Skip to main content

Synonyma

viraha-anale
v ohni odloučení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.57
apatya-viraha
vzhledem k odloučení od svého syna — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.21
kṛṣṇa-bhakta-viraha
odloučení od oddaného Pána Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.248
bāhya-viraha
vnějšího odloučení — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.36
caitanya-viraha
z odloučení od Śrī Caitanyi Mahāprabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.64
viraha-duḥkha
neštěstí z odloučení — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.5
hari-viraha
kvůli odloučení od Hariho — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.1
viraha-samudra-jale
ve vodě oceánu odloučení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.142
viraha-jam
založeného na odloučení — Śrīmad-bhāgavatam 10.15.43
vzešlého z odloučení — Śrīmad-bhāgavatam 10.32.9
zrozené z jejich pocitů odloučení — Śrīmad-bhāgavatam 10.33.1
viraha-karśitaḥ
smutný z odloučení — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.35
kṛṣṇa-viraha
z odloučení od Pána Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.107
pocity odloučení od Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.40
kṛṣṇa-viraha-taraṅga
vlny odloučení od Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.5
kṛṣṇera viraha-sphūrti
probuzení odloučení od Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.136
viraha-līlā
zábavy odloučení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.51
priya-viraha
zarmoucený z odloučení od své milované ženy — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.4
viraha-sarpa
had odloučení — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.21
hada odloučení — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.21
viraha-sphūrti
pocity odloučení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.73
sva-viraha-vyādhim
trpící chorobou odloučení od Pána Rāmacandry — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.30
viraha-taraṅge
vlny odloučení. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.239
viraha-unmāda
transcendentálního šílenství vyvolaného odloučením od Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.5
viraha-vedana
bolesti odloučení. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.7
viraha-vedanāya
během trýzně odloučení — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.6
viraha
odloučení — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.2, Śrīmad-bhāgavatam 1.13.6, Śrīmad-bhāgavatam 3.4.20, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.52, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.5, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.31
odloučením — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.70.1, Śrīmad-bhāgavatam 11.31.21
z odloučení — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.10-11, Śrīmad-bhāgavatam 10.29.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.5, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.64, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.13
kvůli odloučení — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.17-18, Śrīmad-bhāgavatam 11.31.19
z pocitů odloučení — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.31
pocity odloučení — Śrīmad-bhāgavatam 10.42.24
svého odloučení — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.53
kvůli nastávajícímu odloučení — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.57-58
viraha-āturam
soužený pomyšlením na odloučení. — Śrīmad-bhāgavatam 9.14.41