Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.159

Verš

durgati nā haya tāra, sad-gati se haya
prabhu-bhaṅgī ei, pāche jānibā niścaya”

Synonyma

durgati — špatný výsledek; haya tāra — není jeho; sat-gati se haya — musel získat osvobození; prabhu-bhaṅgī — zábava Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ei — toto; pāche — později; jānibā — pochopíte; niścaya — skutečnost.

Překlad

„Haridāsa se jistě nedočkal takového ponížení, musel získat osvobození. To celé je zábava Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Později to pochopíte.“