Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.1

Verš

dhanyaṁ taṁ naumi caitanyaṁ
vāsudevaṁ dayārdra-dhī
naṣṭa-kuṣṭhaṁ rūpa-puṣṭaṁ
bhakti-tuṣṭaṁ cakāra yaḥ

Synonyma

dhanyam — příznivému; tam — Jemu; naumi — skládám poklony; caitanyam — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; vāsudevam — k brāhmaṇovi Vāsudevovi; dayā-ārdra-dhī — soucitný; naṣṭa-kuṣṭham — vyléčil z lepry; rūpa-puṣṭam — překrásného; bhakti-tuṣṭam — spokojeného v oddané službě; cakāra — udělal; yaḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.

Překlad

Pán Caitanya Mahāprabhu se slitoval nad brāhmaṇou Vāsudevou a vyléčil ho z lepry. Proměnil ho v překrásného člověka spokojeného s oddanou službou. S úctou se klaním slavnému Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi.