Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.5.27

Verš

bhrātar mama sutaḥ kaccin
mātrā saha bhavad-vraje
tātaṁ bhavantaṁ manvāno
bhavadbhyām upalālitaḥ

Synonyma

bhrātaḥ — můj milý bratře; mama — můj; sutaḥ — syn (Baladeva, který se narodil Rohiṇī); kaccit — zdali; mātrā saha — se svou matkou Rohiṇī; bhavat-vraje — ve tvém domě; tātam — za otce; bhavantam — tebe; manvānaḥ — považující; bhavadbhyām — tebou a tvou ženou Yaśodou; upalālitaḥ — řádně vychováván.

Překlad

“Můj syn Baladeva, kterého ty a tvá žena Yaśodādevī vychováváte, vás považuje za svého otce a matku. Žije v tvém domě se svou skutečnou matkou Rohiṇī v klidu a pokoji?”