Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.15.38

Verš

taṁ tv āgataṁ pratihṛtaupayikaṁ sva-pumbhis
te ’cakṣatākṣa-viṣayaṁ sva-samādhi-bhāgyam
haṁsa-śriyor vyajanayoḥ śiva-vāyu-lolac-
chubhrātapatra-śaśi-kesara-śīkarāmbum

Synonyma

tam — Jeho; tu — ale; āgatam — přicházejícího; pratihṛta — nesené; aupayikam — příslušenství; sva-pumbhiḥ — Jeho společníky; te — velcí mudrci (Kumārové); acakṣata — viděli; akṣa-viṣayam — nyní jako předmět zraku; sva-samādhi-bhāgyam — viditelný v extatickém tranzu; haṁsa-śriyoḥ — krásné jako bílé labutě; vyajanayoḥ — cāmary (vějíře z bílých žíní); śiva-vāyu — příznivé větry; lolat — pohybující se; śubhra-ātapatra — bílý slunečník; śaśi — měsíc; kesara — perly; śīkara — kapky; ambum — voda.

Překlad

Mudrci v čele se Sanakou Ṛṣim viděli, jak Nejvyšší Osobnost Božství, Viṣṇu, Jehož dříve mohli vidět pouze ve svých srdcích v extatickém tranzu, se nyní skutečně zjevil před jejich očima. Jak přicházel, doprovázen Svými společníky nesoucími veškeré příslušenství, jako je slunečník a cāmara, vějíře z bílých žíní se pohybovaly ladně jako dvě labutě a vytvářely příznivý vánek, který pohupoval perlami věnčícími slunečník, jako když kapky nektaru padají z bílého úplňku nebo když taje led pod poryvy větru.

Význam

V tomto verši nacházíme slovo acakṣatākṣa-viṣayam. Nejvyššího Pána nelze vidět obyčejnýma očima, ale nyní se zjevil před zraky Kumārů. Další významné slovo je samādhi-bhāgyam. Meditující yogīni, kteří mají veliké štěstí, mohou následováním jógové metody vidět Pánovu podobu Viṣṇua ve svých srdcích. Vidět Ho tváří v tvář je však něco jiného. To mohou jedině čistí oddaní. Proto když Kumārové viděli Pána, jak přichází se Svými společníky, kteří drželi slunečník a cāmaru, žasli nad tím, že Jej vidí tváří v tvář. V Brahma-saṁhitě je řečeno, že oddaní pokročilí v lásce k Bohu vidí Śyāmasundaru, Nejvyšší Osobnost Božství, neustále ve svém srdci. Jakmile však dosáhnou duchovní zralosti, mohou vidět téhož Boha před sebou tváří v tvář. Obyčejní lidé Pána nevidí. Jakmile však člověk pochopí důležitost Jeho svatého jména a zaměstná se v Jeho oddané službě — počínaje jazykem, který používá k opěvování Pána a ochutnávání Jeho prasādam — Pán se mu postupně zjeví. Oddaný tedy neustále vidí Pána ve svém srdci a v pokročilejším stadiu je možné vidět Pána přímo, stejně jako vidíme cokoliv jiného.