Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.10

Verš

aṣṭāviṁśa catur-yuge dvāparera śeṣe
vrajera sahite haya kṛṣṇera prakāśe

Synonyma

aṣṭāviṁśa — dvacátý osmý; catuḥ-yuge — v cyklu čtyř věků; dvāparera — Dvāpara-yugy; śeṣe — na konci; vrajera sahite — spolu s Vradžou; haya — je; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; prakāśe — projevení.

Překlad

Na konci Dvāpara-yugy ve dvacáté osmé divya-yuze se na Zemi zjevuje Pán Kṛṣṇa i s celým svým věčným Vradža-dhāmem.

Význam

Nyní probíhá období Vaivasvaty Manua, během kterého se zjevuje Pán Caitanya. Nejdříve se na konci Dvāpara-yugy dvacáté osmé divya-yugy zjevuje Pán Kṛṣṇa a potom se v Kali-yuze stejné divya-yugy zjevuje Pán Caitanya. Pán Kṛṣṇa a Pán Caitanya se zjevují jednou v každém Brahmově dni neboli jednou ve čtrnácti manv-antarách, z nichž každá se skládá ze sedmdesáti jedna divya-yug.

Od začátku Brahmova dne, který trvá 4 320 000 000 let, přijde a odejde šest Manuů, a teprve potom se zjeví Pán Kṛṣṇa. Před zjevením Pána Kṛṣṇy tedy uběhne z Brahmova dne 1 975 320 000 let. To je astronomický výpočet podle slunečních let.