Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.61

Verš

īśvara-svarūpa bhakta tāṅra adhiṣṭhāna
bhaktera hṛdaye kṛṣṇera satata viśrāma

Synonyma

īśvara — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; svarūpa — totožný s; bhakta — čistý oddaný; tāṅra — Jeho; adhiṣṭhāna — sídlo; bhaktera — oddaného; hṛdaye — v srdci; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; satata — vždy; viśrāma — místo pobytu.

Překlad

Čistý oddaný, neustále zaměstnaný láskyplnou službou Pánu, je s Pánem, jenž vždy sídlí v jeho srdci, totožný.

Význam

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, nemá sobě rovného, a proto je všemocný. Mezi Jeho nepochopitelnými energiemi jsou tři hlavní, a oddaný je považován za jednu z těchto energií, nikdy ne za jejich zdroj. Zdrojem je vždy Nejvyšší Pán. Jeho energie s Ním mají vztah věčné služby. Živá bytost v podmíněném stavu může milostí Kṛṣṇy a duchovního mistra odhalit svoji schopnost sloužit Absolutní Pravdě. Pán se pak osobně zjeví v jejím srdci a ona může poznat, že Kṛṣṇa sídlí v srdci každého čistého oddaného. Kṛṣṇa ve skutečnosti sídlí v srdci každé živé bytosti, ale jenom oddaný může tuto skutečnost realizovat.