Skip to main content

Synonyma

antaḥ-vraje
ve vnitřní části Vraji, v domě Nandy Mahārāje — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.24
bhavat-vraje
ve tvém domě — Śrīmad-bhāgavatam 10.5.27
giri-vraje
v pevnosti známé jako Girivraja. — Śrīmad-bhāgavatam 10.70.24
go-vraje
v chlévě — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.10
na pastvinĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.5
nanda-vraje
v Nandovĕ vesnici pastevců — Śrīmad-bhāgavatam 10.36.22-23
vraje
na pastvině. — Śrīmad-bhāgavatam 1.14.19
ve Vṛndāvanu — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.28, Śrīmad-bhāgavatam 3.2.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.62-63, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.48, Śrīmad-bhāgavatam 10.15.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.16.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.18.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.20.32, Śrīmad-bhāgavatam 11.12.3-6
po pozemku okolo chléva. — Śrīmad-bhāgavatam 9.2.4
ve Vrajabhūmi, Vṛndāvanu — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.50, Śrīmad-bhāgavatam 10.8.52
ve Vrajabhūmi — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.59
ve Vṛndāvanu. — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.37
v oblasti Vṛndāvanu — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.61
ve Vraji. — Śrīmad-bhāgavatam 10.15.46
Vraja — Śrīmad-bhāgavatam 10.27.1
ve Vraji — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.65.34, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.131, Nektar pokynů 8
ve vesnici Vraji — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.28-33
ve vesnici ve Vraji — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.37
ve vesnici pastevců — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.55
ve Vrindávanu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.79-80, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.135, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.55-56, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.62, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.65-66, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.86, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.221, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.231, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.130, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.147, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.138, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.241, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.191, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.152, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.166, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.187, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.398, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.402, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.16, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.110, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.122, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.156-157, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.160, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.85, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.83, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.237, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.46
ve Vradži (Vrindávanu) — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.85-86
ve Vradži — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.12, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.81, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.112, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.196
do Vrindávan-dhámu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.31
ve Vrindávanu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.222
v Goloce Vṛndāvanu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.226
ve Vradžabhúmi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.134
do Vrindávanu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.159
vyasuḥ vraje
bez života na půdu Vraji. — Śrīmad-bhāgavatam 10.7.28
vraje yāi
půjdeme zpátky do Vrindávanu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.56
poté, co odejdeš do Vrindávanu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.218
vraje vāsa
žití ve Vrindávanu či Mathuře — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.193
vraje āsi'
přicházející do Vrindávanu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.145