Překlad

Všichni chrámoví kněží znali Śrī Nityānandu Prabhua z dřívějška, a tak přišli, aby Pánu projevili hlubokou úctu.

Verš

sei rātri saba mahānta tāhāñi rahilā
bāra kṣīra āni’ āge sevaka dharilā

Synonyma

sei rātri — té noci; saba mahānta — všichni velcí oddaní; tāhāñi rahilā — zůstali tam; bāra — dvanáct nádob; kṣīra — svařeného mléka; āni' — když přinesli; āge — před Nityānandu Prabhua; sevaka — kněží; dharilā — postavili.

Překlad

Tu noc zůstali všichni tito velcí oddaní v chrámu. Kněží přinesli dvanáct nádob se svařeným mlékem a postavili je před Pána Nityānandu Prabhua.

Verš

kṣīra bāṅṭi’ sabāre dila prabhu-nityānanda
kṣīra-prasāda pāñā sabāra bāḍila ānanda

Synonyma

kṣīra — svařené mléko; bāṅṭi' — když rozdělil; sabāre — každému; dila — dal; prabhu-nityānanda — Nityānanda Prabhu; kṣīra-prasāda — zbytky svařeného mléka od Božstva; pāñā — když dostali; sabāra — každého; bāḍila — zvětšila se; ānanda — transcendentální blaženost.

Překlad

Nityānanda Prabhu rozdělil prasādam ze svařeného mléka všem, což zvětšilo jejich transcendentální blaženost.

Verš

mādhava-purīra kathā, gopāla-sthāpana
tāṅhāre gopāla yaiche māgila candana

Synonyma

mādhava-purīra kathā — příběh o Mādhavendrovi Purīm; gopāla-sthāpana — o instalaci Božstva Gopāla; tāṅhāre — od něho; gopāla — Pán Gopāla; yaiche — jak; māgila — žebral; candana — santálové dřevo.

Překlad

Potom všichni hovořili o tom, jak Śrī Mādhavendra Purī instaloval Božstvo Gopāla a jak od něho Gopāla žebral santálové dřevo.

Verš

tāṅra lāgi’ gopīnātha kṣīra curi kaila
mahāprabhura mukhe āge e kathā śunila

Synonyma

tāṅra lāgi' — pro něho (Mādhavendru Purīho); gopīnātha — Božstvo jménem Gopīnātha; kṣīra — svařené mléko; curi — krádež; kaila — učinilo; mahāprabhura mukhe — z úst Śrī Caitanyi Mahāprabhua; āge — dříve; e kathā — tuto událost; śunila — vyslechli.

Překlad

Byl to právě Gopīnātha, kdo pro Mādhavendru Purīho ukradl svařené mléko. Předtím o tom vyprávěl samotný Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Verš

sei kathā sabāra madhye kahe nityānanda
śuniyā vaiṣṇava-mane bāḍila ānanda

Synonyma

sei kathā — o této události; sabāra madhye — mezi nimi všemi; kahe — vypráví; nityānanda — Pán Nityānanda Prabhu; śuniyā — když slyšeli; vaiṣṇava-mane — v myslích všech vaiṣṇavů; bāḍila — zvětšila se; ānanda — transcendentální blaženost.

Překlad

Ten samý příběh potom všem oddaným znovu vyprávěl Pán Nityānanda. Když oddaní vyslechli příběh podruhé, jejich transcendentální blaženost vzrostla.

Význam

Slova mahāprabhura mukhe, „z úst Śrī Caitanyi Mahāprabhua“, jsou významná, protože Śrī Caitanya Mahāprabhu tento příběh Mādhavendry Purīho slyšel nejdříve od svého duchovního mistra, Śrīpādy Īśvary Purīho. (Viz Madhya-līlā, kapitola čtvrtá, verš 18.) Pán tento příběh vyprávěl Nityānandovi Prabhuovi, Jagadānandovi Prabhuovi, Dāmodarovi Paṇḍitovi a Mukundovi dāsovi poté, co nějakou dobu pobývali v domě Śrī Advaity v Šántipuru. Když přišli do Gopīnāthova chrámu v Remuně, Pán popsal, jak Mādhavendra Purī instaloval Božstvo Gopāla i to, jak Gopīnātha ukradl svařené mléko. Díky této události se Pán Gopīnātha stal známý jako Kṣīracorā, zloděj svařeného mléka.

Verš

ei-mata cali’ cali’ kaṭaka āilā
sākṣi-gopāla dekhi’ sabe se dina rahilā

Synonyma

ei-mata — takto; cali' cali' — když šli a šli; kaṭaka āilā — došli do města Kataku; sākṣi-gopāla dekhi' — po návštěvě Božstva známého jako Sākṣi-gopāla; sabe — všichni oddaní; se dina — ten den; rahilā — zůstali.

Překlad

Tak oddaní šli a šli, až došli do města Kataku, kde ten den zůstali a navštívili chrám Sākṣi-gopāla.

Verš

sākṣi-gopālera kathā kahe nityānanda
śuniyā vaiṣṇava-mane bāḍila ānanda

Synonyma

sākṣi-gopālera — o Božstvu Sākṣi-gopāla; kathā — vyprávění; kahe — líčí; nityānanda — Nityānanda Prabhu; śuniyā — když poslouchali; vaiṣṇava-mane — v myslích všech vaiṣṇavů; bāḍila — zvětšila; ānanda — transcendentální blaženost.

Překlad

Když Nityānanda Prabhu popisoval všechny činnosti Sākṣi-gopāla, v myslích všech vaiṣṇavů sílila transcendentální blaženost.

Význam

O těchto činnostech se dočtete ve verších 8–138 páté kapitoly Madhya-līly.

Verš

prabhuke milite sabāra utkaṇṭhā antare
śīghra kari’ āilā sabe śrī-nīlācale

Synonyma

prabhuke milite — spatřit Śrī Caitanyu Mahāprabhua; sabāra — každého; utkaṇṭhā — dychtivost; antare — v srdci; śīghra kari' — spěchající; āilā — došli; sabe — všichni; śrī-nīlācale — do Džagannáth Purí.

Překlad

Každý z nich v srdci velmi dychtil spatřit Caitanyu Mahāprabhua, a proto spěchali do Džagannáth Purí.

Verš

āṭhāranālāke āilā gosāñi śuniyā
dui-mālā pāṭhāilā govinda-hāte diyā

Synonyma

āṭhāranālāke — k Átháranále; āilā — došli k; gosāñi — Śrī Caitanya Mahāprabhu; śuniyā — když slyšel; dui-mālā — dvě girlandy; pāṭhāilā — poslal; govinda-hāte diyā — v rukou Govindy.

Překlad

Když dorazili k mostu zvanému Átháranála, doslechl se o jejich příchodu Śrī Caitanya Mahāprabhu a poslal jim po Govindovi dvě girlandy.

Verš

dui mālā govinda dui-jane parāila
advaita, avadhūta-gosāñi baḍa sukha pāila

Synonyma

dui mālā — tyto dvě girlandy; govinda — Govinda; dui-jane parāila — pověsil na krk dvěma osobnostem; advaita — Advaita Ācārya; avadhūta-gosāñi — Nityānanda Prabhu; baḍa sukha pāila — měli velkou radost.

Překlad

Govinda dal girlandy Advaitovi Ācāryovi a Nityānandovi Prabhuovi a Ti z toho měli oba velkou radost.

Verš

tāhāñi ārambha kaila kṛṣṇa-saṅkīrtana
nācite nācite cali’ āilā dui-jana

Synonyma

tāhāñi — přímo na tom místě; ārambha kaila — začali; kṛṣṇa-saṅkīrtana — zpívání svatého jména Pána Kṛṣṇy; nācite nācite — tančící celou dobu; cali' — jdoucí; āilā — došli; dui-jana — oba.

Překlad

Přímo na tom místě začali oba zpívat svaté jméno Kṛṣṇy. Za neustálého tančení tak přišli do Džagannáth Purí.

Verš

punaḥ mālā diyā svarūpādi nija-gaṇa
āgu bāḍi’ pāṭhāila śacīra nandana

Synonyma

punaḥ — znovu; mālā — girlandy; diyā — dávající; svarūpa-ādi — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī a další; nija-gaṇa — osobní služebníci; āgu bāḍi' — jdoucí napřed; pāṭhāila — poslal; śacīra nandana — syn matky Śacī.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom poslal další girlandy po Svarūpovi Dāmodarovi a dalších osobních služebnících. A tak se vydali na cestu, vysláni synem matky Śacī.

Verš

narendra āsiyā tāhāṅ sabāre mililā
mahāprabhura datta mālā sabāre parāilā

Synonyma

narendra — k jezeru zvanému Naréndra; āsiyā — když přišli; tāhāṅ — tam; sabāre — všichni; mililā — setkali se; mahāprabhura — Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; datta — darované; mālā — girlandy; sabāre parāilā — dali každému.

Překlad

U jezera Naréndra se Svarūpa Dāmodara a ostatní setkali s oddanými z Bengálska a dali jim girlandy od Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

siṁha-dvāra-nikaṭe āilā śuni’ gaurarāya
āpane āsiyā prabhu mililā sabāya

Synonyma

siṁha-dvāra — lví brány; nikaṭe — nedaleko; āilā — přišli; śuni' — když slyšel; gaurarāya — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; āpane — osobně; āsiyā — přišel a; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; mililā sabāya — setkal se se všemi.

Překlad

Když oddaní konečně dospěli ke lví bráně, Śrī Caitanya Mahāprabhu o tom slyšel zprávu a šel je osobně přivítat.

Verš

sabā lañā kaila jagannātha-daraśana
sabā lañā āilā punaḥ āpana-bhavana

Synonyma

sabā lañā — beroucí je všechny; kaila — vykonal; jagannātha-daraśana — návštěvu Pána Jagannātha; sabā lañā — beroucí všechny; āilā — vrátil se; punaḥ — znovu; āpana-bhavana — do svého obydlí.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom se všemi svými oddanými navštívil Pána Jagannātha a nakonec se v jejich doprovodu vrátil do svého obydlí.

Verš

vāṇīnātha, kāśī-miśra prasāda ānila
svahaste sabāre prabhu prasāda khāoyāila

Synonyma

vāṇīnātha — Vāṇīnātha; kāśī-miśra — Kāśī Miśra; prasāda ānila — přinesli prasādam všeho druhu; sva-haste — vlastní rukou; sabāre — každého; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; prasāda — zbytky Jagannāthova jídla; khāoyāila — nakrmil.

Překlad

Vāṇīnātha Rāya a Kāśī Miśra přinesli velké množství prasādam a Śrī Caitanya Mahāprabhu vše vlastní rukou rozdal a každého nakrmil.

Verš

pūrva vatsare yāṅra yei vāsā-sthāna
tāhāṅ sabā pāṭhāñā karāila viśrāma

Synonyma

pūrva vatsare — v předešlém roce; yāṅra — čí; yei — kdekoliv; vāsā-sthāna — místo pobytu; tāhāṅ — tam; sabā — všechny; pāṭhāñā — poslal a; karāila viśrāma — přiměl k odpočinku.

Překlad

Minulý rok měl každý své ubytování a to samé dostali k dispozici i tento rok. Tak si šli všichni odpočinout.

Verš

ei-mata bhakta-gaṇa rahilā cāri māsa
prabhura sahita kare kīrtana-vilāsa

Synonyma

ei-mata — takto; bhakta-gaṇa — oddaní; rahilā — zůstali; cāri māsa — čtyři měsíce; prabhura-sahita — se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; kare — prováděli; kīrtana-vilāsasaṅkīrtanové zábavy.

Překlad

Oddaní tam zůstali nepřetržitě po čtyři měsíce a užívali si zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry ve společnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

pūrvavat ratha-yātrā-kāla yābe āila
sabā lañā guṇḍicā-mandira prakṣālila

Synonyma

pūrva-vat — stejně jako v minulém roce; ratha-yātrā-kāla — čas pro slavnost Ratha-yātrā; yābe — když; āila — nadešel; sabā lañā — beroucí je všechny; guṇḍicā-mandira — chrám Guṇḍici; prakṣālila — umyl.

Překlad

Když nadešel čas Ratha-yātry, stejně jako v minulém roce i tentokrát všichni umývali chrám Guṇḍici.

Verš

kulīna-grāmī paṭṭa-ḍorī jagannāthe dila
pūrvavat ratha-agre nartana karila

Synonyma

kulīna-grāmī — obyvatelé Kulína-grámu; paṭṭa-ḍorī — hedvábné provazy; jagannāthe dila — nabídli Pánu Jagannāthovi; pūrva-vat — jako v minulém roce; ratha-agre — před vozem; nartana karila — tančili.

Překlad

Obyvatelé Kulína-grámu darovali Pánu Jagannāthovi hedvábné provazy a stejně jako dříve tančili před Pánovým vozem.

Verš

bahu nṛtya kari’ punaḥ calila udyāne
vāpī-tīre tāhāṅ yāi’ karila viśrāme

Synonyma

bahu nṛtya kari' — poté, co hodně tančili; punaḥ — znovu; calila — odešli; udyāne — do zahrady; vāpī-tīre — na břehu jezera; tāhāṅ yāi' — když tam šli; karila viśrāme — odpočinuli si.

Překlad

Po velkém tančení odešli do nedaleké zahrady, aby si tam na břehu jezera odpočinuli.

Verš

rāḍhī eka vipra, teṅho — nityānanda dāsa
mahā-bhāgyavān teṅho, nāma — kṛṣṇadāsa

Synonyma

rāḍhī eka vipra — jeden brāhmaṇa z Rádhadéše (místo kudy neprotéká Ganga); teṅho — on; nityānanda dāsa — služebník Pána Nityānandy; mahā-bhāgyavān — velmi požehnaný; teṅho — on; nāma — jménem; kṛṣṇadāsa — Kṛṣṇadāsa.

Překlad

Jeden služebník Pána Nityānandy, brāhmaṇa Kṛṣṇadāsa z Rádhadéše, byl velmi požehnaný.

Verš

ghaṭa bhari’ prabhura teṅho abhiṣeka kaila
tāṅra abhiṣeke prabhu mahā-tṛpta haila

Synonyma

ghaṭa bhari' — když naplnil nádobu vodou; prabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; teṅho — on; abhiṣeka kaila — prováděl koupel; tāṅra — jeho; abhiṣeke — koupáním Pána; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; mahā-tṛpta haila — byl nadmíru spokojen.

Překlad

Byl to právě Kṛṣṇadāsa, který naplnil velkou nádobu vodou a poléval s ní při koupeli Pána, který tím byl nadmíru potěšen.

Verš

balagaṇḍi-bhogera bahu prasāda āila
sabā saṅge mahāprabhu prasāda khāila

Synonyma

balagaṇḍi-bhogera — jídlo obětované u Balagandi; bahu prasāda — obrovské množství prasādam; āila — dorazilo; sabā saṅge — se všemi oddanými; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; prasāda — zbytky Jagannāthova jídla; khāila — jedl.

Překlad

Potom bylo přivezeno obrovské množství zbytků jídla obětovaného Pánu u Balagandi a Śrī Caitanya Mahāprabhu je spolu se všemi svými oddanými jedl.

Význam

O místě Balagandi se hovoří v Madhya-līle 13.193.

Verš

pūrvavat ratha-yātrā kaila daraśana
herā-pañcamī-yātrā dekhe lañā bhakta-gaṇa

Synonyma

pūrva-vat — jako minulý rok; ratha-yātrā — slavnost vozů; kaila daraśana — zhlédli; herā-pañcamī-yātrā — slavnost Herā-pañcamī; dekhe — vidí; lañā bhakta-gaṇa — se všemi oddanými.

Překlad

Pán a všichni Jeho oddaní zhlédli, tak jako v předešlém roce, slavnosti Ratha-yātrā a Herā-pañcamī.

Verš

ācārya-gosāñi prabhura kaila nimantraṇa
tāra madhye kaila yaiche jhaḍa-variṣaṇa

Synonyma

ācārya-gosāñi — Advaita Ācārya; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kaila — učinil; nimantraṇa — pozvání; tāra madhye — v této epizodě; kaila — nastala; yaiche — jako; jhaḍa-variṣaṇa — průtrž mračen.

Překlad

Advaita Ācārya pak pozval Śrī Caitanyu Mahāprabhua. Tato událost je spojená s průtrží mračen.

Verš

vistāri’ varṇiyāchena dāsa-vṛndāvana
śrīvāsa prabhure tabe kaila nimantraṇa

Synonyma

vistāri' — obšírně; varṇiyāchena — popsal; dāsa-vṛndāvana — Vṛndāvana dāsa Ṭhākura; śrīvāsa — Śrīvāsa; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; tabe — poté; kaila nimantraṇa — pozval.

Překlad

Všechny tyto epizody obšírně popsal Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura. Jednoho dne pak Pána pozval Śrīvāsa Ṭhākura.

Význam

Caitanya-bhāgavata (Antya-khaṇḍa, devátá kapitola) uvádí následující popis. Śrīla Advaita Ācārya jednoho dne pozval Caitanyu Mahāprabhua a přál si, aby Pán přišel sám, protože potom by Ho mohl pohostit k Jeho plné spokojenosti. Tehdy se stalo, že když šli ostatní sannyāsī do domu Advaity Ācāryi na oběd, zastihly je prudké přívaly deště, a tak se tam nakonec nedostali. Śrī Caitanya Mahāprabhu tedy přišel na prasādam sám, jak si to Advaita Ācārya přál.

Verš

prabhura priya-vyañjana saba rāndhena mālinī
‘bhaktye dāsī’-abhimāna, ‘snehete jananī’

Synonyma

prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; priya-vyañjana — oblíbenou zeleninu; saba — veškerou; rāndhena — uvařila; mālinī — žena Śrīvāse Ṭhākura; bhaktye dāsī' — z hlediska oddanosti byla jako služka; abhimāna — taková byla její představa; snehete — v náklonnosti; jananī — přesně jako matka.

Překlad

Mālinīdevī, žena Śrīvāse Ṭhākura, uvařila veškeré druhy zeleniny, které měl Pán v oblibě. Oddaně se považovala za služku Śrī Caitanyi Mahāprabhua, ale náklonnost k Němu chovala jako matka.

Verš

ācāryaratna-ādi yata mukhya bhakta-gaṇa
madhye madhye prabhure karena nimantraṇa

Synonyma

ācāryaratna — Candraśekhara; ādi — a další; yata — všichni; mukhya bhakta-gaṇa — hlavní oddaní; madhye madhye — s časovými odstupy; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; karena nimantraṇa — zvali.

Překlad

Śrī Caitanyu Mahāprabhua pravidelně zvali všichni hlavní oddaní, v čele s Candraśekharem (Ācāryaratnou).

Verš

cāturmāsya-ante punaḥ nityānande lañā
kibā yukti kare nitya nibhṛte vasiyā

Synonyma

cāturmāsya-ante — na konci Cāturmāsyi; punaḥ — znovu; nityānande — Śrī Nityānanda Prabhu; lañā — udržující v tajnosti; kibā — o čem; yukti kare — hovoří; nitya — každý den; nibhṛte — na odlehlém místě; vasiyā — sedící.

Překlad

Caitanya Mahāprabhu na konci čtvrtého měsíce Cāturmāsyi znovu každý den v ústraní hovořil s Nityānandou Prabhuem. Nikdo netušil, o čem si Ti dva povídali.

Verš

ācārya-gosāñi prabhuke kahe ṭhāre-ṭhore
ācārya tarjā paḍe, keha bujhite nā pāre

Synonyma

ācārya-gosāñi — Advaita Ācārya; prabhuke — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; kahe — říká; ṭhāre-ṭhore — posunky; ācārya — Advaita Ācārya; tarjā paḍe — četl nějaké básně; keha — nikdo; bujhite — porozumět; pāre — nebyl schopen.

Překlad

Śrīla Advaita Ācārya potom Caitanyovi Mahāprabhuovi něco naznačoval posunky a četl jakousi poezii, které nikdo nerozuměl.

Verš

tāṅra mukha dekhi’ hāse śacīra nandana
aṅgīkāra jāni’ ācārya karena nartana

Synonyma

tāṅra mukha — Jeho tvář; dekhi' — když viděl; hāse — usmíval se; śacīra nandana — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; aṅgīkāra jāni' — chápající, že přijímá; ācārya — Advaita Ācārya; karena — činil; nartana — tanec.

Překlad

Když Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu viděl tvář Advaity Ācāryi, usmál se. Advaita Ācārya pochopil, že Pán návrh přijal, a začal tančit.

Verš

kibā prārthanā, kibā ājñā — keha nā bujhila
āliṅgana kari’ prabhu tāṅre vidāya dila

Synonyma

kibā — jakou; prārthanā — žádost; kibā — jaké; ājñā — nařízení; keha — kdokoliv; bujhila — nevěděl; āliṅgana kari' — objímající; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — s Ním; vidāya dila — rozloučil se.

Překlad

Nikdo nevěděl, o co Advaita Ācārya žádal nebo co Pán nařídil. Śrī Caitanya Mahāprabhu Ācāryu obejmul a rozloučil se s Ním.

Verš

nityānande kahe prabhu, — śunaha, śrīpāda
ei āmi māgi, tumi karaha prasāda

Synonyma

nityānande — Śrī Nityānandovi Prabhuovi; kahe — říká; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; śunaha — prosím slyš; śrīpāda — ó svatý muži; ei — toto; āmi — Já; māgi — žádám; tumi — Ty; karaha — prosím prokaž; prasāda — milost.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom řekl Nityānandovi Prabhuovi: „Poslouchej prosím, ó svatý muži, o něco Tě teď požádám. Slib Mi laskavě, že to vykonáš.“

Verš

prati-varṣa nīlācale tumi nā āsibā
gauḍe rahi’ mora icchā saphala karibā

Synonyma

prati-varṣa — každý rok; nīlācale — do Džagannáth Purí; tumi — Ty; āsibā — nechoď; gauḍe rahi' — zůstávající v Bengálsku; mora icchā — Moji touhu; sa-phala karibā — učiň úspěšnou.

Překlad

„Nechoď každý rok do Džagannáth Purí. Zůstaň v Bengálsku a splň Moji touhu.“

Význam

Misí Śrī Caitanyi Mahāprabhua je šířit jediný účinný lék pro tento pokleslý věk Kali – zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. Śrī Caitanya Mahāprabhu sídlil v souladu s pokyny své matky v Džagannáth Purí a oddaní Ho chodili navštěvovat. Pán však chtěl, aby se toto poselství v Bengálsku šířilo velmi důkladně, a v Jeho nepřítomnosti tam nebyl nikdo další, kdo by toho byl schopen. Proto Pán požádal Nityānandu Prabhua, aby tam zůstal a šířil poselství vědomí Kṛṣṇy. Podobnými kazatelskými povinnostmi pověřil také Rūpu Gosvāmīho a Sanātanu Gosvāmīho. Zhlédnutí Pána Jagannātha sice každému přináší velký prospěch, ale Nityānanda Prabhu byl požádán, aby nechodil do Džagannáth Purí každý rok. Znamená to snad, že Pán odpíral Nityānandovi Prabhuovi tuto šťastnou příležitost? Ne. Věrný služebník Śrī Caitanyi Mahāprabhua musí vykonávat Jeho nařízení i na úkor cesty do Džagannáth Purí a zhlédnutí Pána Jagannātha. Vykonávat pokyn Śrī Caitanyi Mahāprabhua je jinými slovy větší štěstí než uspokojovat svoje smysly díváním se na Pána Jagannātha.

Kázat učení Caitanyi Mahāprabhua je důležitější než pro svoje vlastní uspokojení zůstat ve Vrindávanu nebo v Džagannáth Purí. Misí Śrī Caitanyi Mahāprabhua je šířit vědomí Kṛṣṇy, a Jeho upřímní oddaní proto musí plnit Jeho touhu.

pṛthivīte āche yata nagarādi grāma
sarvatra pracāra haibe mora nāma

Oddaní Pána Caitanyi musí kázat vědomí Kṛṣṇy v každé vesnici a každém městě na světě. To Pána uspokojí. Nikdo by neměl jednat náladově pro své vlastní uspokojení. Toto nařízení sestupuje skrze paramparu a duchovní mistr je představuje svému žákovi, aby i ten mohl šířit poselství Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Povinností každého žáka je plnit pokyn pravého duchovního mistra a šířit poselství Pána Caitanyi po celém světě.

Verš

tāhāṅ siddhi kare — hena anye nā dekhiye
āmāra ‘duṣkara’ karma, tomā haite haye

Synonyma

tāhāṅ — tam; siddhi — úspěch; kare — učiní; hena — takovou; anye — další osobu; — ne; dekhiye — vidím; āmāra — Moji; duṣkara — těžké vykonat; karma — práci; tomā — Tebe; haite — od; haye — bude úspěšná.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Ty můžeš udělat to, co ani Já nedokážu. V celé Gaudadéši nenacházím nikoho jiného než Tebe, kdo by mohl splnit Mou misi.“

Význam

Misí Pána Caitanyi je osvobodit pokleslé duše tohoto věku. V tomto věku Kali je prakticky sto procent populace pokleslé. Śrī Caitanya Mahāprabhu jistě osvobodil mnoho pokleslých duší, ale Jeho žáci většinou pocházeli z vyšších vrstev společnosti. Osvobodil například Śrīlu Rūpu Gosvāmīho, Sanātanu Gosvāmīho, Sārvabhaumu Bhaṭṭācāryu a mnoho dalších, kteří byli společensky na výši, ale z duchovního pohledu pokleslí. Śrīla Rūpa a Sanātana Gosvāmī sloužili ve vládě, Sārvabhauma Bhaṭṭācārya byl největším učencem Indie a Prakāśānanda Sarasvatī byl vůdcem mnoha tisíců māyāvādských sannyāsīch. Osoby, jako byli Jagāi a Mādhāi, však získaly osvobození od Śrīly Nityānandy Prabhua. Proto Pán Caitanya říká: āmāra`duṣkara' karma, tomā haite haye. Jagāi a Mādhāi byli osvobozeni výhradně milostí Nityānandy Prabhua. Když Nityānandu Prabhua zranili, Pán Caitanya se rozzlobil a rozhodl se, že je zabije svou Sudarśana cakrou, ale Nityānanda Prabhu je před Pánovým hněvem zachránil a osvobodil je. Ve své inkarnaci jako Gaura-Nitāi Pán démony nemá zabíjet, ale má je osvobozovat kázáním vědomí Kṛṣṇy. V případě Jagāie a Mādhāie byl Śrī Caitanya Mahāprabhu tak rozzlobený, že by je okamžitě zabil, ale Nityānanda Prabhu byl tak milostivý, že je nejenom zachránil před smrtí, ale ještě je povýšil na transcendentální úroveň. To, co nemohl udělat Śrī Caitanya Mahāprabhu, tedy vykonal Nityānanda Prabhu.

Platí také, že ten, kdo je věrný službě Gaurovi a Nitāiovi v učednické posloupnosti, může předčít dokonce i službu Nityānandy Prabhua. Tak to chodí v učednické posloupnosti. Nityānanda Prabhu vysvobodil Jagāie a Mādhāie, ale služebník Nityānandy Prabhua může Jeho milostí vysvobodit mnoho tisíců takových Jagāiů a Mādhāiů. To je zvláštní požehnání učednické posloupnosti. Ten, kdo náleží do učednické posloupnosti, může být rozpoznán podle výsledků svých činností. V případě činností Pána a Jeho oddaných to platí vždy. Pán Śiva proto říká:

ārādhanānāṁ sarveṣāṁ
viṣṇor ārādhanaṁ paraṁ
tasmāt parataraṁ devi
tadīyānāṁ samarcanam

„Ze všech druhů uctívání je nejlepší uctívání Pána Viṣṇua a ještě lepší než to je uctívání Jeho oddaného, vaiṣṇavy.“ (Padma Purāṇa)

Milostí Viṣṇua může vaiṣṇava vykonat lepší službu než Viṣṇu; to je zvláštní výsada vaiṣṇavy. Pán chce ve skutečnosti vidět, že Jeho služebníci konají slavnější činy než On sám. Například na Kuruovském bitevním poli Śrī Kṛṣṇa pobízel Arjunu k boji, protože tam podle Kṛṣṇova plánu měli všichni bojovníci zemřít. Kṛṣṇa však nechtěl připsat zásluhy sobě, ale Arjunovi. Žádal ho proto, aby bojoval a získal tak slávu.

tasmāt tvam uttiṣṭha yaśo labhasva
jitvā śatrūn bhuṅkṣva rājyaṁ samṛddham
mayaivaite nihatāḥ pūrvam eva
nimitta-mātraṁ bhava savya-sācin

„Proto povstaň, připrav se k boji a získej slávu. Poraž své nepřátele a užívej si vzkvétajícího království. Již jsem zařídil, aby zemřeli, a ty, ó Savyasācī, můžeš být jen pouhým nástrojem v boji.“ (Gītā 11.33)

Nejvyšší Osobnost Božství tak přenechává zásluhy oddanému, který dokonale vykoná jakýkoliv těžký úkol. Dalším příkladem je Hanumānjī neboli Vajrāṅgajī, služebník Pána Rāmacandry. Byl to právě Hanumānjī, kdo se jedním skokem z břehu Bhárata-varši přenesl přes moře na pobřeží Lanky. Když se tam rozhodl jít Pán Rāmacandra, vydláždil si cestu kameny, které však díky Jeho milosti plavaly na mořské hladině. Pokud budeme plnit pokyny Śrī Caitanyi Mahāprabhua a následovat příklad Śrī Nityānandy Prabhua, bude se toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy šířit a kazatelé, kteří budou zůstávat věrní službě Pánu, budou schopni plnit ještě těžší úkoly.

Verš

nityānanda kahe, — āmi ‘deha’ tumi ‘prāṇa’
‘deha’ ‘prāṇa’ bhinna nahe, — ei ta pramāṇa

Synonyma

nityānanda kahe — Pán Nityānanda Prabhu řekl; āmi — Já; deha — tělo; tumi — Ty; prāṇa — život; deha — tělo; prāṇa — život; bhinna nahe — neoddělené; ei ta pramāṇa — to je důkaz.

Překlad

Nityānanda Prabhu odpověděl: „Ó Pane, Ty jsi život a Já jsem tělo. Mezi tělem a životem samotným není rozdíl, ale život je důležitější než tělo.“

Verš

acintya-śaktye kara tumi tāhāra ghaṭana
ye karāha, sei kari, nāhika niyama

Synonyma

acintya-śaktye — nepochopitelnou energií; kara — činíš; tumi — Ty; tāhāra — tohoto vztahu; ghaṭana — činnost; ye — cokoliv; karāha — chceš, abych udělal; sei — to; kari — dělám; nāhika — není; niyama — omezení.

Překlad

„Svou nepochopitelnou energií můžeš dělat, co se Ti zlíbí, a Já bez jakýchkoliv omezení dělám vše, co po Mně chceš.“

Význam

Na začátku Śrīmad-Bhāgavatamu je řečeno: tene brahma hṛdā ya ādi-kavaye. Pán Brahmā je první živou bytostí v tomto vesmíru a také jeho stvořitelem. Jak je to možné? I když je první živou bytostí, nepatří do kategorie viṣṇu-tattva, ale jīva-tattva. Milostí Pána, který ho poučil ze srdce (tene brahma hṛdā), však mohl Pán Brahmā stvořit obrovský vesmír. Opravdu čisté oddané Pán vede ze srdce, kde je vždy přítomný. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati (Gītā 18.61). Pokud živá bytost následuje pokyny Nejvyšší Osobnosti Božství, může Pánovou milostí vykonat i ty nejtěžší úkoly, přestože je nepatrným stvořením. Pán Kṛṣṇa to potvrzuje v Bhagavad-gītě (10.10):

teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te

„Těm, kteří Mi neustále s láskou slouží, dávám poznání, s jehož pomocí ke Mně mohou dospět.“

Pro čistého oddaného není nic nemožné, protože jedná podle pokynů Nejvyšší Osobnosti Božství. Čistý oddaný může díky Pánově nepochopitelné energii provádět činy, které je údajně velmi těžké vykonat. Může dělat věci, které předtím neudělal ani samotný Pán. Proto Nityānanda Prabhu řekl Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi: ye karāha, sei kari, nāhika niyama – „Nevím, podle jaké usměrňující zásady tyto úžasné činnosti vykonávám, ale jedno vím jistě: udělám vše, co si budeš přát.“ I když chce Pán veškeré zásluhy připsat svému oddanému, ten si je nikdy nepřisvojuje, protože jedná výhradně pod Pánovým vedením. A tak veškeré zásluhy připadnou Pánu. Taková je povaha vztahu mezi Pánem a Jeho oddaným. Pán chce připsat veškeré zásluhy svému služebníkovi, ale služebník si žádné zásluhy nepřisvojuje, protože ví, že vše koná Pán.

Verš

tāṅre vidāya dila prabhu kari’ āliṅgana
ei-mata vidāya dila saba bhakta-gaṇa

Synonyma

tāṅre — Jemu (Nityānandovi Prabhuovi); vidāya dila — dal sbohem; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; kari' — činící; āliṅgana — objetí; ei-mata — takto; vidāya dila — rozloučil se; saba — se všemi; bhakta-gaṇa — oddanými.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu Nityānandu Prabhua obejmul a rozloučil se s Ním. Potom se rozloučil se všemi ostatními oddanými.

Verš

kulīna-grāmī pūrvavat kaila nivedana
“prabhu, ājñā kara, — āmāra kartavya sādhana”

Synonyma

kulīna-grāmī — jeden z obyvatel Kulína-grámu; pūrva-vat — jako minulý rok; kaila — předložil; nivedana — žádost; prabhu — můj Pane; ājñā kara — nařiď; āmāra — moji; kartavya — nezbytnou; sādhana — povinnost.

Překlad

Stejně jako minulý rok předložil jeden z obyvatel Kulína-grámu Pánovi žádost: „Řekni mi prosím, můj Pane, co je mou povinností a jak ji mám plnit.“

Verš

prabhu kahe, — “vaiṣṇava-sevā, nāma-saṅkīrtana
dui kara, śīghra pābe śrī-kṛṣṇa-caraṇa”

Synonyma

prabhu kahe — Pán odpověděl; vaiṣṇava-sevā — služba vaiṣṇavům; nāma-saṅkīrtana — zpívání svatého jména Pána; dui kara — konej tyto dvě věci; śīghra — velmi brzy; pābe — získáš; śrī-kṛṣṇa-caraṇa — útočiště u lotosových nohou Pána Śrī Kṛṣṇy.

Překlad

Pán odpověděl: „Měl bys sloužit Kṛṣṇovým služebníkům a neustále zpívat svaté jméno Kṛṣṇy. Když budeš dělat tyto dvě věci, velmi brzy získáš útočiště u Kṛṣṇových lotosových nohou.“

Verš

teṅho kahe, — “ke vaiṣṇava, ki tāṅra lakṣaṇa?”
tabe hāsi’ kahe prabhu jāni’ tāṅra mana

Synonyma

teṅho kahe — on řekl; ke — kdo; vaiṣṇava — vaiṣṇava; ki — jaké; tāṅra — jeho; lakṣaṇa — znaky; tabe — potom; hāsi' — s úsměvem; kahe — říká; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; jāni' — znající; tāṅra mana — jeho mysl.

Překlad

Onen obyvatel Kulína-grámu řekl: „Pověz mi prosím, kdo je opravdu vaiṣṇava a podle čeho se pozná.“ Śrī Caitanya Mahāprabhu věděl, co má na mysli, a tak se usmál a odpověděl následovně:

Verš

“kṛṣṇa-nāma nirantara yāṅhāra vadane
sei vaiṣṇava-śreṣṭha, bhaja tāṅhāra caraṇe

Synonyma

kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; nirantara — bez přestání; yāṅhāra — jehož; vadane — v ústech; sei — taková osoba; vaiṣṇava-śreṣṭha — prvotřídní vaiṣṇava; bhaja — uctívej; tāṅhāra caraṇe — jeho lotosové nohy.

Překlad

„Ten, kdo neustále zpívá Pánovo svaté jméno, má být považován za prvotřídního vaiṣṇavu a tvou povinností je sloužit jeho lotosovým nohám.“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že každý vaiṣṇava, který neustále zpívá svaté jméno Pána, by měl být brán tak, že dosáhl druhého stupně vaiṣṇavismu. Takový oddaný stojí výš než vaiṣṇava začátečník, který se právě naučil zpívat svaté jméno Pána. Začátečník se pouze snaží pronášet svaté jméno, kdežto pokročilý oddaný je na zpívání zvyklý a nachází v něm potěšení. Takový pokročilý oddaný se nazývá madhyama-bhāgavata, což vyjadřuje, že dosáhl střední úrovně mezi začátečníkem a dokonalým oddaným. Na střední úrovni se oddaný obvykle stává kazatelem. Začínající oddaný nebo obyčejný člověk by měl madhyama-bhāgavatu, který je zprostředkujícím médiem, uctívat.

Śrīla Rūpa Gosvāmī ve své Upadeśāmṛtě (5) říká: praṇatibhiś ca bhajantam īśam. To znamená, že oddaní madhyama-adhikārī by si měli navzájem skládat poklony.

Slovo nirantara znamená „bez ustání, nepřetržitě, stále“ a v tomto verši je velmi důležité. Slovo antara znamená „interval“. Pokud má někdo vedle touhy konat oddanou službu ještě jiné touhy – jinými slovy, někdy se věnuje oddané službě a někdy se snaží o smyslový požitek – jeho služba je přerušovaná. Čistý oddaný by proto neměl toužit po ničem jiném než po službě Kṛṣṇovi. Měl by být povznesen nad plodonosné činnosti či spekulativní poznání. Ve svém Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.1.11) Śrīla Rūpa Gosvāmī říká:

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ
jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-
śīlanaṁ bhaktir uttamā

To je úroveň čisté oddané služby. Oddaný by neměl být motivován plodonosnou činností nebo mentální spekulací, ale pouze příznivým způsobem sloužit Kṛṣṇovi. To je prvotřídní oddanost.

Další význam slova antara je „toto tělo“. Tělo je při seberealizaci překážkou, protože se neustále věnuje smyslovému požitku. Antara také znamená „peníze“. Pokud se peníze nepoužívají ve službě Kṛṣṇovi, jsou také překážkou. Antara také znamená janatā, „lidé“. Společnost obyčejných lidí může zničit zásady oddané služby. Antara může znamenat i „chamtivost“ – chamtivost získávat více peněz nebo si více užívat. Nakonec může také slovo antara znamenat „ateistické myšlenky“, jako považovat Božstvo v chrámu za výtvor z kamene, dřeva či zlata. To vše jsou překážky. Božstvo v chrámu není hmotné, je to samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství. Také je překážkou považovat duchovního mistra za obyčejnou lidskou bytost (guruṣu nara-matiḥ), nebo vaiṣṇavu za příslušníka určité kasty či národa. Vaiṣṇava by neměl být považován za hmotného. Caraṇāmṛta by neměla být považována za obyčejnou vodu na pití a svaté jméno Pána by nemělo být považováno za obyčejnou zvukovou vibraci. Ani na Pána Kṛṣṇu bychom neměli pohlížet jako na obyčejnou lidskou bytost, protože je původem všech viṣṇu-tattev, a neměl by být považován ani za poloboha. Zaměňování duchovního s hmotným způsobuje, že člověk vidí transcendenci jako něco hmotného a světské věci jako duchovní. To vše je způsobeno nedostatečným poznáním. Nikdo by neměl považovat Pána Viṣṇua a věci, které s Ním souvisí, za navzájem oddělené. To vše jsou přestupky.

Ve své knize Bhakti-sandarbha (265) Śrīla Jīva Gosvāmī píše: nāmaikaṁ yasya vāci smaraṇa-patha-gatam ity-ādau deha-draviṇādi-nimittaka-̀pāṣaṇḍa'-śabdena ca daśa aparādhā lakṣyante, pāṣaṇḍa-mayatvāt teṣām. „Ve verši začínajícím slovy nāmaikaṁ yasya nacházíme slovo pāṣaṇḍa (,bezbožnost̀), které doslova znamená zneužití těla či majetku, ale zde naznačuje deset přestupků proti Pánovu svatému jménu, protože každý z nich vede k tomuto bezbožnému jednání.“

Māyāvādī se kvůli svému ubohému poznání dívají na Viṣṇua a vaiṣṇavy nedokonale, což je odsouzeno. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (11.2.46) je vaiṣṇava na střední úrovni popsán takto:

īśvare tad-adhīneṣu
bāliśeṣu dviṣatsu ca
prema-maitrī-kṛpopekṣā
yaḥ karoti sa madhyamaḥ

„Vaiṣṇava na středním stupni má milovat Boha, přátelit se s oddanými, poučovat nevinné a zavrhovat závistivé.“ Toto jsou čtyři způsoby jednání vaiṣṇavy na prostřední úrovni. V Caitanya-caritāmṛtě (Madhya 22.64) je Śrī Sanātana Gosvāmī poučen takto:

śraddhāvān jana haya bhakti-adhikārī
̀uttama',`madhyama',`kaniṣṭha' — śraddhā-anusārī

„Ten, kdo má víru, je vhodným uchazečem o oddanou službu. Podle stupně víry v oddanou službu je prvotřídním, druhotřídním nebo začínajícím vaiṣṇavou.“

śāstra-yukti nāhi jāne dṛḍha, śraddhāvān
̀madhyama-adhikārī' sei mahā-bhāgyavān

„Ten, kdo dosáhl středního stupně, není příliš pokročilý v poznání śāster, ale má pevnou víru v Pána. Taková požehnaná osoba je na prostřední úrovni.“ (Caitanya-caritāmṛta Madhya 22.67)

rati-prema-tāratamye bhakta — taratama

„Náklonnost k Bohu a láska k Němu jsou konečným cílem oddané služby. Míra této náklonnosti a lásky rozlišuje různé úrovně oddanosti – začátečnickou, prostřední a dokonalou.“ (Caitanya-caritāmṛta Madhya 22.71) Středního oddaného velmi přitahuje zpívání svatého jména a díky němu je povýšen na úroveň lásky. Pokud někdo zpívá svaté jméno Pána s velkou připoutaností, může porozumět svému postavení věčného služebníka svého duchovního mistra, ostatních vaiṣṇavů a samotného Kṛṣṇy. Na středním stupni se tak vaiṣṇava považuje za kṛṣṇa-dāse, služebníka Kṛṣṇy. Nevinným začátečníkům proto káže vědomí Kṛṣṇy a zdůrazňuje důležitost zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. Oddaný na středním stupni dokáže rozpoznat neoddaného nebo motivovaného oddaného. Motivovaný oddaný nebo neoddaný jsou na hmotné úrovni a říká se jim prākṛta. Oddaný na středním stupni se s takovými materialisty nesdružuje. Chápe však, že Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, a vše, co se k Němu vztahuje, je na stejné transcendentální úrovni. Nic z toho není světské.

Verš

varṣāntare punaḥ tāṅrā aiche praśna kaila
vaiṣṇavera tāratamya prabhu śikhāila

Synonyma

varṣa-antare — po roce; punaḥ — znovu; tāṅrā — oni (obyvatelé Kulína-grámu); aiche — takovou; praśna — otázku; kaila — položili; vaiṣṇavera — vaiṣṇavů; tāratamya — vyšší a nižší stupně; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; śikhāila — učil.

Překlad

V dalším roce položili obyvatelé Kulína-grámu Pánovi stejnou otázku a Śrī Caitanya Mahāprabhu je znovu učil o různých druzích vaiṣṇavů.

Verš

yāṅhāra darśane mukhe āise kṛṣṇa-nāma
tāṅhāre jāniha tumi ‘vaiṣṇava-pradhāna’

Synonyma

yāṅhāra darśane — pohledem na něhož; mukhe — v ústech; āise — automaticky se probudí; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Kṛṣṇy; tāṅhāre — jeho; jāniha — musíte znát; tumi — vy; vaiṣṇava-pradhāna — prvotřídní vaiṣṇava.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Prvotřídní vaiṣṇava je ten, kdo pouhou svou přítomností inspiruje druhé ke zpívání svatého jména Kṛṣṇy.“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že pokud si člověk při pohledu na nějakého vaiṣṇavu okamžitě vzpomene na svaté jméno Kṛṣṇy, měl by být takový vaiṣṇava považován za mahā-bhāgavatu, prvotřídního oddaného. Takový vaiṣṇava si je vždy vědom své povinnosti ve vědomí Kṛṣṇy a je osvícený seberealizací. Neustále cítí lásku k Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇovi, a tato láska je prostá jakýchkoliv příměsí. Díky ní je neustále otevřený transcendentální realizaci. Protože ví, že vědomí Kṛṣṇy je základem poznání a jednání, vidí vše ve spojení s Kṛṣṇou. Taková osoba dokáže zpívat svaté jméno Kṛṣṇy dokonale. Tento mahā-bhāgavata vaiṣṇava svým transcendentálním zrakem vidí, kdo spí očarován māyou, a snaží se probouzet spící podmíněné bytosti šířením poznání o vědomí Kṛṣṇy. Otvírá oči, které jsou zavřené zapomenutím na Kṛṣṇu, čímž je živá bytost osvobozena od otupělosti hmotné energie a plně zapojena do služby Pánu. Vaiṣṇava na úrovni madhyama-adhikārī dokáže druhé probudit k vědomí Kṛṣṇy a zaměstnat je povinnostmi, které jim pomohou dělat pokrok. Ve verši 279 šesté kapitoly Madhya-līly Caitanya-caritāmṛty je proto řečeno:

lohāke yāvat sparśi' hema nāhi kare
tāvat sparśa-maṇi keha cinite nā pāre

„Hodnota zázračného kamene se nepozná, dokud nepromění železo ve zlato.“ Je třeba soudit podle činů, ne podle slibů. Mahā-bhāgavata dokáže živou bytost přivést od odporného materialistického života ke službě Pánu. Podle toho se pozná mahā-bhāgavata. I když pro mahā-bhāgavatu není kázání určeno, může sestoupit na úroveň madhyama-bhāgavaty, aby obracel druhé na vaiṣṇavismus. Mahā-bhāgavata je ve skutečnosti plně způsobilý kázat vědomí Kṛṣṇy, ale nerozlišuje, kde vědomí Kṛṣṇy šířit, a kde ne. Myslí si, že každý je schopný přijmout vědomí Kṛṣṇy, pokud dostane šanci. Začátečník a oddaný na prostřední úrovni by měli vždy dychtit naslouchat mahā-bhāgavatovi a ve všech ohledech mu sloužit. Začátečník a oddaný na prostřední úrovni se mohou postupně povýšit na úroveň uttama-adhikārī a stát se prvotřídními oddanými. Znaky prvotřídního oddaného uvádí Śrīmad-Bhāgavatam (11.2.45):

sarva-bhūteṣu yaḥ paśyed
bhagavad-bhāvam ātmanaḥ
bhūtāni bhagavaty ātmany
eṣa bhāgavatottamaḥ

„Nejpokročilejší oddaný vidí ve všem duši všech duší, Nejvyšší Osobnost Božství, Śrī Kṛṣṇu. Vidí proto vše ve vztahu k Nejvyššímu Pánu a chápe, že vše, co existuje, se věčně nachází v Pánu.“

Pán během svého učení Sanātany Gosvāmīho dále řekl:

śāstra-yuktye sunipuṇa, dṛḍha-śraddhā yāṅra
̀uttama-adhikārī' se tāraye saṁsāra

„Ten, kdo je znalcem védské literatury a má plnou víru v Nejvyššího Pána, je uttama-adhikārī, prvotřídní vaiṣṇava, nejvyšší vaiṣṇava schopný osvobodit celý svět a obrátit každého k vědomí Kṛṣṇy.“ (Caitanya-caritāmṛta Madhya 22.65) Mahā-bhāgavata vidí s velkou láskou a náklonností Nejvyšší Osobnost Božství, oddanou službu a oddaného. Nevidí nic než Kṛṣṇu, vědomí Kṛṣṇy a Kṛṣṇovy oddané. Mahā-bhāgavata ví, že každý je různými způsoby zaměstnán službou Pánu. Sestupuje proto na střední úroveň, aby všechny povýšil na úroveň vědomí Kṛṣṇy.

Verš

krama kari’ kahe prabhu ‘vaiṣṇava’-lakṣaṇa
‘vaiṣṇava’, ‘vaiṣṇavatara’, āra ‘vaiṣṇavatama’

Synonyma

krama kari' — rozdělení podle stupňů; kahe prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu uvedl; vaiṣṇava-lakṣaṇa — znaky vaiṣṇavů; vaiṣṇava — obyčejný vaiṣṇava (úroveň 1. stupně); vaiṣṇava-tara — lepší vaiṣṇava (komparativní úroveň 2. stupně); āra — a; vaiṣṇava-tama — nejlepší vaiṣṇava (superlativní úroveň 3. stupně).

Překlad

Takto Śrī Caitanya Mahāprabhu učil rozdíly mezi různými druhy vaiṣṇavů – vaiṣṇava, vaiṣṇavatara a vaiṣṇavatama. Obyvatelům Kulína-grámu tak postupně vysvětlil veškeré znaky vaiṣṇavy.

Verš

ei-mata saba vaiṣṇava gauḍe calilā
vidyānidhi se vatsara nīlādri rahilā

Synonyma

ei-mata — takto; saba — všichni; vaiṣṇava — oddaní; gauḍe calilā — vrátili se do Bengálska; vidyānidhi — Puṇḍarīka Vidyānidhi; se vatsara — toho roku; nīlādri rahilā — zůstal v Níládri, Džagannáth Purí.

Překlad

Nakonec se všichni vaiṣṇavové vrátili do Bengálska, ale Puṇḍarīka Vidyānidhi toho roku zůstal v Džagannáth Purí.

Verš

svarūpa-sahita tāṅra haya sakhya-prīti
dui-janāya kṛṣṇa-kathāya ekatra-i sthiti

Synonyma

svarūpa-sahita — se Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm; tāṅra — jeho; haya — je; sakhya-prīti — velmi důvěrné přátelství; dui-janāya — oba; kṛṣṇa-kathāya — v tématech o Kṛṣṇovi; ekatra-i — na stejné úrovni; sthiti — postavení.

Překlad

Svarūpa Dāmodara Gosvāmī měl s Puṇḍarīkou Vidyānidhim důvěrný přátelský vztah a v rozhovorech o Kṛṣṇovi byli oba na stejné úrovni.

Verš

gadādhara-paṇḍite teṅho punaḥ mantra dila
oḍana-ṣaṣṭhīra dine yātrā ye dekhila

Synonyma

gadādhara-paṇḍite — Gadādharovi Paṇḍitovi; teṅho — Puṇḍarīka Vidyānidhi; punaḥ — znovu, druhé; mantra — zasvěcení; dila — dal; oḍana-ṣaṣṭhīra dine — v den oslav Oḍana-ṣaṣṭhī; yātrā — slavnost; ye — skutečně; dekhila — viděl.

Překlad

Puṇḍarīka Vidyānidhi podruhé zasvětil Gadādhara Paṇḍita a v den Oḍana-ṣaṣṭhī zhlédl slavnostní obřad.

Význam

Na začátku zimy se slaví Oḍana-ṣaṣṭhī. Tento obřad je znamením, že od toho dne by měl Pán Jagannātha dostávat zimní přehoz. Tento přehoz se kupuje přímo u tkalce. Podle arcana-mārgy se má látka nejdříve vyprat, aby se zbavila veškerého škrobu, a potom se s ní může Pán zahalit. Puṇḍarīka Vidyānidhi viděl, že kněz látku před zahalením Pána Jagannātha nevypral, a protože chtěl na oddaných najít nějakou chybu, rozhořčilo ho to.

Verš

jagannātha parena tathā ‘māḍuyā’ vasana
dekhiyā saghṛṇa haila vidyānidhira mana

Synonyma

jagannātha — Pán Jagannātha; parena — obléká si; tathā — tam; māḍuyā vasana — naškrobenou látku; dekhiyā — když viděl; sa-ghṛṇa — se záští; haila — byla; vidyānidhira mana — mysl Vidyānidhiho.

Překlad

Když Puṇḍarīka Vidyānidhi viděl, že Pán Jagannātha dostal naškrobenou látku, trochu se mu to protivilo, což znečistilo jeho mysl.

Verš

sei rātrye jagannātha-balāi āsiyā
dui-bhāi caḍā’na tāṅre hāsiyā hāsiyā

Synonyma

sei rātrye — té noci; jagannātha — Pán Jagannātha; balāi — Pán Balarāma; āsiyā — poté, co přišli; dui-bhāi — oba bratři; caḍā'na — pohlavkovali; tāṅre — jeho; hāsiyā hāsiyā — usmívající se.

Překlad

Té noci přišli za Puṇḍarīkou Vidyānidhim bratři – Pán Jagannātha a Balarāma – a s úsměvem ho pohlavkovali.

Verš

gāla phulila, ācārya antare ullāsa
vistāri’ varṇiyāchena vṛndāvana-dāsa

Synonyma

gāla — tváře; phulila — otekly; ācārya — Puṇḍarīka Vidyānidhi; antare — v srdci; ullāsa — velmi šťastný; vistāri' — obšírně; varṇiyāchena — vyprávěl; vṛndāvana-dāsa — Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura.

Překlad

I když mu z pohlavkování otekly tváře, Puṇḍarīka Vidyānidhi se v srdci radoval. Tuto událost obšírně popsal Ṭhākura Vṛndāvana dāsa.

Verš

ei-mata pratyabda āise gauḍera bhakta-gaṇa
prabhu-saṅge rahi’ kare yātrā-daraśana

Synonyma

ei-mata — takto; prati-abda — každý rok; āise — přišli; gauḍera — z Bengálska; bhakta-gaṇa — oddaní; prabhu-saṅge — s Pánem Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; rahi' — zatímco bydlící; kare — činí; yātrā-daraśana — sledování slavnosti Ratha-yātrā.

Překlad

Oddaní z Bengálska přicházeli a zůstávali se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem každý rok, aby zhlédli slavnost Ratha-yātrā.

Verš

tāra madhye ye ye varṣe āchaye viśeṣa
vistāriyā āge tāhā kahiba niḥśeṣa

Synonyma

tāra madhye — v těchto příbězích; ye ye — cokoliv; varṣe — během let; āchaye — je; viśeṣa — zvláštní události; vistāriyā — rozvádějící; āge — později; tāhā — to; kahiba — řeknu; niḥśeṣa — úplně.

Překlad

Události hodné pozornosti, které se odehrály během těchto let, popíši později.

Verš

ei-mata mahāprabhura cāri vatsara gela
dakṣiṇa yāñā āsite dui vatsara lāgila

Synonyma

ei-mata — takto; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; cāri — čtyři; vatsara — roky; gela — uplynuly; dakṣiṇa yāñā — po cestách jižní Indií; āsite — vrátit se; dui vatsara lāgila — trvalo Mu dva roky.

Překlad

Tak prožil Śrī Caitanya Mahāprabhu čtyři roky. První dva roky strávil na svých cestách jižní Indií.

Verš

āra dui vatsara cāhe vṛndāvana yāite
rāmānanda-haṭhe prabhu nā pāre calite

Synonyma

āra dui vatsara — další dva roky; cāhe — chtěl; vṛndāvana yāite — jít do Vrindávanu; rāmānanda-haṭhe — kvůli manévrům Rāmānandy Rāye; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; pāre — nemohl; calite — odejít.

Překlad

Další dva roky chtěl Śrī Caitanya Mahāprabhu jít do Vrindávanu, ale kvůli manévrům Rāmānandy Rāye se Mu nepodařilo Džagannáth Purí opustit.

Verš

pañcama vatsare gauḍera bhakta-gaṇa āilā
ratha dekhi’ nā rahilā, gauḍere calilā

Synonyma

pañcama vatsare — pátý rok; gauḍera — z Bengálska; bhakta-gaṇa — oddaní; āilā — přišli; ratha dekhi' — poté, co zhlédli slavnost Ratha-yātrā; rahilā — nezůstali; gauḍere calilā — vrátili se do Bengálska.

Překlad

Pátý rok se oddaní z Bengálska přišli podívat na slavnost Ratha-yātrā. Tentokrát však po jejím zhlédnutí nezůstali, ale vrátili se do Bengálska.

Verš

tabe prabhu sārvabhauma-rāmānanda-sthāne
āliṅgana kari’ kahe madhura vacane

Synonyma

tabe — tehdy; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; sārvabhauma-rāmānanda-sthāne — před Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou a Rāmānandou Rāyem; āliṅgana kari' — objímající; kahe — říká; madhura vacane — sladká slova.

Překlad

Tehdy Śrī Caitanya Mahāprabhu předložil Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi a Rāmānandovi Rāyovi určitý návrh. Obejmul je a promluvil sladkými slovy.

Verš

bahuta utkaṇṭhā mora yāite vṛndāvana
tomāra haṭhe dui vatsara nā kailuṅ gamana

Synonyma

bahuta utkaṇṭhā — velká dychtivost; mora — Moje; yāite vṛndāvana — jít do Vrindávanu; tomāra haṭhe — kvůli vašim manévrům; dui vatsara — po dva roky; kailuṅ — nepodnikl jsem; gamana — cestu.

Překlad

Caitanya Mahāprabhu řekl: „Moje touha jít do Vrindávanu nesmírně vzrostla. Kvůli vašim manévrům se mi tam minulé dva roky nepodařilo odejít.“

Verš

avaśya caliba, duṅhe karaha sammati
tomā-duṅhā vinā mora nāhi anya gati

Synonyma

avaśya — určitě; caliba — půjdu; duṅhe — vy oba; karaha sammati — prosím dejte Mi souhlas; tomā-duṅhā vinā — mimo vás dvou; mora — Moje; nāhi — není; anya gati — jiné útočiště.

Překlad

„Tentokrát už musím jít. Dáte Mi prosím svolení? Mimo vás dvou nemám jiné útočiště.“

Verš

gauḍa-deśe haya mora ‘dui samāśraya’
‘jananī’ ‘jāhnavī’, — ei dui dayāmaya

Synonyma

gauḍa-deśe — v Bengálsku; haya — jsou; mora — Moje; dui — dvě; samāśraya — opory; jananī — matka; jāhnavī — matka Ganga; ei dui — tyto dvě; dayā-maya — velmi milostivé.

Překlad

„V Bengálsku mám dvě opory – svou matku a řeku Gangu. Obě jsou nesmírně milostivé.“

Verš

gauḍa-deśa diyā yāba tāṅ-sabā dekhiyā
tumi duṅhe ājñā deha’ parasanna hañā

Synonyma

gauḍa-deśa — zemi známou jako Bengálsko; diyā — skrze; yāba — půjdu; tāṅ-sabā — je obě; dekhiyā — vidící; tumi duṅhe — vy dva; ājñā deha' — dejte Mi svolení; parasanna hañā — potěšeni.

Překlad

„Půjdu do Vrindávanu přes Bengálsko a navštívím svou matku i řeku Gangu. Dáte Mi k tomu oba své laskavé svolení?“

Verš

śuniyā prabhura vāṇī mane vicāraya
prabhu-sane ati haṭha kabhu bhāla naya

Synonyma

śuniyā — když slyšeli; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; vāṇī — slova; mane — v mysli; vicāraya — zvážili; prabhu-sane — s Pánem Caitanyou Mahāprabhuem; ati — mnoho; haṭha — triky; kabhu — neustále; bhāla naya — není správné.

Překlad

Když Sārvabhauma Bhaṭṭācārya a Rāmānanda Rāya slyšeli tato slova, zamysleli se nad tím, že nebylo vůbec správné Pána tolikrát podvést.

Verš

duṅhe kahe, — ebe varṣā, calite nāribā
vijayā-daśamī āile avaśya calibā

Synonyma

duṅhe kahe — oba řekli; ebe — nyní; varṣā — období dešťů; calite nāribā — nebudeš moci jít; vijayā-daśamī — den Vijayā-daśamī; āile — až přijde; avaśya — zajisté; calibā — půjdeš.

Překlad

Oba řekli: „Nyní je období dešťů, takže se Ti bude špatně cestovat. Bude mnohem lepší, když s odchodem do Vrindávanu počkáš na Vijayā-daśamī.“

Verš

ānande mahāprabhu varṣā kaila samādhāna
vijayā-daśamī-dine karila payāna

Synonyma

ānande — s velkou radostí; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; varṣā — období dešťů; kaila samādhāna — přečkal; vijayā-daśamī-dine — na Vijayā-daśamī, den vítězství Pána Rāmacandry; karila payāna — odešel.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu byl nesmírně šťastný, že dostal jejich svolení. Počkal, až skončilo období dešťů, a potom se na Vijayā-daśamī vydal do Vrindávanu.

Verš

jagannāthera prasāda prabhu yata pāñāchila
kaḍāra, candana, ḍora, saba saṅge laila

Synonyma

jagannāthera — Pána Jagannātha; prasāda — zbytky jídla; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yata — veškeré; pāñāchila — získal; kaḍāra — druh tilaku; candana — santálové dřevo; ḍora — provazy; saba — všechno; saṅge laila — vzal s sebou.

Překlad

Pán shromáždil veškeré zbytky jídla Pána Jagannātha a také zbytky Pánovy masti kaḍāra, santálového dřeva i provazů a vše vzal s sebou.

Verš

jagannāthe ājñā māgi’ prabhāte calilā
uḍiyā-bhakta-gaṇa saṅge pāche cali’ āilā

Synonyma

jagannāthe — od Pána Jagannātha; ājñā māgi' — poté, co si vyžádal svolení; prabhāte — časně ráno; calilā — odešel; uḍiyā-bhakta-gaṇa — všichni oddaní z Urísy; saṅge — s Ním; pāche — následující; cali' āilā — šli.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu časně ráno požádal Pána Jagannātha o svolení a vydal se na cestu. Všichni oddaní z Urísy Ho následovali.

Verš

uḍiyā-bhakta-gaṇe prabhu yatne nivārilā
nija-gaṇa-saṅge prabhu ‘bhavānīpura’ āilā

Synonyma

uḍiyā-bhakta-gaṇe — oddané z Urísy; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yatne — velmi šetrně; nivārilā — zastavil; nija-gaṇa-saṅge — se svými osobními společníky; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhavānīpura āilā — přišel do Bhavánípuru.

Překlad

Caitanya Mahāprabhu velmi citlivě zakázal oddaným z Urísy jít za Ním. V doprovodu svých osobních společníků pak šel nejprve do Bhavánípuru.

Význam

Bhavánípurem se prochází cestou na známé místo Džánkádei-pur neboli Džánakídéví-pur.

Verš

rāmānanda āilā pāche dolāya caḍiyā
vāṇīnātha bahu prasāda dila pāṭhāñā

Synonyma

rāmānanda — Rāmānanda Rāya; āilā — dorazil; pāche — za Ním; dolāya caḍiyā — na palankýnu; vāṇīnātha — Vāṇīnātha Rāya; bahu — velké množství; prasāda — zbytků Jagannāthova jídla; dila — dal; pāṭhāñā — posílající.

Překlad

Když Pán Caitanya došel do Bhavánípuru, dorazil tam na svém palankýnu Rāmānanda Rāya. Vāṇīnātha Rāya poslal Pánu velké množství prasādam.

Verš

prasāda bhojana kari’ tathāya rahilā
prātaḥ-kāle cali’ prabhu ‘bhuvaneśvara’ āilā

Synonyma

prasāda bhojana kari' — po přijetí prasādam; tathāya rahilā — zůstal tam; prātaḥ-kāle — časně ráno; cali' — jdoucí; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhuvaneśvara āilā — došel do Bhuvanéšvaru.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu přijal prasādam a zůstal tam přes noc. Časně ráno se vydal na cestu, až došel do Bhuvanéšvaru.

Verš

‘kaṭake’ āsiyā kaila ‘gopāla’ daraśana
svapneśvara-vipra kaila prabhura nimantraṇa

Synonyma

kaṭake — do města Kataku; āsiyā — když přišel; kaila — vykonal; gopāla daraśana — návštěvu Pána Gopāla; svapneśvara-viprabrāhmaṇa jménem Svapneśvara; kaila — učinil; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; nimantraṇa — pozvání.

Překlad

Po příchodu do Kataku zhlédl chrám Gopāla a místní brāhmaṇa jménem Svapneśvara Pána pozval na jídlo.

Verš

rāmānanda-rāya saba-gaṇe nimantrila
bāhira udyāne āsi’ prabhu vāsā kaila

Synonyma

rāmānanda-rāya — Rāmānanda Rāya; saba-gaṇe — všechny následovníky Śrī Caitanyi Mahāprabhua; nimantrila — pozval; bāhira udyāne — ve venkovní zahradě; āsi' — když přišel; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; vāsā kaila — učinil místem svého odpočinku.

Překlad

Rāmānanda Rāya pozval k jídlu všechny ostatní a Śrī Caitanya Mahāprabhu si odpočinul v zahradě před chrámem.

Verš

bhikṣā kari’ bakula-tale karilā viśrāma
pratāparudra-ṭhāñi rāya karila payāna

Synonyma

bhikṣā kari' — poté, co poobědval; bakula-tale — pod bakulovým stromem plným květů; karilā viśrāma — odpočinul si; pratāparudra-ṭhāñi — za Mahārājem Pratāparudrou; rāya — Rāmānanda Rāya; karila payāna — odešel.

Překlad

Zatímco Śrī Caitanya Mahāprabhu odpočíval pod bakulovým stromem, Rāmānanda Rāya šel okamžitě za Mahārājem Pratāparudrou.

Verš

śuni’ ānandita rājā ati-śīghra āilā
prabhu dekhi’ daṇḍavat bhūmete paḍilā

Synonyma

śuni' — když slyšel; ānandita — velice rád; rājā — král; ati-śīghra — rychle; āilā — přišel; prabhu dekhi' — když viděl Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; daṇḍavat — poklony celým tělem; bhūmete — na zem; paḍilā — padl.

Překlad

Králi udělalo velkou radost, když se dozvěděl tu novinu, a rychle se tam vydal. Jakmile Pána uviděl, padl na zem, aby se Mu poklonil.

Verš

punaḥ uṭhe, punaḥ paḍe praṇaya-vihvala
stuti kare, pulakāṅga, paḍe aśru-jala

Synonyma

punaḥ — znovu; uṭhe — vstal; punaḥ — znovu; paḍe — padl; praṇaya-vihvala — přemožen láskou; stuti kare — modlí se; pulaka-aṅga — celé tělo se mu třáslo radostí; paḍe — kanuly; aśru-jala — slzy.

Překlad

Král přemožený láskou znovu a znovu vstával a padal k zemi. Jak přednášel modlitby, třáslo se mu celé tělo a z očí mu kanuly slzy.

Verš

tāṅra bhakti dekhi’ prabhura tuṣṭa haila mana
uthi’ mahāprabhu tāṅre kailā āliṅgana

Synonyma

tāṅra bhakti — jeho oddanost; dekhi' — když viděl; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; tuṣṭa — spokojená; haila — byla; mana — mysl; uṭhi' — poté, co vstal; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jeho; kailā āliṅgana — obejmul.

Překlad

Śrī Caitanyu Mahāprabhua králova oddanost velice potěšila, a proto vstal a obejmul ho.

Verš

punaḥ stuti kari’ rājā karaye praṇāma
prabhu-kṛpā-aśrute tāṅra deha haila snāna

Synonyma

punaḥ — znovu; stuti kari' — modlící se; rājā — král; karaye praṇāma — klaněl se; prabhu kṛpā — milosti Pána; aśrute — slzami; tāṅra — Pánovo; deha — tělo; haila — stalo se; snāna — omývané.

Překlad

Když Pán krále objal, král se znovu a znovu modlil a klaněl. Pánova milost tak králi vehnala do očí slzy, které pak omývaly Pánovo tělo.

Verš

sustha kari, rāmānanda rājāre vasāilā
kāya-mano-vākye prabhu tāṅre kṛpā kailā

Synonyma

sustha kari — poté, co ho uklidnil; rāmānanda — Rāmānanda Rāya; rājāre vasāilā — usadil krále; kāya-mano-vākye — tělem, myslí a slovy; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — králi; kṛpā kailā — prokázal milost.

Překlad

Rāmānanda Rāya nakonec krále uklidnil a přiměl ho, aby se posadil. Pán mu pak udělil milost svým tělem, myslí i slovy.

Verš

aiche tāṅhāre kṛpā kaila gaurarāya
“pratāparudra-santrātā” nāma haila yāya

Synonyma

aiche — takovou; tāṅhāre — králi; kṛpā — milost; kaila — prokázal; gaurarāya — Śrī Caitanya Mahāprabhu; pratāparudra-santrātā — osvoboditel Mahārāje Pratāparudry; nāma — jméno; haila — stalo se; yāya — čímž.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu králi prokázal takovou milost, že od toho dne začal být známý jako Pratāparudra-santrātā neboli ten, kdo osvobodil Mahārāje Pratāparudru.

Verš

rāja-pātra-gaṇa kaila prabhura vandana
rājāre vidāya dilā śacīra nandana

Synonyma

rāja-pātra-gaṇa — královi ministři; kaila — činili; prabhura vandana — oslavování Pána; rājāre — králi; vidāya dilā — dal sbohem; śacīra nandana — syn matky Śacī.

Překlad

Všichni vládní úředníci Pánu také projevili úctu a syn matky Śacī se s nimi i s králem nakonec rozloučil.

Verš

bāhire āsi’ rājā ājñā-patra lekhāila
nija-rājye yata ‘viṣayī’, tāhāre pāṭhāila

Synonyma

bāhire āsi' — když vyšel ven; rājā — král; ājñā-patra — dopisy s rozkazy; lekhāila — napsal; nija-rājye — ve svém království; yata — všem; viṣayī — vládním služebníkům; tāhāre — jim; pāṭhāila — poslal.

Překlad

Král potom vyšel ven a nechal napsat a poslat rozkazy pro vládní služebníky ve svém království.

Verš

‘grāme-grāme’ nūtana āvāsa karibā
pāṅca-sāta navya-gṛhe sāmagrye bharibā

Synonyma

grāme-grāme — v každé vesnici; nūtana — nové; āvāsa — domy na ubytování; karibā — postavte; pāṅca-sāta — pět až sedm; navya-gṛhe — vnitřky nových domů; sāmagrye — jídlem; bharibā — naplňte.

Překlad

Jeho nařízení znělo: „V každé vesnici postavte nové obytné domy a v pěti nebo sedmi nových domech uskladněte všemožné druhy jídel.“

Verš

āpani prabhuke lañā tāhāṅ uttaribā
rātri-dibā vetra-haste sevāya rahibā

Synonyma

āpani — osobně vy sami; prabhuke — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; lañā — beroucí; tāhāṅ uttaribā — měli byste tam jít; rātri-dibā — noc a den; vetra-haste — s holí v ruce; sevāya rahibā — měli byste setrvávat ve službě Jemu.

Překlad

„Osobně Pána do těchto nově postavených domů doveďte a dnem i nocí Mu služte s holí v ruce.“

Verš

dui mahā-pātra, — ‘haricandana’, ‘mardarāja’
tāṅre ājñā dila rājā — ‘kariha sarva kāya

Synonyma

dui mahā-pātra — dva ctihodní úředníci; haricandana — Haricandana; mardarāja — Mardarāja; tāṅre — jim; ājñā dila — nařídil; rājā — král; kariha — udělejte; sarva kāya — vše potřebné.

Překlad

Král nařídil Haricandanovi a Mardarājovi, dvěma ctihodným úředníkům, aby udělali vše potřebné pro vykonání těchto rozkazů.

Verš

eka navya-naukā āni’ rākhaha nadī-tīre
yāhāṅ snāna kari’ prabhu yā’na nadī-pāre
tāhāṅ stambha ropaṇa kara ‘mahā-tīrtha’ kari’
nitya snāna kariba tāhāṅ, tāhāṅ yena mari

Synonyma

eka — jednu; navya — novou; naukā — loď; āni' — přivezte a; rākhaha — nechte ji; nadī-tīre — na břehu řeky; yāhāṅ — kde; snāna kari' — koupající se; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yā'na — jde; nadī-pāre — na druhý břeh řeky; tāhāṅ — tam; stambha — pamětní sloup; ropaṇa kara — vztyčte; mahā-tīrtha kari' — činící z toho místa velké poutní místo; nitya — denně; snāna kariba — budu se koupat; tāhāṅ — tam; tāhāṅ — tam; yena mari — nechť zemřu.

Překlad

Král jim také nařídil, aby zajistili novou loď a ponechali ji u břehu řeky. Kdekoliv se Śrī Caitanya Mahāprabhu vykoupe nebo překročí řeku, tam by měli vztyčit pamětní sloup a udělat z toho místa velké poutní místo. „Já se tam budu koupat,“ řekl král, „a také tam chci zemřít.“

Verš

caturdvāre karaha uttama navya vāsa
rāmānanda, yāha tumi mahāprabhu-pāśa

Synonyma

caturdvāre — ve vesnici zvané Čaturdvár; karaha — postavte; uttama — velmi hezké; navya vāsa — nové domy; rāmānanda — Rāmānando Rāyi; yāha tumi — ty prosím jdi; mahāprabhu-pāśa — do blízkosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Král pokračoval: „Ve vesnici zvané Čaturdvár postavte nové obytné budovy. Nyní se, Rāmānando, můžeš vrátit za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem.“

Verš

sandhyāte calibe prabhu, — nṛpati śunila
hastī-upara tāmbu-gṛhe strī-gaṇe caḍāila

Synonyma

sandhyāte — večer; calibe prabhu — Pán se vydá na cestu; nṛpati śunila — král slyšel; hastī-upara — na hřbetech slonů; tāmbu-gṛhe — do stanů; strī-gaṇe — všechny ženy; caḍāila — nechal nastoupit.

Překlad

Když se král dozvěděl, že ten večer Pán odchází, nechal okamžitě přivést několik slonů s malými stany na zádech, do kterých nastoupily všechny dámy z paláce.

Verš

prabhura calibāra pathe rahe sāri hañā
sandhyāte calilā prabhu nija-gaṇa lañā

Synonyma

prabhura — Pánově; calibāra pathe — na cestě, kudy půjde; rahe — zůstaly; sāri hañā — v řadě; sandhyāte — večer; calilā prabhu — Pán odešel; nija-gaṇa lañā — se svými lidmi.

Překlad

Potom se vydaly k cestě, kudy měl Pán jít, a zůstaly tam v řadě stát. Večer Pán se svými oddanými odešel.

Verš

‘citrotpalā-nadī’ āsi’ ghāṭe kaila snāna
mahiṣī-sakala dekhi’ karaye praṇāma

Synonyma

citrotpalā-nadī — k řece Čitrótpala; āsi' — když přišel; ghāṭe — na břehu; kaila snāna — vykoupal se; mahiṣī-sakala — všechny královny a ženy z paláce; dekhi' — když viděly; karaye praṇāma — poklonily se.

Překlad

Když šel Śrī Caitanya Mahāprabhu k řece Čitrótpala, aby se vykoupal, všechny královny a ženy z paláce se Mu poklonily.

Verš

prabhura daraśane sabe haila premamaya
‘kṛṣṇa’ ‘kṛṣṇa’ kahe, netra aśru variṣaya

Synonyma

prabhura daraśane — po zahlédnutí Pána; sabe — všechny; haila — staly se; prema-maya — přemoženy láskou; kṛṣṇa kṛṣṇa kahe — volaly svaté jméno Kṛṣṇy; netra — oči; aśru — slzy; variṣaya — ronily.

Překlad

Po spatření Pána se všechny cítily přemoženy láskou k Bohu a se slzami tekoucími z očí začaly volat svaté jméno „Kṛṣṇa! Kṛṣṇa!“

Verš

emana kṛpālu nāhi śuni tribhuvane
kṛṣṇa-premā haya yāṅra dūra daraśane

Synonyma

emana kṛpālu — tak milostivá osoba; nāhi — ne; śuni — slyšíme; tri-bhuvane — v těchto třech světech; kṛṣṇa-premā haya — člověk získá lásku ke Kṛṣṇovi; yāṅra — jehož; dūra daraśane — zahlédnutím z dálky.

Překlad

Ve všech třech světech není nikdo tak milostivý jako Śrī Caitanya Mahāprabhu. Když Ho člověk jen z dálky zahlédne, zaplaví ho láska k Bohu.

Verš

naukāte caḍiyā prabhu haila nadī pāra
jyotsnāvatī rātrye cali’ āilā caturdvāra

Synonyma

naukāte caḍiyā — když nastoupil na loď; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; haila — byl; nadī pāra — přes řeku; jyotsnāvatī — osvětlené měsícem v úplňku; rātrye — v noci; cali' — šel; āilā — jdoucí; caturdvāra — do Čaturdváru.

Překlad

Pán se potom na nové lodi přeplavil na druhý břeh. Pokračoval v cestě za světla úplňku, až došel do města známého jako Čaturdvár.

Verš

rātrye tathā rahi’ prāte snāna-kṛtya kaila
hena-kāle jagannāthera mahā-prasāda āila

Synonyma

rātrye — té noci; tathā rahi' — zůstávající tam; prāte — ráno; snāna-kṛtya kaila — vykoupal se; hena-kāle — tehdy; jagannāthera — Pána Jagannātha; mahā-prasāda āila — dorazily zbytky jídla.

Překlad

Tam Pán strávil noc a ráno se vykoupal. Tehdy tam dorazily zbytky jídla Pána Jagannātha.

Verš

rājāra ājñāya paḍichā pāṭhāya dine-dine
bahuta prasāda pāṭhāya diyā bahu-jane

Synonyma

rājāra ājñāya — na pokyn krále; paḍichā — dozorce chrámu; pāṭhāya — posílal; dine-dine — den za dnem; bahuta prasāda — velké množství jídla; pāṭhāya — poslal; diyā bahu-jane — nesené mnoha lidmi.

Překlad

Na králův pokyn posílal dozorce chrámu každý den velké množství prasādam, které neslo mnoho lidí.

Verš

svagaṇa-sahite prabhu prasāda aṅgīkari’
uṭhiyā calilā prabhu bali’ ‘hari’ ‘hari’

Synonyma

sva-gaṇa-sahite — se svými osobními společníky; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; prasāda — zbytky jídla; aṅgīkari' — když přijal; uṭhiyā — postavil se; calilā — vyrazil; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bali' — zatímco opakoval; hari hari — Hari, Hari.

Překlad

Po přijetí prasādam Śrī Caitanya Mahāprabhu vstal a s voláním svatých jmen „Hari! Hari!“ se vydal na cestu.

Verš

rāmānanda, mardarāja, śrī-haricandana
saṅge sevā kari’ cale ei tina jana

Synonyma

rāmānanda — Rāmānanda; mardarāja — Mardarāja; śrī-haricandana — Śrī Haricandana; saṅge — v doprovodu; sevā kari' — poskytující službu; cale — šli; ei tina jana — tito tři urození muži.

Překlad

Rāmānanda Rāya, Mardarāja a Śrī Haricandana neustále doprovázeli Śrī Caitanyu Mahāprabhua a všemožně Mu sloužili.

Verš

prabhu-saṅge purī-gosāñi, svarūpa-dāmodara
jagadānanda, mukunda, govinda, kāśīśvara
haridāsa-ṭhākura, āra paṇḍita-vakreśvara
gopīnāthācārya, āra paṇḍita-dāmodara
rāmāi, nandāi, āra bahu bhakta-gaṇa
pradhāna kahiluṅ, sabāra ke kare gaṇana

Synonyma

prabhu-saṅge — se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; purī-gosāñi — Paramānanda Purī; svarūpa-dāmodara — Svarūpa Dāmodara; jagadānanda — Jagadānanda; mukunda — Mukunda; govinda — Govinda; kāśīśvara — Kāśīśvara; haridāsa-ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; āra — a; paṇḍita-vakreśvara — Paṇḍita Vakreśvara; gopīnātha-ācārya — Gopīnātha Ācārya; āra — a; paṇḍita-dāmodara — Paṇḍita Dāmodara; rāmāi — Rāmāi; nandāi — Nandāi; āra — a; bahu bhakta-gaṇa — mnoho oddaných; pradhāna — hlavní; kahiluṅ — zmínil jsem; sabāra — jich všech; ke — kdo; kare gaṇana — učinit výčet.

Překlad

Pána doprovázel Paramānanda Purī Gosvāmī, Svarūpa Dāmodara, Jagadānanda, Mukunda, Govinda, Kāśīśvara, Haridāsa Ṭhākura, Vakreśvara Paṇḍita, Gopīnātha Ācārya, Dāmodara Paṇḍita, Rāmāi, Nandāi a mnoho dalších oddaných. Zmínil jsem pouze ty hlavní, protože všechny je nikdo nevyjmenuje.

Verš

gadādhara-paṇḍita yabe saṅgete calilā
‘kṣetra-sannyāsa nā chāḍiha’ — prabhu niṣedhilā

Synonyma

gadādhara-paṇḍita — Gadādhara Paṇḍita; yabe — když; saṅgete — se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; calilā — vydal se na cestu; kṣetra-sannyāsa — stav odříkání na posvátném poutním místě; chāḍiha — nevzdej se; prabhu niṣedhilā — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu zakázal.

Překlad

Gadādhara Paṇḍita se vydal na cestu s Pánem také, ale bylo mu to zakázáno a byl požádán, aby se nevzdával slibu kṣetra-sannyāsu.

Význam

Ten, kdo přijme kṣetra-sannyās, opustí domov a jde na poutní místo zasvěcené Pánu Viṣṇuovi. Mezi tato místa patří Purušóttama (Džagannáth Purí), Navadvíp-dhám a Mathura-dhám. Kṣetra-sannyāsī tam pak žije sám nebo se svou rodinou. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura považuje kṣetra-sannyās za velice vhodné umístění pro vānaprasthu v tomto věku Kali. Sārvabhauma Bhaṭṭācārya takto žil a byl nazýván kṣetra-sannyāsīm neboli sannyāsīm žijícím v Džagannáth Purí.

Verš

paṇḍita kahe, — “yāhāṅ tumi, sei nīlācala
kṣetra-sannyāsa mora yāuka rasātala”

Synonyma

paṇḍita kahe — Gadādhara Paṇḍita; yāhāṅ — kdekoliv; tumi — jsi; sei — to; nīlācala — Džagannáth Purí; kṣetra-sannyāsa — slib zůstat na svatém poutním místě; mora — můj; yāuka — nechť jde; rasātala — do pekla.

Překlad

Když Gadādhara Paṇḍita slyšel prosbu, aby se vrátil do Džagannáth Purí, řekl Pánu: „Kdekoliv jsi Ty, tam je Džagannáth Purí. K čertu s mým kṣetra-sannyāsem.“

Verš

prabhu kahe, — “iṅhā kara gopīnātha sevana”
paṇḍita kahe, — “koṭi-sevā tvat-pāda-darśana”

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; iṅhā — zde; kara — prováděj; gopīnātha sevana — uctívání Gopīnātha; paṇḍita kahe — Paṇḍita řekl; koṭi-sevā — tato služba miliónkrát; tvat-pāda-darśana — spatřením Tvých lotosových nohou.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu žádal Gadādhara Paṇḍita, aby zůstal v Džagannáth Purí a věnoval se službě Gopīnāthovi. Gadādhara Paṇḍita na to odpověděl: „Pouhým spatřením Tvých lotosových nohou člověk poslouží Gopīnāthovi miliónkrát.“

Verš

prabhu kahe, — “sevā chāḍibe, āmāya lāge doṣa
iṅhā rahi’ sevā kara, — āmāra santoṣa”

Synonyma

prabhu kahe — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; sevā chāḍibe — pokud zanecháš této služby; āmāya — na Mě; lāge — padne; doṣa — chyba; iṅhā rahi' — zůstaň zde a; sevā kara — věnuj se službě; āmāra — Moje; santoṣa — spokojenost.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom řekl: „Pokud Mu přestaneš sloužit, bude to Moje chyba. Raději zde zůstaň a služ. Tak budu spokojený.“

Verš

paṇḍita kahe, — “saba doṣa āmāra upara
tomā-saṅge nā yāiba, yāiba ekeśvara

Synonyma

paṇḍita kahe — Paṇḍita řekl; saba — všechny; doṣa — chyby; āmāra upara — na mě; tomā-saṅge — s Tebou; yāiba — nepůjdu; yāiba — půjdu; ekeśvara — sám.

Překlad

Paṇḍita odpověděl: „Neboj se, všechny chyby padnou na mou hlavu. Nebudu Tě doprovázet, půjdu sám.“

Verš

āi’ke dekhite yāiba, nā yāiba tomā lāgi’
‘pratijñā’-‘sevā’-tyāga-doṣa, tāra āmi bhāgī”

Synonyma

āi'ke — matku Śacīdevī; dekhite — navštívit; yāiba — půjdu; yāiba — nepůjdu; tomā lāgi' — kvůli Tobě; pratijñā-sevā — slib a služba Gopīnāthovi; tyāga-doṣa — přestupek, kterým je zanedbání; tāra — za to; āmi bhāgī — já jsem zodpovědný.

Překlad

„Půjdu navštívit Śacīmātu, ale nepůjdu kvůli Tobě. Já ponesu zodpovědnost za nedodržení slibu a zanedbání služby Gopīnāthovi.“

Verš

eta bali’ paṇḍita-gosāñi pṛthak calilā
kaṭaka āsi’ prabhu tāṅre saṅge ānāilā

Synonyma

eta bali' — to když řekl; paṇḍita-gosāñi — Gadādhara Paṇḍita; pṛthak calilā — šel sám; kaṭaka āsi' — když přišel do Kataku; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jeho; saṅge — s sebou; ānāilā — vzal.

Překlad

Gadādhara Paṇḍita Gosvāmī tak cestoval sám, ale když přišli do Kataku, Śrī Caitanya Mahāprabhu si ho zavolal k sobě.

Verš

paṇḍitera gaurāṅga-prema bujhana nā yāya
‘pratijñā’, ‘śrī-kṛṣṇa-sevā’ chāḍila tṛṇa-prāya

Synonyma

paṇḍitera — Gadādhara Paṇḍita; gaurāṅga-prema — láska ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; bujhana — pochopení; yāya — není možné; pratijñā — slib; śrī-kṛṣṇa-sevā — služby Pánu; chāḍila — vzdal se; tṛṇa-prāya — téměř jako stébla trávy.

Překlad

Láskyplnou důvěrnost mezi Gadādharem Paṇḍitem a Śrī Caitanyou Mahāprabhuem nemůže nikdo chápat. Gadādhara Paṇḍita opustil svůj slib a službu Gopīnāthovi stejně, jako se člověk vzdá stébla trávy.

Význam

Gadādhara Paṇḍita se jen proto, aby získal společnost Śrī Caitanyi Mahāprabhua, vzdal svého životního slibu sloužit Gopīnāthovi. Tomuto druhu láskyplné náklonnosti mohou porozumět pouze velmi důvěrní oddaní. Její význam obyčejně nikdo nepochopí.

Verš

tāṅhāra caritre prabhu antare santoṣa
tāṅhāra hāte dhari’ kahe kari’ praṇaya-roṣa

Synonyma

tāṅhāra caritre — jeho chováním; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; antare — ve svém srdci; santoṣa — velmi spokojený; tāṅhāra hāte dhari' — chytil ho za ruku a; kahe — říká; kari' — projevující; praṇaya-roṣa — láskyplný hněv.

Překlad

V srdci byl Śrī Caitanya Mahāprabhu s chováním Gadādhara Paṇḍita velmi spokojený. Přesto ho však vzal za ruku a s láskyplným hněvem k němu promluvil.

Verš

‘pratijñā’, ‘sevā’ chāḍibe, — e tomāra ‘uddeśa’
se siddha ha-ila — chāḍi’ āilā dūra deśa

Synonyma

pratijñā — slibu; sevā — a služby; chāḍibe — vzdáš se; e — to; tomāra — tvůj; uddeśa — záměr; se — ten; siddha — naplněný; ha-ila — je; chāḍi' — zanechávající; āilā — přišel jsi; dūra deśa — daleko.

Překlad

„Zanechal jsi služby Gopīnāthovi a porušil svůj slib žít v Purí. To vše už se nyní naplnilo, protože jsi došel tak daleko.“

Verš

āmāra saṅge rahite cāha, — vāñcha nija-sukha
tomāra dui dharma yāya, — āmāra haya ‘duḥkha’

Synonyma

āmāra saṅge — se Mnou; rahite — zůstat; cāha — chceš; vāñcha — toužíš; nija-sukha — vlastní smyslový požitek; tomāra — tvoje; dui dharma — dvě zásady; yāya — vytrácejí se; āmāra — Moje; haya — je; duḥkha — neštěstí.

Překlad

„To, že se Mnou chceš jít, je pouze touha po uspokojení smyslů. Kvůli tomu porušuješ dvě náboženské zásady, a to Mne velmi rmoutí.“

Verš

mora sukha cāha yadi, nīlācale cala
āmāra śapatha, yadi āra kichu bala

Synonyma

mora — of Me; sukha — the satisfaction; cāha — you want; yadi — if; nīlācale cala — go back to Jagannātha Purī (Nīlācala); āmāra śapatha — My condemnation; yadi — if; āra — more; kichu — something; bala — you say.

Překlad

“If you want My happiness, please return to Nīlācala. You will simply condemn Me if you say any more about this matter.”

Verš

eta bali’ mahāprabhu naukāte caḍilā
mūrcchita hañā paṇḍita tathāi paḍilā

Synonyma

eta bali' — to když řekl; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; naukāte caḍilā — nastoupil na loď; mūrcchita hañā — omdlívající; paṇḍita — Gadādhara Paṇḍita Gosvāmī; tathāi — tam; paḍilā — zhroutil se.

Překlad

Když to Śrī Caitanya Mahāprabhu dořekl, nastoupil na loď a Gadādhara Paṇḍita se okamžitě v mdlobách zhroutil k zemi.

Verš

paṇḍite lañā yāite sārvabhaume ājñā dilā
bhaṭṭācārya kahe, — “uṭha, aiche prabhura līlā

Synonyma

paṇḍite lañā — beroucí Paṇḍita; yāite — jít; sārvabhauma — Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi; ājñā dilā — dal nařízení; bhaṭṭācārya kahe — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya řekl; uṭha — prosím vstaň; aiche — takové; prabhura līlā — zábavy Pána.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi nařídil, aby vzal Gadādhara Paṇḍita s sebou. Bhaṭṭācārya řekl Gadādharovi Paṇḍitovi: „Vstaň! Takové jsou zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua.“

Verš

tumi jāna, kṛṣṇa nija-pratijñā chāḍilā
bhakta kṛpā-vaśe bhīṣmera pratijñā rākhilā

Synonyma

tumi jāna — víš; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; nija-pratijñā — svůj slib; chāḍilā — porušil; bhakta kṛpā-vaśe — zavázaný oddanou službou svého oddaného; bhīṣmera — praotce Bhīṣmy; pratijñā rākhilā — zachoval slib.

Překlad

„Vždyť víš, že sám Pán Kṛṣṇa porušil vlastní slib, jen aby zachoval slib praotce Bhīṣmy.“

Verš

sva-nigamam apahāya mat-pratijñām
ṛtam adhikartum avapluto ratha-sthaḥ
dhṛta-ratha-caraṇo ’bhyayāc calad-gur
harir iva hantum ibhaṁ gatottarīyaḥ

Synonyma

sva-nigamam — svůj slib nepozvednout zbraň a nebojovat za Pāṇḍuovce; apahāya — porušující; mat-pratijñām — můj slib; ṛtam — pravdivý; adhikartum — učinit víc; avaplutaḥ — když seskočil; ratha-sthaḥ — který byl na voze (Pán Kṛṣṇa); dhṛta — který vzal; ratha-caraṇaḥ — kolo vozu; abhyayāt — hnal se dopředu; calat-guḥ — otřásající celou planetou; hariḥ — lev; iva — jako; hantum — zabít; ibham — slona; gata-uttarīyaḥ — a přitom ztratil svrchní oděv.

Překlad

„  ,Pán Kṛṣṇa porušil svůj slib, že na Kurukšétře nepozvedne zbraň, jen proto, aby zachránil můj slib. Pán Śrī Kṛṣṇa seskočil z vozu, zvedl kolo a rozběhl se ke mně, aby mne zabil, a přitom Mu spadl Jeho svrchní oděv. Hnal se ke mně jako lev chystající se zabít slona, až se celá země otřásala.̀  “

Význam

Pán Kṛṣṇa slíbil, že během bitvy na Kurukšétře nebude bojovat a že se ani nedotkne zbraně. Když však chtěl Bhīṣma splnit svůj slib, že donutí Pána porušit svůj slib, Pán okamžitě seskočil z vozu, a aby splnil Bhīṣmův slib, vzal kolo od vozu a hnal se ho zabít. Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.9.37).

Verš

ei-mata prabhu tomāra viccheda sahiyā
tomāra pratijñā rakṣā kaila yatna kariyā”

Synonyma

ei-mata — takto; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tomāra — od tebe; viccheda sahiyā — snášející odloučení; tomāra pratijñā — tvůj slib; rakṣā kaila — ochránil; yatna kariyā — s velkým úsilím.

Překlad

„Śrī Caitanya Mahāprabhu s podobně velkým úsilím toleruje odloučení od tebe jen proto, aby ochránil tvůj slib.“

Verš

ei-mata kahi’ tāṅre prabodha karilā
dui-jane śokākula nīlācale āilā

Synonyma

ei-mata — takto; kahi' — hovořící; tāṅre — jeho; prabodha karilā — probudil; dui-jane — oba dva; śoka-ākula — přemoženi zármutkem; nīlācale — do Džagannáth Purí; āilā — vrátili se.

Překlad

Takto Sārvabhauma Bhaṭṭācārya vzkřísil Gadādhara Paṇḍita. Oba se potom s velkým zármutkem vrátili do Džagannáth Purí, do Níláčaly.

Verš

prabhu lāgi’ dharma-karma chāḍe bhakta-gaṇa
bhakta-dharma-hāni prabhura nā haya sahana

Synonyma

prabhu lāgi' — kvůli Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; dharma-karma — veškeré předepsané povinnosti; chāḍe — přestávají plnit; bhakta-gaṇa — všichni oddaní; bhakta-dharma — povinností oddaného; hāni — zanedbání; prabhura — pro Śrī Caitanyu Mahāprabhua; haya — není; sahana — snesitelné.

Překlad

Všichni oddaní by se kvůli Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi vzdali veškerých povinností, ale to se Pánovi nelíbilo.

Verš

‘premera vivarta’ ihā śune yei jana
acire miliye tāṅre caitanya-caraṇa

Synonyma

premera vivarta — zvraty milostných vztahů; ihā — toto; śune — poslouchá; yei jana — každý, kdo; acire — velmi brzy; miliye — potká; tāṅre — jeho; caitanya-caraṇa — útočiště u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Takové jsou zvraty v milostných vztazích. Každý, kdo těmto událostem naslouchá, získá velmi brzy útočiště u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

dui rāja-pātra yei prabhu-saṅge yāya
‘yājapura’ āsi’ prabhu tāre dilena vidāya

Synonyma

dui rāja-pātra — dva vládní úředníci; yei — kteří; prabhu-saṅge — se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; yāya — jdou; yājapura āsi' — po příchodu do Jádžapuru; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāre — jim; dilena vidāya — dal sbohem.

Překlad

Po příchodu Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Jeho skupiny do Jádžapuru požádal Pán dva vládní úředníky, kteří s Ním šli, aby se vrátili.

Význam

Místo zvané Jádžapur je v Uríse dobře známé. Patří pod okres Katak a leží na jižním břehu řeky Vaitaraní. Velcí mudrci dříve na severním břehu řeky Vaitaraní prováděli oběti, a podle toho se místo nazývá Jádžapur, „místo, kde se provádějí oběti“. Někteří lidé tvrdí, že to bylo jedno z hlavních měst krále Yayātiho a že název Jádžapur pochází z názvu Jajáti-nagar. V Mahābhāratě (Vana-parvě, kapitole 114) se uvádí:

ete kaliṅgāḥ kaunteya
yatra vaitaraṇī nadī
yatrāyajata dharmo 'pi
devān śaraṇam etya vai
atra vai ṛṣayo 'nye ca
purā kratubhir ījire

Podle Mahābhāraty na tomto místě velcí mudrci dříve prováděli oběti. Dodnes je tam stále mnoho chrámů polobohů a inkarnací a také Božstvo Śrī Varāhadevy. Toto Božstvo je zvláště důležité a navštěvuje Je mnoho poutníků. Ti, kdo uctívají energii Nejvyššího Pána, uctívají Vārāhī, Vaiṣṇavī, Indrāṇī a mnoho dalších podob Devī, vnitřní energie. Je tam také mnoho božstev Pána Śivy a mnoho míst podél řeky známých jako Dašášvamédha-ghát. Někdy je Jádžapur nazýván také Nábhi-gaja nebo Viradža-kšétra.

Verš

prabhu vidāya dila, rāya yāya tāṅra sane
kṛṣṇa-kathā rāmānanda-sane rātri-dine

Synonyma

prabhu vidāya dila — Pán se s nimi rozloučil; rāya — Rāmānanda Rāya; yāya — jde; tāṅra sane — s Ním; kṛṣṇa-kathā — rozhovory o Pánu Kṛṣṇovi; rāmānanda-sane — s Rāmānandou; rātri-dine — dnem i nocí.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se rozloučil s úředníky a Rāmānanda Rāya šel s Pánem dál. Pán dnem i nocí mluvil s Rāmānandou Rāyem o Śrī Kṛṣṇovi.

Verš

prati-grāme rāja-ājñāya rāja-bhṛtya-gaṇa
navya gṛhe nānā-dravye karaye sevana

Synonyma

prati-grāme — v každé vesnici; rāja-ājñāya — na pokyn krále; rāja-bhṛtya-gaṇa — vládní služebníci; navya gṛhe — v nově postavených domech; nānā-dravye — se všemi druhy obilovin; karaye sevana — sloužili.

Překlad

V každé vesnici postavili vládní služebníci nové domy, jak jim král poručil, a každý z nich naplnili zásobami obilí. Tak sloužili Pánu.

Verš

ei-mata cali’ prabhu ‘remuṇā’ āilā
tathā haite rāmānanda-rāye vidāya dilā

Synonyma

ei-mata — takto; cali' — když šel; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; remuṇā āilā — přišel do Remuny; tathā haite — odtamtud; rāmānanda-rāye — s Rāmānandou Rāyem; vidāya dilā — rozloučil se.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu nakonec došel do Remuny, kde se rozloučil i se Śrī Rāmānandou Rāyem.

Význam

Ve verši 149 první kapitoly Madhya-līly bylo řečeno, že Rāmānanda Rāya byl poslán zpět v Bhadraku. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura uvádí, že tehdy patřil Bhadrak také k místu zvanému Remuna.

Verš

bhūmete paḍilā rāya nāhika cetana
rāye kole kari’ prabhu karaye krandana

Synonyma

bhūmete paḍilā — zhroutil se k zemi; rāya — Rāmānanda Rāya; nāhika cetana — bez vědomí; rāye — Rāmānandu Rāye; kole kari' — beroucí na klín; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; karaye krandana — začal naříkat.

Překlad

Když se Rāmānanda Rāya zhroutil k zemi a ztratil vědomí, Śrī Caitanya Mahāprabhu si ho vzal na klín a začal plakat.

Verš

rāyera vidāya-bhāva nā yāya sahana
kahite nā pāri ei tāhāra varṇana

Synonyma

rāyera vidāya-bhāva — pocity odloučení od Rāmānandy Rāye; yāya — není možné; sahana — snášet; kahite — říci; pāri — nemohu; ei — toto; tāhāra — toho; varṇana — popis.

Překlad

Pocity odloučení Caitanyi Mahāprabhua od Rāmānandy Rāye je nesmírně těžké popsat. V podstatě je téměř nesnesitelné o nich mluvit, a více už je proto popsat nemohu.

Verš

tabe ‘oḍhra-deśa-sīmā’ prabhu cali’ āilā
tathā rāja-adhikārī prabhure mililā

Synonyma

tabe — potom; oḍhra-deśa-sīmā — hranice Urísy; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; cali' — když šel; āilā — jdoucí; tathā — tam; rāja-adhikārī — vládní úředník; prabhure — se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; mililā — setkal se.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu nakonec došel až k hranici státu Urísa, čekal tam na Něho jeden vládní úředník.

Verš

dina dui-cāri teṅho karila sevana
āge calibāre sei kahe vivaraṇa

Synonyma

dina dui-cāri — dva nebo čtyři dny; teṅho — on; karila sevana — sloužil Pánu; āge — dále; calibāre — pro cestu; sei — tento úředník; kahe — sdělil; vivaraṇa — podrobné informace.

Překlad

Dva až čtyři dny tento vládní úředník sloužil Pánu. Dopodrobna také Pánu vylíčil, co Ho čeká dál.

Verš

madyapa yavana-rājāra āge adhikāra
tāṅra bhaye pathe keha nāre calibāra

Synonyma

madyapa — opilce; yavana — muslimského; rājāra — krále; āge — vpředu; adhikāra — vláda; tāṅra bhaye — z obav před tímto králem; pathe — na cestě; keha — kdokoliv; nāre — nemůže; calibāra — cestovat.

Překlad

Vysvětlil Pánovi, že v oblasti, kam má namířeno, vládne muslimský král, který hodně pije. Ze strachu před ním tam nikdo nemůže volně cestovat.

Verš

pichaladā paryanta saba tāṅra adhikāra
tāṅra bhaye nadī keha haite nāre pāra

Synonyma

pichaladā — místu zvanému Pičhalada; paryanta — až k; saba — všechno; tāṅra — jeho; adhikāra — pod správou; tāṅra bhaye — ze strachu před ním; nadī — řeku; keha — kdokoliv; haite — překročit; nāre — nemůže; pāra — na druhou stranu.

Překlad

Území ovládané touto muslimskou vládou sahá až k Pičhaladě. Ze strachu z muslimů zde nikdo nepřekročí řeku.

Význam

V tehdejší době byla Pičhalada částí Tamluku a Bengálska. Nachází se asi 23 kilometrů jižně od Tamluku. Řeka Rúpa-nárájana je v Tamluku dobře známá a Pičhalada leží na jejím břehu.

Verš

dina kata raha — sandhi kari’ tāṅra sane
tabe sukhe naukāte karāiba gamane

Synonyma

dina kata raha — zůstaň zde pár dní; sandhi kari' — až podniknu mírové vyjednávání; tāṅra sane — s Ním; tabe — potom; sukhe — radostně; naukāte — na loď; karāiba gamane — pomohu Ti vyplout.

Překlad

Úředník z vlády Mahārāje Pratāparudry Śrī Caitanyu Mahāprabhua dále informoval, že by měl zůstat ještě pár dní na hranicích Urísy, aby byl čas vyjednat s muslimským vládcem mírovou dohodu. Pán tak bude moci bez obav na lodi přeplout řeku.

Verš

sei kāle se yavanera eka anucara
‘uḍiyā-kaṭake’ āila kari’ veśāntara

Synonyma

sei kāle — tehdy; se yavanera — toho muslimského vládce; eka anucara — jeden následovník; uḍiyā-kaṭake — do tábora uríských vojáků; āila — přišel; kari' veśa-antara — poté, co si vzal jiné šaty.

Překlad

Tehdy přišel do uríského tábora jeden převlečený následovník muslimského vládce.

Verš

prabhura sei adabhuta caritra dekhiyā
hindu-cara kahe sei yavana-pāśa giyā
‘eka sannyāsī āila jagannātha ha-ite
aneka siddha-puruṣa haya tāṅhāra sahite

Synonyma

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; sei — tyto; adabhuta caritra — úžasné vlastnosti; dekhiyā — když viděl; hindu-cara — hindský špeh; kahe — říká; sei — tento; yavana-pāśa giyā — poté, co šel za muslimským vládcem; eka sannyāsī — jeden žebravý mnich; āila — přišel; jagannātha ha-ite — z Džagannáth Purí; aneka — mnoho; siddha-puruṣa — osvobozených osob; haya — je; tāṅhāra sahite — s Ním.

Překlad

Muslimský špeh viděl mnoho úžasných vlastností Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua, a když se vrátil k muslimskému vládci, řekl mu: „Z Džagannáth Purí přišel jakýsi žebravý mnich v doprovodu mnoha osvobozených osob.“

Verš

nirantara kare sabe kṛṣṇa-saṅkīrtana
sabe hāse, nāce, gāya, karaye krandana

Synonyma

nirantara — bez ustání; kare — provádějí; sabe — všichni; kṛṣṇa-saṅkīrtana — zpívání svatého jména Pána; sabe — všichni; hāse — smějí se; nāce — tančí; gāya — zpívají; karaye krandana — a pláčou.

Překlad

„Všichni tito světci bez ustání zpívají Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, smějí se, tančí, zpívají a pláčou.“

Verš

lakṣa lakṣa loka āise tāhā dekhibāre
tāṅre dekhi’ punarapi yāite nāre ghare

Synonyma

lakṣa lakṣa — milióny a milióny; loka — lidí; āise — přicházejí; tāhā — to; dekhibāre — zhlédnout; tāṅre dekhi' — poté, co Ho spatří; punarapi — znovu; yāite — jít; nāre — nedokáží; ghare — domů.

Překlad

„Přichází se na Něho podívat mnoho miliónů lidí, a když Ho spatří, nejsou už schopni vrátit se domů.“

Verš

sei saba loka haya bāulera prāya
‘kṛṣṇa’ kahi’ nāce, kānde, gaḍāgaḍi yāya

Synonyma

sei saba loka — ti všichni lidé; haya — jsou; bāulera prāya — téměř jako šílení; kṛṣṇa kahi' — zpívají svaté jméno Kṛṣṇa; nāce — tančí; kānde — pláčou; gaḍāgaḍi yāya — válejí se po zemi.

Překlad

„Všichni tito lidé jako by zešíleli. Jen zpívají svaté jméno Kṛṣṇy a tančí. Někdy dokonce pláčou a válejí se po zemi.“

Verš

kahibāra kathā nahe — dekhile se jāni
tāṅhāra prabhāve tāṅre ‘īśvara’ kari’ māni’

Synonyma

kahibāra kathā — popsatelné téma; nahe — to není; dekhile — když člověk vidí; se jāni — může porozumět; tāṅhāra prabhāve — vzhledem k Jeho vlivu; tāṅre — Jeho; īśvara kari' — jako Nejvyšší Osobnost Božství; māni — přijímám.

Překlad

„Tyto věci jsou ve skutečnosti nepopsatelné. Dají se pochopit, jen když je člověk sám vidí. Pokud zvážím Jeho vliv, musím Ho přijmout jako Nejvyšší Osobnost Božství.“

Verš

eta kahi’ sei cara ‘hari’ ‘kṛṣṇa’ gāya
hāse, kānde, nāce, gāya bāulera prāya

Synonyma

eta kahi' — když domluvil; sei cara — ten posel; hari — Hari; kṛṣṇa — Kṛṣṇa; gāya — zpívá; hāse — směje se; kānde — pláče; nāce — tančí; gāya — zpívá; bāulera prāya — jako blázen.

Překlad

Jakmile posel domluvil, začal zpívat svatá jména Hariho a Kṛṣṇy. Smál se, plakal, tančil a zpíval jako blázen.

Verš

eta śuni’ yavanera mana phiri’ gela
āpana-‘viśvāsa’ uḍiyā sthāne pāṭhāila

Synonyma

eta śuni' — když to uslyšel; yavanera — muslimského vládce; mana — mysl; phiri' gela — změnila se; āpana — vlastního; viśvāsa — tajemníka; uḍiyā — zástupce uríské vlády; sthāne — na místo; pāṭhāila — poslal.

Překlad

Když to muslimský vládce uslyšel, jeho mysl se změnila. Poslal svého tajemníka k zástupci uríské vlády.

Verš

‘viśvāsa’ āsiyā prabhura caraṇa vandila
‘kṛṣṇa’ ‘kṛṣṇa’ kahi’ preme vihvala ha-ila

Synonyma

viśvāsa — tajemník; āsiyā — když přišel; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; caraṇa — lotosové nohy; vandila — uctíval; kṛṣṇa kṛṣṇa — svaté jméno Pána, „Kṛṣṇa, Kṛṣṇa“; kahi' — když opakoval; preme — extází; vihvala — zaplavený; ha-ila — stal se.

Překlad

Muslimský tajemník přišel navštívit Śrī Caitanyu Mahāprabhua. Poté, co se s úctou poklonil Pánovým lotosovým nohám a pronesl svaté jméno Pána, „Kṛṣṇa, Kṛṣṇa,“ zaplavila i jeho extatická láska.

Verš

dhairya hañā uḍiyāke kahe namaskari’
‘tomā-sthāne pāṭhāilā mleccha adhikārī

Synonyma

dhairya hañā — poté, co se uklidnil; uḍiyāke — zástupci uríské vlády; kahe — říká; namaskari' — projevující; tomā-sthāne — do tvého sídla; pāṭhāilā — poslal; mleccha — muslimský; adhikārī — vládce.

Překlad

Potom se muslimský tajemník uklidnil, uctivě se poklonil a řekl zástupci uríské vlády: „Posílá mne sem muslimský vládce.“

Verš

tumi yadi ājñā deha’ ethāke āsiyā
yavana adhikārī yāya prabhuke miliyā

Synonyma

tumi — ty; yadi — jestliže; ājñā — nařízení; deha' — dáš; ethāke — sem; āsiyā — přijde a; yavana adhikārī — muslimský vládce; yāya — může jít; prabhuke — s Pánem Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; miliyā — poté se setká.

Překlad

„Pokud s tím budeš souhlasit, muslimský vládce sem přijde navštívit Śrī Caitanyu Mahāprabhua a pak se zase vrátí.“

Verš

bahuta utkaṇṭhā tāṅra, karyāche vinaya
tomā-sane ei sandhi, nāhi yuddha-bhaya’

Synonyma

bahuta — velká; utkaṇṭhā — dychtivost; tāṅra — jeho; karyāche — učinil; vinaya — pokornou prosbu; tomā-sane — s tebou; ei — toto; sandhi — mírový návrh; nāhi — není; yuddha-bhaya — strach z boje.

Překlad

„Muslimský vládce po tom velmi dychtí a předložil tuto žádost s velkou úctou. Je to mírový návrh. Nemusíte se bát, že budeme bojovat.“

Verš

śuni’ mahā-pātra kahe hañā vismaya
‘madyapa yavanera citta aiche ke karaya!

Synonyma

śuni' — když vyslechl; mahā-pātra — zástupce uríské vlády; kahe — řekl; hañā vismaya — jsa překvapen; madyapa — opilce; yavanera — muslima; citta — srdce; aiche — takto; ke karaya — kdo učinil.

Překlad

Zástupce uríské vlády, mahā-pātra, po vyslechnutí tohoto návrhu jen žasl. Pomyslel si: „Muslimský vládce je opilec. Kdo takto změnil jeho mysl?“

Verš

āpane mahāprabhu tāṅra mana phirāila
darśana-smaraṇe yāṅra jagat tārila’

Synonyma

āpane — osobně; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅra — jeho; mana — mysl; phirāila — změnil; darśana — osobní návštěvou; smaraṇe — vzpomínáním; yāṅra — na něhož; jagat — celý svět; tārila — osvobodil.

Překlad

„Musel to být samotný Śrī Caitanya Mahāprabhu, kdo změnil muslimovu mysl. Celý svět je díky Jeho přítomnosti, a dokonce i pouhým vzpomínáním na Něho osvobozen.“

Význam

Z tohoto je zřejmé, že za normálních okolností nebylo možné, aby se muslimský vládce změnil, protože byl opilec (madyapa). Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu však mohl obrátit k vědomí Kṛṣṇy mysl každého. Vysvobození z hmotné existence lze dosáhnout pouhým vzpomínáním na svaté jméno Śrī Caitanyi Mahāprabhua nebo setkáním s Ním. Toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se šíří po celém světě, ale ani jeden yavana či mleccha navyklý na alkohol by se bez milosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua nezměnil a nepřijal by nauku o vědomí Kṛṣṇy. Lidé se často diví, když vidí tolik tisíc obyvatel Západu obrácených na vaiṣṇavismus. Západní obyvatelstvo je obecně navyklé jíst maso, pít, hazardovat a holdovat nedovolenému sexu; je tedy udivující, že takoví lidé přijímají vědomí Kṛṣṇy. Zvláště v Indii se tomu mnozí nesmírně diví. Zde je však odpověď: darśana-smaraṇe yāṅra jagat tārila. Takovou změnu umožňuje pouhé vzpomínání na Śrī Caitanyu Mahāprabhua. Tito oddaní ze Západu zpívají velmi upřímně svatá jména Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Jeho společníků: śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda. Milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Jeho společníků jsou lidé očišťováni a jejich vědomí se místo na māyu zaměřuje na Kṛṣṇu.

Slovo viśvāsa označuje tajemníka. S tímto titulem se obvykle setkáváme u kasty kāyasthů v hinduistické společnosti. Kāyasthové v Bengálsku tento titul viśvāsa dodnes používají. Slovo viśvāsa znamená „věrný“ a viśvāsī je ten, komu se dá věřit. Śrī Bhaktivinoda Ṭhākura uvádí, že během nadvlády muslimů v Bengálsku existoval tajemnický úřad zvaný viśvāsa-khānā, kde mohli být zaměstnáni pouze ti nejdůvěryhodnější lidé. Byli vybíráni ze společnosti kāyasthů, která je stále ještě velmi zběhlá v řízení a vládních záležitostech. Tento úřad viśvāsa-khānā obyčejně zastával velmi důvěryhodný a věrný služebník. Kdykoliv bylo třeba nějaké důvěrné služby, připadla těmto úředníkům.

Verš

eta bali’ viśvāsere kahila vacana
“bhāgya tāṅra — āsi’ karuka prabhu daraśana

Synonyma

eta bali' — když to řekl; viśvāsere — tajemníkovi muslimského vládce; kahila vacana — řekl tato slova; bhāgya — velké požehnání; tāṅra — jeho; āsi' — až přijde; karuka — nechť učiní; prabhu daraśana — návštěvu Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Po těchto úvahách mahā-pātra okamžitě muslimskému tajemníkovi řekl: „Je to pro tvého vládce velké požehnání. Nechť přijde Śrī Caitanyu Mahāprabhua navštívit.“

Verš

pratīta kariye — yadi nirastra hañā
āsibeka pāṅca-sāta bhṛtya saṅge lañā?”

Synonyma

pratīta — pochopené; kariye — činím; yadi — jestliže; nirastra hañā — jsoucí beze zbraní; āsibeka — přijde; pāṅca-sāta — pět až sedm; bhṛtya — služebníků; saṅge — s sebou; lañā — beroucí.

Překlad

„Musím však zdůraznit, aby přišel beze zbraní. Může si s sebou přivést pět nebo sedm služebníků.“

Verš

‘viśvāsa’ yāñā tāṅhāre sakala kahila
hindu-veśa dhari’ sei yavana āila

Synonyma

viśvāsa — tajemník; yāñā — poté, co se vrátil; tāṅhāre — muslimskému vládci; sakala kahila — řekl vše; hindu-veśa dhari' — poté, co se oblékl jako hinduista; sei yavana — tento muslimský vládce; āila — přišel.

Překlad

Tajemník se vrátil k muslimskému vládci a sdělil mu, co je nového. Muslimský vládce se pak oblékl jako hinduista a vydal se navštívit Śrī Caitanyu Mahāprabhua.

Verš

dūra haite prabhu dekhi’ bhūmete paḍiyā
daṇḍavat kare aśru-pulakita hañā

Synonyma

dūra haite — z dálky; prabhu — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; dekhi' — když viděl; bhūmete paḍiyā — padl na zem a; daṇḍavat kare — poklonil se; aśru — slzy; pulakita — blažený; hañā — stávající se.

Překlad

Jakmile muslimský vládce zdálky uviděl Śrī Caitanyu Mahāprabhua, padl na zem, aby se poklonil. Do očí se mu nahrnuly slzy a extatické pocity ho naplnily blažeností.

Verš

mahā-pātra ānila tāṅre kariyā sammāna
yoḍa-hāte prabhu-āge laya kṛṣṇa-nāma

Synonyma

mahā-pātra — uríský představitel; ānila — přivedl; tāṅre — jeho; kariyā sammāna — projevující velkou úctu; yoḍa-hāte — se sepjatýma rukama; prabhu-āge — před Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; laya kṛṣṇa-nāma — zpíval svaté jméno Kṛṣṇy.

Překlad

Mahā-pātra s velkou úctou přivedl muslimského vládce ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi. Vládce pak před Ním stál se sepjatýma rukama a zpíval svaté jméno Kṛṣṇy.

Verš

“adhama yavana-kule kena janma haila
vidhi more hindu-kule kena nā janmāila

Synonyma

adhama — nízké; yavana-kule — v rodině muslima; kena — proč; janma haila — bylo zrození; vidhi — Prozřetelnost; more — mně; hindu-kule — v rodině hinduistů; kena — proč; — ne; janmāila — zapříčinila zrození.

Překlad

Potom se vládce pokorně zeptal: „Proč jsem se narodil v rodině muslimů? Toto zrození je považováno za nízké. Proč mi svrchovaná Prozřetelnost neumožnila zrození v hinduistické rodině?“

Verš

‘hindu’ haile pāitāma tomāra caraṇa-sannidhāna
vyartha mora ei deha, yāuka parāṇa”

Synonyma

hindu haile — kdybych se narodil v rodině hinduistů; pāitāma — dostal bych; tomāra — Tvých; caraṇa — lotosových nohou; sannidhāna — blízkost; vyartha — k ničemu; mora — moje; ei — toto; deha — tělo; yāuka parāṇa — nechť okamžitě zemřu.

Překlad

„Kdybych se býval narodil v rodině hinduistů, bylo by pro mě snadné zůstat v blízkosti Tvých lotosových nohou. Nyní je moje tělo k ničemu, a tak si přeji okamžitě zemřít.“

Verš

eta śuni’ mahā-pātra āviṣṭa hañā
prabhuke karena stuti caraṇe dhariyā

Synonyma

eta śuni' — když to slyšel; mahā-pātra — zástupce uríské vlády; āviṣṭa hañā — zaplavený; prabhuke — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; karena — přednáší; stuti — modlitby; caraṇe dhariyā — poté, co uchopil Jeho nohy.

Překlad

Když mahā-pātra slyšel vládcova pokorná slova, zaplavila ho blaženost. Uchopil nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua a začal pronášet následující modlitby.

Verš

‘caṇḍāla — pavitra yāṅra śrī-nāma-śravaṇe
hena-tomāra ei jīva pāila daraśane

Synonyma

caṇḍāla — pojídač psů, nejnižší z lidí; pavitra — očištěn; yāṅra — jehož; śrī-nāma-śravaṇe — zaslechnutím svatého jména; hena-tomāra — takové osoby, jako jsi Ty; ei jīva — tato podmíněná živá bytost; pāila — získala; daraśane — osobní návštěvu.

Překlad

„I caṇḍāla, nejnižší z lidí, může být očištěn pouhým zaslechnutím Tvého svatého jména. A tato podmíněná duše se teď s Tebou mohla osobně setkat.“

Verš

iṅhāra ye ei gati, ithe ki vismaya?
tomāra darśana-prabhāva ei-mata haya’

Synonyma

iṅhāra — tohoto muslimského vládce; ye — jaký; ei — toto; gati — výsledek; ithe — na tom; ki — jaký; vismaya — údiv; tomāra — Tebe; darśana-prabhāva — vliv zahlédnutí; ei-mata haya — je takový.

Překlad

„Není se co divit, že tento muslimský vládce dosáhl takových výsledků. To vše je možné, když Tě člověk jen zahlédne.“

Verš

yan-nāmadheya-śravaṇānukīrtanād
yat-prahvaṇād yat-smaraṇād api kvacit
śvādo ’pi sadyaḥ savanāya kalpate
kutaḥ punas te bhagavan nu darśanāt

Synonyma

yat — jehož; nāmadheya — jména; śravaṇa — zaslechnutím; anukīrtanāt — a potom zpíváním; yat — komu; prahvaṇāt — klaněním se; yat — na něhož; smaraṇāt — pouhým vzpomínáním; api — také; kvacit — někdy; śva-adaḥ — pojídač psů; api — dokonce; sadyaḥ — okamžitě; savanāya — k provádění védských obětí; kalpate — stává se způsobilým; kutaḥ — co říci; punaḥ — znovu; te — Tebe; bhagavan — ó Nejvyšší Osobnosti Božství; nu — zajisté; darśanāt — zahlédnutím.

Překlad

„  ,Co říci o duchovním pokroku osob, které vidí Nejvyšší Osobu tváří v tvář, když dokonce i člověk narozený v rodině pojídačů psů je okamžitě uschopněn provádět védské oběti, pokud jen jednou vysloví jméno Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, nebo Ho opěvuje, naslouchá o Jeho zábavách, klaní se Mu či na Něho pouze vzpomíná!̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (3.33.6). Podle tohoto verše je jedno, v jakém postavení se člověk nachází. Může být nejnižším z nejnižších – caṇḍālou neboli pojídačem psů – ale pokud se začne věnovat pronášení a poslouchání svatého jména Pána, je okamžitě schopen provádět védské oběti. To je pravda zvláště v tomto věku Kali.

harer nāma harer nāma
harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva
nāsty eva gatir anyathā

(Bṛhan-nāradīya Purāṇa 38.126)

„V tomto věku hádek a pokrytectví je jediným prostředkem k osvobození zpívání svatých jmen Pána. Není žádná jiná cesta. Není žádná jiná cesta. Není žádná jiná cesta.“ Člověk narozený v brāhmaṇské rodině nemůže provádět védské oběti, dokud není náležitě očištěn a nedostal posvátnou šňůru. Podle tohoto verše Śrī Caitanya-caritāmṛty (citovaného ze Śrīmad-Bhāgavatamu) je však zřejmé, že dokonce i člověk nízkého původu může okamžitě provádět oběti, pokud upřímně zpívá a poslouchá svaté jméno Pána. Někdy se závistiví lidé ptají, jak se mohou Evropané a Američané v tomto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy stávat brāhmaṇy a provádět oběti. Oni nevědí, že tito Evropané a Američané jsou již očištěni pronášením svatého jména Pána – Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare  /  Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Toto je důkaz. Śvādo 'pi sadyaḥ savanāya kalpate. Člověk se může narodit v rodině pojídačů psů, ale když jen zpívá mahā-mantru, může provádět oběti.

Ti, kdo hledají chyby na západních vaiṣṇavech, by měli vzít v úvahu tento výrok Śrīmad-Bhāgavatamu a komentář, který k němu napsal Śrīla Jīva Gosvāmī. Śrīla Jīva Gosvāmī v tomto ohledu napsal, že ten, kdo se chce stát brāhmaṇou, musí čekat na očištění a podstoupit obřad udělení posvátné šňůry, ale ten, kdo zpívá svaté jméno, na obřad udělení posvátné šňůry čekat nemusí. My oddaným nedovolujeme provádět oběti, dokud nejsou řádně zasvěceni obřadem udělení posvátné šňůry. Podle tohoto verše je však schopen provádět ohňovou oběť již ten, kdo bez přestupků zpívá svaté jméno, i když není podruhé zasvěcen obřadem udělení posvátné šňůry. Tento závěr předkládá Devahūti, matka Pána Kapiladevy, když ji poučoval o čisté sāṅkhyové filosofii.

Verš

tabe mahāprabhu tāṅre kṛpā-dṛṣṭi kari’
āśvāsiyā kahe, — tumi kaha ‘kṛṣṇa’ ‘hari’

Synonyma

tabe — potom; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — na něho; kṛpā-dṛṣṭi kari' — milostivě pohlížející; āśvāsiyā — povzbuzující; kahe — řekl; tumi — ty; kaha — opakuj; kṛṣṇa — svaté jméno „Kṛṣṇa“; hari — svaté jméno „Hari“.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom na muslimského vládce milostivě pohlédl. Povzbudil ho a požádal, aby zpíval svatá jména „Kṛṣṇa“ a „Hari“.

Význam

To, že Śrī Caitanya Mahāprabhu nabádá každého – dokonce i caṇḍāly, mlecchy a yavany – ke zpívání svatého jména Pána, je Jeho milost. Ten, kdo již začal s pronášením svatých jmen „Kṛṣṇa“ a „Hari“, už obdržel milost Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Skrze toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy jsou nyní s Pánovou žádostí zpívat svaté jméno Kṛṣṇy seznamováni všichni lidé na světě. Každý, kdo následuje pokyny Śrī Caitanyi Mahāprabhua, se zcela jistě očistí, a ten, kdo bez přestupků upřímně zpívá svaté jméno, je již více než brāhmaṇa. V Indii je naneštěstí mnoho hlupáků a darebáků, kteří západním vaiṣṇavům nedovolují vstoupit do určitých chrámů. Tito darebáci nemají jasné pochopení Véd. Jak už bylo řečeno dříve: yan-nāmadheya-śravaṇānukīrtanād...savanāya kalpate.

Verš

sei kahe, — ‘more yadi kailā aṅgīkāra
eka ājñā deha, — sevā kari ye tomāra

Synonyma

sei kahe — muslimský vládce řekl; more — mě; yadi — jestliže; kailā aṅgīkāra — přijal jsi; eka ājñā — jedno nařízení; deha — dej; sevā — službu; kari ye — abych mohl konat; tomāra — Tobě.

Překlad

Muslimský vládce pak řekl: „Když jsi mě tak milostivě přijal, dej mi prosím nějaký pokyn, abych Ti mohl nějak sloužit.“

Význam

Ten, kdo je očištěn následováním pokynů Śrī Caitanyi Mahāprabhua – to znamená zpíváním svatého jména Kṛṣṇy – musí přirozeně dychtit po nějaké službě Pánu. To je zkouška. Když se někdo nadšeně zapojí do služby Pánu, je zřejmé, že sklízí výsledky zpívání jmen Kṛṣṇy a Hariho.

Verš

go-brāhmaṇa-vaiṣṇave hiṁsā karyāchi apāra
sei pāpa ha-ite mora ha-uka nistāra

Synonyma

go-brāhmaṇa-vaiṣṇave — vůči kravám, brāhmaṇům a vaiṣṇavům; hiṁsā — násilí a závisti; karyāchi — dopouštěl jsem se; apāra — neomezeně; sei pāpa ha-ite — od těchto hříšných činností; mora — moje; ha-uka — nechť je; nistāra — osvobození.

Překlad

Muslimský vládce se potom modlil o osvobození od neomezených hříšných reakcí, kterých v minulosti nabyl svou závistí vůči brāhmaṇům a vaiṣṇavům a zabíjením krav.

Význam

Je jisté, že zpívání svatých jmen Kṛṣṇa a Hari člověka osvobozuje od následků za hříšné činnosti, jako je zabíjení krav či urážení brāhmaṇů a vaiṣṇavů. Zabíjet krávy a urážet brāhmaṇy a vaiṣṇavy jsou ty největší hříchy. Karma za tyto činy je nesmírně velká, ale každý může veškerou svou karmu okamžitě odstranit tím, že se odevzdá Pánu Kṛṣṇovi a bude zpívat Jeho svaté jméno. Poté, co se člověk zbaví následků za své hříchy (karmy), začíná dychtit po službě Pánu. To je zkouška. Protože se muslimský vládce v přítomnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua okamžitě očistil, byl schopen pronášet jména Kṛṣṇa a Hari. Chtěl proto nějak sloužit a Pán mu chtěl tuto touhu splnit. Skrze oddaného Mukundu Dattu proto vládci řekl, že tu je určitá služba, kterou může udělat.

Verš

tabe mukunda datta kahe, — ‘śuna, mahāśaya
gaṅgā-tīra yāite mahāprabhura mana haya

Synonyma

tabe — tehdy; mukunda datta kahe — Mukunda Datta, jeden oddaný Śrī Caitanyi Mahāprabhua, řekl; śuna mahāśaya — můj drahý pane, prosím poslouchej; gaṅgā-tīra yāite — jít ke břehu Gangy; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mana — myšlenka nebo touha; haya — je.

Překlad

Mukunda Datta tehdy muslimskému vládci řekl: „Můj drahý pane, prosím poslouchej. Śrī Caitanya Mahāprabhu si přeje jít ke Ganze.“

Verš

tāhāṅ yāite kara tumi sahāya-prakāra
ei baḍa ājñā, ei baḍa upakāra’

Synonyma

tāhāṅ yāite — jít tam; kara — učiň; tumi — ty; sahāya-prakāra — veškerou pomoc; ei baḍa ājñā — to je velký pokyn; ei baḍa upakāra — to je velká milost.

Překlad

„Poskytni Mu prosím veškerou pomoc, aby tam mohl jít. To je tvůj první velký pokyn, a pokud ho dokážeš splnit, prokážeš tím velkou službu.“

Verš

tabe sei mahāprabhura caraṇa vandiyā
sabāra caraṇa vandi’ cale hṛṣṭa hañā

Synonyma

tabe — potom; sei — vládce; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; caraṇa vandiyā — po uctění lotosových nohou; sabāra caraṇa vandi' — poté, co vzdal úctu nohám všech ostatních oddaných; cale — odešel; hṛṣṭa hañā — velmi spokojený.

Překlad

Muslimský vládce potom přednesl modlitby u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua i všech Jeho oddaných. Pak odešel, naplněný radostí.

Verš

mahā-pātra tāṅra sane kaila kolākuli
aneka sāmagrī diyā karila mitāli

Synonyma

mahā-pātra — uríský zástupce; tāṅra sane — s ním; kaila — učinil; kolākuli — objetí; aneka — různé; sāmagrī — věci; diyā — dávající jako dárky; karila mitāli — utvrdil přátelství.

Překlad

Než vládce odešel, mahā-pātra ho obejmul a dal mu různé dárky. Tak se s ním spřátelil.

Verš

prātaḥ-kāle sei bahu naukā sājāñā
prabhuke ānite dila viśvāsa pāṭhāñā

Synonyma

prātaḥ-kāle — ráno; sei — vládce; bahu — mnoho; naukā — lodí; sājāñā — poté, co ozdobil; prabhuke — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; ānite — převézt; dila — dal; viśvāsa — tajemníka; pāṭhāñā — posílající.

Překlad

Nadcházejícího rána vládce poslal svého tajemníka a mnoho hezky ozdobených lodí, aby převezl Śrī Caitanyu Mahāprabhua na druhý břeh řeky.

Verš

mahā-pātra cali’ āilā mahāprabhura sane
mleccha āsi’ kaila prabhura caraṇa vandane

Synonyma

mahā-pātra — zástupce uríské vlády; cali' — jdoucí; āilā — vydal se; mahāprabhura sane — se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; mleccha — vládce druhého břehu; āsi' — přišel a; kaila — provedl; prabhura caraṇa vandane — uctívání lotosových nohou Pána.

Překlad

Mahā-pātra se přeplavil přes řeku se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem. Na druhém břehu Pána osobně přijal muslimský vládce a uctíval Jeho lotosové nohy.

Verš

eka navīna naukā, tāra madhye ghara
sva-gaṇe caḍāilā prabhu tāhāra upara

Synonyma

eka — jednu; navīna — novou; naukā — loď; tāra — na které; madhye — uprostřed; ghara — místnost; sva-gaṇe — s Jeho společníky; caḍāilā — umístili na palubu; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāhāra upara — na ni.

Překlad

Jedna z lodí byla nově postavená a měla uprostřed paluby kajutu. Na tuto loď uvedli Śrī Caitanyu Mahāprabhua a Jeho společníky.

Verš

mahā-pātre mahāprabhu karilā vidāya
kāndite kāndite sei tīre rahi’ cāya

Synonyma

mahā-pātre — s mahā-pātrou; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; karilā vidāya — rozloučil se; kāndite kāndite — plakal a plakal; sei — tento mahā-pātra; tīre — na břehu; rahi' cāya — stál a díval se.

Překlad

Nakonec se Śrī Caitanya Mahāprabhu rozloučil i s mahā-pātrou. Ten stál na břehu, a jak sledoval loď, dal se do pláče.

Verš

jala-dasyu-bhaye sei yavana calila
daśa naukā bhari’ bahu sainya saṅge nila

Synonyma

jala-dasyu-bhaye — z obav před piráty; sei — tento; yavana — muslimský vládce; calila — plul také; daśa naukā bhari' — naplňující deset lodí; bahu — mnoho; sainya — vojáků; saṅge — s sebou; nila — vzal.

Překlad

Muslimský vládce pak Śrī Caitanyu Mahāprabhua osobně doprovázel. Kvůli pirátům vzal ještě deset lodí plných vojáků.

Verš

‘mantreśvara’-duṣṭa-nade pāra karāila
‘pichaldā’ paryanta sei yavana āila

Synonyma

mantreśvara — jménem Mantréšvar; duṣṭa-nade — nebezpečné místo na řece; pāra karāila — zařídil, aby projeli; pichaldā paryanta — k místu zvanému Pičhalda; sei — tento; yavana — muslimský vládce; āila — doprovázel Śrī Caitanyu Mahāprabhua.

Překlad

Muslimský vládce doprovázel Śrī Caitanyu Mahāprabhua skrze Mantréšvar. Toto místo bylo kvůli pirátům velmi nebezpečné. Vzal Pána až k místu zvanému Pičhalda nedaleko Mantréšvaru.

Význam

Široké ústí Gangy poblíž dnešního Diamantového přístavu se tehdy nazývalo Mantréšvar. Loď se po Ganze dostala na řeku Rúpa-nárájana a přijela do vesnice Pičhalda. Pičhalda a Mantréšvar se nacházejí blízko sebe. Po proplutí Mantréšvarem doprovázel muslimský vládce Pána až do Pičhaldy.

Verš

tāṅre vidāya dila prabhu sei grāma haite
se-kāle tāṅra prema-ceṣṭā nā pāri varṇite

Synonyma

tāṅre — unto the governor; vidāya dila — bade farewell; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sei grāma haite — from the village known as Pichaldā; se-kāle — in those days; tāṅra — his; prema-ceṣṭā — activities in ecstatic love; pāri — I am not able; varṇite — to describe.

Překlad

Finally Śrī Caitanya Mahāprabhu bade the governor farewell. The intense ecstatic love exhibited by the governor cannot be described.

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu bade farewell to the Muslim governor at Pichaldā. Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī herein states that the governor experienced symptoms of ecstatic love due to being separated from Śrī Caitanya Mahāprabhu. These symptoms, he admits, cannot be described.

Verš

alaukika līlā kare śrī-kṛṣṇa-caitanya
yei ihā śune tāṅra janma, deha dhanya

Synonyma

alaukika — neobyčejné; līlā — zábavy; kare — provádí; śrī-kṛṣṇa-caitanya — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yei — každý, kdo; ihā — toto; śune — slyší; tāṅra — jeho; janma — zrození; deha — tělo; dhanya — slavné.

Překlad

Veškeré zábavy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou neobyčejné. Každý, kdo o Jeho činnostech naslouchá, se proslaví a jeho život bude dokonalý.

Verš

sei naukā caḍi’ prabhu āilā ‘pānihāṭi’
nāvikere parāila nija-kṛpā-sāṭī

Synonyma

sei naukā caḍi' — poté, co nastoupil na stejnou loď; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; āilā — doplul; pānihāṭi — do Pániháti; nāvikere — kapitánovi; parāila — navlékl; nija-kṛpā-sāṭī — své použité oblečení jako zvláštní milost.

Překlad

Pán nakonec doplul do Pániháti a jako výraz zvláštní milosti dal kapitánovi lodi jeden ze svých oděvů.

Verš

‘prabhu āilā’ bali’ loke haila kolāhala
manuṣya bharila saba, kibā jala, sthala

Synonyma

prabhu āilā — Pán připlul; bali' — když říkali; loke — mezi obyvateli; haila — bylo; kolāhala — mohutné šíření zpráv; manuṣya — lidé všeho druhu; bharila — zaplnili; saba — vše; kibā jala — ať už ve vodě; sthala — nebo na břehu.

Překlad

Místo zvané Pániháti leželo na břehu Gangy. Když se dozvěděli, že připlul Śrī Caitanya Mahāprabhu, seběhli se tam všemožní lidé a shromáždili se na břehu i ve vodě.

Význam

Vesnice Pániháti leží na břehu Gangy nedaleko Khadadahy.

Verš

rāghava-paṇḍita āsi’ prabhu lañā gelā
pathe yāite loka-bhiḍe kaṣṭe-sṛṣṭye āilā

Synonyma

rāghava-paṇḍita — Rāghava Paṇḍita; āsi' — když přišel; prabhu — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; lañā — beroucí; gelā — šel do svého domu; pathe yāite — jdoucí po cestě; loka-bhiḍe — skrze dav lidí; kaṣṭe-sṛṣṭye — s velkými potížemi; āilā — došli.

Překlad

Nakonec Śrī Caitanyu Mahāprabhua odvedl Rāghava Paṇḍita. Na cestě byly davy lidí a Pán se dostal do domu Rāghavy Paṇḍita jen s velkými obtížemi.

Verš

eka-dina prabhu tathā kariyā nivāsa
prāte kumārahaṭṭe āilā, — yāhāṅ śrīnivāsa

Synonyma

eka-dina — jeden den; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tathā — tam; kariyā nivāsa — poté, co pobyl; prāte — ráno; kumārahaṭṭe — do města zvaného Kumárhatta; āilā — došel; yāhāṅ — kde; śrīnivāsa — dům Śrīvāse Ṭhākura.

Překlad

V domě Rāghavy Paṇḍita zůstal Pán pouze jeden den. Další den ráno odešel do Kumárhatty, kde žil Śrīvāsa Ṭhākura.

Význam

Kumárhatta se dnes jmenuje Hálisahar. Poté, co Śrī Caitanya Mahāprabhu přijal sannyās, Śrīvāsa Ṭhākura kvůli odloučení od Něho opustil Navadvíp a odešel žít do Hálisaharu.

Z Kumárhatty šel Śrī Caitanya Mahāprabhu do Káňčanapallí (známého také jako Kánčadápáda), kde žil Śivānanda Sena. Pán se dva dny zdržel v Śivānandově domě a potom odešel do domu Vāsudevy Datty. Odtud šel na západní stranu Navadvípu, do vesnice zvané Vidjánagar. Z Vidjánagaru šel do Kulija-grámu a bydlel tam v domě Mādhavy dāse. Zdržel se tam celý týden a odpustil přestupky Devānandy a dalších. Protože se Kavirāja Gosvāmī zmínil o Śāntipurācāryovi, někteří lidé si myslí, že Kulija je vesnice nedaleko Kánčadápády. Na základě tohoto omylu zavedli další místo známé jako Nový Kulijár Pát. Takové místo však ve skutečnosti neexistuje. Z domu Vāsudevy Datty šel Śrī Caitanya Mahāprabhu do domu Advaity Ācāryi. Odtud šel na západ Navadvípu, do Vidjánagaru, a zůstal v domě Vidyā-vācaspatiho. Tyto popisy se nalézejí v Caitanya-bhāgavatě, Caitanya-maṅgale, Caitanya-candrodaya-nāṭace a také v Caitanya-carita-kāvyi. Śrīla Kavirāja Gosvāmī nepopsal celou cestu podrobně a jistí bezcharakterní lidé si na základě Caitanya-caritāmṛty vymysleli nové místo nazvané Kulijár Pát nedaleko Kánčadápády.

Verš

tāhāṅ haite āge gelā śivānanda-ghara
vāsudeva-gṛhe pāche āilā īśvara

Synonyma

tāhāṅ haite — odtud; āge — dál; gelā — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval; śivānanda-ghara — do domu Śivānandy Seny; vāsudeva-gṛhe — do domu Vāsudevy Datty; pāche — potom; āilā — přišel; īśvara — Pán.

Překlad

Z domu Śrīvāse Ṭhākura šel Pán do domu Śivānandy Seny a potom do domu Vāsudevy Datty.

Verš

‘vācaspati-gṛhe’ prabhu yemate rahilā
loka-bhiḍa bhaye yaiche ‘kuliyā’ āilā

Synonyma

vācaspati-gṛhe — v domě Vidyā-vācaspatiho; prabhu — Pán; yemate — zatímco; rahilā — pobýval tam nějakou dobu; loka-bhiḍa bhaye — z obav před davy lidí; yaiche — jako; kuliyā āilā — přišel do Kuliji, současného města Navadvípu.

Překlad

Pán zůstal nějakou dobu v domě Vidyā-vācaspatiho, ale potom kvůli davům lidí odešel do Kuliji.

Význam

Dům Vidyā-vācaspatiho se nacházel ve Vidjánagaru nedaleko Kóladvípu neboli Kuliji. Právě tam bydlel Devānanda Paṇḍita. Tuto informaci nacházíme v Caitanya-bhāgavatě (ve dvacáté první kapitole Madhya-khaṇḍy). Caitanya-candrodaya-nāṭaka obsahuje o Kuliji tento výrok: tataḥ kumāra-haṭṭe śrīvāsa-paṇḍita-vāṭyām abhyāyayau – „Odtud šel Pán do domu Śrīvāse Paṇḍita v Kumárhattě“; tato 'dvaita-vāṭīm abhyetya haridāsenābhivanditas tathaiva taraṇī-vartmanā navadvīpasya pāre kuliyā-nāma-grāme mādhava-dāsa-vāṭyām uttīrṇavān. evaṁ sapta-dināni tatra sthitvā punas taṭa-vartmanā eva calitavān. – „Z domu Śrīvāse Ācāryi šel Pán do domu Advaity Ācāryi, kde se Mu poklonil Haridāsa Ṭhākura. Pán se potom přeplavil na druhou stranu Navadvípu, do místa zvaného Kulija, kde zůstal sedm dní v domě Mādhavy dāse. Dále pak pokračoval podél břehů Gangy.“

Ve Śrī Caitanya-carita-mahā-kāvyi se píše: anye-dyuḥ sa śrī-navadvīpa-bhūmeḥ pāre gaṅgāṁ paścime kvāpi deśe, śrīmān sarva-prāṇināṁ tat-tad-aṅgair netrānandaṁ samyag āgatya tene – „Pán se přesunul na západní břeh Gangy v Navadvípu a všichni byli šťastní, že Ho vidí přicházet.“

V Caitanya-bhāgavatě (třetí kapitole Antya-khaṇḍy) se píše: sarva-pāriṣada-saṅge śrī-gaurasundara  / ācambite āsi' uttarilā tāṅra ghara – „Pán najednou s celou skupinou přišel do Vidjánagaru a zůstal tam v domě Vidyā-vācaspatiho.“ Navadvīpādi sarva-dike haila dhvani – „Tak se o Pánově příchodu dozvěděl celý Navadvíp.“ Vācaspati-ghare āilā nyāsi-cūḍāmaṇi – „Tak přišel nejpřednější ze všech sannyāsīch, Śrī Caitanya Mahāprabhu, do domu Vidyā-vācaspatiho.“ Dále se uvádí:

ananta arbuda loka bali’ ‘hari’ ‘hari’
calilena dekhibāre gaurāṅga śrī-hari
patha nāhi pāya keho lokera gahale
vanaḍāla bhāṅgi’ loka daśa-dike cale
lokera gahale yata araṇya āchila
kṣaṇeke sakala divya pathamaya haila
kṣaṇeke āila saba loka kheyā-ghāṭe
kheyārī karite pāra paḍila saṅkaṭe
satvare āsilā vācaspati mahāśaya
karilena aneka naukāra samuccaya
naukāra apekṣā āra keho nāhi kare
nānā mate pāra haya ye yemate pāre
hena-mate gaṅgā pāra ha-i’ sarva-jana
sabhei dharena vācaspatira caraṇa
lukāñā gelā prabhu kuliyā-nagara
kuliyāya āilena vaikuṇṭha-īśvara
sarva-loka ‘hari’ bali’ vācaspati-saṅge
sei-kṣaṇe sabhe calilena mahā-raṅge
kuliyā-nagare āilena nyāsi-maṇi
sei-kṣaṇe sarva-dike haila mahā-dhvani
sabe gaṅgā madhye nadīyāya-kuliyāya
śuni’ mātra sarva-loke mahānande dhāya
vācaspatira grāme (vidyānagare) chila yateka gahala
tāra koṭi koṭi-guṇe pūrila sakala
lakṣa lakṣa naukā vā āila kothā haite
nā jāni kateka pāra haya kata-mate
lakṣa lakṣa loka bhāse jāhnavīra jale
sabhe pāra hayena parama kutūhale
gaṅgāya hañā pāra āpanā-āpani
kolākoli kari’ sabhe kare hari-dhvani
kṣaṇeke kuliyā-grāma — nagara prāntara
paripūrṇa haila sthala, nāhi avasara
kṣaṇeke āilā mahāśaya vācaspati
teṅho nāhi pāyena prabhura kothā sthiti
kuliyāya prakāśe yateka pāpī chila
uttama, madhyama, nīca, — sabe pāra haila
kuliyā-grāmete āsi’ śrī-kṛṣṇa-caitanya
hena nāhi, yāre prabhu nā karilā dhanya

„Když Śrī Caitanya Mahāprabhu pobýval v domě Vidyā-vācaspatiho, přicházelo Ho navštívit mnoho set tisíc lidí zpívajících svaté jméno Hariho. Bylo tam tak plno, že lidé neměli ani kudy projít. Udělali proto místo tak, že vymýtili džungli okolo vesnice. Samo od sebe vzniklo mnoho cest a mnoho lidí se na Pána přijelo podívat lodí. Přišlo jich tolik, že je převozníci stěží zvládali převážet přes řeku. Když najednou přišel Vidyā-vācaspati, zařídil pro tyto lidi mnoho dalších lodí, ale lidé na lodě nečekali. Nějak se dostali přes řeku a spěchali k domu Vidyā-vācaspatiho. Śrī Caitanya Mahāprabhu kvůli těmto davům potají odešel do Kulija-nagaru. Jakmile však Pán opustil Vidjánagar, všichni lidé se to dozvěděli a společně s Vācaspatim odešli do Kulija-nagaru. Protože se novina o Pánově příchodu okamžitě rozšířila, shromáždily se velké davy, které Śrī Caitanyu Mahāprabhua s velkou radostí vítaly. Ve skutečnosti se davy po cestě za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem desettisíckrát rozrostly. Nikdo nebyl schopen říci, kolik lidí překročilo řeku, aby Ho uvidělo, ale mnoho set tisíc vytvářelo při zdolávání řeky Gangy velkou vřavu. Na druhém břehu se všichni začali objímat, protože se doslechli dobrou zprávu o příchodu Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Všichni obyvatelé Kuliji – hříšní, střední i duchovně pokročilí – tak byli Śrī Caitanyou Mahāprabhuem osvobozeni a proslaveni.“

V Caitanya-bhāgavatě (šesté kapitole Antya-khaṇḍy) se uvádí:

khānāyoḍā, baḍagāchi, āra dogāchiyā
gaṅgāra opāra kabhu yāyena ‘kuliyā’

„Śrī Caitanya Mahāprabhu prošel vesnice Khánájóda, Badagáčhi a Dógáčhija, potom překročil Gangu a přišel do Kuliji.“

V Caitanya-maṅgale se uvádí:

gaṅgā-snāna kari prabhu rāḍha-deśa diyā
krame krame uttarilā nagara ‘kuliyā’
māyera vacane punaḥ gelā navadvīpa
vārakoṇā-ghāṭa, nija vāḍīra samīpa

„Śrī Caitanya Mahāprabhu procházel Rádhadéšem, až přišel ke Ganze, kde se vykoupal. Potom řeku překročil a šel do Kuliji. A protože matce slíbil, že se vrátí do Navadvípu, šel do Várakóna-ghátu, vesnice nedaleko jejího domu.“

V Premadāsově komentáři se říká:

nadīyāra mājhakhāne, sakala lokete
jāne, ‘kuliyā-pāhāḍapura’ nāme sthāna

„Každý ví, že uprostřed Nadie leží vesnice zvaná Kulija-páhádapur.“

Śrī Narahari Cakravartī neboli Ghanaśyāma dāsa napsal ve své Bhakti-ratnākaře:

kuliyā pāhāḍapura dekha śrīnivāsa
pūrve ‘koladvīpa’-parvatākhya — e pracāra

„Řekl: ,Ó Śrīnivāsi, pohleď na město Kulija-páhádapur, které se dříve jmenovalo Kóladvíp.̀  “

V knize s názvem Navadvīpa-dhāma-parikramā, kterou také napsal Ghanaśyāma dāsa, se uvádí: kuliyā-pāhāḍapura grāma pūrve koladvīpa-parvatākhyānanda nāma. „Město Kulija-páhádapur se dříve jmenovalo Kóladvíp-parvatákhjánanda.“

Lze tedy dospět k závěru, že současné město Navadvíp a místa jako Báhirdvíp, Kólér Gaňdž, Kóla-ámád, Kólér Daha, Gadakháli atd. byla známá jako Kulija, ale takzvaný Kulijár Pát původní Kulija není.

Verš

mādhava-dāsa-gṛhe tathā śacīra nandana
lakṣa-koṭi loka tathā pāila daraśana

Synonyma

mādhava-dāsa-gṛhe — v domě Mādhavy dāse; tathā — tam; śacīra nandana — syn matky Śacī; lakṣa-koṭi loka — mnoho set tisíc lidí; tathā — tam; pāila daraśana — získalo Jeho audienci.

Překlad

Během Pánova pobytu v domě Mādhavy dāse Ho přišlo navštívit mnoho set tisíc lidí.

Význam

Totožnost Mādhavy dāse je následující. V rodině Śrīkary Caṭṭopādhyāyi se narodil Yudhiṣṭhira Caṭṭopādhyāya. Původně on i jeho rodina žili v Bilvagrámu a Pátúli. Odtud odešel do Kulija-páhádapuru, původně známého jako Pádapur. Nejstarší syn Yudhiṣṭhira Caṭṭopādhyāyi se jmenoval Mādhava dāsa, druhý syn se jmenoval Haridāsa a nejmladší syn se jmenoval Kṛṣṇasampatti Caṭṭopādhyāya. Jejich přezdívky byly Chakaḍi, Tinakaḍi a Dukaḍi. Vnukem Mādhavy dāse byl Vaṁśīvadana a jeho vnuk Rāmacandra se svými potomky v době Śrīly Bhaktisiddhānty Sarasvatīho Ṭhākura žili ve Vághnápádě a ve Vaiňčí.

Verš

sāta dina rahi’ tathā loka nistārilā
saba aparādhi-gaṇe prakāre tārilā

Synonyma

sāta dina — sedm dní; rahi' — zůstávající; tathā — tam; loka — lidi; nistārilā — osvobodil; saba — všechny; aparādhi-gaṇe — rouhače; prakāre — nějakým způsobem; tārilā — osvobodil.

Překlad

Pán tam zůstal po sedm dní a osvobodil nejrůznější rouhače a hříšníky.

Verš

‘śāntipurācārya’-gṛhe aiche āilā
śacī-mātā mili’ tāṅra duḥkha khaṇḍāilā

Synonyma

śāntipura-ācārya — Advaity Ācāryi; gṛhe — do domu; aiche — podobně; āilā — šel; śacī-mātā — matku Śacī; mili' — když potkal; tāṅra — její; duḥkha — soužení; khaṇḍāilā — utišil.

Překlad

Po opuštění Kuliji Śrī Caitanya Mahāprabhu navštívil dům Advaity Ācāryi v Šántipuru. Tam se s Ním setkala Jeho matka Śacīmātā, a tak se jí ulevilo od velkého soužení.

Verš

tabe ‘rāmakeli’-grāme prabhu yaiche gelā
‘nāṭaśālā’ haite prabhu punaḥ phiri’ āilā

Synonyma

tabe — potom; rāmakeli-grāme — ve vesnici jménem Rámakéli; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; yaiche — podobně; gelā — šel; nāṭaśālā — místo zvané Kánái Nátašála; haite — z; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; punaḥ — znovu; phiri' āilā — vrátil se.

Překlad

Potom Pán navštívil vesnici jménem Rámakéli a místo zvané Kánái Nátašála, odkud se vrátil zpět do Šántipuru.

Verš

śāntipure punaḥ kaila daśa-dina vāsa
vistāri’ varṇiyāchena vṛndāvana-dāsa

Synonyma

śāntipure — v Šántipuru; punaḥ — znovu; kaila — učinil; daśa-dina — deset dní; vāsa — sídlo; vistāri' — obšírně; varṇiyāchena — popsal; vṛndāvana-dāsa — Vṛndāvana dāsa Ṭhākura.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu zůstal deset dní v Šántipuru. To již obšírně popsal Vṛndāvana dāsa Ṭhākura.

Verš

ataeva ihāṅ tāra nā kailuṅ vistāra
punarukti haya, grantha bāḍaye apāra

Synonyma

ataeva — proto; ihāṅ — zde; tāra — o tom; kailuṅ — neuvedl; vistāra — podrobný popis; punarukti — opakování; haya — to je; grantha — knihu; bāḍaye — zvětšuje; apāra — neomezeně.

Překlad

Já tyto události vyprávět nebudu, protože je již popsal Vṛndāvana dāsa Ṭhākura. Není třeba opakovat to samé, protože by to neomezeně zvětšovalo rozsah této knihy.

Verš

tāra madhye mililā yaiche rūpa-sanātana
nṛsiṁhānanda kaila yaiche pathera sājana
sūtra-madhye sei līlā āmi ta’ varṇiluṅ
ataeva punaḥ tāhā ihāṅ nā likhiluṅ

Synonyma

tāra madhye — v rámci toho; mililā — potkal; yaiche — jak; rūpa-sanātana — dva bratry Rūpu a Sanātanu; nṛsiṁhānanda — Nṛsiṁhānanda; kaila — činil; yaiche — jak; pathera sājana — výzdobu cesty; sūtra-madhye — stručně; sei līlā — tyto zábavy; āmi — já; ta' — ve skutečnosti; varṇiluṅ — popsal jsem; ataeva — proto; punaḥ — znovu; tāhā — to; ihāṅ — zde; likhiluṅ — nepsal jsem.

Překlad

Tyto příběhy vyprávějí o tom, jak Śrī Caitanya Mahāprabhu potkal bratry Rūpu a Sanātanu a jak Nṛsiṁhānanda zdobil cestu. Stručně jsem je již popsal dříve, a proto je zde nebudu opakovat.

Význam

Tyto informace jsou uvedeny v Ādi-līle 10.35 a Madhya-līle 1.155–162 a 175–226.

Verš

punarapi prabhu yadi ‘śāntipura’ āilā
raghunātha-dāsa āsi’ prabhure mililā

Synonyma

punarapi — znovu; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yadi — když; śāntipura āilā — přišel do Šántipuru; raghunātha-dāsa — Raghunātha dāsa; āsi' — když přišel; prabhure mililā — setkal se se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem.

Překlad

Když se Śrī Caitanya Mahāprabhu vrátil do Šántipuru, přišel Ho navštívit Raghunātha dāsa.

Verš

‘hiraṇya’, ‘govardhana’, — dui sahodara
saptagrāme bāra-lakṣa mudrāra īśvara

Synonyma

hiraṇya — Hiraṇya; govardhana — Govardhana; dui sahodara — dva bratři; saptagrāme — ve vesnici Saptagrám; bāra-lakṣa — 1 200 000; mudrāra — mincí; īśvara — páni.

Překlad

Dva bratři, kteří se jmenovali Hiraṇya a Govardhana a žili v Saptagrámu, měli roční příjem 1 200 000 rupií.

Význam

Hiranya a Govardhana byli obyvatelé Saptagrámu v okrese Huglí. Ve skutečnosti nebydleli přímo v Saptagrámu, ale v nedaleké vesnici jménem Krišnapur. Narodili se ve velké rodině kāyasthů, a přestože jejich rodinný titul nebyl znám, vědělo se, že pocházejí z aristokratické rodiny. Starší bratr se jmenoval Hiraṇya Majumadāra a mladší bratr byl Govardhana Majumadāra. Śrī Raghunātha dāsa byl synem Govardhana Majumadāry. Jejich rodinným knězem byl Balarāma Ācārya, oblíbenec Haridāse Ṭhākura, a rodinným duchovním mistrem byl Yadunandana Ācārya, oblíbenec Vāsudevy Datty.

Vesnice Saptagrám se nachází na Východní dráze z Kolkaty do Bardvánu. Současná železniční stanice se jmenuje Trišabighá. V dřívějších dobách tam tekla velká řeka Sarasvatí a současná Trišabighá je velký přístav. V roce 1592 byl napaden Pāṭhāny a v roce 1632 tento velký přístav částečně zničila rozvodněná Sarasvatí. Říká se, že v sedmnáctém a osmnáctém století sem připlouvali portugalští obchodníci. V té době byl Saptagrám, ležící na jihu Bengálska, velmi bohatý a oblíbený. Obchodníci, kteří tvořili většinu jeho obyvatelstva, byli označováni jako suvarṇa-vaṇikové ze Saptagrámu. Tehdy tam žilo mnoho bohatých lidí a Hiraṇya Majumadāra a Govardhana Majumadāra patřili ke společenství kāyasthů. Byli tak bohatí, že v tomto verši je jejich roční příjem z nájmu půdy vyčíslen na 1 200 000 rupií. V této souvislosti se lze obrátit na Ādi-līlu (verš 41 jedenácté kapitoly), která popisuje Uddhāraṇa Dattu, jenž také náležel k suvarṇa-vaṇikům ze Saptagrámu.

Verš

mahaiśvarya-yukta duṅhe — vadānya, brahmaṇya
sadācārī, satkulīna, dhārmikāgra-gaṇya

Synonyma

mahā-aiśvarya-yukta — oplývající velkým bohatstvím; duṅhe — oba bratři; vadānya — velkomyslní; brahmaṇya — oddaní brāhmaṇské kultuře; sat-ācārī — dobrého chování; sat-kulīna — aristokratičtí; dhārmika-agra-gaṇya — mezi prvními na seznamu zbožných lidí.

Překlad

Hiraṇya Majumadāra i Govardhana Majumadāra byli nesmírně bohatí a velkomyslní. Vyznačovali se dobrým chováním a oddaností brāhmaṇské kultuře. Náleželi k aristokratické rodině a vynikali mezi zbožnými lidmi.

Verš

nadīyā-vāsī, brāhmaṇera upajīvya-prāya
artha, bhūmi, grāma diyā karena sahāya

Synonyma

nadīyā-vāsī — obyvatelé Nadie; brāhmaṇera — všech brāhmaṇů; upajīvya-prāya — téměř výhradní zdroj příjmů; artha — peníze; bhūmi — půdu; grāma — vesnice; diyā — dávající jako milodary; karena sahāya — pomáhají.

Překlad

Prakticky všichni brāhmaṇové pobývající v Nadii záviseli na milodarech Hiraṇyi a Govardhana, kteří jim dávali peníze, půdu a vesnice.

Význam

I když byl Navadvíp v dobách Śrī Caitanyi Mahāprabhua bohatým a hojně osídleným místem, prakticky všichni tamní brāhmaṇové záviseli na milodarech Hiraṇyi a Govardhana. Tito bratři si brāhmaṇů vysoce vážili, a proto jim štědře rozdávali peníze.

Verš

nīlāmbara cakravartī — ārādhya duṅhāra
cakravartī kare duṅhāya ‘bhrātṛ’-vyavahāra

Synonyma

nīlāmbara cakravartī — the grandfather of Śrī Caitanya Mahāprabhu; ārādhya duṅhāra — very worshipable for these two; cakravartī — Nīlāmbara Cakravartī; kare — does; duṅhāya — to the two of them; bhrātṛ-vyavahāra — treating as brothers.

Překlad

Nīlāmbara Cakravartī, the grandfather of Śrī Caitanya Mahāprabhu, was much worshiped by the two brothers, but Nīlāmbara Cakravartī used to treat them as his own brothers.

Verš

miśra-purandarera pūrve karyāchena sevane
ataeva prabhu bhāla jāne dui-jane

Synonyma

miśra-purandarera — Purandarovi Miśrovi, otci Śrī Caitanyi Mahāprabhua; pūrve — dříve; karyāchena sevane — prokázali službu; ataeva — proto; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhāla — velmi dobře; jāne — znal; dui-jane — dva bratry.

Překlad

Oba dříve prokázali mnoho služeb Miśrovi Purandarovi, otci Śrī Caitanyi Mahāprabhua, a Pán je proto dobře znal.

Verš

sei govardhanera putra — raghunātha dāsa
bālya-kāla haite teṅho viṣaye udāsa

Synonyma

sei — tento; govardhanera putra — syn Govardhana Majumadāra; raghunātha dāsa — Raghunātha dāsa; bālya-kāla haite — už od dětství; teṅho — on; viṣaye udāsa — lhostejný ke hmotnému štěstí.

Překlad

Raghunātha dāsa byl synem Govardhana Majumadāry. Už od dětství se nezajímal o hmotný požitek.

Verš

sannyāsa kari’ prabhu yabe śāntipura āilā
tabe āsi’ raghunātha prabhure mililā

Synonyma

sannyāsa kari' — po přijetí sannyāsu; prabhu — Pán; yabe — když; śāntipura āilā — šel do Šántipuru; tabe — tehdy; āsi' — poté, co přišel; raghunātha — Raghunātha dāsa; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; mililā — potkal.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se po přijetí sannyāsu vrátil do Šántipuru, a tam se s Ním Raghunātha dāsa setkal.

Verš

prabhura caraṇe paḍe premāviṣṭa hañā
prabhu pāda-sparśa kaila karuṇā kariyā

Synonyma

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; caraṇe — u lotosových nohou; paḍe — padl; prema-āviṣṭa — pohroužený v extázi lásky; hañā — stávající se; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; pāda-sparśa kaila — dotkl se svýma nohama; karuṇā — milost; kariyā — prokazující.

Překlad

Když Raghunātha dāsa přišel za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, padl v extázi lásky k Jeho lotosovým nohám. Pán mu projevil milost tím, že se ho svýma nohama dotkl.

Verš

tāṅra pitā sadā kare ācārya-sevana
ataeva ācārya tāṅre hailā parasanna

Synonyma

tāṅra pitā — jeho otec; sadā — neustále; kare — provádí; ācārya-sevana — uctívání Advaity Ācāryi; ataeva ācārya — proto Advaita Ācārya; tāṅre — s ním; hailā parasanna — byl spokojen.

Překlad

Govardhana, otec Raghunātha dāse, vždy prokazoval mnoho služby Advaitovi Ācāryovi. Advaita Ācārya byl proto s celou jejich rodinou velmi spokojený.

Verš

ācārya-prasāde pāila prabhura ucchiṣṭa-pāta
prabhura caraṇa dekhe dina pāṅca-sāta

Synonyma

ācārya-prasāde — milostí Advaity Ācāryi; pāila — dostal; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ucchiṣṭa-pāta — zbytky jídla; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; caraṇa — lotosové nohy; dekhe — vídá; dina — dnů; pāṅca-sāta — pět až sedm.

Překlad

Advaita Ācārya dával Raghunāthovi dāsovi po dobu jeho pobytu zbytky Pánova jídla. Raghunātha dāsa tak pět až sedm dní sloužil Pánovým lotosovým nohám.

Verš

prabhu tāṅre vidāya diyā gelā nīlācala
teṅho ghare āsi’ hailā premete pāgala

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — s Raghunāthem dāsem; vidāya diyā — poté, co se rozloučil; gelā — vrátil se; nīlācala — do Džagannáth Purí; teṅho — on; ghare āsi' — když se vrátil domů; hailā — stal se; premete pāgala — šílený v extázi lásky.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se pak s Raghunāthem dāsem rozloučil a vrátil se do Džagannáth Purí. Raghunātha dāsa po návratu domů šílel extází lásky.

Verš

bāra bāra palāya teṅho nīlādri yāite
pitā tāṅre bāndhi’ rākhe āni’ patha haite

Synonyma

bāra bāra — znovu a znovu; palāya — utíká z domu; teṅho — on; nīlādri yāite — jít do Džagannáth Purí; pitā — jeho otec; tāṅre — jeho; bāndhi' — svazující; rākhe — drží; āni' — přivádějící zpátky; patha haite — z cesty.

Překlad

Raghunātha dāsa se opakovaně pokoušel o útěk do Džagannáth Purí, ale jeho otec ho pokaždé svázal a přivedl zpět.

Verš

pañca pāika tāṅre rākhe rātri-dine
cāri sevaka, dui brāhmaṇa rahe tāṅra sane

Synonyma

pañca — pět; pāika — hlídačů; tāṅre — jeho (Raghunātha dāse); rākhe — drží; rātri-dine — dnem i nocí; cāri sevaka — čtyři osobní služebníci; dui brāhmaṇa — dva brāhmaṇští kuchaři; rahe — zůstávají; tāṅra sane — s ním.

Překlad

Otec dokonce najal pět strážců, aby ho ve dne v noci hlídali. O jeho pohodlí dbali čtyři osobní služebníci a dva brāhmaṇové mu vařili.

Verš

ekādaśa jana tāṅre rākhe nirantara
nīlācale yāite nā pāya, duḥkhita antara

Synonyma

ekādaśa — jedenáct; jana — osob; tāṅre — jeho; rākhe — drží; nirantara — dnem i nocí; nīlācale — do Džagannáth Purí; yāite — jít; pāya — nemohl; duḥkhita antara — velmi nešťastný v mysli.

Překlad

Raghunātha dāse tak neustále hlídalo jedenáct lidí. Proto nemohl odejít do Džagannáth Purí, a byl tudíž nesmírně zkroušený.

Verš

ebe yadi mahāprabhu ‘śāntipura’ āilā
śuniyā pitāre raghunātha nivedilā

Synonyma

ebe — nyní; yadi — když; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; śāntipura — do Šántipuru; āilā — když přišel; śuniyā — slyšel; pitāre — svého otce; raghunātha — Raghunātha dāsa; nivedilā — požádal.

Překlad

Jakmile se Raghunātha dāsa dozvěděl, že Śrī Caitanya Mahāprabhu přišel do Šántipuru, přednesl svému otci žádost.

Verš

“ājñā deha’, yāñā dekhi prabhura caraṇa
anyathā, nā rahe mora śarīre jīvana”

Synonyma

ājñā deha' — dovol mi prosím; yāñā — když půjdu; dekhi — mohu vidět; prabhura caraṇa — lotosové nohy Pána; anyathā — jinak; rahe — nezůstane; mora — mém; śarīre — v těle; jīvana — život.

Překlad

Raghunātha dāsa svého otce prosil: „Dovol mi prosím jít spatřit lotosové nohy Pána. Jestliže mi to nedovolíš, můj život nezůstane v tomto těle.“

Verš

śuni’ tāṅra pitā bahu loka-dravya diyā
pāṭhāila bali’ ‘śīghra āsiha phiriyā’

Synonyma

śuni' — když slyšel; tāṅra — jeho; pitā — otec; bahu — mnoho; loka-dravya — služebníků a věcí; diyā — dávající; pāṭhāila — poslal; bali' — říkající; śīghra — brzy; āsiha — přijď; phiriyā — vracející se.

Překlad

Otec Raghunātha dāse s prosbou souhlasil. Dal mu s sebou mnoho služebníků i různých věcí a požádal ho, aby se po návštěvě Śrī Caitanyi Mahāprabhua brzy vrátil.

Verš

sāta dina śāntipure prabhu-saṅge rahe
rātri-divase ei manaḥ-kathā kahe

Synonyma

sāta dina — sedm dní; śāntipure — v Šántipuru; prabhu-saṅge — ve společnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua; rahe — zůstal; rātri-divase — dnem i nocí; ei — tato; manaḥ-kathā — slova ve své mysli; kahe — říká.

Překlad

Sedm dní se Raghunātha dāsa v Šántipuru sdružoval se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem. Během těch dní a nocí se mu hlavou honily následující myšlenky.

Verš

‘rakṣakera hāte muñi kemane chuṭiba!
kemane prabhura saṅge nīlācale yāba?’

Synonyma

rakṣakera hāte — z držení hlídačů; muñi — já; kemane — jak; chuṭiba — vysvobodím se; kemane — jak; prabhura saṅge — se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; nīlācale — do Džagannáth Purí; yāba — půjdu.

Překlad

Raghunātha uvažoval: „Jak se mám vysvobodit z rukou těch hlídačů? Jak to udělat, abych mohl jít se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem do Níláčaly?“

Verš

sarvajña gaurāṅga-prabhu jāni’ tāṅra mana
śikṣā-rūpe kahe tāṅre āśvāsa-vacana

Synonyma

sarva-jña — vševědoucí; gaurāṅga-prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; jāni' — znající; tāṅra — jeho; mana — mysl; śikṣā-rūpe — jako pokyn; kahe — říká; tāṅre — Raghunāthovi dāsovi; āśvāsa-vacana — povzbudivá slova.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu je vševědoucí, a proto věděl, na co Raghunātha dāsa myslí. Slovy plnými naděje mu proto dal následující pokyn.

Verš

“sthira hañā ghare yāo, nā hao vātula
krame krame pāya loka bhava-sindhu-kūla

Synonyma

sthira hañā — buď trpělivý a; ghare yāo — jdi zpátky domů; — ne; hao — staň se; vātula — blázen; krame krame — postupně; pāya — dostane se; loka — člověk; bhava-sindhu-kūla — na druhý břeh oceánu hmotné existence.

Překlad

„Buď trpělivý a vrať se domů. Nebuď blázen. Postupně překonáš oceán hmotné existence.“

Význam

samāśritā ye pada-pallava-plavaṁ
mahat-padaṁ puṇya-yaśo murāreḥ
bhavāmbudhir vatsa-padaṁ paraṁ padaṁ
padaṁ padaṁ yad vipadāṁ na teṣām

Tento hmotný svět je jako velký oceán. Začíná Brahmalokou a sahá až k Pātālaloce. Nachází se v něm mnoho planet neboli ostrovů. Živá bytost neví o oddané službě a putuje tímto oceánem jako plavec snažící se dosáhnout pobřeží. Náš zápas o přežití je podobný. Každý se snaží dostat z oceánu hmotné existence. Břehu nelze dosáhnout hned, ale když se člověk snaží, může milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua oceán překonat. Někdo může být velmi dychtivý tento oceán překonat, ale pokud se chová jako blázen, neuspěje. Musí přes ten oceán plavat velice trpělivě a inteligentně podle pokynů Śrī Caitanyi Mahāprabhua nebo Jeho zástupce. Jednoho dne pak dosáhne břehu a vrátí se domů, zpátky k Bohu.

Verš

markaṭa-vairāgya nā kara loka dekhāñā
yathā-yogya viṣaya bhuñja’ anāsakta hañā

Synonyma

markaṭa-vairāgya — opičí odříkání; kara — nedělej; loka — lidem; dekhāñā — předvádějící se; yathā-yogya — jak se sluší; viṣaya — hmotné věci; bhuñja' — užívej si; anāsakta — bez připoutanosti; hañā — jsoucí.

Překlad

„Neměl by sis hrát na oddaného a uměle si odříkat. Prozatím si vhodným způsobem užívej hmotného světa, ale nepřipoutej se k němu.“

Význam

Slova markaṭa-vairāgya, označující umělou askezi, jsou v tomto verši významná. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura při jejich výkladu poukazuje na to, jak opičáci navenek předvádějí odříkání, jelikož se neoblékají a žijí v lese nazí. Považují se proto za odříkavé, ale ve skutečnosti si horlivě užívají smyslového požitku s tucty opičích samic. Takovému odříkání se říká markaṭa-vairāgya – odříkání opic. Nikdo nemůže být skutečně odříkavým, dokud není zcela znechucený hmotnými činnostmi, které vnímá jako překážku v duchovním pokroku. Odříkání by nemělo být phalgu, dočasné, ale mělo by pokračovat po celý život. Dočasné neboli opičí odříkání je jako odříkání, které lidé cítí na spalovišti mrtvol. Když člověk nese mrtvé tělo na spaloviště, někdy uvažuje: „Tak to je úplný konec tohoto těla. Proč tak tvrdě ve dne v noci pracuji?“ Takové pocity přirozeně vyvstanou v mysli každého, kdo jde na kremační ghāṭ. Jakmile se však vrátí, pohrouží se okamžitě znovu do hmotných činností majících za cíl smyslový požitek. Tomu se říká śmaśāna-vairāgya nebo markaṭa-vairāgya.

Člověk může přijmout vše, co potřebuje ke službě Pánu. Pokud někdo takto žije, může být opravdu odříkavý. V Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.108) se říká:

yāvatā syāt sva-nirvāhaḥ
svī-kuryāt tāvad artha-vit
ādhikye nyūnatāyāṁ ca
cyavate paramārthataḥ

„Základní životní potřeby člověk musí přijímat, ale neměl by je uměle zvětšovat. Neměl by je však ani zbytečně snižovat. Má jednoduše přijímat nezbytné věci, které mu pomohou dělat duchovní pokrok.“

Ve své knize Durgama-saṅgamanī Śrī Jīva Gosvāmī komentuje, že slovo sva-nirvāhaḥ ve skutečnosti znamená sva-sva-bhakti-nirvāhaḥ. Zkušený oddaný přijme pouze ty hmotné věci, které mu budou nápomocné ve službě Pánu. V Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.256) je markaṭa-vairāgya neboli phalgu-vairāgya vysvětlena takto:

prāpañcikatayā buddhyā
hari-sambandhi-vastunaḥ
mumukṣubhiḥ parityāgo
vairāgyaṁ phalgu kathyate

„Pokud se osoby dychtící po osvobození zříkají věcí souvisejících s Nejvyšší Osobností Božství, protože je považují za hmotné, jejich odříkání se nazývá neúplné.“ Vše, co je příznivé pro službu Pánu, je třeba přijmout, a ne odmítnout jako něco hmotného. Yukta-vairāgya neboli vhodné odříkání je vysvětleno takto:

anāsaktasya viṣayān
yathārham upayuñjataḥ
nirbandhaḥ kṛṣṇa-sambandhe
yuktaṁ vairāgyam ucyate

„Věci by měly být přijímány pro službu Pánu, a ne pro vlastní smyslový požitek. Pokud někdo něco přijme bez připoutanosti a proto, že se to nějak pojí s Kṛṣṇou, jeho odříkání se nazývá yukta-vairāgya.“ Kṛṣṇa je Absolutní Pravda a vše, co se přijímá pro službu Jemu, je tedy také Absolutní Pravda.

Slovo markaṭa-vairāgya Śrī Caitanya Mahāprabhu používá k označení takzvaných vaiṣṇavů, kteří se oblékají pouze do bederních roušek ve snaze napodobovat Śrīlu Rūpu Gosvāmīho. Tito lidé nosí pytlík s růžencem a opakují mantru, ale v srdci neustále myslí na to, jak získat ženy a peníze. Tito markaṭa-vairāgī si potají vydržují ženy, ale navenek vystupují jako odříkaví. Śrī Caitanya Mahāprabhu s těmito markaṭa-vairāgīmi neboli pseudo-vaiṣṇavy hrubě nesouhlasil.

Verš

antare niṣṭhā kara, bāhye loka-vyavahāra
acirāt kṛṣṇa tomāya karibe uddhāra

Synonyma

antare — v srdci; niṣṭhā kara — udržuj pevnou víru; bāhye — navenek; loka-vyavahāra — chování jako obyčejný člověk; acirāt — velmi brzy; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; tomāya — tobě; karibe — učiní; uddhāra — osvobození.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „V srdci si udržuj velkou víru, ale navenek se chovej jako obyčejný člověk. Tak s tebou bude Kṛṣṇa brzy spokojen a vysvobodí tě ze spárů māyi.“

Verš

vṛndāvana dekhi’ yabe āsiba nīlācale
tabe tumi āmā-pāśa āsiha kona chale

Synonyma

vṛndāvana dekhi' — po návštěvě Vrindávanu; yabe — když; āsiba — vrátím se; nīlācale — do Džagannáth Purí; tabe — tehdy; tumi — ty; āmā-pāśa — ke Mně; āsiha — prosím přijď; kona chale — pod nějakou záminkou.

Překlad

„Až se po návštěvě Vrindávanu vrátím do Džagannáth Purí, můžeš Mě tam navštívit. Do té doby můžeš přemýšlet nad nějakou záminkou, jak uniknout.“

Verš

se chala se-kāle kṛṣṇa sphurābe tomāre
kṛṣṇa-kṛpā yāṅre, tāre ke rākhite pāre”

Synonyma

se chala — tuto lest; se-kāle — tehdy; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; sphurābe — ukáže; tomāre — tobě; kṛṣṇa-kṛpā — milost Kṛṣṇy; yāṅre — komu; tāre — jeho; ke — kdo; rākhite — udržet; pāre — může.

Překlad

„Kṛṣṇa ti pak vyjeví, jaké prostředky použít. Toho, kdo má Kṛṣṇovu milost, nemůže nikdo zastavit.“

Význam

Śrīla Raghunātha dāsa si velmi přál připojit se ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, ale Pán mu poradil, aby počkal na milost Pána Kṛṣṇy. Doporučil, aby Raghunātha dāsa ve svém srdci pevně uchovával vědomí Kṛṣṇy, zatímco navenek se bude chovat jako obyčejný člověk. Toto je trik pro každého, kdo je pokročilý ve vědomí Kṛṣṇy. Může žít ve společnosti jako obyčejná lidská bytost, ale zároveň by mělo být jeho zájmem uspokojovat Kṛṣṇu a šířit Jeho slávu. Ten, kdo si je vědom Kṛṣṇy, by neměl být pohroužený v hmotných věcech, protože jeho jedinou starostí je oddaná služba Pánu. Pokud je takto zaměstnaný, Kṛṣṇa mu jistě udělí svou milost. Śrī Caitanya Mahāprabhu Raghunāthovi dāsovi poradil: yathā-yogya viṣaya bhuñja' anāsakta hañā. To samé je zopakováno slovy antare niṣṭhā kara, bāhye loka-vyavahāra. To znamená, že by člověk neměl mít v srdci jinou touhu než sloužit Kṛṣṇovi. Na základě tohoto přesvědčení pak může kultivovat svoje vědomí Kṛṣṇy. To je potvrzeno v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.200):

laukikī vaidikī vāpi
yā kriyā kriyate mune
hari-sevānukūlaiva
sā kāryā bhaktim icchatā

Oddaný může jednat jako obyčejná lidská bytost nebo jako přísný následovník védských pokynů, ale v každém případě je vše, co dělá, příznivé pro pokrok v oddané službě, protože si je vědom Kṛṣṇy.

Verš

eta kahi’ mahāprabhu tāṅre vidāya dila
ghare āsi’ mahāprabhura śikṣā ācarila

Synonyma

eta kahi' — když to řekl; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — s Raghunāthem dāsem; vidāya dila — rozloučil se; ghare āsi' — poté, co se vrátil domů; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śikṣā — pokyn; ācarila — uváděl do praxe.

Překlad

Takto se Śrī Caitanya Mahāprabhu rozloučil s Raghunāthem dāsem, a ten se vrátil domů a jednal přesně tak, jak mu Pán řekl.

Verš

bāhya vairāgya, vātulatā sakala chāḍiyā
yathā-yogya kārya kare anāsakta hañā

Synonyma

bāhya vairāgya — vnější odříkání; vātulatā — poblázněnost; sakala — veškeré; chāḍiyā — zanechal; yathā-yogya — jak se sluší a patří; kārya — povinnosti; kare — plnil; anāsakta hañā — bez připoutanosti.

Překlad

Po návratu domů Raghunātha dāsa zanechal poblázněnosti i umělého vnějšího odříkání a s odpoutaností se věnoval svým povinnostem hospodáře.

Verš

dekhi’ tāṅra pitā-mātā baḍa sukha pāila
tāṅhāra āvaraṇa kichu śithila ha-ila

Synonyma

dekhi' — když viděli; tāṅra — jeho; pitā-mātā — otec a matka; baḍa — velké; sukha — štěstí; pāila — prožívali; tāṅhāra āvaraṇa — silný dohled nad ním; kichu — něco; śithila ha-ila — zeslábl.

Překlad

Když otec i matka Raghunātha dāse viděli, že se jejich syn chová jako hospodář, udělalo jim to velkou radost. Polevili proto ve svém dohledu.

Význam

Když otec i matka Raghunātha dāse viděli, že se jejich syn už nechová jako blázen, ale že zodpovědně plní své povinnosti, měli z toho velkou radost. Jedenáct lidí, kteří ho hlídali – pět strážců, čtyři osobní služebníci a dva brāhmaṇové –, polevilo v pozornosti. Poté, co se Raghunātha dāsa skutečně ujal svých domácích povinností, jeho rodiče počet strážců snížili.

Verš

ihāṅ prabhu ekatra kari’ saba bhakta-gaṇa
advaita-nityānandādi yata bhakta-jana
sabā āliṅgana kari’ kahena gosāñi
sabe ājñā deha’ — āmi nīlācale yāi

Synonyma

ihāṅ — tady (v Šántipuru); prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; ekatra kari' — poté, co shromáždil na jednom místě; saba bhakta-gaṇa — všechny oddané; advaita-nityānanda-ādi — v čele s Advaitou Ācāryou a Nityānandou Prabhuem; yata bhakta-jana — všechny oddané; sabā āliṅgana kari' — každého objímající; kahena gosāñi — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; sabe — všichni; ājñā deha' — dejte mi svolení; āmi — Já; nīlācale — do Níláčaly, Džagannáth Purí; yāi — mohu jít.

Překlad

V Šántipuru mezitím Śrī Caitanya Mahāprabhu shromáždil všechny své oddané v čele s Advaitou Ācāryou a Nityānandou Prabhuem, každého z nich obejmul a požádal je o svolení k návratu do Džagannáth Purí.

Verš

sabāra sahita ihāṅ āmāra ha-ila milana
e varṣa ‘nīlādri’ keha nā kariha gamana

Synonyma

sabāra sahita — se všemi; ihāṅ — zde; āmāra — Moje; ha-ila — bylo; milana — setkání; e varṣa — tento rok; nīlādri — do Džagannáth Purí; keha — kdokoliv z vás; — ne; kariha gamana — choďte.

Překlad

Protože se už se všemi setkal v Šántipuru, požádal je, aby tento rok nechodili do Džagannáth Purí.

Verš

tāhāṅ haite avaśya āmi ‘vṛndāvana’ yāba
sabe ājñā deha’, tabe nirvighne āsiba

Synonyma

tāhāṅ haite — odtamtud; avaśya — určitě; āmi — Já; vṛndāvana yāba — půjdu do Vrindávanu; sabe — vy všichni; ājñā deha' — dejte Mi svolení; tabe — potom; nirvighne — bez nesnází; āsiba — vrátím se.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Určitě půjdu z Džagannáth Purí do Vrindávanu. Pokud Mi to všichni dovolíte, bez nesnází se sem opět vrátím.“

Verš

mātāra caraṇe dhari’ bahu vinaya karila
vṛndāvana yāite tāṅra ājñā la-ila

Synonyma

mātāra — Śacīmāty; caraṇe — nohy; dhari' — uchopil a; bahu vinaya karila — s největší pokorou; vṛndāvana yāite — jít do Vrindávanu; tāṅra — její; ājñā — svolení; la-ila — přijal.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu uchopil nohy své matky a s velkou pokorou ji požádal o svolení. Tak Mu dala svůj souhlas k cestě do Vrindávanu.

Verš

tabe navadvīpe tāṅre dila pāṭhāñā
nīlādri calilā saṅge bhakta-gaṇa lañā

Synonyma

tabe — potom; navadvīpe — do Navadvípu; tāṅre — ji; dila pāṭhāñā — poslal zpátky; nīlādri — do Džagannáth Purí; calilā — odešel; saṅge — s sebou; bhakta-gaṇa lañā — beroucí všechny oddané.

Překlad

Śrīmatī Śacīdevī byla poslána zpátky do Navadvípu a Pán se vydal se svými oddanými do Džagannáth Purí neboli Níládri.

Verš

sei saba loka pathe karena sevana
sukhe nīlācala āilā śacīra nandana

Synonyma

sei saba loka — všechny tyto osoby; pathe — na cestě; karena sevana — všemožně sloužily; sukhe — s velkou radostí; nīlācala — do Džagannáth Purí; āilā — vrátil se; śacīra nandana — syn matky Śacī.

Překlad

Oddaní, kteří Śrī Caitanyu Mahāprabhua doprovázeli, Mu cestou do Níláčaly, Džagannáth Purí, všemožně sloužili. Tak se Pán s velkou radostí vrátil.

Verš

prabhu āsi’ jagannātha daraśana kaila
‘mahāprabhu āilā’ — grāme kolāhala haila

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; āsi' — když se vrátil; jagannātha — Pána Jagannātha; daraśana — návštěvu; kaila — vykonal; mahāprabhu āilā — Śrī Caitanya Mahāprabhu se vrátil; grāme — ve městě; kolāhala haila — bylo velké pozdvižení.

Překlad

Po příchodu do Džagannáth Purí navštívil Śrī Caitanya Mahāprabhu Pánův chrám. Městem se hned rozšířila zpráva, že je zase zpátky.

Verš

ānandita bhakta-gaṇa āsiyā mililā
prema-āliṅgana prabhu sabāre karilā

Synonyma

ānandita — velice potěšení; bhakta-gaṇa — všichni oddaní; āsiyā — přišli a; mililā — setkali se; prema-āliṅgana — láskyplné objetí; prabhu — Pán; sabāre — všem oddaným; karilā — dal.

Překlad

Všichni oddaní pak přišli, aby se s Pánem šťastně setkali. Pán každého obejmul ve velké extázi lásky.

Verš

kāśī-miśra, rāmānanda, pradyumna, sārvabhauma
vāṇīnātha, śikhi-ādi yata bhakta-gaṇa

Synonyma

kāśī-miśra — Kāśī Miśra; rāmānanda — Rāmānanda; pradyumna — Pradyumna; sārvabhauma — Sārvabhauma; vāṇīnātha — Vāṇīnātha; śikhi-ādi — Śikhi Māhiti a další; yata bhakta-gaṇa — všichni oddaní.

Překlad

Se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem se přivítali Kāśī Miśra, Rāmānanda Rāya, Pradyumna, Sārvabhauma Bhaṭṭācārya, Vāṇīnātha Rāya, Śikhi Māhiti a všichni ostatní oddaní.

Verš

gadādhara-paṇḍita āsi’ prabhure mililā
sabāra agrete prabhu kahite lāgilā

Synonyma

gadādhara-paṇḍita — Gadādhara Paṇḍita; āsi' — když přišel; prabhure mililā — setkal se s Pánem; sabāra agrete — před všemi oddanými; prabhu — Pán; kahite lāgilā — začal mluvit.

Překlad

Přišel také Gadādhara Paṇḍita a setkal se s Pánem. Śrī Caitanya Mahāprabhu potom před všemi oddanými promluvil následovně.

Verš

‘vṛndāvana yāba āmi gauḍa-deśa diyā
nija-mātāra, gaṅgāra caraṇa dekhiyā

Synonyma

vṛndāvana yāba — půjdu do Vrindávanu; āmi — Já; gauḍa-deśa diyā — přes Bengálsko; nija-mātāra — Mé matky; gaṅgāra — řeky Gangy; caraṇa — nohy; dekhiyā — až uvidím.

Překlad

„Rozhodl jsem se jít do Vrindávanu přes Bengálsko, abych viděl svou matku a řeku Gangu.“

Verš

eta mate kari’ kailuṅ gauḍere gamana
sahasreka saṅge haila nija-bhakta-gaṇa

Synonyma

eta — takové; mate — rozhodnutí; kari' — poté, co jsem učinil; kailuṅ — podnikl jsem; gauḍere — do Bengálska; gamana — cestu; sahasreka — tisíce lidí; saṅge — se Mnou; haila — byli tam; nija-bhakta-gaṇa — Moji oddaní.

Překlad

„Šel jsem tedy do Bengálska, ale následovaly Mne tisíce oddaných.“

Verš

lakṣa lakṣa loka āise kautuka dekhite
lokera saṅghaṭṭe patha nā pāri calite

Synonyma

lakṣa lakṣa loka — mnoho tisíc lidí; āise — přišlo; kautuka — ze zvědavosti; dekhite — podívat se; lokera saṅghaṭṭe — kvůli takovému množství lidí; patha — cestou; pāri — nemohl jsem; calite — projít.

Překlad

„Mnoho set tisíc lidí se na Mne ze zvědavosti přicházelo podívat a Já jsem kvůli tomu velkému davu nemohl volně cestovat.“

Verš

yathā rahi, tathā ghara-prācīra haya cūrṇa
yathā netra paḍe tathā loka dekhi pūrṇa

Synonyma

yathā rahi — kdekoliv jsem byl; tathā — tam; ghara-prācīra — dům i zeď okolo pozemku; haya — staly se; cūrṇa — rozbité; yathā — kamkoliv; netra — oči; paḍe — padly; tathā — tam; loka — lidí; dekhi — vidím; pūrṇa — plno.

Překlad

„Vždyť ten dav byl tak velký, že dům, ve kterém jsem přebýval, i zeď okolo jeho pozemku byly zničeny, a kamkoliv jsem se podíval, všude jsem viděl jen obrovské davy.“

Verš

kaṣṭe-sṛṣṭye kari’ gelāṅa rāmakeli-grāma
āmāra ṭhāñi āilā ‘rūpa’ ‘sanātana’ nāma

Synonyma

kaṣṭe-sṛṣṭye — s velkými nesnázemi; kari' — činící; gelāṅa — šel jsem; rāmakeli-grāma — do vesnice Rámakéli; āmāra ṭhāñi — ke Mně; āilā — přišli; rūpa sanātana nāma — dva bratři, kteří se jmenují Rūpa a Sanātana.

Překlad

„S velkými nesnázemi jsem se dostal do vesnice Rámakéli, kde jsem potkal dva bratry se jmény Rūpa a Sanātana.

Verš

dui bhāi — bhakta-rāja, kṛṣṇa-kṛpā-pātra
vyavahāre — rāja-mantrī haya rāja-pātra

Synonyma

dui bhāi — dva bratři; bhakta-rāja — králové mezi oddanými; kṛṣṇa-kṛpā-pātra — vhodní uchazeči o Kṛṣṇovu milost; vyavahāre — v chování; rāja-mantrī — vládní ministři; haya — jsou; rāja-pātra — vládní úředníci.

Překlad

„Tito dva bratři jsou velcí oddaní a vhodní příjemci Kṛṣṇovy milosti, ale v běžném životě jsou to vládní úředníci, královi ministři.“

Verš

vidyā-bhakti-buddhi-bale parama pravīṇa
tabu āpanāke māne tṛṇa haite hīna

Synonyma

vidyā — vzdělání; bhakti — oddanost; buddhi — a inteligence; bale — v moci; parama — velmi; pravīṇa — zkušení; tabu — přesto; āpanāke — sebe; māne — považují; tṛṇa — tráva; haite — než; hīna — za nižší.

Překlad

„Śrīla Rūpa a Sanātana jsou velmi zkušení, co se týče vzdělání, oddané služby, inteligence i moci, a přesto se považují za podřadnější než tráva na ulici.“

Verš

tāṅra dainya dekhi’ śuni’ pāṣāṇa vidare
āmi tuṣṭa hañā tabe kahiluṅ doṅhāre
“uttama hañā hīna kari’ mānaha āpanāre
acire karibe kṛṣṇa tomāra uddhāre”

Synonyma

tāṅra dainya dekhi' — spatřením jejich pokory; śuni' — nebo jen nasloucháním o ní; pāṣāṇa — kámen; vidare — rozteče se; āmi — Já; tuṣṭa hañā — jsoucí velmi spokojený; tabe — potom; kahiluṅ doṅhāre — řekl jsem jim oběma; uttama hañā — jsoucí v každém ohledu vznešenější; hīna — nižší; kari' — říkající; mānaha — považujete; āpanāre — sebe; acire — velmi brzy; karibe — učiní; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; tomāra — vás; uddhāre — osvobození.

Překlad

„Z pokory těchto dvou bratrů by se i kámen roztekl. Byl jsem s jejich chováním velmi spokojený, a tak jsem jim řekl: ,I když jste oba velmi vznešení, považujete se za nízké, a Kṛṣṇa vás proto velmi brzy osvobodí.̀  “

Význam

Toto jsou vlastnosti čistého oddaného. Po hmotné stránce může být člověk velice bohatý, zkušený, vlivný a vzdělaný, ale pokud se přesto považuje za nižšího než tráva na ulici, upoutá pozornost Śrī Caitanyi Mahāprabhua nebo Pána Kṛṣṇy. I když byl Mahārāja Pratāparudra král, vzal koště, aby zametal cestu před rathou (vozem) Pána Jagannātha. Śrī Caitanya Mahāprabhu byl díky této pokorné službě s králem velmi spokojený a obejmul ho za ni. Podle pokynů Śrī Caitanyi Mahāprabhua by oddaný nikdy neměl být pyšný na hmotnou moc. Měl by vědět, že ta je výsledkem jeho minulých dobrých činností (karmy), a je tudíž pomíjivá. S jeho hmotným bohatstvím může být každou chvíli konec; oddaný proto na takové bohatství není nikdy pyšný. Je vždy pokorný, protože se považuje za nižšího než stéblo trávy. Díky tomu jsou oddaní způsobilí vrátit se domů, zpátky k Bohu.

Verš

eta kahi’ āmi yabe vidāya tāṅre dila
gamana-kāle sanātana ‘prahelī’ kahila
yāṅra saṅge haya ei loka lakṣa koṭi
vṛndāvana yāibāra ei nahe paripāṭī

Synonyma

eta kahi' — poté, co toto řekl; āmi — Já; yabe — když; vidāya — rozloučení; tāṅre — jim; dila — dal; gamana-kāle — když odcházeli; sanātana — Sanātana; prahelī — hádanku; kahila — řekl; yāṅra saṅge — s kým; haya — je; ei — tento; loka — dav lidí; lakṣa koṭi — stovky tisíců; vṛndāvana — do Vrindávan-dhámu; yāibāra — s cílem jít; ei — toto; nahe — není; paripāṭī — způsob.

Překlad

„Poté, co jsem k nim takto promluvil, jsem se s nimi rozloučil. Když jsem odcházel, Sanātana Mi řekl: ,Není správné, aby člověka do Vrindávanu doprovázel tisícihlavý zástup.̀  “

Verš

tabu āmi śuniluṅ mātra, nā kailuṅ avadhāna
prāte cali’ āilāṅa ‘kānāira nāṭaśālā’-grāma

Synonyma

tabu — přesto; āmi — Já; śuniluṅ — slyšel jsem; mātra — pouze; — ne; kailuṅ — věnoval jsem; avadhāna — jakoukoliv pozornost; prāte — ráno; cali' āilāṅa — šel jsem; kānāira nāṭaśālā — do Kánái Nátašály; grāma — místo.

Překlad

„I když jsem to slyšel, nevěnoval jsem tomu pozornost a ráno jsem odešel do Kánái Nátašály.“

Verš

rātri-kāle mane āmi vicāra karila
sanātana more kibā ‘prahelī’ kahila

Synonyma

rātri-kāle — v noci; mane — v mysli; āmi — Já; vicāra karila — rozvažoval jsem; sanātana — Sanātana; more — Mi; kibā — jakou; prahelī — hádanku; kahila — řekl.

Překlad

„V noci jsem však o tom, co Mi řekl Sanātana, přemýšlel.“

Verš

bhālata’ kahila, — mora eta loka saṅge
loka dekhi’ kahibe more — ‘ei eka ḍhaṅge’

Synonyma

bhālata' kahila — to, co řekl, bylo správné; mora — Mě; eta — tolika; loka — lidí; saṅge — ve společnosti; loka — lidé; dekhi' — až uvidí; kahibe more — budou o Mně říkat; ei — tento; eka — jeden; ḍhaṅge — podvodník.

Překlad

„Došel jsem k závěru, že to, co Sanātana řekl, byla pravda. Rozhodně Mě následoval velký dav, a když ho lidé uvidí, zajisté Mě budou kritizovat a říkat: ,Zde je další podvodník.̀  “

Verš

‘durlabha’ ‘durgama’ sei ‘nirjana’ vṛndāvana
ekākī yāiba, kibā saṅge eka-jana

Synonyma

durlabha — velmi vzácná; durgama — nedostupná; sei — tato; nirjana — osamělá; vṛndāvana — vrindávanská země; ekākī — sám; yāiba — měl bych jít; kibā — nebo; saṅge — se Mnou; eka-jana — pouze jeden člověk.

Překlad

„Začal jsem uvažovat o tom, že Vrindávan je osamělé místo. Je nedostupné a je velmi těžké se tam dostat. Rozhodl jsem se proto jít tam sám nebo nanejvýš v doprovodu jedné osoby.“

Verš

mādhavendra-purī tathā gelā ‘ekeśvare’
dugdha-dāna-cchale kṛṣṇa sākṣāt dila tāṅre

Synonyma

mādhavendra-purī — Mādhavendra Purī; tathā — tam; gelā — šel; ekeśvare — sám; dugdha-dāna-chale — pod záminkou darování mléka; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; sākṣāt — přímou společnost; dila — poskytl; tāṅre — jemu.

Překlad

„Mādhavendra Purī šel do Vrindávanu sám a Kṛṣṇa se mu tam přímo zjevil pod záminkou darování mléka.“

Verš

bādiyāra bāji pāti’ calilāṅa tathāre
bahu-saṅge vṛndāvana gamana nā kare

Synonyma

bādiyāra — cikána; bāji — kouzla; pāti' — předvádějící; calilāṅa — šel jsem; tathāre — tam; bahu-saṅge — s mnoha lidmi; vṛndāvana — do Vrindávan-dhámu; gamana — cestování; kare — nikdo nedělá.

Překlad

„Potom jsem pochopil, že jsem putoval do Vrindávanu jako kouzelník se svým představením, což jistě není správné. Do Vrindávanu by nikdo neměl chodit v doprovodu tolika lidí.“

Verš

ekā yāiba, kibā saṅge bhṛtya eka-jana
tabe se śobhaya vṛndāvanera gamana

Synonyma

ekā yāiba — půjdu sám; kibā — nebo; saṅge — se Mnou; bhṛtya — služebník; eka-jana — jeden; tabe — takto; se — tak; śobhaya — je krásná; vṛndāvanera gamana — cesta do Vrindávanu.

Překlad

„Rozhodl jsem se tedy, že půjdu sám nebo nanejvýš s jedním služebníkem. Tak bude Má cesta do Vrindávanu krásná.“

Verš

vṛndāvana yāba kāhāṅ ‘ekākī’ hañā!
sainya saṅge caliyāchi ḍhāka bājāñā!

Synonyma

vṛndāvana yāba — měl bych jít do Vrindávanu; kāhāṅ — zatímco; ekākī hañā — jsoucí sám; sainya — vojáky; saṅge — spolu s; caliyāchi — jdu; ḍhāka bājāñā — bijící na buben.

Překlad

„Pomyslel jsem si: ,Místo, abych šel do Vrindávanu sám, jdu v doprovodu vojáků a za dunění bubnů.̀  “

Verš

dhik, dhik āpanāke bali’ ha-ilāṅa asthira
nivṛtta hañā punaḥ āilāṅa gaṅgā-tīra

Synonyma

dhik dhik — hanba! hanba!; āpanāke — sobě; bali' — když jsem řekl; ha-ilāṅa — začal jsem být; asthira — rozrušený; nivṛtta hañā — ukončující takové jednání; punaḥ — znovu; āilāṅa — vrátil jsem se; gaṅgā-tīra — ke břehu Gangy.

Překlad

„Řekl jsem si proto ,Styď se!̀ a velmi rozrušený jsem se vrátil ke břehům Gangy.“

Verš

bhakta-gaṇe rākhiyā āinu nija nija sthāne
āmā-saṅge āilā sabe pāṅca-chaya jane

Synonyma

bhakta-gaṇe — oddané; rākhiyā — zanechávající; āinu — přišel jsem; nija nija sthāne — do jejich bydlišť; āmā-saṅge — se Mnou; āilā — přišlo; sabe — pouze; pāṅca-chaya jane — pět nebo šest osob.

Překlad

„Všechny oddané jsem tehdy nechal tam a vzal s sebou pouze pět nebo šest osob.“

Verš

nirvighne ebe kaiche yāiba vṛndāvane
sabe meli’ yukti deha’ hañā parasanne

Synonyma

nirvighne — bez překážek; ebe — nyní; kaiche — jak; yāiba — půjdu; vṛndāvane — do Vrindávanu; sabe meli' — společně; yukti deha' — poraďte Mi; hañā parasanne — buďte se Mnou spokojeni.

Překlad

„Nyní si přeji, abyste Mi laskavě dali dobrou radu. Řekněte Mi, jak se bez překážek dostanu do Vrindávanu.“

Verš

gadādhare chāḍi’ genu, iṅho duḥkha pāila
sei hetu vṛndāvana yāite nārila

Synonyma

gadādhare chāḍi' — ponechávající Gadādhara Paṇḍita stranou; genu — šel jsem; iṅho — Gadādhara Paṇḍita; duḥkha pāila — byl nešťastný; sei hetu — z toho důvodu; vṛndāvana — do Vrindávan-dhámu; yāite nārila — nemohl jsem jít.

Překlad

„Gadādhara Paṇḍita jsem nechal zde a jeho to nesmírně mrzelo. To je důvod, proč jsem nemohl jít do Vrindávanu.“

Verš

tabe gadādhara-paṇḍita premāviṣṭa hañā
prabhu-pada dhari’ kahe vinaya kariyā

Synonyma

tabe — hned na to; gadādhara paṇḍita — Gadādhara Paṇḍita; prema-āviṣṭa hañā — jsoucí pohroužený v extázi lásky; prabhu-pada dhari' — poté, co uchopil Pánovy lotosové nohy; kahe — říká; vinaya kariyā — s velkou pokorou.

Překlad

Gadādhara Paṇḍita povzbudila slova Śrī Caitanyi Mahāprabhua a upadl do extáze lásky. Okamžitě uchopil lotosové nohy Pána a s velkou pokorou promluvil.

Verš

tumi yāhāṅ-yāhāṅ raha, tāhāṅ ‘vṛndāvana’
tāhāṅ yamunā, gaṅgā, sarva-tīrtha-gaṇa

Synonyma

tumi — Ty; yāhāṅ-yāhāṅ — kdekoliv; raha — nacházíš se; tāhāṅ vṛndāvana — to místo je Vrindávan; tāhāṅ — tam; yamunā — řeka Jamuna; gaṅgā — řeka Ganga; sarva-tīrtha-gaṇa — všechna ostatní poutní místa.

Překlad

Gadādhara Paṇḍita řekl: „Kdekoliv jsi Ty, tam je Vrindávan, řeka Jamuna, řeka Ganga i všechna ostatní poutní místa.“

Verš

tabu vṛndāvana yāha’ loka śikhāite
seita karibe, tomāra yei laya citte

Synonyma

tabu — přesto; vṛndāvana yāha' — jdeš do Vrindávanu; loka śikhāite — abys učil lidi; seita — to; karibe — učiníš; tomāra — Tvé; yei — co; laya — objeví se; citte — v mysli.

Překlad

„I když je Vrindávan všude, kde jsi Ty, přesto půjdeš do Vrindávanu, jen abys poučil lidstvo. Uděláš to, co budeš považovat za nejlepší.“

Význam

Pro Śrī Caitanyu Mahāprabhua nebylo podstatné jít do Vrindávanu, protože každé místo, kde pobýval, se okamžitě změnilo ve Vrindávan. A nejen to, byla tam také řeka Ganga, řeka Jamuna i všechna ostatní poutní místa. To také sám Śrī Caitanya Mahāprabhu vyjádřil během svého tance při Ratha-yātře. Tehdy řekl, že samotná Jeho mysl je Vrindávan (mora-mana – vṛndāvana). Protože Jeho mysl byla Vrindávan, veškeré zábavy Rādhy a Kṛṣṇy se odehrávaly v Něm samotném. Přesto však navštívil bhauma-vṛndāvan neboli Vrindávan-dhám v tomto hmotném světě, jen aby poučil obyčejné lidi. Pán tím dal každému pokyn navštívit Vrindávan-dhám, což je velmi svaté místo.

Materialisté považují Vrindávan-dhám za nečisté město, protože je tam mnoho opic a psů a břehy Jamuny lemují odpadky. Nedávno se mne jeden materialista zeptal: „Proč žijete ve Vrindávanu? Proč jste si k životu v ústraní vybral tak špinavé místo?“ Takoví lidé nechápou, že pozemský Vrindávan-dhám je za každých okolností zastoupením původního Vṛndāvan-dhāmu. Vrindávan-dhám je proto hodný stejné úcty jako Pán Kṛṣṇa. Ārādhyo bhagavān vrajeśa-tanayas tad-dhāma vṛndāvanam – podle filosofie Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou Pán Śrī Kṛṣṇa i Jeho sídlo Vrindávan-dhám hodni stejné úcty. Materialisté, kterým schází duchovní chápání, někdy cestují do Vrindávanu jako turisté. Pokud se někdo vydá do Vrindávanu s takovým materialistickým pohledem, nemůže získat žádný duchovní prospěch. Takový člověk není přesvědčený o tom, že Kṛṣṇa a Vrindávan jsou totožní. Protože však totožní jsou, je Vrindávan hodný stejné úcty jako Pán Kṛṣṇa. Vize Śrī Caitanyi Mahāprabhua (mora-mana – vṛṇdāvana) se liší od vize obyčejného materialisty. Při slavnosti Ratha-yātrā Śrī Caitanya Mahāprabhu pohroužený v extázi Śrīmatī Rādhārāṇī táhl Pána Kṛṣṇu zpět do Vrindávan-dhámu. Śrī Caitanya Mahāprabhu o tom hovořil ve verších začínajících slovy āhuś ca te (Madhya 13.136).

yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke
sva-dhīḥ kalatrādiṣu bhauma ijya-dhīḥ
yat-tīrtha-buddhiḥ salile na karhicij
janeṣv abhijñeṣu sa eva go-kharaḥ

„Člověk, který ztotožňuje tělo složené ze tří prvků se svým vlastním já, který považuje vedlejší produkty svého těla za své příbuzné a rodnou zemi za hodnou uctívání a který jde na poutní místo jenom proto, aby se tam vykoupal, místo aby se tam setkal s těmi, kdo mají transcendentální poznání, není lepší než osel či kráva.“

Śrī Caitanya Mahāprabhu osobně obnovil Vrindávan-dhám a své hlavní žáky, Rūpu a Sanātanu požádal, aby jej dále rozvíjeli a zpřístupňovali a tak upoutali duchovní zraky všech lidí. Ve Vrindávanu nyní stojí okolo pěti tisíc chrámů a naše Mezinárodní společnost pro vědomí Kṛṣṇy tam přesto ještě staví velký, skvostný chrám pro uctívání Pána Kṛṣṇy a Pána Balarāmy, společně s Rādhou a Kṛṣṇou a Guru-Gaurāṅgou. Jelikož ve Vrindávanu dosud není žádný význačný chrám Kṛṣṇy a Balarāmy, snažíme se takový chrám postavit, aby byli lidé přitahováni ke Kṛṣṇovi a Balarāmovi neboli k Nitāiovi a Gauracandrovi. Vrajendra-nandana yei, śacī suta haila sei. Narottama dāsa Ṭhākura říká, že Balarāma a syn Mahārāje Nandy sestoupili jako Gaura-Nitāi. Pro šíření tohoto základního principu jsme založili chrám Kṛṣṇy a Balarāmy, abychom do světa rozhlásili, že uctívání Gaury a Nitāie je stejné jako uctívání Kṛṣṇy a Balarāmy.

I když vstoupit do zábav Rādhy a Kṛṣṇy je velmi těžké, většina oddaných z Vrindávanu je přitahována k rādhā-kṛṣṇa-līle. Protože jsou však Nitāi-Gauracandra přímé inkarnace Balarāmy a Kṛṣṇy, můžeme být s Pánem Balarāmou a Pánem Kṛṣṇou v přímém styku skrze Śrī Caitanyu Mahāprabhua a Nityānandu Prabhua. Ti, kdo mají vysoce pokročilé vědomí Kṛṣṇy, mohou milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua vstoupit do zábav Rādhy a Kṛṣṇy. Je řečeno: śrī-kṛṣṇa-caitanya rādhā-kṛṣṇa nahe anya – „Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu je spojením Rādhy a Kṛṣṇy.“

Někdy materialisté, kteří zapomněli na zábavy Rādhy s Kṛṣṇou a Kṛṣṇy s Balarāmou, přijdou do Vrindávanu, přijmou tamní příznivé duchovní podmínky a pak se zabývají hmotnými činnostmi. To je však v rozporu s učením Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Prākṛta-sahajiyové se prohlašují za vraja-vāsī nebo dhāma-vāsī, ale převážně se věnují uspokojování smyslů a tak se stále více zaplétají do materialistického způsobu života. Čistí oddaní s vědomím Kṛṣṇy jejich činnosti odsuzují. Věční vraja-vāsī jako Svarūpa Dāmodara do Vrindávan-dhámu dokonce ani nepřišli. Śrī Puṇḍarīka Vidyānidhi, Śrī Haridāsa Ṭhākura, Śrīvāsa Paṇḍita, Śivānanda Sena, Śrī Rāmānanda Rāya, Śrī Śikhi Māhiti, Śrī Mādhavīdevī a Śrī Gadādhara Paṇḍita Gosvāmī nikdy Vrindávan-dhám nenavštívili. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura poukazuje na to, že nemáme žádné autorizované doklady, že by tyto vznešené osobnosti navštívily Vrindávan. Naproti tomu však vidíme spoustu neoddaných, māyāvādských sannyāsīch, prākṛta-sahajiyů, ploduchtivých pracovníků, mentálních spekulantů a mnoho dalších s hmotnými motivy, kteří odcházejí žít do Vrindávanu. Mnoho z nich tam přichází vyřešit své ekonomické problémy žebráním. I když je každý, kdo žije ve Vrindávanu, nějak požehnaný, skutečný Vrindávan může ocenit jedině čistý oddaný. To je řečeno v Brahma-saṁhitě: premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena. Ten, kdo má očištěný zrak, může vidět, že Šrí Vrindávan a původní planeta v duchovním světě Goloka Vṛndāvan jsou totožné.

Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura, Śrīnivāsa Ācārya, Śrīla Jagannātha dāsa Bābājī Mahārāja, Śrī Bhagavān dāsa Bābājī Mahārāja a Śrīla Gaurakiśora dāsa Bābājī Mahārāja, a později Śrī Bhaktivinoda Ṭhākura z Kolkaty neustále prováděli nāma-bhajana a jistě nežili jinde než ve Vrindávanu. Členové hnutí Hare Kṛṣṇa po celém světě v současnosti žijí v hmotně bohatých městech, jako je Londýn, New York, Los Angeles, Paříž, Moskva, Curych a Stockholm. Jsme však spokojeni s následováním příkladu Śrīly Bhaktivinoda Ṭhākura a dalších ācāryů. Protože žijeme v chrámech Rādhy a Kṛṣṇy a neustále provádíme hari-nāma-saṅkīrtan (zpívání Hare Kṛṣṇa), žijeme ve Vrindávanu, a nikde jinde. Následujeme také příklad Śrī Caitanyi Mahāprabhua tím, že se snažíme ve Vrindávanu postavit chrám, aby jej mohli naši žáci z celého světa navštěvovat.

Verš

ei āge āilā, prabhu, varṣāra cāri māsa
ei cāri māsa kara nīlācale vāsa

Synonyma

ei — právě; āge — před námi; āilā — nadešly; prabhu — můj Pane; varṣāra cāri māsa — čtyři měsíce období dešťů; ei cāri māsa — tyto čtyři měsíce; kara — učiň; nīlācale — v Džagannáth Purí; vāsa — žití.

Překlad

Gadādhara Paṇḍita využil této příležitosti a řekl: „Právě začínají čtyři měsíce období dešťů. Měl bys je proto strávit v Džagannáth Purí.“

Verš

pāche sei ācaribā, yei tomāra mana
āpana-icchāya cala, raha, — ke kare vāraṇa”

Synonyma

pāche — potom; sei — to; ācaribā — uděláš; yei — co; tomāra mana — Ty chceš; āpana-icchāya — svou vůlí; cala — neustále odcházíš; raha — zůstáváš; ke — kdo; kare vāraṇa — může Tě zastavit.

Překlad

„Po těchto čtyřech měsících můžeš udělat, co uznáš za vhodné. Ve skutečnosti Ti nikdo nezabrání v tom, abys odešel, či zůstal.“

Verš

śuni’ saba bhakta kahe prabhura caraṇe
sabākāra icchā paṇḍita kaila nivedane

Synonyma

śuni' — když slyšeli; saba — všichni; bhakta — oddaní; kahe — řekli; prabhura caraṇe — k lotosovým nohám Pána; sabākāra icchā — touhu všech; paṇḍita — Gadādhara Paṇḍita; kaila — učinil; nivedane — předložení.

Překlad

Když oddaní shromáždění u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua vyslechli tento výrok, řekli, že Gadādhara Paṇḍita správně přednesl jejich touhu.

Verš

sabāra icchāya prabhu cāri māsa rahilā
śuniyā pratāparudra ānandita hailā

Synonyma

sabāra icchāya — protože si to všichni přáli; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; cāri māsa — čtyři měsíce; rahilā — zůstal; śuniyā — když slyšel; pratāparudra — král Pratāparudra; ānandita hailā — měl nesmírnou radost.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu na žádost všech oddaných souhlasil, že čtyři měsíce zůstane v Džagannáth Purí. Jakmile to uslyšel král Pratāparudra, měl velkou radost.

Verš

sei dina gadādhara kaila nimantraṇa
tāhāṅ bhikṣā kaila prabhu lañā bhakta-gaṇa

Synonyma

sei dina — ten den; gadādhara — Gadādhara Paṇḍita; kaila nimantraṇa — pozval; tāhāṅ — v jeho domě; bhikṣā kaila — poobědval; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; lañā — se; bhakta-gaṇa — svými oddanými.

Překlad

Ten den Gadādhara Paṇḍita pozval Śrī Caitanyu Mahāprabhua a Pán u něho spolu s ostatními oddanými poobědval.

Verš

bhikṣāte paṇḍitera sneha, prabhura āsvādana
manuṣyera śaktye dui nā yāya varṇana

Synonyma

bhikṣāte — při nabízení jídel; paṇḍitera — Gadādhara Paṇḍita; sneha — náklonnost; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; āsvādana — vychutnávání; manuṣyera — obyčejné lidské bytosti; śaktye — v moci; dui — toto dvoje; yāya — není možný; varṇana — popis.

Překlad

Pro žádnou obyčejnou živou bytost není možné, aby popsala, s jakou láskou Gadādhara Paṇḍita jídla nabízel nebo jak Śrī Caitanya Mahāprabhu toto jídlo vychutnával.

Verš

ei mata gaura-līlā — ananta, apāra
saṅkṣepe kahiye, kahā nā yāya vistāra

Synonyma

ei mata — takto; gaura-līlā — zábavy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ananta — nekonečné; apāra — bezmezné; saṅkṣepe — v krátkosti; kahiye — popisuji; kahā — popsat; yāya vistāra — nikdo nemůže obšírně a úplně.

Překlad

Takto provádí Śrī Caitanya Mahāprabhu své nekonečné, bezmezné zábavy. Nějak jsem je v krátkosti popsal, ale popsat je obšírně není možné.

Verš

sahasra-vadane kahe āpane ‘ananta’
tabu eka līlāra teṅho nāhi pāya anta

Synonyma

sahasra-vadane — tisíci úst; kahe — promlouvá; āpane — osobně; ananta — Anantadeva; tabu — přesto; eka līlāra — pouhé jedné zábavy; teṅho — On (Anantadeva); nāhi — ne; pāya — dosáhne; anta — konce.

Překlad

I když Pán Anantadeva neustále popisuje Pánovy zábavy tisíci svých úst, nemůže se dobrat konce ani jedné z nich.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; raghunātha — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — vypráví; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu po vzoru Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k šestnácté kapitole Madhya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty popisující pokus Pána Caitanyi o návštěvu Vrindávanu.