Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.1.26-27

Verš

cetas tat-pravaṇaṁ yuñjann
astāvīt saṁhatāñjaliḥ
ślakṣṇayā sūktayā vācā
sarva-loka-garīyasaḥ
atrir uvāca
viśvodbhava-sthiti-layeṣu vibhajyamānair
māyā-guṇair anuyugaṁ vigṛhīta-dehāḥ
te brahma-viṣṇu-giriśāḥ praṇato ’smy ahaṁ vas
tebhyaḥ ka eva bhavatāṁ ma ihopahūtaḥ

Synonyma

cetaḥ — srdce; tat-pravaṇam — soustředil na ně; yuñjan — učinil; astāvīt — modlil se; saṁhata-añjaliḥ — se sepjatýma rukama; ślakṣṇayā — extatické; sūktayā — modlitby; vācā — slova; sarva-loka — na celém světě; garīyasaḥ — ctihodná; atriḥ uvāca — Atri pravil; viśva — vesmíru; udbhava — stvoření; sthiti — udržování; layeṣu — ve zničení; vibhajyamānaiḥ — rozdělení; māyā-guṇaiḥ — vnějšími kvalitami přírody; anuyugam — v různých věcích; vigṛhīta — přijali; dehāḥ — těla; te — oni; brahma — Pán Brahmā; viṣṇu — Pán Viṣṇu; giriśāḥ — Pán Śiva; praṇataḥ — klaněl se; asmi — jsem; aham — já; vaḥ — vám; tebhyaḥ — od nich; kaḥ — kdo; eva — jistě; bhavatām — z vás; me — mnou; iha — sem; upahūtaḥ — přivolaný.

Překlad

Tato vládnoucí božstva vesmíru si však již stačila získat jeho srdce, a proto se vzchopil, sepjal ruce a sladkými slovy se k nim začal modlit. Velký mudrc Atri pravil: Ó Pane Brahmo, Pane Viṣṇu a Pane Śivo, rozdělili jste se do tří těl tím, že jste přijali tři kvality hmotné přírody. V každém věku tak činíte za účelem stvoření, udržování a zničení vesmírného projevu. Uctivě se vám všem klaním a prosím, abyste mi laskavě vysvětlili, koho z vás tří jsem volal svou modlitbou.

Význam

Atri Ṛṣi volal Nejvyšší Osobnost Božství — jagat-īśvaru, Pána vesmíru. Pán musí existovat již před stvořením; jak by jinak mohl být jeho Pánem? Když někdo postaví velký dům, znamená to, že musel žít ještě předtím, než byl dům postaven. Nejvyšší Pán, stvořitel celého vesmíru, tedy musí být transcendentální hmotným kvalitám přírody. Nicméně je také známo, že Viṣṇu se stará o kvalitu dobra, Brahmā o kvalitu vášně a Śiva má na starost kvalitu nevědomosti. Atri Muni proto řekl: “Jeden z vás musí být jagad-īśvara, Pán vesmíru. Ale protože jste se zjevili tři, nevím, koho z vás jsem volal. Jste všichni nesmírně laskaví, a proto vás prosím, abyste mi vyjevili, kdo je skutečný jagad-īśvara, Pán vesmíru.” Atri Ṛṣi si nebyl jistý věčným, přirozeným postavením Nejvyššího Pána, Viṣṇua, ale byl přesvědčený o tom, že Pán vesmíru nemůže být jedním z tvorů vytvořených māyou. Samotná jeho otázka, koho vlastně volal, svědčí o jeho nejistotě ohledně přirozeného postavení Pána. Modlil se proto ke všem třem: “Prozraďte mi prosím, kdo je transcendentálním Pánem vesmíru.” Věděl, že nemohli být Pánem všichni tři, ale že Jím byl jeden z nich.