Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.158

Verš

ājanma kṛṣṇa-kīrtana, prabhura sevana
prabhu-kṛpā-pātra, āra kṣetrera maraṇa

Synonyma

ājanma — celý život; kṛṣṇa-kīrtana — zpívání Hare Kṛṣṇa mantry; prabhura sevana — služba Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; prabhu-kṛpā-pātra — velmi drahý Pánu; āra — a; kṣetrera maraṇa — smrt na svatém místě.

Překlad

„Haridāsa mladší celý život zpíval Hare Kṛṣṇa mantru a sloužil Nejvyššímu Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi. Navíc ho měl Pán v oblibě a zemřel na svatém místě.“