Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.17.35

Verš

sūta uvāca
parīkṣitaivam ādiṣṭaḥ
sa kalir jāta-vepathuḥ
tam udyatāsim āhedaṁ
daṇḍa-pāṇim ivodyatam

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Śrī Sūta Gosvāmī řekl; parīkṣitā — Mahārājem Parīkṣitem; evam — takto; ādiṣṭaḥ — nařízeno; saḥ — on; kaliḥ — osobnost Kaliho; jāta — bylo; vepathuḥ — chvění; tam — jeho; udyata — zdvižený; asim — meč; āha — řekl; idam — takto; daṇḍa-pāṇim — Yamarāja, osobnost smrti; iva — jako; udyatam — téměř připravený.

Překlad

Śrī Sūta Gosvāmī řekl: Osobnost Kaliho se po tomto rozkazu Mahārāje Parīkṣita začala třást strachy. Když Kali před sebou viděl krále jako Yamarāje, připraveného, že ho zabije, promluvil ke všem následovně.

Význam

Král byl připravený osobnost Kaliho ihned zabít, pokud neuposlechne jeho rozkazu. V opačném případě by nic nenamítal proti tomu, aby Kali žil dál. Kali, který se různými způsoby pokoušel uniknout trestu, nakonec usoudil, že se králi musí odevzdat, a začal se třást ve strachu o život. Král neboli panovník musí být tak silný, aby stál před osobností Kaliho jako osobnost smrti Yamarāja. Králův rozkaz musí být splněn, jinak je život zločince v nebezpečí. Tak se má vládnout osobnostem Kaliho, které narušují normální život obyvatel státu.