Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.109

Verš

anapekṣaḥ śucir dakṣa
udāsīno gata-vyathaḥ
sarvārambha-parityāgī
yo me bhaktaḥ sa me priyaḥ

Synonyma

anapekṣaḥ — netečný; śuciḥ — čistý; dakṣaḥ — dovedný ve vykonávání oddané služby; udāsīnaḥ — kdo nemá náklonnost k čemukoliv hmotnému; gata-vyathaḥ — prostý veškerého hmotného soužení; sarva-ārambha — veškeré snahy; parityāgī — kdo zcela odmítá; yaḥ — každý, kdo; me — Můj; bhaktaḥ — oddaný; saḥ — on; me priyaḥ — je Mi velmi drahý.

Překlad

„  ,Oddaný, který nezávisí na druhých, ale pouze na Mně, který je čistý uvnitř i vně, dovedný, netečný k hmotným věcem, bezstarostný a prostý všech bolestí a který odmítá všechny zbožné i bezbožné činnosti, je Mi velmi drahý.̀  “

Význam

Slovo anapekṣa znamená, že bychom se neměli starat o světské lidi a neměli bychom na nich záviset. Měli bychom záviset výhradně na Nejvyšší Osobnosti Božství a být prostí hmotných tužeb. Měli bychom být také čistí uvnitř i vně. Kvůli vnější čistotě bychom se měli pravidelně mýt mýdlem a olejem a kvůli vnitřní čistotě bychom měli být neustále pohrouženi v myšlenkách na Kṛṣṇu. Slova sarvārambha-parityāgī naznačují, že bychom se neměli zajímat o takzvané smārta-vidhi zbožných a bezbožných činností.