Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.176

Verš

evaṁ mad-arthojjhita-loka-veda-
svānāṁ hi vo mayy anuvṛttaye ’balāḥ
mayā parokṣaṁ bhajatā tirohitaṁ
māsūyituṁ mārhatha tat priyaṁ priyāḥ

Synonyma

evam — takto; mat-artha — kvůli Mně; ujjhita — zavrhly; loka — lidské zvyklosti; veda — védská nařízení; svānām — vlastní rodiny; hi — jistě; vaḥ — vás; mayi — Mě; anuvṛttaye — zvětšit ocenění pro; abalāḥ — ó ženy; mayā — Mnou; parokṣam — neviditelný; bhajatā — projevující přízeň; tirohitam — zmizel z dohledu; — Mnou; asūyitum — zlobit se na; arhatha — neměly byste; tat — proto; priyam — kdo je drahý; priyāḥ — ó milované.

Překlad

„Milované gopī, zřekly jste se kvůli Mně společenských zvyklostí, nařízení písem i svých příbuzných. Schoval jsem se vám jen proto, abyste se na Mne ještě více soustředily. Neměly byste se na Mne zlobit, protože jsem se vám ztratil ve váš prospěch.“

Význam

Tento verš pocházející ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.32.21) vyslovil Pán Kṛṣṇa, když se vrátil na scénu rāsa-līly.