Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.50

Verš

viṁśati vatsara aiche kailā gatāgati
anyonye duṅhāra duṅhā vinā nāhi sthiti

Synonyma

viṁśati — dvacet; vatsara — let; aiche — takto; kailā — činili; gata-āgati — příchody a odchody; anyonye — vzájemně; duṅhāra — Pána Caitanyi a oddaných; duṅhā — obou; vinā — bez; nāhi — není; sthiti — klid.

Překlad

K těmto setkáním docházelo nepřetržitě po dvacet let a jejich intenzita se tak vystupňovala, že ani Pán, ani oddaní nemohli být šťastní, dokud se znovu neshledali.