Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.13.10

Verš

etāvaty ātmajair vīra
kāryā hy apacitir gurau
śaktyāpramattair gṛhyeta
sādaraṁ gata-matsaraiḥ

Synonyma

etāvatī — přesně tak; ātmajaiḥ — potomci; vīra — ó hrdino; kāryā — mají vykonávat; hi — jistě; apacitiḥ — uctívání; gurau — nadřízeného; śaktyā — plnou silou; apramattaiḥ — rozumní; gṛhyeta — mají přijmout; sa-ādaram — s velkým potěšením; gata-matsaraiḥ — ti, na které nepůsobí závist.

Překlad

Ó hrdino, dáváš dobrý příklad vztahu syna ke svému otci. Tímto způsobem je třeba uctívat nadřízené. Ten, na koho nepůsobí závist a kdo je rozumný, přijme nařízení svého otce s velkým potěšením a vykoná ho svou plnou silou.

Význam

Když čtyři starší synové Brahmy, mudrci Sanaka, Sanātana, Sanandana a Sanat-kumāra, odmítli poslechnout svého otce, Brahmā se cítil velice dotčen a jeho hněv se projevil v podobě Rudry. Brahmā na tuto událost nezapomněl, a poslušnost Manua Svāyambhuvy ho proto velice povzbudila. Z hmotného hlediska byla neposlušnost čtyř mudrců vůči nařízení jejich otce jistě odsouzeníhodná, ale jelikož sledovala vyšší cíl, nepřinesla jim žádné reakce. Ti, kteří se otcům vzpírají z hmotných důvodů, musí ovšem za svoji neposlušnost nést kárné reakce. Manu poslouchal svého otce v hmotných záležitostech zcela bez závisti a obyčejný člověk v hmotném světě je povinen následovat jeho příklad.