Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.6.26

Verš

nāmāny anantasya hata-trapaḥ paṭhan
guhyāni bhadrāṇi kṛtāni ca smaran
gāṁ paryaṭaṁs tuṣṭa-manā gata-spṛhaḥ
kālaṁ pratīkṣan vimado vimatsaraḥ

Synonyma

nāmāni — svaté jméno, sláva atd.; anantasya — neomezeného; hata-trapaḥ — oproštěn od všech formalit hmotného světa; paṭhan — recitací, opakovaným čtením atd.; guhyāni — tajemné; bhadrāṇi — dávající požehnání; kṛtāni — činnosti; ca — a; smaran — stále vzpomínající; gām — na Zemi; paryaṭan — putovat křížem krážem; tuṣṭa-manāḥ — plně uspokojený; gata-spṛhaḥ — zcela osvobozený od všech hmotných tužeb; kālam — čas; pratīkṣan — očekávající; vimadaḥ — bez pýchy; vimatsaraḥ — bez závisti.

Překlad

Začal jsem tedy opěvovat svaté jméno a slávu Pána a nestaral jsem se o formality hmotného světa. Takové opěvování transcendentálních zábav Pána a vzpomínání na ně přináší všechna požehnání. Takto jsem putoval po celé Zemi, plně spokojený, skromný a nezávistivý.

Význam

Nārada Muni zde na základě vlastní zkušenosti v krátkosti vysvětluje, jak žije upřímný oddaný Pána. Takový oddaný, poté, co byl zasvěcen Pánem nebo Jeho pravým zástupcem, opěvuje velice vážně slávu Pána a putuje po celém světě, aby i ostatní měli možnost o Jeho slávě naslouchat. Tito oddaní nikdy netouží po hmotném zisku. Vede je jedna jediná touha — vrátit se k Bohu. To je očekává v daném čase, kdy opustí hmotné tělo. Jelikož mají ten nejvyšší životní cíl, návrat k Bohu, nikdy nikomu nezávidí a ani nejsou pyšní na to, že oni jsou způsobilí vrátit se k Bohu. Pouze stále opěvují svaté jméno, slávu a zábavy Pána a stále na ně vzpomínají, a podle svých možností rozšiřují Boží poselství pro blaho všech bez sebemenší touhy po hmotném zisku.