Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.7.8

Verš

śrī-śuka uvāca
sa itthaṁ coditaḥ kṣattrā
tattva-jijñāsunā muniḥ
pratyāha bhagavac-cittaḥ
smayann iva gata-smayaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; saḥ — on (Maitreya Muni); ittham — takto; coditaḥ — pobízený; kṣattrā — Vidurou; tattva-jijñāsunā — tím, který se dychtivě dotazoval na pravdu; muniḥ — velký mudrc; pratyāha — odpověděl; bhagavat-cittaḥ — vědomý si Boha; smayan — divící se; iva — jako kdyby; gata-smayaḥ — bez váhání.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Ó králi, když Maitreya slyšel naléhání zvídavého Vidury, tvářil se zpočátku udiveně, ale pak mu bez váhání odpověděl, neboť si byl plně vědom Boha.

Význam

Jelikož byl velký mudrc Maitreya naplněn vědomím Boha, neměl důvod se divit Vidurovým sporným otázkám. Proto i když jako oddaný navenek vyjádřil překvapení, jako by nevěděl, jak na tyto otázky odpovědět, ihned se dokonale uklidnil a dal Vidurovi náležité vysvětlení. Yasmin vijñāte sarvam evaṁ vijñātaṁ bhavati. Každý, kdo je oddaným Pána, ví o Pánu alespoň něco a oddaná služba mu umožňuje dozvědět se milostí Pána vše. I když se oddaný může vydávat za nevzdělaného, má velké poznání ohledně každého složitého problému.