Skip to main content

Synonyma

caitanya-sevana
službu Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.300
caraṇa-sevana
uctívání lotosových nohou. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.63
tāṅra caraṇa-sevana
služba Jeho lotosovým nohám. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.195
dāsyera sevana
služba dāsya-rasyŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.222, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.226
e-tina sevana
službu těmto třem. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.62
gopīnātha sevana
uctívání Gopīnātha — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.132
gurura sevana
službu svému duchovnímu mistrovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.25
služba duchovnímu mistrovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.115
hāḍira sevana
službu metaře — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.184
karaha sevana
služ — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.113
karaye sevana
sloužili. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.152
věnuje se službě — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.163
sevana kare
uctívala — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.141
karena sevana
užíval si. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.203
všemožně sloužily — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.251
věnuje se službě — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.20
karila sevana
sloužil Pánu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.157
kṛṣṇera sevana
službu Pánu Kṛṣṇovi. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.95
uctívání Pána Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.131
śrī-mūrtira śraddhāya sevana
uctívání Božstva s vírou a úctou. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.128
prabhura sevana
služba Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.158
prema-sevana
službu s náklonností — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.166
rāmera sevana
službu Pánu Rāmacandrovi. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.149
sevana
neustálé zaměstnání mysli ve službě Pánu — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.16
službu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.167-169, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.93, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.79, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 15.15, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 15.20, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.165, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.17, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.92, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.17, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.19, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.116, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.229, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.150, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.15, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.17, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.232
službu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.8, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.215, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.78, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.74, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.127, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.136, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.39, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.282, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.41, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.156-157, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.104
uctívání — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.94, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.98, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.105, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.30, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.100
služba — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.28, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.100, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.221
sloužení — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.155
služby. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.148
uctívání. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.136, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.148
tat-sevana-utsukāḥ
vždy dychtiví sloužit Pánu. — Śrīmad-bhāgavatam 4.19.6
vividha sevana
různé služby. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.10
sevana-vrata
rozhodnutí sloužit — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.7
tulasī-sevana
zalévejte Tulasī-devī u kořene — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.261
tulasī sevana
uctívání rostlinky tulasīŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.137
śrīpāda-sevana
službu Mādhavendrovi Purīmu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.28
āpana-sevana
sloužit sobě. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.223
tadīya-sevana
sloužení těm, kdo mají s Pánem vztah. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.124
sva-sevana śakti
schopnost osobně sloužit Pánu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.372