Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.1.28

Verš

eko mayeha bhagavān vividha-pradhānaiś
cittī-kṛtaḥ prajananāya kathaṁ nu yūyam
atrāgatās tanu-bhṛtāṁ manaso ’pi dūrād
brūta prasīdata mahān iha vismayo me

Synonyma

ekaḥ — jeden; mayā — mnou; iha — zde; bhagavān — významná osobnost; vividha — rozličné; pradhānaiḥ — příslušenstvím; cittī-kṛtaḥ — se soustředěnou myslí; prajananāya — za účelem početí dítěte; katham — proč; nu — přesto; yūyam — vy všichni; atra — zde; āgatāḥ — zjevili jste se; tanu-bhṛtām — vtělených; manasaḥ — mysli; api — ačkoliv; dūrāt — z oblasti daleko nad; brūta — vysvětlete prosím; prasīdata — buďte ke mně milostiví; mahān — veliké; iha — tyto; vismayaḥ — pochyby; me — moje.

Překlad

Volal jsem Nejvyššího Pána s touhou mít syna, který bude stejný jako On. Myslel jsem pouze na Něho. Přestože je Nejvyšší Pán daleko mimo dosah lidské mentální spekulace, přišli jste sem vy tři. Povězte mi prosím, jak je to možné, neboť jsem z toho velmi zmatený.

Význam

Atri Muni byl s vírou přesvědčený o tom, že Nejvyšší Osobnost Božství je Pán vesmíru, a proto se modlil, aby získal jednoho Nejvyššího Pána. Přirozeně ho překvapilo, když se před ním zjevila tři božstva.