Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.108

Verš

yasmān nodvijate loko
lokān nodvijate tu yaḥ
harṣāmarṣa-bhayodvegair
mukto yaḥ sa ca me priyaḥ

Synonyma

yasmāt — kým; na udvijate — není zneklidněný strachem či nářkem; lokaḥ — lidé všeobecně; lokāt — lidmi; na — ne; udvijate — zneklidněný; tu — ale; yaḥ — kdo; harṣa — radosti; amarṣa — hněvu; bhaya — strachu; udvegaiḥ — a úzkosti; muktaḥ — osvobozený od; yaḥ — každý, kdo; saḥ — on; ca — také; me priyaḥ — Můj velmi drahý oddaný.

Překlad

„  ,Velmi drahý je Mi ten, kdo nikomu nezpůsobuje problémy či úzkost, kdo se nenechá nikým rozrušit a není ovlivněn radostí, hněvem, strachem a úzkostí.̀  “