Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.62

Verš

kṛṣṇe jānāñā dvārī brahmāre lañā gelā
kṛṣṇera caraṇe brahmā daṇḍavat kailā

Synonyma

kṛṣṇe jānāñā — poté, co vyřídil Pánu Kṛṣṇovi; dvārī — vrátný; brahmāre — Pána Brahmu; lañā — beroucí; gelā — šel; kṛṣṇera caraṇe — u lotosových nohou Kṛṣṇy; brahmā — Pán Brahmā; daṇḍavat kailā — poklonil se.

Překlad

„Vrátný vyřídil Pánu Kṛṣṇovi Brahmův popis a Pán Kṛṣṇa mu dovolil vstoupit. Vrátný tedy Pána Brahmu přivedl dovnitř. Jakmile Brahmā spatřil Pána Kṛṣṇu, poklonil se u Jeho lotosových nohou.“