Skip to main content

Synonyma

aupayikam
příslušenství — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.38
příznivé k vykonávání — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.14
vhodné — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.1
vhodná pro — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.100
dharma-aupayikam
co je prostředkem k dodržování náboženských zásad — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.2
sevā-aupayikam
které je prostředkem ke službě — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.21