Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.23.25

Verš

prāpya tri-bhuvanaṁ cendra
upendra-bhuja-pālitaḥ
śriyā paramayā juṣṭo
mumude gata-sādhvasaḥ

Synonyma

prāpya — poté, co získal; tri-bhuvanam — tři světy; ca — také; indraḥ — nebeský král; upendra-bhuja-pālitaḥ — ochraňován pažemi Vāmanadeva, Upendry; śriyā — bohatstvím; paramayā — svrchovaným; juṣṭaḥ — disponující; mumude — užíval si; gata-sādhvasaḥ — beze strachu z démonů.

Překlad

Tak získal nebeský král Indra, chráněný pažemi Vāmanadeva, Nejvyšší Osobnosti Božství, znovu vládu nad třemi světy a byl dosazen do svého původního postavení se svrchovaným bohatstvím. Byl zbaven strachu a plně uspokojen.