Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.23.28

Verš

sarvam etan mayākhyātaṁ
bhavataḥ kula-nandana
urukramasya caritaṁ
śrotṝṇām agha-mocanam

Synonyma

sarvam — všechny; etat — tyto události; mayā — mnou; ākhyātam — byly vylíčeny; bhavataḥ — tobě; kula-nandana — ó Mahārāji Parīkṣite, radosti své dynastie; urukramasya — Nejvyšší Osobnosti Božství; caritam — činnosti; śrotṝṇām — posluchačů; agha-mocanam — naslouchání o činnostech Pána zničí následky hříšných činů.

Překlad

Ó Mahārāji Parīkṣite, radosti své dynastie, nyní jsem ti zevrubně vylíčil úžasné činnosti Nejvyšší Osobnosti Božství Vāmanadeva. Ti, kdo o nich naslouchají, jsou zbaveni všech následků hříšného jednání.