Skip to main content

Synonyma

kula-acala-indra
krále hor (Meru) — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.39
kula-acala-indrasya
velkých hor — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.41
kula-acalam
k výraznému pohoří — Śrīmad-bhāgavatam 10.79.16-17
kula-adhidevatā
rodinné Božstvo — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.80
dvija-kula-adhirāja-sthitiḥ
postavení nejvznešenějšího z brāhmaṇůŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.177
kula-adrim
velká hora — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.17
kula-agryān
většina všech rodin (brāhmaṇové). — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.21
alaka-kula-āvṛta-pokrytý malbami ze santálové past
alaka-kula-āvṛta-pokrytý malbami ze santálové pasty — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.33
yadu-kula-ambhodhau
v oceánu yaduovské dynastie — Śrīmad-bhāgavatam 1.14.35-36
velā-kūla-anta
poblíž břehů — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.16
kula-antakam
ten, který vyhladil dynastii — Śrīmad-bhāgavatam 9.15.14
brahma-kula-anugaḥ
následující pokyny brāhmaṇůŚrīmad-bhāgavatam 7.11.15
asmat-kula
naší rodiny — Śrīmad-bhāgavatam 4.11.8
v mé vlastní rodinĕ — Śrīmad-bhāgavatam 12.8.2-5
kula-aṅganā
vdaných žen — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.168
gopīŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.119
kula-aṅgāram
nízkého potomka dynastie — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.37
kula-aṅgārasya
toho, který je jako uhlík doutnající v dynastii — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.16
bhava-sindhu-kūla
na druhý břeh oceánu hmotné existence. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.237
kula-bheda-kara
který způsobuješ rozvrat v rodině — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.5
brahma-kula
bráhmanskou společností — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.3
třídy brāhmaṇůŚrīmad-bhāgavatam 5.10.17
vrajendra-kula-candramāḥ
měsíc rodiny Vrajarāje (Nandy Mahārāje) — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.168
nanda-kula-candramāḥ
Kṛṣṇa, který vyšel jako měsíc v oceánu dynastie Nandy Mahārāje — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.35
daitya-dānava-kula-tīrthī-karaṇa-śīlā-caritaḥ
jehož činnosti a charakter byly tak vznešené, že vysvobodil všechny démony (daityi) zrozené v jeho rodu — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.7
kula-daiva-hetave
pro dobro dynastie — Śrīmad-bhāgavatam 9.5.9
kula-daivāt
než ty osobnosti, které má rodina uctívá — Śrīmad-bhāgavatam 9.9.43
kula-devatā
rodinného Božstva — Śrīmad-bhāgavatam 5.17.2
kula-dharma
rodinné činnosti. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.28
kula-dharmāḥ
rodové tradice — Bg. 1.39
rodinné tradice — Bg. 1.42
kula-dharmāṇām
těch, jejichž rodinné tradice — Bg. 1.43
kula-dūṣaṇam
která jsi hanbou rodiny — Śrīmad-bhāgavatam 9.3.21
kula-ghnānām
pro ty, kdo ničí rodinu — Bg. 1.41
těch, kdo ničí rodinu — Bg. 1.42
kula-giri-rājaḥ
nejslavnější ze slavných hor — Śrīmad-bhāgavatam 5.16.7
go-kula
stády krav — Śrīmad-bhāgavatam 10.18.1
a společenství pastevců — Śrīmad-bhāgavatam 10.27.28
guru-kula-vāsaḥ
žil v gurukuleŚrīmad-bhāgavatam 5.4.8
haihaya-kula
dynasty Haihayi — Śrīmad-bhāgavatam 11.4.21