Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.23.26-27

Verš

brahmā śarvaḥ kumāraś ca
bhṛgv-ādyā munayo nṛpa
pitaraḥ sarva-bhūtāni
siddhā vaimānikāś ca ye
sumahat karma tad viṣṇor
gāyantaḥ param adbhutam
dhiṣṇyāni svāni te jagmur
aditiṁ ca śaśaṁsire

Synonyma

brahmā — Pán Brahmā; śarvaḥ — Pán Śiva; kumāraḥ ca — rovněž Pán Kārttikeya; bhṛgu-ādyāḥ — v čele s Bhṛguem Munim, jedním ze sedmi ṛṣiů; munayaḥ — světci; nṛpa — ó králi; pitaraḥ — obyvatelé Pitṛloky; sarva- bhūtāni — ostatní živé bytosti; siddhāḥ — obyvatelé Siddhaloky; vaimānikāḥ ca — lidské bytosti, jež letadly cestují celým meziplanetárním prostorem; ye — tyto osoby; sumahat — vysoce chvályhodné; karma — činnosti; tat — všechny ty (činnosti); viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; gāyantaḥ — oslavující; param adbhutam — neobyčejné a úžasné; dhiṣṇyāni — na své planety; svāni — vlastní; te — všichni; jagmuḥ — odebrali se; aditim ca — rovněž Aditi; śaśaṁsire — chválící všechny tyto Pánovy skutky.

Překlad

Pán Brahmā, Pán Śiva, Pán Kārttikeya, velký mudrc Bhṛgu, další světci, obyvatelé Pitṛloky a všechny ostatní přítomné živé bytosti, včetně obyvatel Siddhaloky a živých bytostí, jež cestují letadly v meziplanetárním prostoru, oslavovali neobyčejné skutky Pána Vāmanadeva, ó králi, a opěvujíce Pána se vrátili na své nebeské planety. Velebili také postavení Aditi.