Skip to main content

KAPITOLA DRUHÁ

Potrestání Haridāse mladšího

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura vysvětluje význam této kapitoly ve své knize Amṛta-pravāha-bhāṣya. Autor Śrī Caitanya-caritāmṛty, Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī, chtěl vysvětlit přímá setkání se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, setkání s těmi, které zmocnil, a také Jeho zjevení (āvirbhāva). Popsal proto slávu Nṛsiṁhānandy a dalších oddaných. Oddaný jménem Bhagavān Ācārya byl lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua výjimečně věrný. Jeho bratr Gopāla Bhaṭṭa Ācārya však kázal impersonalistické (māyāvādské) komentáře. Śrīla Svarūpa Dāmodara, tajemník Śrī Caitanyi Mahāprabhua, zakázal Bhagavānovi Ācāryovi tyto komentáře poslouchat. Později se stalo, že Haridāsa mladší šel na pokyn Bhagavāna Ācāryi pro almužnu k Mādhavīdevī, čímž se dopustil přestupku důvěrného mluvení se ženou, i když byl ve stavu odříkání. Śrī Caitanya Mahāprabhu proto Haridāse mladšího zavrhl a nepřijal ho zpátky ani přes všechny prosby nejvěrnějších oddaných. Rok po této události odešel Haridāsa mladší k soutoku Gangy a Jamuny a spáchal tam sebevraždu. Ve svém duchovním těle však pokračoval ve zpívání oddaných písní a Śrī Caitanya Mahāprabhu je poslouchal. Po návštěvě bengálských vaiṣṇavů u Śrī Caitanyi Mahāprabhua se o těchto událostech dozvěděl Svarūpa Dāmodara a další.

Verš

vande ’haṁ śrī-guroḥ śrī-yuta-pada-kamalaṁ śrī-gurūn vaiṣṇavāṁś ca
śrī-rūpaṁ sāgrajātaṁ saha-gaṇa-raghunāthānvitaṁ taṁ sa-jīvam
sādvaitaṁ sāvadhūtaṁ parijana-sahitaṁ kṛṣṇa-caitanya-devaṁ
śrī-rādhā-kṛṣṇa-pādān saha-gaṇa-lalitā-śrī-viśākhānvitāṁś ca

Synonyma

vande — s úctou se klaním; aham — já; śrī-guroḥ — mého zasvěcujícího i poučujícího duchovního mistra; śrī-yuta-pada-kamalam — u vznešených lotosových nohou; śrī-gurūn — duchovním mistrům v parampaře, počínaje Mādhavendrou Purīm až po Śrīlu Bhaktisiddhāntu Sarasvatīho Ṭhākura Prabhupādu; vaiṣṇavān — všem vaiṣṇavům, počínaje Pánem Brahmou a dalšími od samého počátku stvoření; ca — a; śrī-rūpam — Śrīlovi Rūpovi Gosvāmīmu; sa-agra-jātam — jeho starším bratrem, Śrī Sanātanou Gosvāmīm; saha-gaṇa-raghunātha-anvitam — s Raghunāthem dāsem Gosvāmīm a jeho společníky; tam — jemu; sa-jīvam — s Jīvou Gosvāmīm; sa-advaitam — s Advaitou Ācāryou; sa-avadhūtam — s Nityānandou Prabhuem; parijana-sahitam — se Śrīvāsem Ṭhākurem a také všemi ostatními oddanými; kṛṣṇa-caitanya-devam — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; śrī-rādhā-kṛṣṇa-pādān — lotosovým nohám Śrī Kṛṣṇy a Rādhārāṇī, kteří vlastní veškerý majestát; saha-gaṇa — se společnicemi; lalitā-śrī-viśākhā-anvitān — v doprovodu Lality a Śrī Viśākhy; ca — také.

Překlad

S úctou se klaním lotosovým nohám svého duchovního učitele a také všech ostatních učitelů na cestě oddané služby. S úctou se klaním všem vaiṣṇavům a šesti Gosvāmīm, včetně Śrīly Rūpy Gosvāmīho, Śrīly Sanātany Gosvāmīho, Raghunātha dāse Gosvāmīho, Jīvy Gosvāmīho a jejich společníků. S úctou se klaním Śrī Advaitovi Ācāryovi Prabhuovi, Śrī Nityānandovi Prabhuovi, Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi a všem Jeho oddaným v čele se Śrīvāsem Ṭhākurem. Dále se s úctou klaním lotosovým nohám Pána Kṛṣṇy, Śrīmatī Rādhārāṇī a všech gopī v čele s Lalitou a Viśākhou.

Verš

jaya jaya śrī-caitanya jaya nityānanda
jayādvaita-candra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrī-caitanya — Śrī Caitanyovi; jaya — sláva; nityānanda — Pánu Nityānandovi; jaya advaita-candra — sláva Advaitovi Ācāryovi; jaya — sláva; gaura-bhakta-vṛnda — oddaným Pána Caitanyi.

Překlad

Sláva Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi! Sláva Nityānandovi Prabhuovi! Sláva Advaitovi Ācāryovi! Sláva všem oddaným Śrī Caitanyi Mahāprabhua!

Verš

sarva-loka uddhārite gaura-avatāra
nistārera hetu tāra trividha prakāra

Synonyma

sarva-loka — všechny světy; uddhārite — osvobodit; gaura-avatāra — inkarnace Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; nistārera hetu — způsobuje osvobození všech lidí; tāra — Jeho; tri-vidha prakāra — tři druhy.

Překlad

Pán Śrī Kṛṣṇa sestoupil ve své inkarnaci Śrī Caitanyi Mahāprabhua proto, aby vysvobodil všechny živé bytosti ve třech světech, od Brahmaloky až po Pātālaloku. Osvobození prováděl třemi způsoby.

Verš

sākṣāt-darśana, āra yogya-bhakta-jīve
‘āveśa’ karaye kāhāṅ, kāhāṅ ‘āvirbhāve’

Synonyma

sākṣāt-darśana — přímým setkáním; āra — a; yogya-bhakta — dokonalého oddaného; jīve — živé bytosti; āveśa karaye — zmocňuje zvláštními duchovními schopnostmi; kāhāṅ — někde; kāhāṅ — jinde; āvirbhāve — tím, že se zjevuje osobně.

Překlad

Pán osvobozoval živé bytosti někde tak, že se s nimi přímo setkal, jinde zmocnil čistého oddaného a na dalších místech se někomu osobně zjevil.

Verš

‘sākṣāt-darśane’ prāya saba nistārilā
nakula-brahmacārīra dehe ‘āviṣṭa’ ha-ilā
pradyumna-nṛsiṁhānanda āge kailā ‘āvirbhāva’
‘loka nistāriba’, — ei īśvara-svabhāva

Synonyma

sākṣāt-darśane — přímým setkáním; prāya — téměř; saba — všechny; nistārilā — osvobodil; nakula-brahmacārīrabrahmacārīho jménem Nakula; dehe — do těla; āviṣṭa ha-ilā — vstoupil; pradyumna-nṛsiṁhānanda — Pradyumnou Nṛsiṁhānandou; āge — před; kailā — učinil; āvirbhāva — zjevení; loka nistāriba — osvobodím všechny pokleslé duše; ei — toto; īśvara-svabhāva — vlastnost Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

Téměř všechny pokleslé duše osvobodil Śrī Caitanya Mahāprabhu tím, že se s nimi přímo setkal. Jiné osvobodil tím, že vstupoval do těl velkých oddaných, jako byl Nakula Brahmacārī. A ještě další osvobodil tím, že se jim zjevil, jako v případě Nṛsiṁhānandy Brahmacārīho. „Osvobodím pokleslé duše.“ Tento výrok charakterizuje Nejvyšší Osobnost Božství.

Význam

Pánovo zjevení (āvirbhāva) neustále probíhalo na těchto čtyřech místech: (1) v domě Śrīmatī Śacīmāty, (2) všude, kde Nityānanda Prabhu tančil v extázi, (3) v domě Śrīvāse (při kīrtanech) a (4) v domě Rāghavy Paṇḍita. Na těchto čtyřech místech se Pán Caitanya osobně zjevoval (viz text 34).

Verš

sākṣāt-darśane saba jagat tārilā
eka-bāra ye dekhilā, se kṛtārtha ha-ilā

Synonyma

sākṣāt-darśane — přímým setkáním; saba — celý; jagat — vesmír; tārilā — osvobodil; eka-bāra — jednou; ye — každý, kdo; dekhilā — viděl; se — ten; kṛta-artha — zcela spokojený; ha-ilā — stal se.

Překlad

Každý, kdo se byť jednou setkal se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem během Jeho osobní přítomnosti v tomto světě, byl zcela uspokojen a stal se duchovně pokročilou osobou.

Verš

gauḍa-deśera bhakta-gaṇa pratyabda āsiyā
punaḥ gauḍa-deśe yāya prabhure miliyā

Synonyma

gauḍa-deśera — z Bengálska; bhakta-gaṇa — oddaní; prati-abda — každý rok; āsiyā — přicházející; punaḥ — znovu; gauḍa-deśe — do Bengálska; yāya — vracejí se; prabhure — Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; miliyā — po setkání se.

Překlad

Oddaní z Bengálska přicházeli každý rok do Džagannáth Purí za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a potom se zase vraceli domů.

Verš

āra nānā-deśera loka āsi’ jagannātha
caitanya-caraṇa dekhi’ ha-ila kṛtārtha

Synonyma

āra — znovu; nānā-deśera — z různých provincií; loka — lidé; āsi' — přicházející; jagannātha — do Džagannáth Purí; caitanya-caraṇa — lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua; dekhi' — když viděli; ha-ila — byli; kṛta-artha — plně uspokojeni.

Překlad

Také lidé, kteří přišli do Džagannáth Purí z jiných indických provincií, byli po zhlédnutí lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua zcela uspokojeni.

Verš

sapta-dvīpera loka āra nava-khaṇḍa-vāsī
deva, gandharva, kinnara manuṣya-veśe āsi’

Synonyma

sapta-dvīpera loka — lidé ze všech sedmi ostrovů ve vesmíru; āra — a; nava-khaṇḍa-vāsī — obyvatelé devíti khaṇḍ; deva — polobozi; gandharva — obyvatelé Gandharva-loky; kinnara — obyvatelé Kinnaraloky; manuṣya-veśe — v podobě lidských bytostí; āsi' — přicházející.

Překlad

V podobě lidských bytostí tam přicházeli lidé z celého vesmíru, včetně sedmi ostrovů, devíti khaṇḍ, planet polobohů, Gandharvaloky a Kinnaraloky.

Význam

Vysvětlení sapta-dvīpu se nachází v Madhya-līle 20.218 a také v šestnácté a dvacáté kapitole pátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu. Devět khaṇḍ je vyjmenováno v jedné části první kapitoly Siddhānta-śiromaṇi zvané Bhuvana-kośa (Golādhyāya) takto:

aindraṁ kaśeru sakalaṁ kila tāmraparṇam
anyad gabhastimad ataś ca kumārikākhyam
nāgaṁ ca saumyam iha vāruṇam antya-khaṇḍaṁ
gāndharva-saṁjñam iti bhārata-varṣa-madhye

„Bhārata-varṣa má devět khaṇḍ. Ty jsou známé jako (1) Aindra, (2) Kaśeru, (3) Tāmraparṇa, (4) Gabhastimat, (5) Kumārikā, (6) Nāga, (7) Saumya, (8) Vāruṇa a (9) Gāndharva.“

Verš

prabhure dekhiyā yāya ‘vaiṣṇava’ hañā
kṛṣṇa bali’ nāce saba premāviṣṭa hañā

Synonyma

prabhure dekhiyā — díky spatření Pána; yāya — vracejí se; vaiṣṇava hañā — poté, co se stali oddanými Nejvyšší Osobnosti Božství; kṛṣṇa bali' — zpívající Kṛṣṇa; nāce — tančí; saba — všichni; prema-āviṣṭa hañā — zaplaveni extatickou láskou.

Překlad

Po spatření Pána se všichni stali vaiṣṇavy. V extázi lásky k Bohu pak zpívali Hare Kṛṣṇa mantru a tančili.

Verš

ei-mata darśane trijagat nistāri
ye keha āsite nāre aneka saṁsārī

Synonyma

ei-mata — takto; darśane — díky přímým návštěvám; tri-jagat — tři světy; nistāri — osvobodil; ye keha — ty, kteří; āsite nāre — nemohli přijít; aneka — mnoho; saṁsārī — osob zapletených v tomto hmotném světě.

Překlad

Takto Śrī Caitanya Mahāprabhu prostřednictvím přímých setkání osvobodil tři světy. Někteří lidé však byli zapleteni v hmotných činnostech a nemohli přijít.

Verš

tā-sabā tārite prabhu sei saba deśe
yogya-bhakta jīva-dehe karena ‘āveśe’

Synonyma

-sabā — všechny ty; tārite — aby osvobodil; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sei — těchto; saba — všech; deśe — do zemí; yogya-bhakta — vhodného oddaného; jīva-dehe — do těla takové živé bytosti; karena — činí; āveśe — vstoupení.

Překlad

Aby Śrī Caitanya Mahāprabhu osvobodil lidi ve všech oblastech vesmíru, kteří se s Ním nemohli setkat, vstupoval osobně do těl čistých oddaných.

Verš

sei jīve nija-bhakti karena prakāśe
tāhāra darśane ‘vaiṣṇava’ haya sarva-deśe

Synonyma

sei jīve — v takové živé bytosti; nija-bhakti — svou oddanost; karena prakāśe — přímo projevuje; tāhāra darśane — spatřením takového zmocněného oddaného; vaiṣṇava — oddanými Kṛṣṇy; haya — stávají se; sarva-deśe — ve všech ostatních zemích.

Překlad

Tyto živé bytosti (své čisté oddané) zmocnil tím, že v nich projevil tolik své oddanosti, až se lidé ze všech ostatních zemí při jejich spatření stávali oddanými.

Význam

V Caitanya-caritāmṛtě (Antya 7.11) je řečeno:

kali-kālera dharma — kṛṣṇa-nāma-saṅkīrtana
kṛṣṇa-śakti vinā nahe tāra pravartana

Dokud člověk není zmocněn Nejvyšší Osobností Božství, Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, nemůže šířit svatá jména Hare Kṛṣṇa mahā-mantry po celém světě. Ti, kdo to dělají, jsou zmocněni, a proto se jim někdy říká āveśa-avatārové neboli zmocněné inkarnace, obdařené mocí Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

ei-mata āveśe tārila tribhuvana
gauḍe yaiche āveśa, kari dig-daraśana

Synonyma

ei-mata — takto; āveśe — zmocněním; tārila tri-bhuvana — osvobodil celé tři světy; gauḍe — v Bengálsku; yaiche — jak; āveśa — zmocnění; kari dik-daraśana — v krátkosti popíši.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu tak osvobodil všechny tři světy nejen svou osobní přítomností, ale také zmocněním druhých. Krátce nyní popíši, jak zmocnil jednu živou bytost v Bengálsku.

Verš

āmbuyā-muluke haya nakula-brahmacārī
parama-vaiṣṇava teṅho baḍa adhikārī

Synonyma

āmbuyā-muluke — v provincii zvané Ámbuja; haya — je; nakula-brahmacārī — osoba jménem Nakula Brahmacārī; parama-vaiṣṇava — dokonale čistý oddaný; teṅho — on; baḍa adhikārī — velmi pokročilý v oddané službě.

Překlad

V Ámbuja-muluku žil Nakula Brahmacārī, dokonale čistý oddaný, velice pokročilý v oddané službě.

Význam

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura říká, že Ámbuja-muluk je současné město Ambika v okrese Bardván v západním Bengálsku. Dříve, během muslimské nadvlády, bylo známé jako Ámbuja-muluk. V tomto městě se nachází čtvrť Pijárígaňdž, kde žil Nakula Brahmacārī.

Verš

gauḍa-deśera loka nistārite mana haila
nakula-hṛdaye prabhu ‘āveśa’ karila

Synonyma

gauḍa-deśera loka — lidi v Bengálsku; nistārite — osvobodit; mana haila — chtěl; nakula-hṛdaye — do srdce Nakuly Brahmacārīho; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; āveśa karila — vstoupil.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu vstoupil do srdce Nakuly Brahmacārīho, protože chtěl osvobodit všechny lidi v Bengálsku.

Verš

graha-grasta-prāya nakula premāviṣṭa hañā
hāse, kānde, nāce, gāya unmatta hañā

Synonyma

graha-grasta-prāya — jako posedlý duchem; nakula — Nakula Brahmacārī; prema-āviṣṭa hañā — přemožen extatickou láskou k Bohu; hāse — směje se; kānde — pláče; nāce — tančí; gāya — zpívá; unmatta hañā — jako šílený.

Překlad

Nakula Brahmacārī se začal chovat jako člověk posedlý duchem. Chvílemi se smál, chvílemi plakal, chvílemi tančil a jindy zase zpíval jako blázen.

Verš

aśru, kampa, stambha, sveda, sāttvika vikāra
nirantara preme nṛtya, saghana huṅkāra

Synonyma

aśru — slzy; kampa — chvění; stambha — ztuhnutí; sveda — pocení; sāttvika vikāra — všechny tyto transcendentální proměny; nirantara — neustále; preme nṛtya — tančení v extázi lásky; sa-ghana huṅkāra — jako hřmění mraku.

Překlad

Neustále projevoval tělesné proměny transcendentální lásky, jako je pláč, chvění, ztuhnutí, pocení, tančení v lásce k Bohu a hřímání.

Verš

taiche gaura-kānti, taiche sadā premāveśa
tāhā dekhibāre āise sarva gauḍa-deśa

Synonyma

taiche — takto; gaura-kānti — tělesný lesk Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; taiche — podobně; sadā — neustále; prema-āveśa — pohroužený v extázi lásky; tāhā dekhibāre — vidět to; āise — přicházejí; sarva — všichni; gauḍa-deśa — lidé ze všech provincií Bengálska.

Překlad

Jeho tělo zářilo stejně jako tělo Śrī Caitanyi Mahāprabhua a vykazoval i stejné pohroužení v extázi lásky k Bohu. Na tyto projevy se chodili dívat lidé ze všech provincií Bengálska.

Verš

yāre dekhe tāre kahe, — ‘kaha kṛṣṇa-nāma’
tāṅhāra darśane loka haya premoddāma

Synonyma

yāre dekhe — každého, koho potkal; tāre kahe — oslovil ho; kaha kṛṣṇa-nāma — můj drahý příteli, zpívej Kṛṣṇovo svaté jméno; tāṅhāra darśane — když ho viděli; loka haya — lidé se stali; prema-uddāma — vysoce pokročilými v lásce k Bohu.

Překlad

Každému, koho potkal, řekl, aby zpíval svatá jména Hare Kṛṣṇa. Jakmile ho lidé uviděli, zaplavila je láska k Bohu.

Verš

caitanyera āveśa haya nakulera dehe
śuni’ śivānanda āilā kariyā sandehe

Synonyma

caitanyera — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; āveśa — přivlastnění si; haya — je; nakulera dehe — v těle Nakuly Brahmacārīho; śuni' — když slyšel; śivānanda āilā — Śivānanda Sena přišel; kariyā sandehe — pochybující.

Překlad

Když se Śivānanda Sena dozvěděl, že do těla Nakuly Brahmacārīho vstoupil Śrī Caitanya Mahāprabhu, šel tam s pochybami v mysli.

Verš

parīkṣā karite tāṅra yabe icchā haila
bāhire rahiyā tabe vicāra karila

Synonyma

parīkṣā karite — vyzkoušet; tāṅra — Śivānandy Seny; yabe — když; icchā — touha; haila — byla; bāhire rahiyā — stojící venku; tabe — tehdy; vicāra karila — přemýšlel.

Překlad

Stál venku, a jelikož chtěl prověřit pravost Nakuly Brahmacārīho, uvažoval takto:

Verš

“āpane bolāna more, ihā yadi jāni
āmāra iṣṭa-mantra jāni’ kahena āpani
tabe jāni, iṅhāte haya caitanya-āveśe”
eta cinti’ śivānanda rahilā dūra-deśe

Synonyma

āpane — osobně; bolāna — zavolá; more — mě; ihā — toto; yadi — jestliže; jāni — chápu; āmāra — moji; iṣṭa-mantramantru, kterou uctívám; jāni' — vědoucí; kahena āpani — řekne sám; tabe jāni — potom pochopím; iṅhāte — v něm; haya — je; caitanya-āveśe — posedlost Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; eta cinti' — takto přemýšlející; śivānanda — Śivānanda Sena; rahilā — zůstal; dūra-deśe — opodál.

Překlad

„Jestliže mne Nakula Brahmacārī sám od sebe zavolá a bude znát mantru, kterou uctívám, pak budu vědět, že je inspirovaný přítomností Śrī Caitanyi Mahāprabhua.“ S těmito myšlenkami zůstal stát opodál.

Verš

asaṅkhya lokera ghaṭā, — keha āise yāya
lokera saṅghaṭṭe keha darśana nā pāya

Synonyma

asaṅkhya lokera ghaṭā — velký dav lidí; keha — někdo; āise — přichází; yāya — odchází; lokera saṅghaṭṭe — v tom velkém davu lidí; keha — někteří; darśana pāya — neviděli Nakulu Brahmacārīho.

Překlad

Byl tam velký dav lidí. Někteří přicházeli, jiní odcházeli a někteří v tomto velkém davu ani Nakulu Brahmacārīho neviděli.

Verš

āveśe brahmacārī kahe, — ‘śivānanda āche dūre
jana dui cāri yāha, bolāha tāhāre’

Synonyma

āveśe — ve svém stavu posedlosti; brahmacārī kahe — Nakula Brahmacārī řekl; śivānanda — Śivānanda Sena; āche dūre — stojí opodál; jana — lidé; dui — dva; cāri — čtyři; yāha — jděte; bolāha tāhāre — zavolejte ho.

Překlad

Ve svém inspirovaném stavu Nakula Brahmacārī řekl: „Nedaleko odtud stojí Śivānanda Sena. Dva nebo čtyři běžte a zavolejte ho.“

Verš

cāri-dike dhāya loke ‘śivānanda’ bali
śivānanda kon, tomāya bolāya brahmacārī

Synonyma

cāri-dike — do čtyř stran; dhāya loke — lidé se rozběhli; śivānanda bali — hlasitě volající jméno Śivānandy; śivānanda kon — ty, kdo se jmenuješ Śivānanda; tomāya — tebe; bolāya — volá; brahmacārī — Nakula Brahmacārī.

Překlad

Lidé začali běhat sem a tam a do všech stran volali: „Śivānando! Ty, kdo se jmenuješ Śivānanda, prosím přijď sem. Nakula Brahmacārī tě volá.“

Verš

śuni’, śivānanda sena tāṅhā śīghra āila
namaskāra kari’ tāṅra nikaṭe vasila

Synonyma

śuni' — když to slyšel; śivānanda sena — Śivānanda Sena; tāṅhā — tam; śīghra — rychle; āila — přišel; namaskāra kari' — poté, co se poklonil; tāṅra nikaṭe — kousek od něho; vasila — sedl si.

Překlad

Jakmile Śivānanda Sena uslyšel volání, rychle tam přišel, Nakulovi Brahmacārīmu se poklonil a sedl si kousek od něho.

Verš

brahmacārī bale, — “tumi karilā saṁśaya
eka-manā hañā śuna tāhāra niścaya

Synonyma

brahmacārī bale — Nakula Brahmacārī řekl; tumi — ty; karilā saṁśaya — měl jsi pochyby; eka-manā hañā — s napjatou pozorností; śuna — prosím poslouchej; tāhāra — toho; niścaya — urovnání.

Překlad

Nakula Brahmacārī řekl: „Vím, že máš pochyby. Nyní si prosím pozorně vyslechni tento důkaz.“

Verš

‘gaura-gopāla mantra’ tomāra cāri akṣara
aviśvāsa chāḍa, yei kariyācha antara”

Synonyma

gaura-gopāla mantra — Gaura-gopāla mantra; tomāra — tvoje; cāri akṣara — složená ze čtyř slabik; aviśvāsa chāḍa — zanech svých pochyb; yei — které; kariyācha antara — měl jsi v mysli.

Překlad

„Pronášíš Gaura-gopāla mantru, složenou ze čtyř slabik. Nyní se prosím vzdej těch pochyb, které v sobě máš.“

Význam

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura vysvětluje Gaura-gopāla mantru ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi. Ti, kdo uctívají Śrī Gaurasundaru, označují jako Gaura mantru čtyři slabiky gau-ra-aṅ-ga, ale ti, kdo uctívají Rādhu a Kṛṣṇu, považují za Gaura-gopāla mantru čtyři slabiky rā-dhā kṛṣ-ṇa. Vaiṣṇavové však vědí, že Śrī Caitanya Mahāprabhu a Rādhā-Kṛṣṇa se od sebe neliší (śrī-kṛṣṇa-caitanya rādhā-kṛṣṇa nahe anya). Ti, kdo pronášejí mantru „gaurāṅga“ a ti, kdo pronášejí jména Rādhy a Kṛṣṇy, jsou proto na stejné úrovni.

Verš

tabe śivānandera mane pratīti ha-ila
aneka sammāna kari’ bahu bhakti kaila

Synonyma

tabe — potom; śivānandera — Śivānandy Seny; mane — v mysli; pratīti ha-ila — byla důvěra; aneka sammāna kari' — projevující velkou úctu; bahu bhakti kaila — oddaně mu sloužil.

Překlad

Śivānanda Sena potom ve své mysli rozvinul naprostou důvěru v to, že Nakula Brahmacārī je naplněn přítomností Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Śivānanda Sena mu potom vzdal úctu a oddaně mu sloužil.

Verš

ei-mata mahāprabhura acintya prabhāva
ebe śuna prabhura yaiche haya ‘āvirbhāva’

Synonyma

ei-mata — takto; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; acintya prabhāva — nepochopitelný vliv; ebe — nyní; śuna — poslouchejte; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; yaiche — jakým způsobem; haya — je; āvirbhāva — zjevení.

Překlad

Tímto způsobem musíme chápat nepochopitelné schopnosti Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Teď prosím poslouchejte, jak dochází k Jeho zjevení (āvirbhāva).

Verš

śacīra mandire, āra nityānanda-nartane
śrīvāsa-kīrtane, āra rāghava-bhavane
ei cāri ṭhāñi prabhura sadā ‘āvirbhāva’
premākṛṣṭa haya, — prabhura sahaja svabhāva

Synonyma

śacīra mandire — v domácím chrámu matky Śacī; āra — a; nityānanda-nartane — když Śrī Nityānanda Prabhu tančil; śrīvāsa-kīrtane — během společného zpívání, které vedl Śrīvāsa Paṇḍita; āra — a; rāghava-bhavane — v domě Rāghavy; ei cāri ṭhāñi — na těchto čtyřech místech; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; sadā — neustále; āvirbhāva — zjevení; prema-ākṛṣṭa haya — je přitahovaný láskou; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; sahaja sva-bhāva — charakteristická vlastnost.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se neustále zjevoval na čtyřech místech – v domácím chrámu matky Śacī, na místech, kde tančil Śrī Nityānanda Prabhu, během společného zpívání v domě Śrīvāse Paṇḍita, a v domě Rāghavy Paṇḍita. Zjevoval se přitahován láskou svých oddaných. To je Jeho přirozená vlastnost.

Verš

nṛsiṁhānandera āge āvirbhūta hañā
bhojana karilā, tāhā śuna mana diyā

Synonyma

nṛsiṁhānanderabrahmacārīmu jménem Nṛsiṁhānanda; āge — předtím; āvirbhūta hañā — zjevil se a; bhojana karilā — přijal obětované jídlo; tāhā — toto; śuna — poslouchejte; mana diyā — pozorně.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se zjevil Nṛsiṁhānandovi Brahmacārīmu a snědl jídlo, které Mu on obětoval. Pozorně si to prosím vyslechněte.

Verš

śivānandera bhāginā śrīkānta-sena nāma
prabhura kṛpāte teṅho baḍa bhāgyavān

Synonyma

śivānandera — Śivānandy Seny; bhāginā — synovec; śrīkānta-sena nāma — jménem Śrīkānta Sena; prabhura kṛpāte — bezpříčinnou milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua; teṅho — on; baḍa — velmi; bhāgyavān — požehnaný.

Překlad

Śivānanda Sena měl synovce jménem Śrīkānta Sena, který byl milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua velmi požehnaný.

Verš

eka vatsara teṅho prathama ekeśvara
prabhu dekhibāre āilā utkaṇṭhā-antara

Synonyma

eka vatsara — jednoho roku; teṅho — Śrīkānta Sena; prathama — poprvé; ekeśvara — sám; prabhu dekhibāre — navštívit Pána; āilā — přišel; utkaṇṭhā-antara — s velkou dychtivostí v mysli.

Překlad

Jednoho roku se Śrīkānta Sena vydal sám do Džagannáth Purí, neboť velmi dychtil spatřit Pána.

Verš

mahāprabhu tāre dekhi’ baḍa kṛpā kailā
māsa-dui teṅho prabhura nikaṭe rahilā

Synonyma

mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāre — jeho; dekhi' — když viděl; baḍa kṛpā kailā — obdařil ho velkou milostí; māsa-dui — dva měsíce; teṅho — Śrīkānta Sena; prabhura nikaṭe — v blízkosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua; rahilā — zůstal.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu viděl Śrīkāntu Senu, obdařil ho svou bezpříčinnou milostí. Śrīkānta Sena zůstal dva měsíce v Džagannáth Purí a bydlel nedaleko Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

tabe prabhu tāṅre ājñā kailā gauḍe yāite
“bhakta-gaṇe niṣedhiha ethāke āsite

Synonyma

tabe — potom; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jemu; ājñā kailā — nařídil; gauḍe yāite — vrátit se do Bengálska; bhakta-gaṇe — oddaným; niṣedhiha — zakaž; ethāke āsite — přijít sem.

Překlad

Před jeho návratem do Bengálska mu Pán řekl: „Zakaž oddaným zBengálska, aby tento rok chodili do Džagannáth Purí.“

Verš

e-vatsara tāṅhā āmi yāimu āpane
tāhāi milimu saba advaitādi sane

Synonyma

e-vatsara — tento rok; tāṅhā — tam (do Bengálska); āmi — Já; yāimu — přijdu; āpane — osobně; tāhāi — tam; milimu — setkám se; saba — všemi; advaita-ādi — počínaje Advaitou Ācāryou; sane — se.

Překlad

„Tento rok osobně přijdu do Bengálska a setkám se tam se všemi oddanými v čele s Advaitou Ācāryou.“

Verš

śivānande kahiha, — āmi ei pauṣa-māse
ācambite avaśya āmi yāiba tāṅra pāśe

Synonyma

śivānande kahiha — řekni Śivānandovi Senovi; āmi — Já; ei — tomto; pauṣa-māse — v měsíci Pauṣa (prosinec-leden); ācambite — najednou; avaśya — určitě; āmi — Já; yāiba — přijdu; tāṅra pāśe — k němu.

Překlad

„Řekni prosím Śivānandovi Senovi, že v měsíci Pauṣa (prosinec-leden) určitě přijdu do jeho domu.“

Verš

jagadānanda haya tāhāṅ, teṅho bhikṣā dibe
sabāre kahiha, — e vatsara keha nā āsibe”

Synonyma

jagadānanda — Jagadānanda; haya — je; tāhāṅ — tam; teṅho — on; bhikṣā dibe — bude obětovat jídlo; sabāre kahiha — řekni jim všem; e vatsara — tento rok; keha āsibe — nikdo by neměl přijít.

Překlad

„Je tam Jagadānanda a on Mi bude obětovat jídlo. Řekni jim, ať nikdo tento rok do Džagannáth Purí nechodí.“

Verš

śrīkānta āsiyā gauḍe sandeśa kahila
śuni’ bhakta-gaṇa-mane ānanda ha-ila

Synonyma

śrīkānta — Śrīkānta Sena; āsiyā — poté, co se vrátil; gauḍe — do Bengálska; sandeśa — poselství; kahila — předal; śuni' — když slyšeli; bhakta-gaṇa-mane — v mysli oddaných; ānanda ha-ila — bylo velké štěstí.

Překlad

Když se Śrīkānta Sena vrátil do Bengálska a předal toto poselství, mysli všech oddaných to velice potěšilo.

Verš

calitechilā ācārya, rahilā sthira hañā
śivānanda, jagadānanda rahe pratyāśā kariyā

Synonyma

calitechilā — byl připraven jít; ācārya — Advaita Ācārya; rahilā — zůstal; sthira hañā — bez hnutí; śivānanda — Śivānanda; jagadānanda — Jagadānanda; rahe — zůstávají; pratyāśā kariyā — očekávající.

Překlad

Advaita Ācārya chtěl právě s ostatními oddanými vyrazit do Džagannáth Purí, ale po vyslechnutí tohoto poselství vyčkával. Śivānanda Sena s Jagadānandou také zůstali a čekali na příchod Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

pauṣa-māse āila duṅhe sāmagrī kariyā
sandhyā-paryanta rahe apekṣā kariyā

Synonyma

pauṣa-māse — měsíc Pauṣa (prosinec-leden); āila — přišel; duṅhe — Śivānanda Sena a Jagadānanda; sāmagrī kariyā — když vše zařídili; sandhyā-paryanta — do večera; rahe — zůstávají; apekṣā kariyā — čekající.

Překlad

Když přišel měsíc Pauṣa, Jagadānanda a Śivānanda Sena připravili vše potřebné pro přivítání Pána. Každý den do večera čekali, že Pán přijde.

Verš

ei-mata māsa gela, gosāñi nā āilā
jagadānanda, śivānanda duḥkhita ha-ilā

Synonyma

ei-mata — takto; māsa gela — měsíc uplynul; gosāñi āilā — Śrī Caitanya Mahāprabhu nepřišel; jagadānanda — Jagadānanda; śivānanda — Śivānanda; duḥkhita ha-ilā — byli velmi nešťastní.

Překlad

Měsíc plynul, ale Śrī Caitanya Mahāprabhu nepřicházel. Jagadānanda a Śivānanda byli nesmírně zarmoucení.

Verš

ācambite nṛsiṁhānanda tāhāṅi āilā
duṅhe tāṅre mili’ tabe sthāne vasāilā
duṅhe duḥkhī dekhi’ tabe kahe nṛsiṁhānanda
‘tomā duṅhākāre kene dekhi nirānanda?’

Synonyma

ācambite — najednou; nṛsiṁhānanda — Nṛsiṁhānanda; tāhāṅi āilā — přišel tam; duṅhe — Śivānanda a Jagadānanda; tāṅre — jeho; mili' — když potkali; tabe — potom; sthāne vasāilā — usadili; duṅhe — oba; duḥkhī — nešťastné; dekhi' — když viděl; tabe — potom; kahe nṛsiṁhānanda — Nṛsiṁhānanda řekl; tomā duṅhākāre — oba dva; kene — proč; dekhi — vidím; nirānanda — nešťastné.

Překlad

Najednou přišel Nṛsiṁhānanda a Jagadānanda se Śivānandou ho usadili vedle sebe. Když je viděl oba tak nešťastné, zeptal se: „Proč vás tu oba vidím tak sklíčené?“

Verš

tabe śivānanda tāṅre sakala kahilā
‘āsiba ājñā dilā prabhu kene nā āilā?’

Synonyma

tabe — potom; śivānanda — Śivānanda; tāṅre — Nṛsiṁhānandovi; sakala kahilā — řekl vše; āsiba — přijdu; ājñā dilā — slíbil; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kene — proč; āilā — nepřišel.

Překlad

Śivānanda Sena mu na to řekl: „Śrī Caitanya Mahāprabhu slíbil, že přijde. Proč tedy nepřišel?“

Verš

śuni’ brahmacārī kahe, — ‘karaha santoṣe
āmi ta’ āniba tāṅre tṛtīya divase’

Synonyma

śuni' — když slyšel; brahmacārī — Nṛsiṁhānanda Brahmacārī; kahe — řekl; karaha santoṣe — buďte šťastní; āmi — já; ta' — určitě; āniba — přivedu; tāṅre — Jeho (Śrī Caitanyu Mahāprabhua); tṛtīya divase — třetí den.

Překlad

Když to Nṛsiṁhānanda Brahmacārī slyšel, odpověděl: „Uklidněte se prosím. Ujišťuji vás, že Ho sem do tří dnů přivedu.“

Verš

tāṅhāra prabhāva-prema jāne dui-jane
ānibe prabhure ebe niścaya kailā mane

Synonyma

tāṅhāra — jeho; prabhāva — vliv; prema — lásky k Bohu; jāne — znají; dui-jane — oba; ānibe prabhure — přivede Śrī Caitanyu Mahāprabhua; ebe — nyní; niścaya kailā mane — byli v mysli ubezpečeni.

Překlad

Śivānanda i Jagadānanda věděli, jaký vliv a lásku k Bohu Nṛsiṁhānanda Brahmacārī má. Byli si proto nyní jisti, že Śrī Caitanyu Mahāprabhua určitě přivede.

Verš

‘pradyumna brahmacārī’ — tāṅra nija-nāma
‘nṛsiṁhānanda’ nāma tāṅra kailā gaura-dhāma

Synonyma

pradyumna brahmacārī — Pradyumna Brahmacārī; tāṅra — jeho; nija-nāma — skutečné jméno; nṛsiṁhānanda — Nṛsiṁhānanda; nāma — jméno; tāṅra — jeho; kailā gaura-dhāma — dal mu Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

Jeho skutečné jméno bylo Pradyumna Brahmacārī. Jméno Nṛsiṁhānanda mu dal samotný Pán Gaurasundara.

Verš

dui dina dhyāna kari’ śivānandere kahila
“pāṇihāṭi grāme āmi prabhure ānila

Synonyma

dui dina — dva dny; dhyāna kari' — poté, co meditoval; śivānandere kahila — řekl Śivānandovi Senovi; pāṇihāṭi grāme — do vesnice Pániháti; āmi — já; prabhure ānila — přivedl jsem Śrī Caitanyu Mahāprabhua.

Překlad

Po dvou dnech meditace Nṛsiṁhānanda Brahmacārī řekl Śivānandovi Senovi: „Přivedl jsem Śrī Caitanyu Mahāprabhua do vesnice Pániháti.“

Verš

kāli madhyāhne teṅho āsibena tomāra ghare
pāka-sāmagrī ānaha, āmi bhikṣā dimu tāṅre

Synonyma

kāli madhyāhne — zítra v poledne; teṅho — On; āsibena — přijde; tomāra ghare — do tvého domu; pāka-sāmagrī ānaha — prosím připrav vše potřebné pro vaření; āmi — já; bhikṣā dimu — uvařím a nabídnu jídlo; tāṅre — Jemu.

Překlad

„Zítra v poledne přijde do tvého domu. Připrav prosím vše potřebné na vaření. Já osobně uvařím a nabídnu Mu jídlo.“

Verš

tabe tāṅre ethā āmi āniba satvara
niścaya kahilāṅa, kichu sandeha nā kara

Synonyma

tabe — takto; tāṅre — Jeho; ethā — sem; āmi — já; āniba satvara — brzy přivedu; niścaya — s jistotou; kahilāṅa — říkám; kichu sandeha kara — nepochybujte.

Překlad

„Brzy Ho sem tedy přivedu. Buďte si jisti, že to, co říkám, je pravda. Nepochybujte o tom.“

Verš

ye cāhiye, tāhā kara hañā tatpara
ati tvarāya kariba pāka, śuna ataḥpara

Synonyma

ye cāhiye — vše, co chci; tāhā kara — to zařiďte; hañā tatpara — pozorně; ati tvarāya — brzy; kariba pāka — začnu vařit; śuna ataḥpara — jen poslouchejte.

Překlad

„Co nejdříve přineste vše potřebné, protože chci hned začít vařit. Udělejte prosím, co říkám.“

Verš

pāka-sāmagrī ānaha, āmi yāhā cāi’
ye māgila, śivānanda āni’ dilā tāi

Synonyma

pāka-sāmagrī ānaha — přineste vše potřebné na vaření; āmi yāhā cāi — vše, co chci; ye māgila — vše, co chtěl; śivānanda — Śivānanda Sena; āni' — když přinesl; dilā tāi — předal vše.

Překlad

Nṛsiṁhānanda Brahmacārī řekl Śivānandovi: „Přines prosím vše, co k vaření potřebuji.“ Śivānanda Sena mu tedy okamžitě přinesl vše, oč požádal.

Verš

prātaḥ-kāla haite pāka karilā apāra
nānā vyañjana, piṭhā, kṣīra nānā upahāra

Synonyma

prātaḥ-kāla haite — začínající ráno; pāka karilā apāra — uvařil mnoho různých druhů jídel; nānā vyañjana — různou zeleninu; piṭhā — koláčky; kṣīra — sladkou rýži; nānā — různé; upahāra — jídlo k obětování.

Překlad

Již od časného rána vařil Nṛsiṁhānanda Brahmacārī mnoho druhů jídel, včetně zeleniny, koláčků, sladké rýže a dalších pokrmů.

Verš

jagannāthera bhinna bhoga pṛthak bāḍila
caitanya prabhura lāgi’ āra bhoga kaila

Synonyma

jagannāthera — Pána Jagannātha; bhinna — oddělená; bhoga — jídla k obětování; pṛthak — odděleně; bāḍila — uspořádal; caitanya prabhura lāgi' — pro Śrī Caitanyu Mahāprabhua; āra — jiná; bhoga — jídla k obětování; kaila — připravil.

Překlad

Když dokončil vaření, přinesl nádoby zvlášť pro Pána Jagannātha a zvlášť pro Śrī Caitanyu Mahāprabhua.

Verš

iṣṭa-deva nṛsiṁha lāgi’ pṛthak bāḍila
tina-jane samarpiyā bāhire dhyāna kaila

Synonyma

iṣṭa-deva — uctívané Božstvo; nṛsiṁha — Pána Nṛsiṁhadevu; lāgi' — pro; pṛthak — odděleně; bāḍila — zařídil; tina-jane — třem Božstvům; samarpiyā — když obětoval; bāhire — venku; dhyāna kaila — meditoval.

Překlad

V oddělených nádobách také obětoval jídlo Nṛsiṁhadevovi, Božstvu, které uctíval. Jídlo připravené k oběti tak rozdělil na tři části, a před chrámem začal meditovat o Pánu.

Verš

dekhe, śīghra āsi’ vasilā caitanya-gosāñi
tina bhoga khāilā, kichu avaśiṣṭa nāi

Synonyma

dekhe — vidí; śīghra āsi' — poté, co rychle přišel; vasilā — posadil se; caitanya-gosāñi — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tina bhoga — tři oddělené oběti; khāilā — snědl; kichu avaśiṣṭa nāi — nic nezbylo.

Překlad

Ve své meditaci viděl, jak Śrī Caitanya Mahāprabhu rychle přišel, posadil se a snědl všechny tři oběti; nic nenechal.

Verš

ānande vihvala pradyumna, paḍe aśru-dhāra
“hāhā kibā kara” bali’ karaye phutkāra

Synonyma

ānande vihvala — zaplaven transcendentální extází; pradyumna — Pradyumna Brahmacārī; paḍe aśru-dhāra — slzy mu tekly z očí; hāhā — běda, běda; kibā kara — co to děláš; bali' — říkající; karaye phut-kāra — vyjádřil zklamání.

Překlad

Když Pradyumna Brahmacārī viděl, jak Śrī Caitanya Mahāprabhu vše snědl, přemohla ho transcendentální extáze. Z očí mu tekly slzy, ale zděšeně říkal: „Běda, běda! Můj drahý Pane, co to děláš? Ty jsi to snědl všem!“

Verš

‘jagannāthe-tomāya aikya, khāo tāṅra bhoga
nṛsiṁhera bhoga kene kara upayoga?

Synonyma

jagannāthe — s Pánem Jagannāthem; tomāya — a Tebou; aikya — jednota; khāo tāṅra bhoga — můžeš sníst Jeho jídlo; nṛsiṁhera bhoga — oběť Nṛsiṁhadevovi; kene kara upayoga — proč jíš.

Překlad

„Můj drahý Pane, nemám nic proti tomu, že jsi snědl jídlo Pána Jagannātha, protože se od Něho nelišíš. Proč ale jíš oběť určenou Pánu Nṛsiṁhadevovi?“

Verš

nṛsiṁhera haila jāni āji upavāsa
ṭhākura upavāsī rahe, jiye kaiche dāsa?’

Synonyma

nṛsiṁhera — Pána Nṛsiṁhadeva; haila — byl; jāni — chápu; āji — dnes; upavāsa — půst; ṭhākura upavāsī rahe — pán drží půst; jiye kaiche dāsa — jak může služebník žít.

Překlad

„Myslím, že Pán Nṛsiṁhadeva dnes nic nejedl, a tudíž se postí. Jestliže se pán postí, jak může služebník žít?“

Verš

bhojana dekhi’ yadyapi tāṅra hṛdaye ullāsa
nṛsiṁha lakṣya kari’ bāhye kichu kare duḥkhābhāsa

Synonyma

bhojana dekhi' — když viděl jíst; yadyapi — i když; tāṅra hṛdaye — ve svém srdci; ullāsa — radost; nṛsiṁha — Pána Nṛsiṁhadevu; lakṣya kari' — pro; bāhye — navenek; kichu — nějaké; kare — činí; duḥkha-ābhāsa — vyjádření znepokojení.

Překlad

Nṛsiṁha Brahmacārī sice v srdci pociťoval radost, že vidí Śrī Caitanyu Mahāprabhua sníst všechno, ale kvůli Pánu Nṛsiṁhadevovi navenek vyjádřil znepokojení.

Verš

svayaṁ bhagavān kṛṣṇa-caitanya-gosāñi
jagannātha-nṛsiṁha-saha kichu bheda nāi

Synonyma

svayam — osobně; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; kṛṣṇa-caitanya-gosāñi — Pán Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu; jagannātha-nṛsiṁha-saha — s Pánem Jagannāthem a Nṛsiṁhadevou; kichu bheda — jakýkoliv rozdíl; nāi — není.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu je samotná Nejvyšší Osobnost Božství, proto není žádný rozdíl mezi Ním, Pánem Jagannāthem a Pánem Nṛsiṁhadevou.

Verš

ihā jānibāre pradyumnera gūḍha haita mana
tāhā dekhāilā prabhu kariyā bhojana

Synonyma

ihā — tuto skutečnost; jānibāre — znát; pradyumnera — Pradyumny Brahmacārīho; gūḍha — hluboce; haita mana — dychtil; tāhā — toto; dekhāilā — projevil; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kariyā bhojana — jedením.

Překlad

A protože Pradyumna Brahmacārī hluboce dychtil tuto skutečnost poznat, Śrī Caitanya Mahāprabhu mu ji vyjevil praktickou ukázkou.

Verš

bhojana kariyā prabhu gelā pāṇihāṭi
santoṣa pāilā dekhi’ vyañjana-paripāṭī

Synonyma

bhojana kariyā — poté, co vše snědl; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; gelā pāṇihāṭi — vydal se do Pániháti; santoṣa pāilā — byl zcela spokojen; dekhi' — když viděl; vyañjana-paripāṭī — různé druhy zeleniny.

Překlad

Poté, co vše snědl, se Śrī Caitanya Mahāprabhu vydal do Pániháti. Když tam v domě Rāghavy uviděl různé druhy vařené zeleniny, měl z toho velkou radost.

Verš

śivānanda kahe, — ‘kene karaha phutkāra?’
teṅha kahe, — “dekha tomāra prabhura vyavahāra

Synonyma

śivānanda kahe — Śivānanda Sena řekl; kene karaha phut-kāra — proč se tváříš tak vyděšeně; teṅha kahe — on odpověděl; dekha — podívej se; tomāra prabhura — tvého Pána; vyavahāra — na chování.

Překlad

Śivānanda řekl Nṛsiṁhānandovi: „Proč se tváříš tak vyděšeně?“

Význam

Nṛsiṁhānanda odpověděl: „Jenom se podívej na chování tvého Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua.“

Verš

tina janāra bhoga teṅho ekelā khāilā
jagannātha-nṛsiṁha upavāsī ha-ilā”

Synonyma

tina janāra — tří Božstev; bhoga — obětiny; teṅho — On; ekelā — sám; khāilā — snědl; jagannātha-nṛsiṁha — Pán Jagannātha a Pán Nṛsiṁhadeva; upavāsī ha-ilā — zůstali o hladu.

Překlad

„Sám snědl obětiny pro všechna tři Božstva, a Jagannātha i Nṛsiṁhadeva proto zůstali o hladu.“

Verš

śuni śivānandera citte ha-ila saṁśaya
kibā premāveśe kahe, kibā satya haya

Synonyma

śuni — když slyšel; śivānandera — Śivānandy; citte — v mysli; ha-ila saṁśaya — byla pochyba; kibā — jestli; prema-āveśe kahe — říká něco v extázi lásky; kibā — nebo; satya haya — se to opravdu stalo.

Překlad

Po vyslechnutí tohoto výroku si Śivānanda Sena nebyl jistý, jestli takto Nṛsiṁhānanda Brahmacārī mluví ze své extáze lásky, nebo se to opravdu stalo.

Verš

tabe śivānande kichu kahe brahmacārī
‘sāmagrī āna nṛsiṁha lāgi punaḥ pāka kari’

Synonyma

tabe — na to; śivānande — Śivānandovi; kichu — něco; kahe — říká; brahmacārī — Nṛsiṁhānanda Brahmacārī; sāmagrī āna — přines další suroviny; nṛsiṁha lāgi' — pro Pána Nṛsiṁhadevu; punaḥ — znovu; pāka kari' — uvařím.

Překlad

Takto zmatenému Śivānandovi Senovi Nṛsiṁhānanda Brahmacārī řekl: „Přines další suroviny. Já pro Pána Nṛsiṁhadevu uvařím ještě jednou.“

Verš

tabe śivānanda bhoga-sāmagrī ānilā
pāka kari’ nṛsiṁhera bhoga lāgāilā

Synonyma

tabe — potom; śivānanda — Śivānanda Sena; bhoga-sāmagrī — suroviny pro vaření; ānilā — přinesl; pāka kari' — po vaření; nṛsiṁhera — Pána Nṛsiṁhadevy; bhoga lāgāilā — obětoval jídlo.

Překlad

Śivānanda Sena pak přinesl další suroviny. Pradyumna Brahmacārī znovu uvařil a jídlo obětoval Pánu Nṛsiṁhadevovi.

Verš

varṣāntare śivānanda lañā bhakta-gaṇa
nīlācale dekhe yāñā prabhura caraṇa

Synonyma

varṣa-antare — příští rok; śivānanda — Śivānanda Sena; lañā — beroucí; bhakta-gaṇa — všechny oddané; nīlācale — do Džagannáth Purí; dekhe — vidí; yāñā — poté, co šli; prabhura caraṇa — lotosové nohy Pána.

Překlad

Další rok šel Śivānanda se všemi oddanými do Džagannáth Purí zhlédnout lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

eka-dina sabhāte prabhu bāta cālāilā
nṛsiṁhānandera guṇa kahite lāgilā

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; sabhāte — přede všemi oddanými; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bāta cālāilā — nadnesl téma (jedení v Nṛsiṁhānandově domě); nṛsiṁhānandera — Nṛsiṁhānandy Brahmacārīho; guṇa — transcendentální vlastnosti; kahite lāgilā — začal vykládat.

Překlad

Jednoho dne začal Pán přede všemi oddanými hovořit o Nṛsiṁhānandovi Brahmacārīm a chválit jeho transcendentální vlastnosti.

Verš

‘gata-varṣa pauṣe more karāila bhojana
kabhu nāhi khāi aiche miṣṭānna-vyañjana’

Synonyma

gata-varṣa — minulý rok; pauṣe — v měsíci Pauṣa (prosinec-leden); more — Mně; karāila bhojana — obětoval mnoho jídel; kabhu nāhi khāi — nikdy jsem neochutnal; aiche — takové; miṣṭānna — sladkosti; vyañjana — zeleninu.

Překlad

Pán řekl: „Minulý rok v měsíci Pauṣa Mi Nṛsiṁhānanda obětoval různé sladkosti a zeleninu. Něco tak dobrého jsem nikdy předtím neochutnal.“

Verš

śuni’ bhakta-gaṇa mane āścarya mānila
śivānandera mane tabe pratyaya janmila

Synonyma

śuni' — když to slyšeli; bhakta-gaṇa — všichni oddaní; mane — v mysli; āścarya mānila — pociťovali údiv; śivānandera — Śivānandy Seny; mane — v mysli; tabe — potom; pratyaya janmila — byla jistota.

Překlad

Všichni oddaní jen žasli, když to slyšeli, a Śivānanda Sena si byl jistý, že se to opravdu stalo.

Verš

ei-mata śacī-gṛhe satata bhojana
śrīvāsera gṛhe karena kīrtana-darśana

Synonyma

ei-mata — takto; śacī-gṛhe — v domě Śacīmāty; satata — neustále; bhojana — jedení; śrīvāsera gṛhe — v domě Śrīvāse Ṭhākura; karena — činí; kīrtana-darśana — navštěvování kīrtanů.

Překlad

Takto Śrī Caitanya Mahāprabhu každý den jedl v chrámu Śacīmāty a také při každém kīrtanu navštěvoval dům Śrīvāse Ṭhākura.

Verš

nityānandera nṛtya dekhena āsi’ bāre bāre
‘nirantara āvirbhāva’ rāghavera ghare

Synonyma

nityānandera nṛtya — tančení Śrī Nityānandy Prabhua; dekhena — vidí; āsi' — přicházející; bāre bāre — znovu a znovu; nirantara āvirbhāva — neustále se zjevoval; rāghavera ghare — v domě Rāghavy.

Překlad

Podobně byl přítomný vždy, když Nityānanda Prabhu tančil, a pravidelně se zjevoval v domě Rāghavy.

Verš

prema-vaśa gaura-prabhu, yāhāṅ premottama
prema-vaśa hañā tāhā dena daraśana

Synonyma

prema-vaśa — přemožený láskyplnou službou; gaura-prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu, Gaurasundara; yāhāṅ prema-uttama — všude, kde je čistá láska; prema-vaśa hañā — jelikož je přemožen touto láskou; tāhā — tam; dena daraśana — osobně se zjevuje.

Překlad

Pán Gaurasundara je velmi ovlivňován láskou svých oddaných. Proto všude tam, kde se nachází čistá oddanost, se Pán zjeví, pokořen touto láskou, a tehdy Ho oddaní vidí.

Verš

śivānandera prema-sīmā ke kahite pāre?
yāṅra preme vaśa prabhu āise bāre bāre

Synonyma

śivānandera — Śivānandy Seny; prema-sīmā — hranice lásky; ke — kdo; kahite pāre — může zjistit; yāṅra — jehož; preme — láskyplnými vztahy; vaśa — ovlivněný; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; āise — přichází; bāre bāre — znovu a znovu.

Překlad

Ovlivněn láskyplnými vztahy Śivānandy Seny, Śrī Caitanya Mahāprabhu přicházel znovu a znovu. Kdo tedy dokáže najít hranice jeho lásky?

Verš

ei ta’ kahilu gaurera ‘āvirbhāva’
ihā yei śune, jāne caitanya-prabhāva

Synonyma

ei ta' — tak; kahilu — popsal jsem; gaurera — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; āvirbhāva — zjevení; ihā — tuto událost; yei śune — kdo slyší; jāne — zná; caitanya-prabhāva — majestát Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Takto jsem popsal zjevení Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Každý, kdo o těchto událostech naslouchá, může porozumět Pánovu transcendentálnímu majestátu.

Verš

puruṣottame prabhu-pāśe bhagavān ācārya
parama vaiṣṇava teṅho supaṇḍita ārya

Synonyma

puruṣottame — v Džagannáth Purí; prabhu-pāśe — ve společnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bhagavān ācārya — Bhagavān Ācārya; parama vaiṣṇava — čistý oddaný; teṅho — on; su-paṇḍita — velký učenec; ārya — ušlechtilý člověk.

Překlad

V Džagannáth Purí žil ve společnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua Bhagavān Ācārya. Byl to ušlechtilý muž, velký učenec a vznešený oddaný.

Význam

Popis Bhagavāna Ācāryi se nachází v Ādi-līle 10.136.

Verš

sakhya-bhāvākrānta-citta, gopa-avatāra
svarūpa-gosāñi-saha sakhya-vyavahāra

Synonyma

sakhya-bhāva — přátelskou láskou; ākrānta — zaplavené; citta — srdce; gopa-avatāra — inkarnace jednoho z pasáčků; svarūpa-gosāñi-saha — se Svarūpou Dāmodarem; sakhya-vyavahāra — chování přátel.

Překlad

Byl zcela pohroužený v myšlenkách na přátelské vztahy s Bohem a byl inkarnací pasáčka. Jeho jednání se Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm bylo tedy velmi přátelské.

Verš

ekānta-bhāve āśriyāchena caitanya-caraṇa
madhye madhye prabhura teṅho karena nimantraṇa

Synonyma

ekānta-bhāve — s plnou pozorností; āśriyāchena — přijal útočiště; caitanya-caraṇa — lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua; madhye madhye — někdy; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; teṅho — on; karena — činí; nimantraṇa — pozvání.

Překlad

S naprostým odevzdáním vyhledal útočiště u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Někdy zval Pána k sobě domů na oběd.

Verš

ghare bhāta kari’ karena vividha vyañjana
ekale gosāñi lañā karāna bhojana

Synonyma

ghare — doma; bhāta kari' — když připravuje rýži; karena — připravil; vividha vyañjana — různé druhy zeleniny; ekale — sám; gosāñi lañā — beroucí Śrī Caitanyu Mahāprabhua; karāna bhojana — vybízí k jídlu.

Překlad

Bhagavān Ācārya doma připravil nejrůznější druhy rýže a zeleniny a přivedl tam Pána, aby se sám najedl.

Význam

Ti, kdo zvali Śrī Caitanyu Mahāprabhua na oběd, Mu obvykle nabízeli zbytky jídla, které bylo nejprve obětováno Pánu Jagannāthovi. Bhagavān Ācārya však místo podávání zbytků Jagannāthova jídla připravoval oběd ve svém domě. V Uríse se jídlu obětovanému Pánu Jagannāthovi říká prasādī a tomu, co není obětováno Pánu Jagannāthovi, se říká āmānī nebo ghara-bhāta, rýže připravená doma.

Verš

tāṅra pitā ‘viṣayī’ baḍa śatānanda-khāṅna
‘viṣaya-vimukha’ ācārya — ‘vairāgya-pradhāna’

Synonyma

tāṅra pitā — jeho otec; viṣayī — státník; baḍa — zkušený; śatānanda-khāṅna — jmenoval se Śatānanda Khān; viṣaya-vimukha — nezajímající se o státní záležitosti; ācārya — Bhagavān Ācārya; vairāgya-pradhāna — většinou ve stavu odříkání.

Překlad

Otec Bhagavāna Ācāryi se jmenoval Śatānanda Khān a byl zkušeným politikem, kdežto Bhagavān Ācārya se o řízení státu vůbec nezajímal. Ve skutečnosti byl téměř ve stavu odříkání.

Verš

‘gopāla-bhaṭṭācārya’ nāma tāṅra choṭa-bhāi
kāśīte vedānta paḍi’ gelā tāṅra ṭhāñi

Synonyma

gopāla-bhaṭṭācārya — Gopāla Bhaṭṭācārya; nāma — jménem; tāṅra — jeho; choṭa-bhāi — mladší bratr; kāśīte — ve Váránasí; vedānta paḍi' — poté, co studoval vedāntskou filosofii; gelā — šel; tāṅra ṭhāñi — do jeho domu.

Překlad

Bratr Bhagavāna Ācāryi se jmenoval Gopāla Bhaṭṭācārya. Studoval ve Váránasí filosofii Vedānty a potom se vrátil do domu Bhagavāna Ācāryi.

Význam

Tehdy i dnes je vedāntská filosofie obvykle chápána prostřednictvím Śaṅkarācāryova komentáře, známého jako Śārīraka-bhāṣya. Vypadá to tedy, že Gopāla Bhaṭṭācārya, mladší bratr Bhagavāna Ācāryi, studoval vedāntu podle Śārīraka-bhāṣyi, která vykládá māyāvādskou filosofii impersonalistů.

Verš

ācārya tāhāre prabhu-pade milāilā
antaryāmī prabhu citte sukha nā pāilā

Synonyma

ācārya — Bhagavān Ācārya; tāhāre — jemu (svému bratrovi); prabhu-pade milāilā — zařídil setkání se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; antaryāmī prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu, jenž zná srdce každého; citte — v sobě; sukha — štěstí; pāilā — neměl.

Překlad

Bhagavān Ācārya vzal svého bratra na setkání se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem. Ten však věděl, že Gopāla Bhaṭṭācārya je māyāvādský filosof, a proto ze setkání s ním nebyl příliš nadšený.

Verš

ācārya-sambandhe bāhye kare prītyābhāsa
kṛṣṇa-bhakti vinā prabhura nā haya ullāsa

Synonyma

ācārya-sambandhe — protože byl příbuzný Bhagavāna Ācāryi; bāhye — navenek; kare — činí; prīti-ābhāsa — předstírání radosti; kṛṣṇa-bhakti — oddané služby Pánu Kṛṣṇovi; vinā — bez; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; haya — není; ullāsa — radost.

Překlad

Setkání s někým, kdo není čistým oddaným Kṛṣṇy, Śrī Caitanyu Mahāprabhua nepotěší. Proto neměl ze setkání s Gopālem Bhaṭṭācāryou žádnou radost, jelikož to byl māyāvādský učenec. Byl však také příbuzným Bhagavāna Ācāryi, a tak Śrī Caitanya Mahāprabhu předstíral, že ho rád vidí.

Verš

svarūpa gosāñire ācārya kahe āra dine
‘vedānta paḍiyā gopāla āisāche ekhāne

Synonyma

svarūpa gosāñire — Svarūpovi Dāmodarovi Gosvāmīmu; ācārya — Bhagavān Ācārya; kahe — říká; āra dine — dalšího dne; vedānta paḍiyā — poté, co studoval vedāntu; gopāla — Gopāla; āisāche — vrátil se; ekhāne — sem.

Překlad

Bhagavān Ācārya řekl Svarūpovi Dāmodarovi: „Gopāla, můj mladší bratr, dokončil studium vedāntské filosofie a vrátil se ke mně domů.“

Verš

sabe meli’ āisa, śuni ‘bhāṣya’ ihāra sthāne’
prema-krodha kari’ svarūpa balaya vacane

Synonyma

sabe meli' — všichni společně; āisa — pojďte; śuni — vyslechněme; bhāṣya — komentář; ihāra sthāne — od něho; prema-krodha kari' — s hněvem založeným na lásce; svarūpa — Svarūpa Dāmodara; balaya vacane — řekl tato slova.

Překlad

Bhagavān Ācārya požádal Svarūpu Dāmodara Gosvāmīho, aby si od Gopāla vyslechl komentář na Vedāntu. Svarūpa Dāmodara se však z lásky k němu rozzlobil a promluvil následovně.

Verš

“buddhi bhraṣṭa haila tomāra gopālera saṅge
māyāvāda śunibāre upajila raṅge

Synonyma

buddhi — inteligence; bhraṣṭa — ztracená; haila — je; tomāra — tvoje; gopālera saṅge — ve společnosti Gopāla; māyāvāda śunibāre — poslouchat komentář založený na māyāvādské filosofii; upajila raṅge — vzbudil se zájem.

Překlad

„Zřejmě jsi v Gopālově společnosti ztratil svou inteligenci, když teď dychtíš po poslechu māyāvādské filosofie.“

Verš

vaiṣṇava hañā yebā śārīraka-bhāṣya śune
sevya-sevaka-bhāva chāḍi’ āpanāre ‘īśvara’ māne

Synonyma

vaiṣṇava hañā — jsoucí vaiṣṇavou; yebā — každý, kdo; śārīraka-bhāṣya — māyāvādský komentář Śārīraka-bhāṣya; śune — poslouchá; sevya-sevaka-bhāva — Kṛṣṇy si vědomého postoje, že Pán je vládce a živá bytost je Jeho služebník; chāḍi' — vzdávající se; āpanāre — sebe; īśvara — za Nejvyššího Pána; māne — považuje.

Překlad

„Vaiṣṇava, který poslouchá Śārīraka-bhāṣyu, māyāvādský komentář na Vedānta-sūtru, upustí od Kṛṣṇy si vědomého postoje, že Pán je vládce a živá bytost Jeho služebník, a začne sebe považovat za Nejvyššího Pána.“

Význam

Filosofové známí jako kevalādvaita-vādī se většinou věnují naslouchání Śaṅkarācāryovu komentáři Śārīraka-bhāṣya, který hlásá, že bychom se měli neosobně považovat za Nejvyššího Pána. Tyto māyāvādské filosofické komentáře k Vedānta-sūtře jsou prostě vymyšlené. K Vedānta-sūtře však existují ještě jiné komentáře. Komentář Śrīly Rāmānujācāryi, známý jako Śrī-bhāṣya, prosazuje filosofii viśiṣṭādvaita-vāda. V Brahma-sampradāyi pak Madhvācāryův komentář s názvem Pūrṇaprajña-bhāṣya prosazuje śuddha-dvaita-vādu. V Kumāra-sampradāyi neboli Nimbārka-sampradāyi Śrī Nimbārka v knize Pārijāta-saurabha-bhāṣya ustanovuje filosofii dvaitādvaita-vāda. A ve Viṣṇu-svāmi-sampradāyi neboli Rudra-sampradāyi, která pochází od Pána Śivy, napsal Viṣṇu Svāmī komentář zvaný Sarvajña-bhāṣya, prosazující śuddhādvaita-vādu.

Vaiṣṇava by měl studovat komentáře k Vedānta-sūtře od těchto čtyř sampradāya-ācāryů, jmenovitě Śrī Rāmānujācāryi, Madhvācāryi, Viṣṇu Svāmīho a Nimbārky, protože tyto komentáře jsou založené na filosofii, že Pán je vládce a všechny živé bytosti jsou Jeho věční služebníci. Ten, kdo chce správně studovat filosofii Vedānty, musí prostudovat tyto komentáře, zvláště pokud je vaiṣṇava. Vaiṣṇavové chovají tyto komentáře v nejvyšší úctě. Komentář Śrīly Bhaktisiddhānty Sarasvatīho Ṭhākura je obšírně popsán v Ādi-līle 7.101. Māyāvādský komentář Śārīraka-bhāṣya je pro vaiṣṇavu jako jed, a proto by se ho vůbec neměl dotknout. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura poznamenává, že z úrovně čisté oddané služby někdy poklesne dokonce i mahā-bhāgavata neboli vysoce pokročilý oddaný odevzdaný lotosovým nohám Kṛṣṇy, pokud poslouchá māyāvādskou filosofii Śārīraka-bhāṣyi. Všichni vaiṣṇavové by se proto měli tomuto komentáři vyhýbat.

Verš

mahā-bhāgavata yei, kṛṣṇa prāṇa-dhana yāra
māyāvāda-śravaṇe citta avaśya phire tāṅra”

Synonyma

mahā-bhāgavata yei — vysoce pokročilý oddaný; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; prāṇa-dhana yāra — pro něhož je vším; māyāvāda-śravaṇe — posloucháním māyāvādské filosofie; citta — srdce; avaśya — zajisté; phire — změní se; tāṅra — jeho.

Překlad

„Māyāvādská filosofie představuje takové žonglování se slovy, že dokonce i vysoce pokročilý oddaný, který přijal Kṛṣṇu za svůj život, po přečtení māyāvādského komentáře k Vedānta-sūtře změní své rozhodnutí.“

Verš

ācārya kahe, — ‘āmā sabāra kṛṣṇa-niṣṭha-citte
āmā sabāra mana bhāṣya nāre phirāite’

Synonyma

ācārya kahe — Bhagavān Ācārya odpověděl; āmā sabāra — nás všech; kṛṣṇa-niṣṭha — oddaná Kṛṣṇovi; citte — srdce; āmā sabāra — nás všech; mana — mysli; bhāṣyaŚārīraka-bhāṣya; nāre phirāite — nemůže změnit.

Překlad

Bhagavān Ācārya i přes protest Svarūpy Dāmodara pokračoval dál: „Srdce i duše nás všech jsou upřené na lotosové nohy Kṛṣṇy. Śārīraka-bhāṣya proto nemůže změnit naši mysl.“

Verš

svarūpa kahe, “tathāpi māyāvāda-śravaṇe
‘cit, brahma, māyā, mithyā’ — ei-mātra śune

Synonyma

svarūpa kahe — Svarūpa Dāmodara řekl; tathāpi — přesto; māyāvāda-śravaṇe — při poslouchání māyāvādského komentáře; cit — poznání; brahma — Absolutní Pravda; māyā — vnější energie; mithyā — nepravé; ei-mātra — pouze tyto; śune — poslouchá.

Překlad

Svarūpa Dāmodara odpověděl: „Přesto, když posloucháme māyāvādskou filosofii, že Brahman je poznání a vesmír māyi je nepravý, nezískáme tím žádné duchovní pochopení.“

Verš

jīvājñāna-kalpita īśvare, sakala-i ajñāna
yāhāra śravaṇe bhaktera phāṭe mana prāṇa”

Synonyma

jīva — obyčejná živá bytost; ajñāna — v nevědomosti; kalpita — představovaná; īśvare — v Nejvyšším Pánu; sakala-i ajñāna — veškerá nevědomost; yāhāra śravaṇe — když to poslouchá; bhaktera — oddaného; phāṭe — zlomí; mana prāṇa — mysl a život.

Překlad

„Māyāvādský filosof se snaží prosadit názor, že živá bytost je pouze výplodem představivosti a že Nejvyšší Osobnost Božství je pod vlivem māyi. Poslech takového komentáře zničí srdce i život oddaného.“

Význam

Śrīla Svarūpa Dāmodara Gosvāmī chtěl Bhagavānovi Ācāryovi zdůraznit, že ten, kdo je zcela upevněný v oddanosti službě Kṛṣṇovi, sice poslechem māyāvādské bhāṣyi sveden být nemusí, ale že tato bhāṣya je nicméně plná neosobních slov a pojetí, jako třeba Brahman, která představují poznání, ale jsou neosobní. Māyāvādī říkají, že svět stvořený māyou je neskutečný a že živá bytost ve skutečnosti neexistuje – existuje pouze jedna duchovní záře. Dále říkají, že Bůh je představa a že lidé na Boha myslí jen z nevědomosti, a že když je Nejvyšší Absolutní Pravda zmatena vnější energií māyou, stane se jīvou neboli živou bytostí. Při poslechu všech těchto nesmyslů od neoddaného oddaný velmi trpí, jako kdyby mu pukalo srdce i duše.

Verš

lajjā-bhaya pāñā ācārya mauna ha-ilā
āra dina gopālere deśe pāṭhāilā

Synonyma

lajjā-bhaya — strach a stud; pāñā — jelikož dostal; ācārya — Bhagavān Ācārya; mauna ha-ilā — ztichl; āra dina — dalšího dne; gopālere — Gopāla Bhaṭṭācāryu; deśe — do jeho země; pāṭhāilā — poslal.

Překlad

Bhagavān Ācārya mlčel, protože se velmi styděl a měl strach. Dalšího dne Gopāla Bhaṭṭācāryu požádal, aby se vrátil do svého kraje.

Verš

eka-dina ācārya prabhure kailā nimantraṇa
ghare bhāta kari’ kare vividha vyañjana

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; ācārya — Bhagavān Ācārya; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; kailā nimantraṇa — pozval na oběd; ghare — doma; bhāta kari' — poté, co uvařil rýži; kare — připravuje; vividha vyañjana — různé druhy zeleniny.

Překlad

Jednoho dne pozval Bhagavān Ācārya Śrī Caitanyu Mahāprabhua na oběd do svého domu. Připravoval proto rýži a různé druhy zeleniny.

Verš

‘choṭa-haridāsa’ nāma prabhura kīrtanīyā
tāhāre kahena ācārya ḍākiyā āniyā

Synonyma

choṭa-haridāsa nāma — oddaný jménem Choṭa Haridāsa; prabhura kīrtanīyā — zpěvák písní pro Śrī Caitanyu Mahāprabhua; tāhāre — jemu; kahena — říká; ācāryaācārya; ḍākiyā āniyā — poté, co ho zavolal k sobě domů.

Překlad

Oddaný jménem Choṭa Haridāsa často zpíval písně pro Śrī Caitanyu Mahāprabhua. Bhagavān Ācārya ho zavolal k sobě domů a řekl mu:

Verš

‘mora nāme śikhi-māhitira bhaginī-sthāne giyā
śukla-cāula eka māna ānaha māgiyā’

Synonyma

mora nāme — mým jménem; śikhi-māhitira — Śikhiho Māhitiho; bhaginī-sthāne — do domu sestry; giyā — jdi a; śukla-cāula — bílou rýži; eka māna — jednu mānu (asi 0,9kg); ānaha — prosím přines; māgiyā — poté, co požádáš.

Překlad

„Jdi prosím za sestrou Śikhiho Māhitiho, mým jménem ji požádej o mānu bílé rýže a přines ji sem.“

Význam

V Indii je śukla-cāula (bílá rýže) nazývána také ātapa-cāula neboli rýže, která se nevaří, dokud není vymlácená. Jiný druh rýže, zvaný siddha-cāula (hnědá rýže), se vaří před vymlácením. Pro obětování Božstvu je obvykle třeba prvotřídní bílá rýže. Bhagavān Ācārya proto požádal Choṭu Haridāse neboli mladšího Haridāse, aby trochu této rýže přinesl od sestry Śikhiho Māhitiho. Māna je v Uríse běžná míra pro vážení rýže a dalších obilovin.

Verš

māhitira bhaginī sei, nāma — mādhavī-devī
vṛddhā tapasvinī āra paramā vaiṣṇavī

Synonyma

māhitira bhaginī — sestra Śikhiho Māhitiho; sei — tato; nāma — jménem; mādhavī-devī — Mādhavī-devī; vṛddhā — starší žena; tapasvinī — velmi striktní ve vykonávání oddané služby; āra — a; paramā vaiṣṇavī — prvotřídní oddaná.

Překlad

Sestra Śikhiho Māhitiho se jmenovala Mādhavī-devī. Byla to starší žena, která neustále prováděla askezi a byla velmi pokročilá v oddané službě.

Verš

prabhu lekhā kare yāre — rādhikāra ‘gaṇa’
jagatera madhye ‘pātra’ — sāḍe tina jana

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; lekhā kare — přijímá; yāre — již; rādhikāra gaṇa — jako jednu ze společnic Śrīmatī Rādhārāṇī; jagatera madhye — na celém světě; pātra — nejdůvěrnější oddaní; sāḍe tina — tři a půl; jana — osoby.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu ji přijímal jako dřívější společnici Śrīmatī Rādhārāṇī. Na celém světě měl Śrī Caitanya Mahāprabhu tři a půl důvěrných oddaných.

Verš

svarūpa gosāñi, āra rāya rāmānanda
śikhi-māhiti — tina, tāṅra bhaginī — ardha-jana

Synonyma

svarūpa gosāñi — Svarūpa Gosvāmī; āra — a; rāya rāmānanda — Rāmānanda Rāya; śikhi-māhiti — Śikhi Māhiti; tina — tři; tāṅra bhaginī — jeho sestra; ardha-jana — poloviční osoba.

Překlad

Oněmi třemi byli Svarūpa Dāmodara Gosvāmī, Rāmānanda Rāya a Śikhi Māhiti, polovičkou byla sestra Śikhiho Māhitiho.

Verš

tāṅra ṭhāñi taṇḍula māgi’ ānila haridāsa
taṇḍula dekhi’ ācāryera adhika ullāsa

Synonyma

tāṅra ṭhāñi — od ní; taṇḍula māgi' — poté, co vyžebral rýži; ānila haridāsa — Haridāsa přinesl; taṇḍula dekhi' — když viděl rýži; ācāryera — Bhagavāna Ācāryi; adhika ullāsa — velká radost.

Překlad

Choṭa Haridāsa od ní vyžebral rýži a přinesl ji Bhagavānovi Ācāryovi, kterému její kvalita udělala velkou radost.

Verš

snehe rāndhila prabhura priya ye vyañjana
deula prasāda, ādā-cāki, lembu-salavaṇa

Synonyma

snehe — s velkou náklonností; rāndhila — vařil; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; priya — oblíbenou; ye — jakoukoliv; vyañjana — zeleninu; deula prasāda — zbytky jídla z Jagannāthova chrámu; ādā-cāki — mletý zázvor; lembu — limetky; sa-lavaṇa — se solí.

Překlad

Bhagavān Ācārya s velkou náklonností uvařil různé druhy zeleniny a dalších jídel, která měl Śrī Caitanya Mahāprabhu rád. Nechal donést i zbytky jídla Pána Jagannātha a něco na podporu trávení, jako mletý zázvor a limetky se solí.

Verš

madhyāhne āsiyā prabhu bhojane vasilā
śālyanna dekhi’ prabhu ācārye puchilā

Synonyma

madhyāhne — v poledne; āsiyā — když přišel; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhojane vasilā — sedl si k jídlu; śāli-anna — kvalitní rýži; dekhi' — když viděl; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; ācārye puchilā — zeptal se Bhagavāna Ācāryi.

Překlad

V poledne přišel Śrī Caitanya Mahāprabhu, aby snědl jídlo, které Mu Bhagavān Ācārya nabídl. Nejprve pochválil kvalitní rýži a potom se zeptal.

Verš

uttama anna eta taṇḍula kāṅhāte pāilā?
ācārya kahe, — mādhavī-pāśa māgiyā ānilā

Synonyma

uttama anna — kvalitní rýže; eta — takovou; taṇḍula — rýži; kāṅhāte pāilā — odkud máš; ācārya kahe — Bhagavān Ācārya odpověděl; mādhavī-pāśa — od Mādhavī-devī; māgiyā — po vyžebrání; ānilā — přinesl.

Překlad

„Odkud máš tak kvalitní rýži?“ zeptal se Pán.

Význam

Bhagavān Ācārya odpověděl: „Vyžebrali jsme ji od Mādhavī-devī.“

Verš

prabhu kahe, — ‘kon yāi’ māgiyā ānila?’
choṭa-haridāsera nāma ācārya kahila

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; kon yāi' — kdo šel; māgiyā — žebrající; ānila — přinesl; choṭa-haridāsera — Haridāse mladšího; nāma — jméno; ācārya kahila — Bhagavān Ācārya řekl.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se zeptal, kdo tu rýži vyžebral a přinesl. Bhagavān Ācārya zmínil jméno Haridāse mladšího.

Verš

anna praśaṁsiyā prabhu bhojana karilā
nija-gṛhe āsi’ govindere ājñā dilā

Synonyma

anna praśaṁsiyā — chválící rýži; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhojana karilā — snědl prasādam; nija-gṛhe — do svého domu; āsi' — poté, co se vrátil; govindere — Govindovi; ājñā dilā — nařídil.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu chválil kvalitu rýže a přijal prasādam. Po návratu do svého sídla dal Govindovi, svému osobnímu služebníkovi, následující příkaz.

Verš

‘āji haite ei mora ājñā pālibā
choṭa haridāse ihāṅ āsite nā dibā’

Synonyma

āji haite — dneškem počínaje; ei — toto; mora — Moje; ājñā — nařízení; pālibā — musíš vykonat; choṭa haridāse — Choṭovi Haridāsovi; ihāṅ — sem; āsite — přijít; dibā — nedovol.

Překlad

„Dneškem počínaje, nesmíš Choṭovi Haridāsovi dovolit, aby sem chodil.“

Verš

dvāra mānā haila, haridāsa duḥkhī haila mane
ki lāgiyā dvāra-mānā keha nāhi jāne

Synonyma

dvāra mānā — zavřené dveře; haila — byly; haridāsa — Choṭa Haridāsa; duḥkhī — velmi nešťastný; haila mane — začal být ve své mysli; ki lāgiyā — z jakého důvodu; dvāra-mānā — dveře byly zavřené; keha nāhi jāne — nikdo nechápal.

Překlad

Když se Haridāsa mladší dozvěděl, že už za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem nesmí, byl nesmírně zkroušený. Nikdo nechápal, proč tento příkaz dostal.

Verš

tina-dina haila haridāsa kare upavāsa
svarūpādi āsi, puchilā mahāprabhura pāśa

Synonyma

tina-dina haila — tři dny; haridāsa — Haridāsa mladší; kare upavāsa — postil se; svarūpa-ādi — Svarūpa Dāmodara a další důvěrní oddaní; āsi — poté, co přišli; puchilā — zeptali se; mahāprabhura pāśa — Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Haridāsa tři dny nejedl. Svarūpa Dāmodara Gosvāmī se potom s dalšími důvěrnými oddanými vydal za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, aby se Ho zeptali.

Verš

“kon aparādha, prabhu, kaila haridāsa?
ki lāgiyā dvāra-mānā, kare upavāsa?”

Synonyma

kon aparādha — jaký velký přestupek; prabhu — ó Pane; kaila haridāsa — Haridāsa spáchal; ki lāgiyā — z jakého důvodu; dvāra-mānā — zavřené dveře; kare upavāsa — nyní se postí.

Překlad

„Jakého velkého přestupku se Haridāsa mladší dopustil? Proč nesmí překročit Tvůj práh? Teď se už tři dny postí.“

Verš

prabhu kahe, — “vairāgī kare prakṛti sambhāṣaṇa
dekhite nā pāroṅ āmi tāhāra vadana

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl; vairāgī — člověk ve stavu odříkání; kare — vede; prakṛti sambhāṣaṇa — důvěrné hovory se ženou; dekhite pāroṅ — nemohu vidět; āmi — Já; tāhāra vadana — jeho tvář.

Překlad

Pán odpověděl: „Nemohu snést pohled do tváře člověka, který přijal stav odříkání, a přesto si důvěrně povídá se ženou.“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura dodává, že saralatā neboli upřímnost je první vlastností vaiṣṇavy, kdežto pokrytectví neboli vychytralost je velkým přestupkem proti zásadám oddané služby. S pokrokem v rozvoji vědomí Kṛṣṇy musíme být postupně hmotnou připoutaností znechuceni a tak se víc a víc připoutávat ke službě Pánu. Pokud někdo není od hmotných činností skutečně odpoutaný, ale přitom se prohlašuje za pokročilého v oddané službě, tak podvádí. Nikdo nebude mít z takového chování radost.

Verš

durvāra indriya kare viṣaya-grahaṇa
dāravī prakṛti hare munerapi mana

Synonyma

durvāra — neovládnuté; indriya — smysly; kare — činí; viṣaya-grahaṇa — přijímání smyslových objektů; dāravī prakṛti — dřevěná socha ženy; hare — přitahuje; munerapi — dokonce velkého mudrce; mana — mysl.

Překlad

„Smysly jsou k objektům svého požitku přitahovány tak silně, že dřevěná socha ženy upoutá mysl dokonce i velkého světce.“

Význam

Smysly jsou se smyslovými objekty tak úzce spojeny, že dřevěná loutka v podobě přitažlivé mladé ženy upoutá mysl dokonce i velké svaté osoby. Tyto smyslové objekty, kterými jsou podoba, zvuk, vůně, chuť a dotek, jsou pro oči, uši, nos, jazyk a kůži neustále přitažlivé. Protože jsou smysly a smyslové objekty přirozeně úzce spojeny, zůstane někdy trvale pod kontrolou smyslových objektů i osoba, která tvrdí, že své smysly ovládla. Smysly není možné ovládnout, dokud nejsou očištěny a zaměstnány ve službě Pánu. I když tedy svatá osoba slíbí ovládat své smysly, ty jsou někdy přesto smyslovými objekty rozrušeny.

Verš

mātrā svasrā duhitrā vā
nā viviktāsano bhavet
balavān indriya-grāmo
vidvāṁsam api karṣati

Synonyma

mātrā — se svou matkou; svasrā — se svou sestrou; duhitrā — se svou dcerou; — nebo; — ne; vivikta-āsanaḥ — sedění spolu; bhavet — má být; balavān — velmi silná; indriya-grāmaḥ — skupina smyslů; vidvāṁsam — osobu s poznáním o osvobození; api — dokonce; karṣati — přitahuje.

Překlad

„  ,Nikdo by neměl sedět v blízkosti své matky, sestry či dcery, neboť smysly jsou tak silné, že mohou přitáhnout dokonce i toho, kdo má pokročilé poznání.̀  “

Význam

Tento verš se nachází v Manu-saṁhitě (2.215) a také Śrīmad-Bhāgavatamu (9.19.17).

Verš

kṣudra-jīva saba markaṭa-vairāgya kariyā
indriya carāñā bule ‘prakṛti’ sambhāṣiyā”

Synonyma

kṣudra-jīva — ubohé živé bytosti; saba — všechny; markaṭa vairāgya — odříkavý život, jaký vedou opice; kariyā — přijímající; indriya carāñā — uspokojující smysly; bule — chodí sem a tam; prakṛti sambhāṣiyā — důvěrně hovořící se ženami.

Překlad

„Je mnoho těch, kdo téměř nic nevlastní a přijímají stav odříkání jako opice. Toulají se z místa na místo, zaměstnáni uspokojováním smyslů a důvěrnými hovory se ženami.“

Význam

Každý by měl přísně dodržovat usměrňující zásady, kterými jsou žádný nedovolený sex, žádné jedení masa, žádné omamné látky a žádné hazardování, a tak dělat pokrok v duchovním životě. Pokud tedy nekvalifikovaný člověk ze sentimentu přijme vairāgyu nebo sannyās, ale zároveň zůstane připoutaný k ženám, ocitne se ve velice nebezpečné situaci. Jeho odříkání se říká markaṭa-vairāgya neboli opičí odříkání. Opice žije v lese, jí ovoce, a dokonce ani nenosí žádné oblečení. Připomíná tak světce, ale neustále myslí na nějaké samice a někdy jich má okolo sebe tucet za účelem sexu. Tomu se říká markaṭa-vairāgya. Nekvalifikovaná osoba by proto neměla přijímat sannyās. Ten, kdo přijme sannyās, ale je znovu zneklidněn nutkáním smyslů a o samotě mluví se ženami, je označován jako dharma-dhvajī neboli dharma-kalaṅka, což znamená, že očerňuje náboženský stav. V tomto ohledu je proto třeba být krajně opatrný. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura slovo markaṭa vysvětluje jako „neklidný“. Neklidný člověk nevydrží na jednom místě, a proto se jen toulá sem a tam, aby uspokojil svoje smysly. Takový člověk někdy přijme oděv sannyāsīho nebo bābājīho ve stavu odříkání jen proto, aby ho druzí obdivovali a aby sklidil laciné zbožňování od svých následovníků či obyčejných lidí, aniž by se dokázal vzdát touhy po smyslovém požitku, zvláště po společnosti žen. Takový člověk nemůže dělat pokrok v duchovním životě. Existuje osm druhů smyslových požitků se ženami, včetně mluvení o nich a myšlení na ně. Pro sannyāsīho, osobu ve stavu odříkání, je proto důvěrné mluvení se ženami velkým přestupkem. Śrī Rāmānanda Rāya a Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura ve skutečnosti dosáhli nejvznešenější úrovně stavu odříkání, ale ti, kdo je napodobují, protože si o nich myslí, že to jsou obyčejné lidské bytosti, se stanou oběťmi vlivu hmotné energie, protože se jedná o velké nepochopení.

Verš

eta kahi’ mahāprabhu abhyantare gelā
gosāñira āveśa dekhi’ sabe mauna hailā

Synonyma

eta kahi' — když to řekl; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; abhyantare gelā — odešel do svého pokoje; gosāñira — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; āveśa — pohrouženost ve hněvu; dekhi' — když viděli; sabe — všichni oddaní; mauna hailā — zmlkli.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu domluvil a odešel do svého pokoje. Oddaní viděli, jak je rozzlobený, a proto raději zmlkli.

Verš

āra dine sabe meli’ prabhura caraṇe
haridāsa lāgi, kichu kailā nivedane

Synonyma

āra dine — dalšího dne; sabe meli' — všichni oddaní se sešli a; prabhura caraṇe — lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua; haridāsa lāgi — za Haridāse mladšího; kichu — nějakou; kailā nivedane — předložili žádost.

Překlad

Dalšího dne přišli všichni oddaní k lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua, aby se za Haridāse mladšího společně přimluvili.

Verš

“alpa aparādha, prabhu karaha prasāda
ebe śikṣā ha-ila nā karibe aparādha”

Synonyma

alpa aparādha — přestupek není příliš velký; prabhu — ó Pane; karaha prasāda — buď milostivý; ebe — nyní; śikṣā ha-ila — byl dostatečně ponaučen; karibe — nespáchá; aparādha — přestupek.

Překlad

Řekli: „Haridāsa se dopustil jen malého přestupku. Ó Pane, prosím buď k němu tedy milostivý. Nyní byl dostatečně ponaučen a v budoucnosti se už tohoto přestupku nedopustí.“

Verš

prabhu kahe, — “mora vaśa nahe mora mana
prakṛti-sambhāṣī vairāgī nā kare darśana

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; mora vaśa — pod Mojí kontrolou; nahe — není; mora — Moje; mana — mysl; prakṛti-sambhāṣī — toho, kdo mluví se ženami; vairāgī — člověka ve stavu odříkání; kare darśana — nevidí.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Moje mysl není pod Mou kontrolou. Nechce vidět nikoho, kdo je ve stavu odříkání a mluví důvěrně se ženami.“

Verš

nija kārye yāha sabe, chāḍa vṛthā kathā
punaḥ yadi kaha āmā nā dekhibe hethā”

Synonyma

nija kārye — svojí prací; yāha sabe — můžete všichni jít za; chāḍa — zanechte; vṛthā kathā — zbytečných řečí; punaḥ — znovu; yadi kaha — jestli promluvíte; āmā — Mě; dekhibe — neuvidíte; hethā — tady.

Překlad

„Jděte všichni za svou prací a zanechte těchto zbytečných řečí. Jestli o tom ještě jednou začnete mluvit, odejdu, a už Mne tu víckrát neuvidíte.“

Verš

eta śuni’ sabe nija-karṇe hasta diyā
nija nija kārye sabe gela ta’ uṭhiyā

Synonyma

eta śuni' — když to slyšeli; sabe — všichni oddaní; nija-karṇe — přes uši; hasta diyā — dali si ruce a; nija nija kārye — za svými povinnostmi; sabe — všichni; gela — šli; ta' — určitě; uṭhiyā — když vstali.

Překlad

Jakmile to oddaní uslyšeli, všichni si rukama zakryli uši, vstali a odešli za svými povinnostmi.

Verš

mahāprabhu madhyāhna karite cali, gelā
bujhana nā yāya ei mahāprabhura līlā

Synonyma

mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; madhyāhna karite — vykonat své polední činnosti; cali — jdoucí; gelā — odešel; bujhana yāya — nikdo nepochopil; ei — tuto; mahāprabhura līlā — zábavu Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu také odešel, aby vykonal své polední povinnosti. Nikdo Jeho zábavy nepochopil.

Verš

āra dina sabe paramānanda-purī-sthāne
‘prabhuke prasanna kara’ — kailā nivedane

Synonyma

āra dina — dalšího dne; sabe — všichni oddaní; paramānanda-purī-sthāne — za Paramānandou Purīm; prabhuke — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; prasanna kara — snaž se prosím uklidnit; kailā nivedane — žádali.

Překlad

Dalšího dne šli všichni oddaní za Śrī Paramānandou Purīm a žádali ho, aby Pána uklidnil.

Verš

tabe purī-gosāñi ekā prabhu-sthāne āilā
namaskari’ prabhu tāṅre sambhrame vasāilā

Synonyma

tabe — potom; purī-gosāñi — Paramānanda Purī; ekā — sám; prabhu-sthāne — za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; āilā — přišel; namaskari' — poté, co se poklonil; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jej; sambhrame — s velkou úctou; vasāilā — usadil.

Překlad

Paramānanda Purī šel tedy do sídla Śrī Caitanyi Mahāprabhua sám. Pán se mu poklonil a s velkou úctou ho usadil vedle sebe.

Verš

puchilā, — ki ājñā, kene haila āgamana?
‘haridāse prasāda lāgi’ kailā nivedana

Synonyma

puchilā — Pán se zeptal; ki ājñā — co Mi nařídíš; kene haila āgamana — proč jsi přišel; haridāse prasāda lāgi' — za milost pro Haridāse mladšího; kailā nivedana — přednesl přímluvu.

Překlad

Pán se zeptal: „Jaký máš pro Mě pokyn? Z jakého důvodu jsi sem přišel?“ Paramānanda Purī potom Pánu přednesl svou žádost, aby Pán Haridāsovi mladšímu prokázal svou přízeň.

Verš

śuniyā kahena prabhu, — “śunaha, gosāñi
saba vaiṣṇava lañā tumi raha ei ṭhāñi

Synonyma

śuniyā — když slyšel; kahena prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; śunaha — prosím poslouchej; gosāñi — Můj pane; saba vaiṣṇava — všechny vaiṣṇavy; lañā — beroucí; tumi — ty; raha — zůstaň; ei ṭhāñi — na tomto místě.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu vyslechl jeho žádost a odpověděl: „Můj drahý pane, poslouchej, co ti povím. Bude lepší, když tu se všemi vaiṣṇavy zůstaneš.“

Verš

more ājñā haya, muñi yāṅa ālālanātha
ekale rahiba tāhāṅ, govinda-mātra sātha”

Synonyma

more — Mně; ājñā haya — prosím dej svolení; muñi — Já; yāṅa — půjdu; ālālanātha — do Álálanáthu; ekale rahiba — zůstanu sám; tāhāṅ — tam; govinda-mātra sātha — jen s Govindou.

Překlad

„Dej Mi prosím svolení jít do Álálanáthu. Budu tam sám, jen Govinda půjde se Mnou.“

Verš

eta bali’ prabhu yadi govinde bolāilā
purīre namaskāra kari’ uṭhiyā calilā

Synonyma

eta bali' — když to řekl; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yadi — když; govinde bolāilā — zavolal Govindu; purīre — Paramānandovi Purīmu; namaskāra kari' — poté, co složil poklony; uṭhiyā calilā — vstal a chystal se odejít.

Překlad

Jakmile Pán domluvil, zavolal Govindu. Poklonil se Paramānandovi Purīmu, vstal a chystal se odejít.

Verš

āste-vyaste purī-gosāñi prabhu āge gelā
anunaya kari’ prabhure ghare vasāilā

Synonyma

āste-vyaste — spěšně; purī-gosāñi — Paramānanda Purī; prabhu āge — před Śrī Caitanyu Mahāprabhua; gelā — šel; anunaya kari' — s velkou pokorou; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; ghare — v Jeho místnosti; vasāilā — přiměl posadit se.

Překlad

Paramānanda Purī Gosāñi Mu spěšně zastoupil cestu a s velkou pokorou Pána přiměl posadit se v jeho pokoji.

Verš

“tomāra ye icchā, kara, svatantra īśvara
kebā ki balite pāre tomāra upara?

Synonyma

tomāra ye icchā — cokoliv si přeješ; kara — můžeš učinit; svatantra īśvara — nezávislá Nejvyšší Osobnost Božství; kebā — kdo; ki balite pāre — může říci; tomāra upara — něco vyššího než Ty.

Překlad

Paramānanda Purī řekl: „Můj drahý Pane Caitanyo, jsi nezávislá Nejvyšší Osobnost Božství. Můžeš dělat, cokoliv se Ti zachce. Kdo by mohl říci něco, čemu bys podléhal?“

Verš

loka-hita lāgi’ tomāra saba vyavahāra
āmi saba nā jāni gambhīra hṛdaya tomāra”

Synonyma

loka-hita lāgi' — ve prospěch obyčejných lidí; tomāra — Tvoje; saba — všechny; vyavahāra — činnosti; āmi saba — my všichni; jāni — nechápeme; gambhīra — velmi hluboké a vážné; hṛdaya — srdce; tomāra — Tvoje.

Překlad

„Tvoje činnosti jsou příznivé pro všechny lidi. My je ale nechápeme, protože Tvoje záměry jsou hluboké a vážné.“

Verš

eta bali’ purī-gosāñi gelā nija-sthāne
haridāsa-sthāne gelā saba bhakta-gaṇe

Synonyma

eta bali' — když to řekl; purī-gosāñi — Paramānanda Gosāñi; gelā — odešel; nija-sthāne — do svého domova; haridāsa-sthāne — za Haridāsem mladším; gelā — šli; saba bhakta-gaṇe — všichni ostatní oddaní.

Překlad

Paramānanda Purī Gosāñi domluvil a odešel domů. Všichni oddaní šli potom navštívit Haridāse mladšího.

Verš

svarūpa-gosāñi kahe, — “śuna, haridāsa
sabe tomāra hita vāñchi, karaha viśvāsa

Synonyma

svarūpa-gosāñi kahe — Svarūpa Dāmodara Gosāñi řekl; śuna haridāsa — poslouchej Haridāsi; sabe — my všichni; tomāra hita vāñchi — přejeme si jen tvoje dobro; karaha viśvāsa — věř tomu.

Překlad

Svarūpa Dāmodara Gosāñi řekl: „Haridāsi, prosím vyslechni nás, protože si všichni přejeme tvé dobro. Prosím věř tomu.“

Verš

prabhu haṭhe paḍiyāche svatantra īśvara
kabhu kṛpā karibena yāte dayālu antara

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; haṭhe paḍiyāche — neustále se zlobí; svatantra īśvara — nezávislá Osobnost Božství; kabhu — nějaký čas; kṛpā karibena — bude milostivý (k tobě); yāte — protože; dayālu — milostivý; antara — v srdci.

Překlad

„Śrī Caitanya Mahāprabhu nyní trvá na svém hněvu, protože je nezávislá Nejvyšší Osobnost Božství. Za nějakou dobu k tobě však bude jistě milostivý, protože má laskavé srdce.“

Verš

tumi haṭha kaile tāṅra haṭha se bāḍibe
snāna bhojana kara, āpane krodha yābe”

Synonyma

tumi haṭha kaile — pokud budeš trvat na svém; tāṅra — Jeho; haṭha — vytrvalost; se — tato; bāḍibe — bude se zvětšovat; snāna bhojana kara — vykoupej se a přijmi prasādam; āpane krodha yābe — Jeho hněv sám od sebe ustoupí.

Překlad

„Pán trvá na svém, a když ty budeš také umíněný, Jeho zatvrzelost se ještě zvětší. Bude proto lepší, když se vykoupeš a přijmeš prasādam. Jeho hněv časem ustoupí sám od sebe.“

Verš

eta bali tāre snāna bhojana karāñā
āpana bhavana āilā tāre āśvāsiyā

Synonyma

eta bali — když domluvil; tāre — jeho; snāna bhojana karāñā — poté, co přiměl se vykoupat a přijmout prasādam; āpana bhavana — do svého domova; āilā — vrátil se; tāre āśvāsiyā — dávající mu ujištění.

Překlad

Svarūpa Dāmodara Gosvāmī takto promluvil a přiměl Haridāse, aby se vykoupal a přijal prasādam. Poté, co mu dal toto ujištění, se vrátil domů.

Verš

prabhu yadi yāna jagannātha-daraśane
dūre rahi’ haridāsa karena darśane

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yadi — když; yāna — jde; jagannātha-daraśane — zhlédnout Pána Jagannātha; dūre rahi' — zpovzdálí; haridāsa — Haridāsa mladší; karena darśane — vidí.

Překlad

Když šel Śrī Caitanya Mahāprabhu do chrámu zhlédnout Pána Jagannātha, Haridāsa se na Něho vždy zpovzdálí díval.

Verš

mahāprabhu — kṛpā-sindhu, ke pāre bujhite?
priya bhakte daṇḍa karena dharma bujhāite

Synonyma

mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kṛpā-sindhu — oceán milosti; ke pāre bujhite — kdo může pochopit; priya bhakte — své drahé oddané; daṇḍa karena — trestá; dharma bujhāite — aby ustanovil zásady náboženství či povinnosti.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu je oceánem milosti. Kdo Mu může porozumět? Je jisté, že své oddané trestá jen proto, aby znovu ustanovil zásady náboženství či povinnosti.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura v této souvislosti říká, že Śrī Caitanya Mahāprabhu, oceán milosti, Haridāse mladšího potrestal i přesto, že to byl Jeho drahý oddaný. Chtěl tím ustanovit skutečnost, že ten, kdo následuje cestu oddanosti a věnuje se čisté oddané službě, by neměl být pokrytec. Pro toho, kdo oddaně slouží ve stavu odříkání, jsou důvěrné vztahy se ženami jednoznačně pokrytectvím. Tento trest Haridāsa mladší dostal jako příklad pro budoucí sahajiyi, kteří budou nosit oděv stavu odříkání, aby napodobili Rūpu Gosvāmīho a další pravé sannyāsī, ale potají budou udržovat nezákonné styky se ženami. Aby tyto lidi poučil, potrestal Śrī Caitanya Mahāprabhu svého drahého oddaného Haridāse za malou odchylku v usměrňujících zásadách. Požádat Śrīmatī Mādhavī-devī, která byla vysoce pokročilá oddaná, o trochu rýže pro službu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi zajisté nebylo velkým přestupkem. Aby však usměrňující zásady ochránil pro budoucnost, prosazoval Śrī Caitanya Mahāprabhu přísné pravidlo, že by se nikdo ve stavu odříkání neměl důvěrně sdružovat se ženami. Kdyby Śrī Caitanya Mahāprabhu Haridāse mladšího za tento nepatrný přestupek nepotrestal, zneužívali by takzvaní oddaní příkladu Haridāse mladšího k udržování svého návyku nezákonných styků se ženami bez omezení. Dodnes kážou, že takové chování má vaiṣṇava dovolené. Přitom je však přísně zakázané. Śrī Caitanya Mahāprabhu jako učitel celého světa tento příkladný trest uložil proto, aby ustanovil skutečnost, že nezákonné sexuální vztahy vaiṣṇavská filosofie v žádném případě nedovoluje. To byl důvod, proč byl Haridāsa mladší potrestán. Śrī Caitanya Mahāprabhu je ve skutečnosti nejvelkodušnější inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství, ale nedovolený sex přísně zakázal.

Verš

dekhi’ trāsa upajila saba bhakta-gaṇe
svapne-ha chāḍila sabe strī-sambhāṣaṇe

Synonyma

dekhi' — když to viděli; trāsa — strach; upajila — rostl; saba bhakta-gaṇe — mezi všemi oddanými; svapne-ha — dokonce i ve snu; chāḍila — zanechali; sabe — všichni; strī-sambhāṣaṇe — mluvení se ženami.

Překlad

Mezi oddanými zavládl strach, když to celé viděli, a přestali tedy mluvit se ženami dokonce i ve snech.

Význam

V souvislosti se strī-sambhāṣaṇa neboli mluvení se ženami Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že mluvení se ženami za účelem sdružování se s nimi pro smyslový požitek, jemný či hrubý, je přísně zakázané. Velký učitel morálky Cāṇakya Paṇḍita říká: mātṛ-vat para-dāreṣu. Sdružování se ženami by se tedy měl vyhýbat nejen ten, kdo je ve stavu odříkání nebo kdo koná oddanou službu, ale každý. Manželku někoho jiného musíme považovat za svou matku.

Verš

ei-mate haridāsera eka vatsara gela
tabu mahāprabhura mane prasāda nahila

Synonyma

ei-mate — takto; haridāsera — Haridāse mladšího; eka vatsara — jeden rok; gela — uplynul; tabu — stále; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mane — v mysli; prasāda nahila — nebyly příznaky milosti.

Překlad

Tak uplynul Haridāsovi mladšímu celý rok, avšak stále nebylo vidět příznaky milosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua vůči němu.

Verš

rātri avaśeṣe prabhure daṇḍavat hañā
prayāgete gela kāreha kichu nā baliyā

Synonyma

rātri avaśeṣe — na konci jedné noci; prabhure — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; daṇḍavat hañā — poté, co se poklonil; prayāgete — na posvátné místo zvané Prajág (Iláhábád); gela — šel; kāreha — komukoliv; kichu — cokoliv; baliyā — aniž by řekl.

Překlad

Na konci jedné noci se proto Haridāsa mladší s úctou poklonil Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi a odešel do Prajágu, aniž by někomu něco řekl.

Verš

prabhu-pada-prāpti lāgi’ saṅkalpa karila
triveṇī praveśa kari’ prāṇa chāḍila

Synonyma

prabhu-pada — lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua; prāpti lāgi' — s myšlenkou získat; saṅkalpa karila — pevně se rozhodl; tri-veṇī praveśa kari' — když vstoupil do vody na soutoku Gangy a Jamuny v Prajágu; prāṇa chāḍila — vzdal se života.

Překlad

Haridāsa mladší se pevně rozhodl získat útočiště u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Vstoupil proto do hluboké vody v Trivéní, soutoku Gangy a Jamuny v Prajágu, a tak si vzal život.

Verš

sei-kṣaṇe divya-dehe prabhu-sthāne āilā
prabhu-kṛpā pāñā antardhānei rahilā

Synonyma

sei-kṣaṇe — okamžitě potom; divya-dehe — v duchovním těle; prabhu-sthāne āilā — přišel za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; prabhu-kṛpā — milost Śrī Caitanyi Mahāprabhua; pāñā — dostávající; antardhānei rahilā — zůstal neviditelný.

Překlad

Okamžitě potom, co takto spáchal sebevraždu, odešel ve svém duchovním těle za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a dostal Jeho milost. Přesto však zůstal neviditelný.

Verš

gandharva-dehe gāna karena antardhāne
rātrye prabhure śunāya gīta, anye nāhi jāne

Synonyma

gandharva-dehe — v těle gandharvy; gāna karena — zpívá; antardhāne — aniž by byl vidět; rātrye — v noci; prabhure — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; śunāya gīta — zpíval; anye — ostatní; nāhi jāne — nechápali.

Překlad

V duchovním těle podobajícím se gandharvovi Haridāsa mladší zpíval vždy v noci pro Śrī Caitanyu Mahāprabhua, i když jej nebylo vidět. Nikdo mimo Pána o tom však nevěděl.

Verš

eka-dina mahāprabhu puchilā bhakta-gaṇe
‘haridāsa kāṅhā? tāre ānaha ekhāne’

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; puchilā bhakta-gaṇe — zeptal se oddaných; haridāsa kāṅhā — kde je Haridāsa; tāre — jeho; ānaha ekhāne — přiveďte sem.

Překlad

Jednoho dne se Śrī Caitanya Mahāprabhu zeptal oddaných: „Kde je Haridāsa? Nyní ho sem můžete přivést.“

Verš

sabe kahe, — “haridāsa varṣa-pūrṇa dine
rātre uṭhi kāṅhā gelā, keha nāhi jāne”

Synonyma

sabe kahe — všichni říkali; haridāsa — Haridāsa; varṣa-pūrṇa dine — po jednom celém roce; rātre — v noci; uṭhi — poté, co vstal; kāṅhā gelā — kam šel; keha nāhi jāne — nikdo neví.

Překlad

Oddaní odpověděli: „Když uplynul celý rok, tak jedné noci Haridāsa mladší vstal a odešel. Nikdo neví kam.“

Verš

śuni’ mahāprabhu īṣat hāsiyā rahilā
saba bhakta-gaṇa mane vismaya ha-ilā

Synonyma

śuni' — když to slyšel; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; īṣat — lehce; hāsiyā rahilā — usmíval se; saba bhakta-gaṇa — všichni oddaní; mane — v mysli; vismaya ha-ilā — divili se.

Překlad

Všichni oddaní se velmi divili, že se Śrī Caitanya Mahāprabhu lehce usmívá, když slyší, jak naříkají.

Verš

eka-dina jagadānanda, svarūpa, govinda
kāśīśvara, śaṅkara, dāmodara, mukunda
samudra-snāne gelā sabe, śune katho dūre
haridāsa gāyena, yena ḍāki’ kaṇṭha-svare

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; jagadānanda — Jagadānanda; svarūpa — Svarūpa; govinda — Govinda; kāśīśvara — Kāśīśvara; śaṅkara — Śaṅkara; dāmodara — Dāmodara; mukunda — Mukunda; samudra-snāne — koupat se v moři; gelā — šli; sabe — všichni; śune — slyšeli; katho dūre — z dálky; haridāsa gāyena — Haridāsa mladší zpíval; yena — jako kdyby; ḍāki' — volající; kaṇṭha-svare — svým původním hlasem.

Překlad

Jednoho dne se šli Jagadānanda, Svarūpa, Govinda, Kāśīśvara, Śaṅkara, Dāmodara a Mukunda vykoupat do moře. Z dálky uslyšeli Haridāsův zpěv, jako kdyby je volal svým původním hlasem.

Verš

manuṣya nā dekhe — madhura gīta-mātra śune
govindādi sabe meli’ kaila anumāne

Synonyma

manuṣya — člověk; dekhe — neviděl; madhura — sladký; gīta — zpěv; mātra — pouze; śune — bylo slyšet; govinda-ādi sabe — všichni oddaní v čele s Govindou; meli' — sešli se a; kaila anumāne — dohadovali se.

Překlad

Nikdo ho neviděl, ale bylo slyšet jeho sladký zpěv. Oddaní v čele s Govindou proto uvažovali takto:

Verš

‘viṣādi khāñā haridāsa ātma-ghāta kaila
sei pāpe jāni ‘brahma-rākṣasa’ haila

Synonyma

viṣa-ādi khāñā — vypitím jedu; haridāsa — Haridāsa mladší; ātma-ghāta kaila — spáchal sebevraždu; sei pāpe — kvůli tomu hříchu; jāni — chápeme; brahma-rākṣasabrāhmaṇským duchem; haila — stal se.

Překlad

„Haridāsa určitě spáchal sebevraždu vypitím jedu, a kvůli tomuto hříchu se teď stal brāhmaṇským duchem.“

Verš

ākāra nā dekhi, mātra śuni tāra gāna’
svarūpa kahena, — “ei mithyā anumāna

Synonyma

ākāra — podobu; dekhi — nevidíme; mātra — jenom; śuni — slyšíme; tāra — jeho; gāna — zpěv; svarūpa kahena — Svarūpa Dāmodara řekl; ei — toto; mithyā — špatná; anumāna — domněnka.

Překlad

„Jeho hmotnou podobu nevidíme,“ říkali, „ale slyšíme jeho sladký zpěv. Musel se proto stát duchem.“

Význam

Svarūpa Dāmodara nicméně protestoval a řekl: „Tato domněnka není správná.“

Verš

ājanma kṛṣṇa-kīrtana, prabhura sevana
prabhu-kṛpā-pātra, āra kṣetrera maraṇa

Synonyma

ājanma — celý život; kṛṣṇa-kīrtana — zpívání Hare Kṛṣṇa mantry; prabhura sevana — služba Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; prabhu-kṛpā-pātra — velmi drahý Pánu; āra — a; kṣetrera maraṇa — smrt na svatém místě.

Překlad

„Haridāsa mladší celý život zpíval Hare Kṛṣṇa mantru a sloužil Nejvyššímu Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi. Navíc ho měl Pán v oblibě a zemřel na svatém místě.“

Verš

durgati nā haya tāra, sad-gati se haya
prabhu-bhaṅgī ei, pāche jānibā niścaya”

Synonyma

durgati — špatný výsledek; haya tāra — není jeho; sat-gati se haya — musel získat osvobození; prabhu-bhaṅgī — zábava Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ei — toto; pāche — později; jānibā — pochopíte; niścaya — skutečnost.

Překlad

„Haridāsa se jistě nedočkal takového ponížení, musel získat osvobození. To celé je zábava Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Později to pochopíte.“

Verš

prayāga ha-ite eka vaiṣṇava navadvīpa āila
haridāsera vārtā teṅho sabāre kahila

Synonyma

prayāga ha-ite — z Prajágu; eka — jeden; vaiṣṇava — oddaný Pána Kṛṣṇy; navadvīpa āila — přišel do Navadvípu; haridāsera vārtā — zprávu o Haridāsovi; teṅho — on; sabāre kahila — každému řekl.

Překlad

Jeden oddaný se z Prajágu vrátil do Navadvípu a vyprávěl všem podrobnosti o sebevraždě Haridāse mladšího.

Verš

yaiche saṅkalpa, yaiche triveṇī praveśila
śuni’, śrīvāsādira mane vismaya ha-ila

Synonyma

yaiche saṅkalpa — jak byl odhodlaný; yaiche — jak; triveṇī praveśila — vstoupil do Trivéní; śuni' — když to slyšeli; śrīvāsa-ādira — Śrīvāse Ṭhākura a dalších; mane — v myslích; vismaya ha-ila — bylo překvapení.

Překlad

Vysvětlil, jak se Haridāsa mladší rozhodl a jak vstoupil do vody na soutoku Jamuny a Gangy. Śrīvāsa Ṭhākura a ostatní oddaní byli po vyslechnutí těchto podrobností velmi překvapení.

Verš

varṣāntare śivānanda saba bhakta lañā
prabhure mililā āsi’ ānandita hañā

Synonyma

varṣa-antare — na konci roku; śivānanda — Śivānanda Sena; saba — všechny; bhakta lañā — beroucí oddané; prabhure mililā — setkal se se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; āsi' — když přišel; ānandita hañā — a byl nesmírně šťastný.

Překlad

Na konci roku přišel Śivānanda Sena v doprovodu ostatních oddaných jako obvykle do Džagannáth Purí, a šťastně se tak setkal se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem.

Verš

‘haridāsa kāṅhā?’ yadi śrīvāsa puchilā
“sva-karma-phala-bhuk pumān” — prabhu uttara dilā

Synonyma

haridāsa kāṅhā — kde je Haridāsa mladší; yadi — když; śrīvāsa puchilā — Śrīvāsa Ṭhākura se zeptal; sva-karma-phala-bhuk — jistě získá výsledky svých plodonosných činností; pumān — člověk; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; uttara dilā — odpověděl.

Překlad

Śrīvāsa Ṭhākura se Śrī Caitanyi Mahāprabhua zeptal: „Kde je Haridāsa mladší?“ Pán odpověděl: „Každý jistě získá výsledky svých plodonosných činností.“

Verš

tabe śrīvāsa tāra vṛttānta kahila
yaiche saṅkalpa, yaiche triveṇī praveśila

Synonyma

tabe — tehdy; śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; tāra — Haridāse mladšího; vṛttānta — příběh; kahila — vyprávěl; yaiche — jak; saṅkalpa — rozhodl se; yaiche — jak; triveṇī praveśila — vstoupil do vody na soutoku Gangy a Jamuny.

Překlad

Tehdy Śrīvāsa Ṭhākura vyprávěl podrobnosti o tom, jak se Haridāsa rozhodl a jak vstoupil do vody na soutoku Gangy a Jamuny.

Verš

śuni’ prabhu hāsi’ kahe suprasanna citta
‘prakṛti darśana kaile ei prāyaścitta’

Synonyma

śuni' — když to slyšel; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; hāsi' — s úsměvem; kahe — odpověděl; su-prasanna citta — mající radost; prakṛti darśana kaile — pokud se někdo smyslně dívá na ženy; ei prāyaścitta — toto je odčinění.

Překlad

Jakmile Śrī Caitanya Mahāprabhu vyslechl tyto podrobnosti, v radostné náladě s úsměvem řekl: „Toto je jediný způsob odčinění pro toho, kdo se smyslně dívá na ženy.“

Verš

svarūpādi mili’ tabe vicāra karilā
triveṇī-prabhāve haridāsa prabhu-pada pāilā

Synonyma

svarūpa-ādi — oddaní v čele se Svarūpou Dāmodarem; mili' — když se sešli; tabe — potom; vicāra karilā — hovořili; triveṇī-prabhāve — vlivem svatého místa na soutoku Gangy a Jamuny; haridāsa — Haridāsa mladší; prabhu-pada pāilā — získal útočiště u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Všichni oddaní v čele se Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm potom dospěli k závěru, že když Haridāsa spáchal sebevraždu na soutoku řek Gangy a Jamuny, jistě nakonec získal útočiště u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Význam

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura poznamenává, že pro toho, kdo přijal stav odříkání a oděv sannyāsīho nebo bābājīho, a zároveň si pohrává s myšlenkou na uspokojování smyslů, zvláště se ženou, je jediným odčiněním spáchat sebevraždu na soutoku Gangy a Jamuny. Pouze tímto odčiněním může být jeho hříšný život očištěn. Pro toho, kdo je takto potrestán, je možné získat útočiště u Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Bez tohoto trestu je však útočiště u Śrī Caitanyi Mahāprabhua velmi těžké znovu dosáhnout.

Verš

ei-mata līlā kare śacīra nandana
yāhā śuni’ bhakta-gaṇera yuḍāya karṇa-mana

Synonyma

ei-mata — takto; līlā kare — pokračuje ve svých zábavách; śacīra nandana — syn matky Śacī; yāhā śuni' — jejichž poslechem; bhakta-gaṇera — oddaných; yuḍāya — uspokojí; karṇa-mana — uši a mysl.

Překlad

Takto pokračuje Śrī Caitanya Mahāprabhu, syn matky Śacī, ve svých zábavách, jež uspokojují uši a mysl čistých oddaných, kteří o nich naslouchají.

Verš

āpana kāruṇya, loke vairāgya-śikṣaṇa
sva-bhaktera gāḍha-anurāga-prakaṭī-karaṇa

Synonyma

āpana — osobní; kāruṇya — přízeň; loke — lidem; vairāgya-śikṣaṇa — učení o stavu odříkání; sva-bhaktera — svých oddaných; gāḍha — hluboké; anurāga — připoutanosti; prakaṭī — projevení; karaṇa — zapříčinění.

Překlad

Tato událost ukazuje milost Śrī Caitanyi Mahāprabhua, Jeho učení o tom, že sannyāsī by měl zůstat ve stavu odříkání, a hlubokou připoutanost, kterou k Němu chovají Jeho věrní oddaní.

Verš

tīrthera mahimā, nija bhakte ātmasāt
eka līlāya karena prabhu kārya pāṅca-sāta

Synonyma

tīrthera mahimā — slávu svatého místa; nija bhakte ātmasāt — znovupřijetí svého oddaného; eka līlāya — v jedné zábavě; karena — plní; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kārya pāṅca-sāta — pět až sedm různých účelů.

Překlad

Ukazuje také slávu svatých míst a to, jak Pán přijímá svého věrného oddaného. Pán tak v jedné zábavě splnil pět až sedm účelů.

Verš

madhura caitanya-līlā — samudra-gambhīra
loke nāhi bujhe, bujhe yei ‘bhakta’ ‘dhīra’

Synonyma

madhura — sladké; caitanya-līlā — zábavy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; samudra-gambhīra — hluboké jako oceán; loke nāhi bujhe — obyčejní lidé nechápou; bujhe — může pochopit; yei — ten, kdo; bhakta — oddaný; dhīra — vážný.

Překlad

Zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou sladké jako nektar a hluboké jako oceán. Obyčejní lidé jim nerozumějí, ale rozvážný oddaný ano.

Verš

viśvāsa kariyā śuna caitanya-carita
tarka nā kariha, tarke habe viparīta

Synonyma

viśvāsa kariyā — s vírou a důvěrou; śuna — jen poslouchejte; caitanya-carita — zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua; tarka kariha — zbytečně neargumentujte; tarke — argumentováním; habe viparīta — získáte opačný výsledek.

Překlad

Naslouchejte prosím zábavám Śrī Caitanyi Mahāprabhua s vírou a důvěrou. Neargumentujte, protože argumenty přinášejí opačný výsledek.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; raghunātha — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — vypráví; kṛṣṇa-dāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Poučení z této kapitoly: Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura tuto kapitolu shrnuje a říká, že by si z ní měl člověk vyvodit tato ponaučení. (1) I když je Śrī Caitanya Mahāprabhu Nejvyšší Osobnost Božství, inkarnací milosti, vzdal se společnosti jednoho ze svých osobních společníků, Haridāse mladšího, protože kdyby to neudělal, pseudooddaní by této chyby Haridāse mladšího zneužívali jako výmluvy k tomu, aby mohli žít jako oddaní a zároveň udržovat nedovolené sexuální styky. Takové činnosti by podkopaly morálku učení Śrī Caitanyi Mahāprabhua, a jako výsledek by oddaní ve jménu Śrī Caitanyi Mahāprabhua poklesli na úroveň pekelného života. (2) Potrestáním Haridāse mladšího Pán stanovil standard pro ācāryi neboli vedoucí institucí šířících Caitanyovo učení a pro všechny skutečné oddané. Śrī Caitanya Mahāprabhu chtěl udržovat ten nejvyšší standard. (3) Śrī Caitanya Mahāprabhu nás poučil, že čistý oddaný by měl být upřímný a prostý hříšných činností, protože tak může být Jeho pravým služebníkem. Śrī Caitanya Mahāprabhu své následovníky učil, jak striktně dodržovat pravidla stavu odříkání. (4) Śrī Caitanya Mahāprabhu chtěl dokázat, že Jeho oddaní jsou vznešení a jejich charakter je ideální. Milostivě přijímá své věrné oddané a učí je, kolik utrpení a rozruchu může způsobit byť jen nepatrná odchylka od přísných zásad oddané služby. (5) Śrī Caitanya Mahāprabhu potrestáním prokázal Haridāsovi mladšímu svou milost a tak ukázal, jak vznešenou oddanost k Němu Haridāsa mladší choval. Díky tomuto transcendentálnímu vztahu Pán napravil i malý přestupek, kterého se Jeho oddaný dopustil. Ten, kdo se chce stát čistým oddaným Śrī Caitanyi Mahāprabhua, by se proto měl vzdát veškerého hmotného uspokojování smyslů, jinak je velmi těžké lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua dosáhnout. (6) Pokud někdo zemře na tak slavných poutních místech, jako je Prajág, Mathura nebo Vrindávan, může být zbaven následků svého hříšného života a vzápětí získat útočiště u Nejvyšší Osobnosti Božství. (7) I když může čistý nebo věrný oddaný poklesnout, přesto nakonec milostí Pána dostane možnost vrátit se domů, zpátky k Bohu.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke druhé kapitole Antya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, která vypráví o potrestání Haridāse mladšího.