Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.177

Verš

kṛṣṇera pratijñā eka āche pūrva haite
ye yaiche bhaje, kṛṣṇa tāre bhaje taiche

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; pratijñā — slib; eka — jeden; āche — existuje; pūrva haite — z minulosti; ye — kdokoliv; yaiche — podle toho, jak; bhaje — uctívá; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; tāre — jemu; bhaje — vztahuje se k; taiche — přesně tak.

Překlad

Pán Kṛṣṇa již v minulosti slíbil, že se k oddaným bude vztahovat podle způsobu, kterým Ho uctívají.