Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.13.7

Verš

tvam ekaḥ sarva-bhūtānāṁ
janma-kṛd vṛttidaḥ pitā
tathāpi naḥ prajānāṁ te
śuśrūṣā kena vā bhavet

Synonyma

tvam — ty; ekaḥ — jeden; sarva — všech; bhūtānām — živých bytostí; janma-kṛt — původce; vṛtti-daḥ — zdroj existence; pitā — otec; tathā api — přesto; naḥ — my; prajānām — ze všech, kteří se narodili; te — tobě; śuśrūṣā — služba; kena — jak; — nebo; bhavet — bude možné.

Překlad

Jsi otec všech živých bytostí a zdroj jejich existence, protože se všechny narodily z tebe. Prosím, poruč nám, jak ti můžeme sloužit.

Význam

Synovou povinností není pouze nechat otce, aby zajišťoval všechny jeho potřeby, ale také mu v dospělosti sloužit. To je zákon stvoření, který platí již od Brahmových časů. Povinností otce je vychovat syna do dospělosti, a když syn vyroste, jeho povinností je sloužit otci.