Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.5.29

Verš

śrī-nanda uvāca
aho te devakī-putrāḥ
kaṁsena bahavo hatāḥ
ekāvaśiṣṭāvarajā
kanyā sāpi divaṁ gatā

Synonyma

śrī-nandaḥ uvāca — Nanda Mahārāja pravil; aho — běda; te — tvoji; devakī-putrāḥ — všichni synové tvé ženy Devakī; kaṁsena — králem Kaṁsou; bahavaḥ — kterých bylo mnoho; hatāḥ — byli usmrceni; ekā — jedno; avaśiṣṭā — zbývající dítě; avarajā — nejmladší ze všech; kanyā — dcera; api — ona také; divam gatā — odebrala se na nebeské planety.

Překlad

Nanda Mahārāja pravil: “Běda, král Kaṁsa usmrtil tolik tvých dětí, které se narodily Devakī. A tvá jediná dcera, ze všech nejmladší, se odebrala na nebeské planety.”

Význam

Když Vasudeva ze slov Nandy Mahārāje pochopil, že tajemství Kṛṣṇova zrození a jeho výměny za Yaśodinu dceru, zůstává neodhalené, byl šťastný, že vše probíhá hladce. Prohlášením, že Vasudevova dcera, jeho nejmladší dítě, odešla na nebeské planety, dal Nanda Mahārāja najevo, že neví, že se tato dcera narodila Yaśodě a že ji Vasudeva vyměnil za Kṛṣṇu. To rozptýlilo Vasudevovy pochybnosti.