Skip to main content

Synonyma

guṇa-karmasu
hmotnými činnostmi — Bg. 3.29
gṛha-karmasu
v domácích povinnostech — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.211
karmasu
ve všech činnostech — Bg. 2.50
činnostem s vidinou jejich plodů — Bg. 6.4
při konání povinností — Bg. 6.17
činností. — Bg. 9.9
ohledně povinností — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.8
ve svém jednání — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.11
povinnosti. — Śrīmad-bhāgavatam 3.22.11
k hmotným činnostem — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.5
plodonosné činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.16, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.47
k plodonosným činnostem — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.3, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.46
v plodonosných činnostech — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.56
plodonosným činnostem — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.15
k hmotným činnostem. — Śrīmad-bhāgavatam 6.6.16
v různých činnostech — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.24
povinnostem — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.54
při plodonosných obřadech — Śrīmad-bhāgavatam 8.23.14
jiným domácím povinnostem. — Śrīmad-bhāgavatam 10.7.19
jejich zaměstnání v naplňování Tvé mise — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.38
co se týče činností — Śrīmad-bhāgavatam 10.26.22
v povinnostech — Śrīmad-bhāgavatam 10.75.4-7, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.28
při činnostech — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.46
od plodonosných činností — Śrīmad-bhāgavatam 11.19.36-39
v bĕžných hmotných činnostech — Śrīmad-bhāgavatam 11.20.7
činnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 11.20.27-28, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.160
ve vykonávání svých povinností — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.67-68
karmasu kriyamāṇeṣu
během činností — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.6
sva-karmasu
pokud osoba koná svou předepsanou povinnost — Śrīmad-bhāgavatam 10.6.3