Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.1.29

Verš

maitreya uvāca
iti tasya vacaḥ śrutvā
trayas te vibudharṣabhāḥ
pratyāhuḥ ślakṣṇayā vācā
prahasya tam ṛṣiṁ prabho

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — mudrc Maitreya pravil; iti — tak; tasya — jeho; vacaḥ — slova; śrutvā — poté, co vyslechli; trayaḥ te — všichni tři; vibudha — polobozi; ṛṣabhāḥ — vůdci; pratyāhuḥ — odvětili; ślakṣṇayā — mírnými; vācā — hlasy; prahasya — s úsměvy; tam — jemu; ṛṣim — velkému mudrci; prabho — ó mocný.

Překlad

Velký mudrc Maitreya pokračoval: Tři mocná božstva vyslechla Atri Muniho a s úsměvem mu odpověděla sladkými slovy.