Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.5.28

Verš

puṁsas tri-vargo vihitaḥ
suhṛdo hy anubhāvitaḥ
na teṣu kliśyamāneṣu
tri-vargo ’rthāya kalpate

Synonyma

puṁsaḥ — člověka; tri-vargaḥ — tři cíle života (náboženství, ekonomický rozvoj a smyslový požitek); vihitaḥ — obřady podle védských pokynů; suhṛdaḥ — příbuzným a přátelům; hi — jistě; anubhāvitaḥ — když jsou v pořádku; na — ne; teṣu — v nich; kliśyamāneṣu — pokud jsou v nějakých potížích; tri-vargaḥ — tyto tři cíle života; arthāya — jakémukoliv účelu; kalpate — stává se.

Překlad

“Podle popisů védských písem přinášejí náboženství, ekonomický rozvoj a smyslový požitek prospěch tomu, jehož přátelé a příbuzní jsou v pořádku. Mají-li však těžkosti, pak tyto tři cíle nemohou přinést žádné štěstí.”

Význam

Vasudeva Nandovi Mahārājovi s lítostí sdělil, že i když má ženu a děti, nemůže se o ně řádně starat, jak bylo jeho povinností, a proto byl nešťastný.