Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.13.8

Verš

tad vidhehi namas tubhyaṁ
karmasv īḍyātma-śaktiṣu
yat kṛtveha yaśo viṣvag
amutra ca bhaved gatiḥ

Synonyma

tat — to; vidhehi — dej pokyny; namaḥ — mé poklony; tubhyam — tobě; karmasu — ohledně povinností; īḍya — ó ctihodný pane; ātma-śaktiṣu — na které stačí naše schopnosti; yat — co; kṛtvā — dělat; iha — v tomto světě; yaśaḥ — sláva; viṣvak — všude; amutra — v příštím světě; ca — a; bhavet — je třeba; gatiḥ — pokrok.

Překlad

Ó ctihodný pane, dej nám prosím pokyny ohledně našich povinností, na které budou stačit naše schopnosti, abychom je mohli plnit pro slávu v tomto životě a pro pokrok v příštím.

Význam

Brahmā přijal védské poznání přímo od Osobnosti Božství a každý, kdo plní povinnosti, které dostal v učednické posloupnosti počínající Brahmou, jistě získá slávu v tomto životě a osvobození v příštím. Učednická posloupnost od Brahmy se nazývá Brahma-sampradāya a vypadá následovně: Brahmā; Nārada; Vyāsa; Madhva Muni (Pūrṇaprajña); Padmanābha; Nṛhari; Mādhava; Akṣobhya; Jayatīrtha; Jñānasindhu; Dayānidhi; Vidyānidhi; Rājendra; Jayadharma; Puruṣottama; Brahmaṇyatīrtha; Vyāsatīrtha; Lakṣmīpati; Mādhavendra Purī; Īśvara Purī; Śrī Caitanya Mahāprabhu; Svarūpa Dāmodara, Śrī Rūpa Gosvāmī a další; Śrī Raghunātha dāsa Gosvāmī; Kṛṣṇadāsa Gosvāmī; Narottama dāsa Ṭhākura; Viśvanātha Cakravartī; Jagannātha dāsa Bābājī; Bhaktivinoda Ṭhākura; Gaurakiśora dāsa Bābājī; Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī; A.C.Bhaktivedanta Swami.

Tato učednická posloupnost od Brahmy je duchovní, zatímco genealogická posloupnost od Manua je hmotná, ale obě směřují ke stejnému cíli — vědomí Kṛṣṇy.