Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.13.9

Verš

brahmovāca
prītas tubhyam ahaṁ tāta
svasti stād vāṁ kṣitīśvara
yan nirvyalīkena hṛdā
śādhi mety ātmanārpitam

Synonyma

brahmā uvāca — Brahmā řekl; prītaḥ — potěšen; tubhyam — tobě; aham — já; tāta — můj drahý synu; svasti — všechna požehnání; stāt — nechť patří; vām — vám oběma; kṣiti-īśvara — ó pane světa; yat — protože; nirvyalīkena — bez výhrad; hṛdā — srdcem; śādhi — dej pokyny; — mně; iti — takto; ātmanā — duší; arpitam — odevzdal se.

Překlad

Pán Brahmā řekl: Můj drahý synu, ó pane světa, velice jsi mě potěšil a přeji tobě i tvé ženě všechna požehnání. Odevzdal ses mi bez výhrad celým svým srdcem, připraven plnit mé pokyny.

Význam

Vztah mezi otcem a synem je vždy vznešený. Otec přirozeně přeje synovi vše nejlepší a je vždy připraven mu pomoci v jeho pokroku v životě. Syn ale někdy nedbá otcovy přízně a zneužitím své nezávislosti se dostává na scestí. Každá živá bytost, jakkoliv malá či velká, má možnost svobodné volby. Pokud syn bez výhrad přijímá otcovo vedení, otcova touha dávat mu pokyny a vést ho po všech stránkách se desetinásobně zvětší. Prvotřídní vztah otce a syna je zde ukázán na jednání Brahmy a Manua. Otec i syn mají dobré kvalifikace a jejich příklad by mělo následovat celé lidstvo. Manu jakožto syn bez výhrad požádal svého otce Brahmu, aby ho poučil, a otec, který byl plný védské moudrosti, tak s radostí učinil. Příklad otce lidstva by měli všichni lidé přísně následovat, a tak se zlepší úroveň vztahů mezi otci a syny.