Skip to main content

Synonyma

kṛṣṇera abhimata
Kṛṣṇova touha. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.125
kṛṣṇera aiśvarya
Kṛṣṇův majestát — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.98
kṛṣṇera guṇa ananta
Kṛṣṇa má neomezené množství vlastností — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.41
śrī-kṛṣṇera avatāra
inkarnace Pána Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.96
kṛṣṇera bhajana
oddanou službu Pánu Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.37
službu Pánu Kṛṣṇovi. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.110, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.212
oddané službě Pánu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.119
uctívání Kṛṣṇy. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.122
oddanou službu Kṛṣṇovi. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.126
kṛṣṇera bhajane
směřující k vykonávání transcendentální láskyplné služby Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.311
kṛṣṇera bhartsana
kárání Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.136
kṛṣṇera bhoga
jídlo obětované Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.42
kṛṣṇera bhoga lāgāñācha
obětoval jsi Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.227
kṛṣṇera bhojana-śayana
takto obětovat Kṛṣṇovi pokrmy a ukládat Jej k odpočinku. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.334
caitanya-kṛṣṇera
Pána Kṛṣṇy jako Pána Caitanyi — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.65
Śrī Kṛṣṇy Caitanyi — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.227-228
kṛṣṇera caraṇa
útočiště u Kṛṣṇových lotosových nohou. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.25
lotosové nohy Pána Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.142
lotosových nohou Kṛṣṇy. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.137
lotosové nohy Kṛṣṇy. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.60, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.65
útočiště u lotosových nohou Pána Kṛṣṇy. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.137, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.122
útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.9
kṛṣṇera caraṇe
k lotosovým nohám Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.57, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.164
u lotosových nohou Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.62
rādhā-kṛṣṇera caraṇe
u lotosových nohou Rādhy a Kṛṣṇy. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.307
kṛṣṇera caraṇe āsi'
přišel k lotosovým nohám Pána Kṛṣṇy a — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.81
kṛṣṇera darśane
pouhým setkáním s Kṛṣṇou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.127
ei kṛṣṇera
Pána Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.144
kṛṣṇera svarūpa-gaṇera
Pána Kṛṣṇy v Jeho různých expanzích — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.352
kṛṣṇera icchāya
svrchovanou vůlí Pána Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.19
kaha kṛṣṇera varṇana
pokus se popsat Kṛṣṇu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.94
kṛṣṇera kare santoṣe
ale uspokojuje Kṛṣṇu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.56
rādhā-kṛṣṇera prema-keli
milostné zábavy Rādhy a Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.250
kṛṣṇera kṛpāya
milostí Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.97
Kṛṣṇovou milostí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.127
kṛṣṇera
Pána Śrī Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.31, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.100, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.24, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.113, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.181, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.69
Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.47, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.69-70, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.143, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.179, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.75, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.42, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.52, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.92, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.51
Pána Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.61, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.81, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.13, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.28, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.52, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.58, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.60, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.65, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.83, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.94, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.96, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.97, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.119, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.10, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.35, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.101, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.109, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.112, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.9, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.13, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.49, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.59, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.61, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.65, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.86, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.91, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.93, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.93, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.94, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.103, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.112, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.157, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.158, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.167-169, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.177, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.187, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.190, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.192, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.194, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.210, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.212, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.218, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.238, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.10, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.27-28, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.32, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.78, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.124, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.137, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.55-56, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.65-66, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.65-66, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.78, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.80, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.105-106, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.73, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.87, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.89-90, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.131, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.144, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.145, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.57, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.43, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.71, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.80, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.211, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.305, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.51, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.78, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.3, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.32, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.73, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.264-265, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.90, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.103, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.119, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.150, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.151, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.154, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.162, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.171, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.180, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.116, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.127, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.142, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.144, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.160, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.211, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.123, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.123, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.124, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.125, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.126, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.152, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.162, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.202, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.141, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.165, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.171, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.174, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.175, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.231, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.274, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.134, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.209, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.7, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.62, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.49, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.198, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.108-109, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.108-109, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.108-109, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.111, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.152, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.161, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.172, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.174, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.190, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.210, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.245, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.248, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.252, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.256, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.297, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.308, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.317, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.367, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.385, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.391, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.392, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.403, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.404, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.405, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.10, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.25, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.28, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.30, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.36, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.42, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.47, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.71, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.89, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.91, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.101, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.102, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.104, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.111, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.146, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.148, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.75, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.156-157, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.166, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.69, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.34, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.45-46, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.133, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.139, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.8, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.13, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.94, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.8, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.20, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.23, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.36, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.38, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.39, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.74, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.80, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.79, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.94, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.98, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.99, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.33, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.33, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.15, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.84, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.97, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.32, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.88, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.132, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.137
Pánu Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.8, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.28, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.157
s Pánem Kṛṣṇou — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.100, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.124, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.27

Filter by hierarchy