Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.178

Verš

ye yathā māṁ prapadyante
tāṁs tathaiva bhajāmy aham
mama vartmānuvartante
manuṣyāḥ pārtha sarvaśaḥ

Synonyma

ye — ti, kdo; yathā — jak; mām — Mně; prapadyante — odevzdávají se; tān — je; tathā — tak; eva — jistě; bhajāmi — odměním; aham — Já; mama — Moji; vartma — cestu; anuvartante — následují; manuṣyāḥ — lidé; pārtha — ó synu Pṛthy; sarvaśaḥ — ve všech ohledech.

Překlad

„Odměňuji svoje oddané podle toho, jak se Mi odevzdávají. Všichni ve všech ohledech kráčejí Mou cestou, ó synu Pṛthy.“

Význam

Kṛṣṇa nebyl vůči gopīm nikdy nevděčný, protože jak prohlašuje před Arjunou v tomto verši v Bhagavad-gītě (4.11), ke svým oddaným se vztahuje úměrně transcendentální láskyplné službě, kterou Mu prokazují. Každý sice následuje cestu, která vede k Němu, ale na této cestě jsou různé stupně, takže každý Pána realizuje jinak, v závislosti na tom, jak je pokročilý. Na této jedné cestě existují různé úrovně pokroku ke konečnému cíli, takže míra realizace tohoto cíle neboli absolutní Osobnosti Božství se také různí. Gopī dosáhly nejvyšší úrovně, a Pán Caitanya potvrdil, že neexistuje vznešenější způsob uctívání Boha, než ten, který následovaly.