Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.51

Verš

śeṣa āra yei rahe dvādaśa vatsara
kṛṣṇera viraha-līlā prabhura antara

Synonyma

śeṣa — na konci; āra — zbytek; yei — jakýkoliv; rahe — zůstává; dvādaśa vatsara — dvanáct let; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; viraha-līlā — zábavy odloučení; prabhura — Pána; antara — v nitru.

Překlad

Posledních dvanáct let si Pán ve svém srdci jen vychutnával Kṛṣṇovy zábavy v odloučení.

Význam

Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu prožíval postavení gopī v odloučení od Kṛṣṇy. Když Kṛṣṇa gopī opustil a odjel do Mathury, gopī po Něm zbytek života naříkaly se silným pocitem odloučení. Pán Caitanya Mahāprabhu svým jednáním zvláště zdůrazňoval právě tento extatický pocit odloučení.