Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.14.28

Verš

tasmān māṁ karmabhir viprā
yajadhvaṁ gata-matsarāḥ
baliṁ ca mahyaṁ harata
matto ’nyaḥ ko ’gra-bhuk pumān

Synonyma

tasmāt — z tohoto důvodu; mām — mě; karmabhiḥ — obřadními činnostmi; viprāḥ — ó brāhmaṇové; yajadhvam — uctívejte; gata — bez; matsarāḥ — závisti; balim — předměty pro uctívání; ca — také; mahyam — mně; harata — přineste; mattaḥ — než já; anyaḥ — jiný; kaḥ — kdo (je); agra-bhuk — poživatel prvního obětování; pumān — osobnost.

Překlad

Král Vena pokračoval: Z tohoto důvodu byste měli odložit svou závist, kterou vůči mně chováte, ó brāhmaṇové, a místo toho svými obřadními činnostmi uctívat mě a obětovat mi všechny náležité předměty. Jste-li inteligentní, měli byste vědět, že neexistuje vyšší osobnost, než jsem já, která by mohla přijímat první obětování ve všech obřadech.

Význam

Kṛṣṇa Samotný říká v průběhu celé Bhagavad-gīty, že neexistuje vyšší pravda, než je On. Král Vena napodoboval Nejvyšší Osobnost Božství; na základě falešné pýchy se vydával za Nejvyššího Pána. To vše jsou charakteristiky démonské osoby.