Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.242

Verš

eta kahi’ mahāprabhu tāṅre vidāya dila
ghare āsi’ mahāprabhura śikṣā ācarila

Synonyma

eta kahi' — když to řekl; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — s Raghunāthem dāsem; vidāya dila — rozloučil se; ghare āsi' — poté, co se vrátil domů; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śikṣā — pokyn; ācarila — uváděl do praxe.

Překlad

Takto se Śrī Caitanya Mahāprabhu rozloučil s Raghunāthem dāsem, a ten se vrátil domů a jednal přesně tak, jak mu Pán řekl.