Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.110

Verš

yo na hṛṣyati na dveṣṭi
na śocati na kāṅkṣati
śubhāśubha-parityāgī
bhaktimān yaḥ sa me priyaḥ

Synonyma

yaḥ — ten, kdo; na hṛṣyati — neraduje se (když dostane něco příznivého); na dveṣṭi — necítí odpor (když je navenek ovlivněn něčím nepříznivým); na — ne; śocati — naříká; na — ne; kāṅkṣati — touží; śubha-aśubha — hmotně příznivé a nepříznivé; parityāgī — kdo zcela zavrhuje; bhakti-mān — kdo má oddanost; yaḥ — každý, kdo; saḥ — tato osoba; me priyaḥ — je Mi velmi drahá.

Překlad

„  ,Drahý je Mi ten, kdo je prostý hmotné radosti, nenávisti, nářku a touhy, kdo se zříká jak hmotně příznivých, tak hmotně nepříznivých věcí a kdo je Mi oddaný.̀  “