Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.1.25

Verš

kṛpāvalokena hasad-
vadanenopalambhitān
tad-rociṣā pratihate
nimīlya munir akṣiṇī

Synonyma

kṛpā-avalokena — s milostivým pohledem; hasat — s úsměvem; vadanena — s tvářemi; upalambhitān — které vyjadřovaly velkou spokojenost; tat — jejich; rociṣā — oslnivou září; pratihate — oslepený; nimīlya — zavřel; muniḥ — mudrc; akṣiṇī — oči.

Překlad

Když Atri Muni viděl, jak jsou k němu tři devové milostiví, byl velice potěšen. Záře, která vycházela z jejich těl, byla natolik oslnivá, že musel zavřít oči.

Význam

Jelikož se božstva usmívala, Atri Muni chápal, že jsou s ním spokojena. Byl nucen na čas zavřít oči, neboť nemohly snést oslnivou záři vycházející z jejich těl.