Skip to main content

Synonyma

kaccit
zdali — Bg. 6.38, Bg. 18.72, Bg. 18.72, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.25, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.26, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.26, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.28-29, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.28-29, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.28-29, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.34, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.39, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.40, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.41, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.42, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.44, Śrīmad-bhāgavatam 1.16.19, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.26, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.27, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.28, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.29, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.30, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.31, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.32, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.38, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.5.26, Śrīmad-bhāgavatam 10.5.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.39.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.80.31, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.65, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.33, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.34
je-li — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.2
zda — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.29.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.30.5, Śrīmad-bhāgavatam 10.30.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.30.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.30.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.52.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.52.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.65.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.65.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.65.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.65.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.90.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.90.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.90.24
možná — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.40