Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.114

Verš

ye hao, se hao tumi, tomāke namaskāra
prabhu tāre prema diyā kaila puraskāra

Synonyma

ye hao — cokoliv jsi; se hao tumi — cokoliv můžeš být; tomāke — Tobě; namaskāra — moje poklony; prabhu — Pán; tāre — jemu; prema — lásku k Bohu; diyā — dal; kaila — vyjádřil; puraskāra — uznání.

Překlad

Vševědoucí astrolog řekl na závěr: „Ať už jsi cokoliv nebo kdokoliv, s úctou se Ti klaním.“ Pán mu potom ze své bezpříčinné milosti udělil lásku k Bohu, a tak ho odměnil za jeho službu.

Význam

Toto setkání Pána Śrī Caitanyi s vševědoucím astrologem není zmíněno v Caitanya-bhāgavatě, což ale neznamená, že k němu nedošlo. Naopak musíme přijmout výrok Śrīly Kṛṣṇadāse Kavirāje Gosvāmīho, že v Caitanya-caritāmṛtě uvedl zvláště vše to, o čem se Caitanya-bhāgavata nezmiňuje.