Skip to main content

Synonyma

gata-alīkam
bez přetvářky — Śrīmad-bhāgavatam 6.12.18
tat-gata-antara-bhāvena
s myslí prosycenou oddanou službou — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.31-32
gata-sva-artham
náležitě nevyužité — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.26
gata-asoḥ tasya
poté, co zemřel — Śrīmad-bhāgavatam 4.13.19-20
gata-asubhiḥ
bez života — Śrīmad-bhāgavatam 10.15.38
gata-asum
bez života — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.30
gata-bhīḥ
zbaven strachu — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.22
všechen jeho strach zmizel — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.12
tat-gata-cetasām
našly zalíbení ve. — Śrīmad-bhāgavatam 9.6.44
divam gatā
odebrala se na nebeské planety. — Śrīmad-bhāgavatam 10.5.29
gata
ztracený — Bg. 2.11
odstraněny — Bg. 18.73
úleva od — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.14
odešel — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.7
neupravený — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.29
skončil — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.34
bez — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.28
udržující — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.12
zmizelá — Śrīmad-bhāgavatam 10.15.45, Śrīmad-bhāgavatam 10.26.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.31
skončila — Śrīmad-bhāgavatam 10.45.17-18
zbavil — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.15
zamĕřující — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.9-10
zmizelé — Śrīmad-bhāgavatam 10.54.10
zmizelý — Śrīmad-bhāgavatam 10.55.15
gata-āgatam
smrt a zrození — Bg. 9.21
gata-rasam
bez chuti — Bg. 17.10
mat-gata-prāṇāḥ
s životy zasvěcenými Mně — Bg. 10.9
gata-vyathaḥ
prostý veškerého soužení — Bg. 12.16
aniž by litoval — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.16
zbaven své zodpovědnosti — Śrīmad-bhāgavatam 3.22.24
a sám dosáhnu klidu. — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.7-8
prostý veškerého hmotného soužení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.109
gata-saṅgasya
toho, kdo není poután ke kvalitám hmotné přírody — Bg. 4.23
gata-spṛhaḥ-zcela osvobozený od všech hmotných tuže
gata-spṛhaḥ-zcela osvobozený od všech hmotných tužeb — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.26
gata-sammohaḥ
osvobozen od mylného pojetí — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.3
gata-klamāḥ
bez potíží — Śrīmad-bhāgavatam 2.4.16
gata-vyalīkaiḥ
od těch, kteří se nijak nepřetvařují — Śrīmad-bhāgavatam 2.4.19
gata-odhodi
gata-odhodil — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.37
gata-sādhvasaḥ
beze strachu ze smrti — Śrīmad-bhāgavatam 2.1.15
beze strachu z démonů. — Śrīmad-bhāgavatam 8.23.25