Skip to main content

Synonyma

brāhmaṇa-sahite
s brāhmaṇou.Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.178
sva-gaṇa-sahite
se svými osobními společníky — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.125, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.121
ke sahite pāre
kdo může snášet. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.92
niśvāsa sahite
s tímto výdechem — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.68
sahite nā pāri
nemohu snášet — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.126, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.148
sahite nā pāre
nemohl snášet. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.4-5
nemohl snášet — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.10, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.103
nesnese. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.213
nesnese — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.97
sahite nā pārimu
nebudu schopen snášet — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.183
sahite nāri
nedokážeme snášet — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.149
pañca-putra-sahite
s pěti syny — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.128
prabhura sahite
spolu s Pánem Caitanyou Mahāprabhuem — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.73
prakṛti-sahite
s hmotnou energií — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.86
rāghava-sahite
s Rāghavou Paṇḍitem — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.145
sabhā-sahite
se všemi členy shromáždění — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.204
sahite
jimi doprovázen — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.81
doprovázený — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.34
snášet — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.50, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.151, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.239, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.6
s — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.12, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.45
s. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.196
s vámi. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.154
snášet. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.166
vrajera sahite
spolu s Vradžou — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.10
ānanda sahite
s velkou radostí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.141
tāṅhāra sahite
s Ním. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.162-163
yatna-sahite
s velkou pozorností. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.180
sambala-sahite
s potřebnými výdaji. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.152

Filter by hierarchy